P2P taastumismäärad – võrreldes eelmise kuuga 10,43% tõus Eestis

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema selle kuu blogipostitust võlamenetlusprotsesside taastumismäärast. Järgnevalt vaatame, mitu protsenti põhiosast ja intressist saadi võlamenetlusest tagasi 2014.–2017. aasta eest.

recovery-rate-year-august-2018-et

Miks näitab 2017. aasta kõige madalamat taastumismäära?

Esmapilgul näib, et meie võlamenetlusprotsesside taastumismäär on alates 2014. aastast kergelt langenud. Siinkohal on oluline teada, et äsja lõppenud aasta näitab peaaegu alati madalaimat taastumismäära. Lihtsalt öeldes peitub põhjus selles, et laen liigub alles läbi kolmeastmelise tagasimakseprotsessi ega tekita laenuandjale veel rahavoogu või on alles hiljuti seda tegema hakanud.

2014.–2017. aastal saadi võlamenetluse kaudu 6 738 226,92 €. Eelmise kuuga võrreldes on olnud 4,2% kasv.

Eestis oli võrreldes eelmise kuuga 10,43% kasv

recovery-rate-year-country-august-2018-et

2017. aasta eest saadi võlamenetluse kaudu kõige rohkem raha Eestis: kokku 672 905,71 €, mida oli võrreldes eelmise kuu absoluutsummaga 10,43% rohkem. Tänu taastumismäära suurele tõusule on Eesti läinud nüüdseks mööda Soomest (44,18%; 436 226,87 €), näidates kõrgeimat taastumismäära (46,16%) 2017. aastal. Pane tähele, et statistika muutub järgnevate kuude jooksul ja selle põhjustest räägime järgmises alapunktis.

Ajalooliselt on taastumismäärad olnud Eestis alati kõrgeimad. Võtkem näiteks 2014. aasta, mil taastumismäär oli 78,62% ja tagasi saadi väga suur summa: 863 472,47 €. Vaadates tagasi 2017. aastale, võib näha, et taastumismäär suureneb Eestis iga aastaga, kuna rahavoo tekkimiseks on rohkem aega.

Miks on taastumismäär erinev eelmise kuu omast?

Kui kuu või aasta lõpeb, tekib investoritele endiselt rahavoog ajast, kui laen väljastati. Näiteks võib siiani igakuist rahavoogu tekitada laen, mis läks võlamenetlusse aastal 2014. Muutuste kajastamiseks kogutakse ja värskendatakse seetõttu pidevalt andmeid.

Mis juhtub, kui laenuvõtja ei tee enam tagasimakseid?

Loe meie kolmeastmelist sissenõude- ja võlamenetlusprotsessi, mis selgitab täpselt, mis juhtub, kui laenuvõtja ei tee oma igakuist tagasimakset.