P2P laenude andmepõhine ülevaade – vaata üle meie värskeim statistika

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema igakuist ülevaatepostitust, seekord kajastame 2018. aasta juunis kogutud andmeid. Anname detailse ülevaate tehtud investeeringute jagunemisest ja huvitavast statistikast päritoluriikide kohta. Kui Sa pole veel eelmise kuu postitust lugenud, saad seda teha siin. 2018. aasta juunis investeeriti meie platvormil kokku 4 878 953 €, mida oli võrreldes eelneva kuuga üle 45% rohkem. Selle postituse kirjutamise ajaks oli Bondoral 37 931 investorit ning platvormi kaudu oli tehtud 134 miljoni euro väärtuses investeeringuid.

Laenude päritolu riigiti

Kuigi investeeringute riikidepõhine jagunemine oli eelnevate kuudega sarnane, olid seal taas mõned väiksed muutused. Eestil on endiselt investeeringutes suurim osa: 65,3%, võrreldes eelmise kuuga oli langus alla 1%. Sellele võrdluseks on aga Soome investeeringute osakaal veidi tõusnud, moodustades nüüd 29,46% kogumahust – võrreldes veebruarikuu 31,06% osakaaluga on seda ligikaudu 2% vähem.

Hispaania investeeringute osakaal on suurem kui eelmisel kuul, moodustades 5,24% kogumahust ehk 255 699 €. Kuigi investeeringute osakaal suurenes, siis keskmine intressimäär vähenes 53,46%-ni, nagu ka Eestis – 22,88%-ni. Soomes jäi keskmine intressimäär üsna stabiilseks: 40,58%.

origination-summary-country-june-2018-et

Jagunemine riskireitingute, riikide ja summade järgi

Allpool olev tabel näitab laenude keskmist kaalutud intressimäära, kogusummat ning jagunemist päritoluriikide ja riskireitingute järgi. Siin on mõned olulisemad väljavõtted:

  • Suurima osa investeeringutest – 19,74% – moodustasid D-reitinguga laenud. Neile järgnesid kohe C-reitinguga laenud, mis moodustasid 19,71% koguinvesteeringutest.
  • Kõige väiksema osakaaluga olid HR-reitinguga laenud, moodustades 1,26% (61 665 €) koguinvesteeringutest (jätkuv langus alates eelmisest kuust). Nendest veidi rohkem oli AA-reitinguga laene, mis moodustasid 2,17% (105 990 €) koguinvesteeringutest.
  • Soomes moodustasid koguinvesteeringutest suurima osa F-reitinguga laenud: kokku 53,57%, mida oli võrreldes eelmise kuuga ligikaudu 1% vähem.
  • Madalama riskiga laenude (AA–B) keskmine intressimäär on kõige madalam Soomes.
  • Kõikide riikide arvestuses oli madalaim keskmine intressimäär Soomes AA-reitinguga laenude puhul: 9,06% ning kõige kõrgem Hispaanias HR-reitinguga laenude puhul: 71,29%.
  • 91,56% koguinvesteeringutest Hispaanias koosneb F- ja HR-reitinguga laenudest; enam-vähem sama nagu eelmisel kuul.

origination-summary-country-rating-june-2018-et