Portfelli tootlus – vaata üle kõige värskemad numbrid

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema järjekordset andmepõhist postitust Bondoralt – allpool heidame pilgu investeeringutest saadud tegelikele ja plaanitud netotootlustele riikide, aastate ja kvartalite lõikes. Oluline on meeles pidada, et viimane kvartal näitab peaaegu alati kõrgemat tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti välja antud ja intressielement moodustab sel hetkel suure osa kogu laenumaksest – seepärast räägime me järgnevalt andmetest, mis on vanemad kui 12 kuud.

Arvud on märgitud kolme värviga: heleoranž tähistab kuni 50 väljastatud laenu; helesinine 51–200 väljastatud laenu ning valge üle 201 väljastatud laenu. Nii on hea märgata anomaaliaid, näiteks suurt volatiilsust madala riskimääraga laenude juures.

Võtmepunktid

 • Kõikide riikide lõikes on 2016. aasta esimene kvartal siiani parima tootlikkusega: 15,05%, mis oli 1,32% kõrgem kui plaanitud.
 • Eestis on C-reitinguga laenud ainsad, mida on alates 2015. aastast igas järjestikuses kvartalis väljastatud üle 200. Hispaanias kehtib sama HR-reitinguga laenude puhul, välja arvatud 2015. aasta teises kvartalis.
 • 2017. aasta neljandas kvartalis väljastati Eestis iga krediidireitingu kohta (AA–E) üle 200 laenu
 • 2017. aasta kolmas kvartal oli esimene, mil Eestis väljastati üle 200 AA- ja A-reitinguga laenu. Samamoodi jätkas ka 2017. aasta neljas kvartal.
 • Kokkuvõttes oli parima tootlikkusega 2010. aasta, mil tegelik netotootlus oli 29,83%.
 • 2017. aasta kolmas kvartal oli esimene, mil Soomes väljastati üle 200 F- ja HR-reitinguga laenu, neljandas kvartalis väljastati ainult F-reitinguga laene.

Tegelikud ja plaanitud netotootlused aastate lõikes

Kõikide riikide ja riskireitingute lõikes nähti kõrgeimat tegelikku netotootlust – 29,83% – aastal 2010. Kuna see on enamikust värskematest numbritest märkimisväärselt suurem, on siinkohal tähtis meelde tuletada, et seda põhjustab palju väiksem arv laene (täpsemalt 1126 laenu). Võrdluseks sellele väljastati eelmisel ehk 2017. aastal kokku 17 933 laenu.

Nagu oleme maininud ka eelmistes postitustes, näitavad kõige värskemad andmed peaaegu alati kõrget tootlikkust, kuna laenud on alles hiljuti väljastatud ja sel hetkel näitab intressielement kogumakses kõrget protsenti. Vanemad andmed, nt aastatest 2009–2013, näitavad kõrgeimat tootlust, kuna sellel ajal antud laenud võivad siiani tekitada rahavoogu tänu võlamenetlusest saadud maksetele. See näitab ilmekalt, kuidas Sa saad ühisrahastuses kogutootlikkust maksimeerida, vaadates investeerimist kui pikaajalist tegevust.

portfolio-performance-yearly-june-2018-en

Tegelik ja plaanitud netotootlus kvartalite lõikes

 • Kokkuvõttes on keskmine tegelik netotootlus kõikide kvartalite lõikes 12,58%, mis on vaid veidi madalam kui plaanitud keskmine ehk 14,65%.
 • 2015. aastal oli neljas kvartal parima tootlikkusega: 12,27%; 2016. aastal oli aga parima tootlikkusega esimene kvartal: 15,05%.

portfolio-performance-quartely-june-2018-en

Eesti

 • 2017. aasta neljas kvartal oli esimene, kui ei väljastatud ühtegi F-reitinguga laenu ning ühtlasi viies järjestikune kvartal, kui ei väljastatud ühtegi HR-reitinguga laenu.
 • Kui vaadata rohkem kui 12 kuud vanu andmeid, oli parima tootlikkusega (17,46%) 2015. aasta kolmas kvartal, kui väljastati ainuüksi C-reitinguga laene üle 200.
 • Kõige rohkem laene väljastati Eestis 2017. aasta neljandas kvartalis: kokku 3600 laenu, kuid suurimat laenude kogusummat nähti 2017. aasta teises kvartalis: 6 091 449 € (2524 laenu).

portfolio-performance-ee-june-2018-en

Soome

 • Soomes on vähestel perioodidel välja antud rohkem kui 200 laenu iga krediidireitingu kohta, viimati juhtus see 2017. aasta kolmandas kvartalis F- ja HR-reitinguga laenude puhul
 • Suurimat tegelikku netotootlust kõikide väljastatud laenude lõikes (rohkem kui 12 kuu pikkused) nähti 2016. aasta esimeses kvartalis: 13,38%.
 • 2016. aasta neljandas kvartalis väljastatud B-reitinguga laenude tegelik tootlus on -54,33%, kuid see tulemus pole just kõige objektiivsem, kuna väljastati vaid vähem kui viis laenu.
 • 2017. aasta neljandas kvartalis väljastati kõige rohkem F-reitinguga laene.

portfolio-performance-fi-june-2018-en

Spain

 • 2017. aasta kolmandas kvartalis väljastati Hispaanias kõige rohkem HR-reitinguga laene.
 • Kõrgeimat tegelikku kogutootlust rohkem kui 12 kuu lõikes nähti 2016. aasta esimeses kvartalis: 21,97%.
 • Kõige rohkem laene väljastati Hispaanias 2017. aastal: 4174 laenu 4 769 825 € väärtuses; võrdluseks 2013. aastal väljastati aga vaid 61 laenu 266 400 € väärtuses.
 • Kõrgema oodatava tõrkeprotsendiga laenude osas on ette näha volatiilsust, mistõttu me soovitame investeerides alati rakendada hajutatud portfelli strateegiat.

portfolio-performance-es-june-2018-en