Oktoobris rohkem AA-reitinguga laene

Statistika ja andmed

2019. aasta neljas kvartal algas Bondoras suure pauguga. Väljastasime laene kokku 20 835 710 € eest ja seda 7363 laenuvõtjale ning purustasime seega septembris püstitatud rekordi.

Laenud riigiti

Enim panustasid uude rekordisse Eestis väljastatud laenud. Kokku tõusis Eesti laenude hulk 58,7% kogusummaga 8 662 343 €. Hispaanias väljastatud laenude hulk tõusis samuti 33,2%, kogusummaga 4 347 573 €.

Origination by country Oct 2019

Laenude jagunemine reitingu järgi oli oktoobris varasemast erinev. Eestis tõusis AA-reitinguga laenude hulk, mille summa oli 1 735 170 €. Soomes väljastati peamiselt C- ja E-reitinguga laene, kusjuures viimane neist moodustas 36% kõigist väljastatud laenudest ning pälvis suurima osakaalu platvormil. Hispaanias ei väljastatud oktoobris HR-reitinguga laene, kuid tõusis D-, E- ja F-reitinguga laenude hulk.

Rating country and amount Oct 2019

Laenusumma

Vähenes keskmine laenusumma Soomes. See oli oktoobris 3373 €, mis võrreldes möödunud kuude keskmiste 4170 € ja 4673 € on märgatavalt madalam. Teiste riikide kohta see aga ei kehti. Eesti laenude summa oli keskmiselt 2593 €, mis on 16% rohkem kui möödunud kuul ja Hispaania keskmine laenusumma 2433 € oli samuti 7,7% varasemast kõrgem.

Avg. loan amount Oct 2019

Laenude pikkus

Keskmised laenupikkused Hispaanias ja Soomes langesid kuu võrra ja olid Hispaanias 53 kuud ning Soomes 50 kuud. Eesti laenude pikkus oli keskmiselt 49 kuud, mis on kuu võrra rohkem kui septembris. 

Avg. loan duration Oct 2019

Suurt muutust võrreldes septembriga ei ole. Enamik Bondora laene on endiselt 36–60 kuu pikkused ning oktoobris ei väljastatud ühtegi 3-kuulise tähtajaga laenu.

Loan & employment duration Oct 2019

Keskmine vanus

Bondora laenuvõtjad Eestis olid möödunud kuuga võrreldes nooremad, keskmiselt 38-aastased. Hispaania ja Soome laenuvõtjate vanus ei muutunud.

Avg. age Oct 2019

Sissetulek

Hispaania laenuvõtjate sissetulek oli oktoobris 6,5% kõrgem ehk 1716 €. Pisut tõusis ka Soome laenuvõtjate sissetulek, mis oli 2576 €. Eestis jäi keskmine sissetulek samale tasemele – 1286 €.

Avg. net income Oct 2019

Haridus 

Kutseharidusega laenuvõtjate hulk jäi Soomes oktoobris sama suureks kui septembris. Hispaanias oli rohkem (44,6%) kõrgharidusega laenuvõtjaid.

Education Oct 2019

Tööstaaž

38,7% kõigist Bondora laenuvõtjatest on töötanud rohkem kui 5 aastat ning kui lisada neile veel ka kuni 5 aastat töötanute hulk, tõuseb protsent 65,7% juurde.

Employment duration Oct 2019

Eluaseme omandiliik

Teist kuud järest oli Soomes rohkem üürnikke (48,0%). Eestis on endiselt kõige tavalisem koduomaniku staatus – 42,5% laenuvõtjatest on koduomanikud. 

Home ownership Oct 2019

Laenuvõtjate kontroll

Eestis kontrolliti 46,6% laenuvõtjatest, mis on septembriga võrreldes 2,1% rohkem. Veidi vähem kontrolliti Soome laenuvõtjaid – 66,5% võrreldes möödunud kuu 69,1%. 

Verification Oct 2019

Rohkem kui 20 miljonit eurot

Oktoobris väljastati laene rohkem kui 20 miljoni euro eest, mis pole vaid väike rekordiületus, vaid lausa 27,7% tõus. Kuigi Soomes ja Hispaanias väljastati laene vähemates reitingukategooriates, jäi Bondora laenajate laenuandmete kvaliteeditase samaks. 

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.