Pärast suuremat väljastamislainet august jälle vaiksem

Statistika ja andmed

Augustis väljastati Eestis 2 763 081 euro eest laene, mis on veidi vähem kui juulikuu tulemus 3 037 495 eurot, kuid siiski rohkem kui juuni 2 010 847 eurot. Üles-alla kõikumine on normaalne ning see väike langus pärast 51,1% tõusu juuni ja juuli vahel ootuspärane. Kolme miljoni piir on endiselt üsna lähedal ning tõenäoliselt tõuseb laenude väljastamine järgmiste kuude jooksul taas.

Pärast juulikuist suurt tõusu langes laenude väljastamine pisut.
Pärast juulikuist suurt tõusu langes laenude väljastamine pisut.

Eesti laenude intressimäär tõusis augustis 34,9% pealt 35,8% juurde ning sellega on hetkel kaks kuud kestnud langustrend murtud.

Hetkel väljastatakse laene vaid Eestis. Septembris otsustatakse, kas on võimalik taasalustada laenude väljastamist Soomes ja Hispaanias.

Väljastatud laenude summa ja keskmine intressimäär augustis
Väljastatud laenude summa ja keskmine intressimäär augustis

C-reitinguga laenud languses

Väiksem väljastatud laenude arv tõi kaasa ka madalama C- ja D-reitinguga laenude hulga. D-reitinguga laene väljastati 1 317 379 euro eest (-2,4%), aga kõige suurem langus tabas C-reitinguga laene, mille kogusumma jäi augustis vaid 760 280 euro juurde (-25,4%). B- ja E-reitinguga laenude hulk, vastupidi, tõusis.

Muutused intressimäärades olid minimaalsed ning püsisid juulikuu numbritega enamvähem samal tasemel. Enim tõusis E-reitinguga laenude intressimäär, mis oli augustis 46,7%, kuid see on vaid 0,3% kõrgem kui möödunud kuul.

Väljastatud laenude osakaalud reitingute järgi augustis
Väljastatud laenude osakaalud reitingute järgi augustis

Keskmine laenusumma augustis väiksem

Pärast kolm kuud kestnud kasvu langes keskmine laenusumma aprillis esimest korda. Langus oli 6,7% ja jäi pidama 2287 euro juurde.

Keskmised laenusummad augustis võrreldes möödunud kuudega
Keskmised laenusummad augustis võrreldes möödunud kuudega

Laenukestused väiksema väljastatud laenude arvu tõttu ei kannatanud ning olid keskmiselt 55 kuud. Sama oli tendents juulis ning seega on kolm kuud kestnud kasvutrend hetkel peatunud.

Keskmine laenupikkus augustis võrreldes möödunud kuudega
Keskmine laenupikkus augustis võrreldes möödunud kuudega

Vastupidiselt juulile olid augustis populaarsed lühiajalised laenud ning 6-, 9- ja 12-kuulise tähtajaga laene väljastati 44. Pikema, 60-kuulise tähtajaga laenude hulk vähenes ja oli 902, mis on 2,9% vähem kui möödunud kuul.

Laenude arv kestuse järgi (kuudes) augustis
Laenude arv kestuse järgi (kuudes) augustis

Laenuvõtjate sissetulek augustis suurem

Viimastel kuudel on Eesti laenuvõtjate vanus kõikunud 39 ja 38 vahel ning augustis oli see taas 38, mis on püsinud muutumatu juba kolm kuud.

Keskmine laenuvõtjate vanus augustis
Keskmine laenuvõtjate vanus augustis

Laenuvõtjate keskmine sissetulek tõusis augustis tohutult. Ka juulis oli see pisut ehk 6,8% kõrgem, kuid augustis tõusis tervelt 106,4% ja oli 2715 €.

Keskmine laenuvõtjate sissetulek augustis
Keskmine laenuvõtjate sissetulek augustis

Suurem osa laenuvõtjatest on keskkooli haridusega

Kõige rohkem ehk 42,6% on Eestis jätkuvalt keskharidusega laenuvõtjaid, mis on enamvähem sama nagu juulis. Suurim muutuja oli põhiharidusega laenuvõtjate hulk, mis kasvas 2,4% 19,2% juurde.

Eesti laenuvõtjate haridustase augustis
Eesti laenuvõtjate haridustase augustis

Tööstaaž kasvas veelgi

Eesti laenuvõtjate tööstaažis suuri muutusi augustis ei olnud. 3,9% langes 1-5 aastase tööstaažiga laenuvõtjate hulk ja 2,3% tõusis rohkem kui 5 aastat töötanud laenuvõtjate hulk, mis oli augustis 34,4%.

Augustis väljastatud laenud laenuvõtjate tööstaaži järgi
Augustis väljastatud laenud laenuvõtjate tööstaaži järgi

Koduomandi liik stabiilne

Koduomandi liigi näitaja ei ole Eesti laenuvõtjate seas muutunud. Endiselt on neid kõige rohkem ehk 46,0%, mis on 2,1% rohkem kui juulis. Samas tõusis ka üürnikest laenuvõtjate hulk, mis seekord oli 19,4%.

Augustis väljastatud laenud kodomandi liigi järgi
Augustis väljastatud laenud kodomandi liigi järgi

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontroll on jätkuvalt tõusujoonel ning võrreldes möödunud kuu 91,4% oli see sel kuul 92,3%. See purustab juuli rekordi ning on nüüd Eestis 2020. aasta kõrgeim laenuvõtjate kontrolli näitaja. Kontrollimata laenuvõtjaid on Eestis vaid 7,7%.

Laenuvõtjate kontroll augustis
Laenuvõtjate kontroll augustis

August oli rahulik kuu

Pärast suurt kasvu juulis, vähenes laenude väljastamine augustis ning see oli ootuspärane. Bondora eesmärk on endiselt pakkuda stabiilset ja püsivat teenust kõigile investoritele, ka ebakindlatel aegadel.

Investeeri juba täna! Uuri lähemalt Bondora investeerimisvõimaluste kohta siit.