Ostetud võlas olevate laenude arv vähenes veebruaris 24% võrra

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema märtsikuu blogipostitust järelturu statistikast. Hiljuti rääkisime kõige levinumatest meetoditest, mida kasutatakse graafikus olevate, viivises ja võlas olevate laenude ostmiseks ning kas need tehingud tehti juurdehindlusega, allahindlusega või nimiväärtusega.

Allpool anname samasuguse ülevaate veebruarikuu statistikast.

Kogumaht

secondary-market-stats-totals-march-2018-et

Veebruaris oli järelturult ostetud laenude kogusumma 685 485,36 €, võrreldes eelmise kuuga oli langus umbes 31%. Kuigi laenude ostmiseks kõige populaarsemate meetodite järjekord ei muutunud, oli võrreldes eelneva kuuga siiski mõningaid erinevusi kogusummas ja jagunemises. Veebruaris langes käsitsi tehtud investeeringute osakaal peaaegu 18% võrreldes jaanuariga, kuigi nende koguosakaal tõusis 5%-lt 33%-le. Sarnaselt sellele langes ka API kaudu ostetud investeeringute hulk järelturul üle 22%, kuid selle osa kogusumma suurenes veebruaris 19%. Vastavalt käsitsi ja API kaudu ostetud investeeringute suurenemisele vähenes portfellihalduriga tehtud tehingute hulk üle 7% ning moodustab umbes 47% koguosast.

Graafikus olevad laenud

secondary-market-stats-current-march-2018-et

Nagu eelmistel kuudelgi, on portfellihaldur endiselt juhtpositsioonil, kui ostetakse graafikus olevaid laene nimiväärtusega. Teisalt oli aga API kõige populaarsem, kui osteti graafikus olevaid laene allahindlusega. Kuigi sisuliselt ei ole portfellihalduri tööriistale mingite laenude puhul antud prioriteeti, on see väga kiire ja endiselt kõige populaarsem investeerimismeetod kõikide Bondora klientide seas. Tuletame meelde, et mitte ühelegi meetodile (sh portfellihaldurile) ei ole antud prioriteeti ning ükski ei põhine investori portfelli suurusel.

Viivises olevad laenud

secondary-market-stats-overdue-march-2018-et

Veebruaris langes järelturult ostetud viivises olevate laenude summa väga vähe: 8% kogusummast. Enamik sellistest tehingutest tehti käsitsi ja allahindlusega.

Võlas olevad laenud

secondary-market-stats-defaulted-march-2018-et

Kokkuvõttes vähenes järelturult ostetud võlas olevate laenude arv veebruaris üle 24% võrreldes eelneva kuuga (ja veel rohkem võrreldes detsembriga). Kõige tähelepanuväärsem muutus veebruaris seisnes juurdehindlusega ostetud laenude summas: jaanuaris oli see vaid 18 €, samas kui veebruaris suurenes see 5589 €-ni, sealjuures tehti pea kõik tehingud käsitsi. Umbes 99,7% võlas olevaid laene osteti API kaudu ja allahindlusega. Vaid väike osa investoritest kasutab ainulaadset strateegiat, kus ostetakse võlgnevusega laene märkimisväärse allahindlusega, lootuses saada kasu kohe, kui võlamenetlus- ja sissenõudeprotsess hakkab tekitama rahavoogu.

Hea teada

Laenude müümine võib viia esialgse põhiosa vähenemiseni, kuna järelturg ei paku üldiselt piisavalt suurt juurdehindlust, et kompenseerida portfelli mittetootlikku osa. Seetõttu soovitame laene müüa ettevaatlikult ja mitte proovida müüa kõike korraga, kui on näha, et mingi osa portfellist on võlas. Suure tõenäosusega saad sa kiiresti müüdud oma portfelli tootliku osa ja alles jäävad ainult võlas olevad laenud, see aga vähendab plaanitud tootlust märkimisväärselt.

Laenude müümise kiirus sõltub turunõudlusest. Üldiselt on õigel ajal tasutud graafikumaksetega laenud likviidsemad ning need saavad müüdud ühe päeva jooksul juhul, kui laenule pole lisatud juurdehindlust või on see juurdehindlus väga väike. Võlas olevate laenude müümine võib võtta rohkem aega või nende müük ei pruugi õnnestuda. Kohe, kui teine investor on sinu laenu ostnud, kantakse raha sinu Bondora kontole.

Kui sa pole ikka veel kindel, kuidas oma laene müüa, peaksid sa meiega ühendust võtma e-posti aadressil [email protected] ning rääkima meie kogenud klienditoega, kes selgitab samm-sammult, kuidas seda teha.