Portfellide tootlus oli augustis stabiilne

Turg ja hinnastamine

Bondora tootlused hoidsid taas taset ning enim laene väljastati Eestis.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž märgib <50 loans, Blue 51-200, and White >200 piiri.

Aastane tootlus

Võrreldes juuliga langes 2019. aasta tootlus 0,6%. Seda peamiselt Hispaania ja Soome laenude arvelt, sest Eesti 2019. aasta laenud püsisid juuliga samal tasemel – 20,4%.

Yearly performance Aug-2019

Kvartali tootlus

2019. aasta esimeses kvartalis võis samuti märgata 0,6% langust 2019. aasta portfellide aastases tootluses. Augustis oli 2019. aasta esimese kvartali tootlus 29,2% ja viimase kvartali oma 26,7%, mis on väike langus võrreldes eelmise kuu 27,5%. Nagu ka juulis, ei olnud viimase kahe aasta muutused suuremad kui 1%.

Quarterly performance Aug-2019

Soome

Soomes tõusis augustis vaid C-reitinguga laenude tootlus, mis oli 17,4%. Teised tootlused olid võrreldes juuliga sarnased, kuigi HR-reitinguga laenude tootlus langes 1,7% alla 39,1% peale.

Finland portfolio performance Aug-2019

Eesti

Nii B- (12,7%) kui C-reitinguga (17,3%) laenude tootlused tõusid pisut. Seega jäid tootlused Eestis üldjoontes samaks.

Estonia portfolio performance Aug-2019

Hispaania

Hispaania E-reitinguga laenude tootlus tõusis 21,6% peale. Ometi väljastati neid laene kõige vähem, vaid 50. Hispaanias enim väljastatud F-reitinguga laenude tootlus aga langes varasema 34,0% pealt 32,2% peale.

Spain portfolio performance Aug-2019

Majandusuudised

Maailma Tervishoiuorganisatioon tunnustab Eesti riigi tööd ravimite kättesaadavaks muutmisel kõigile. Viimase kahe aasta jooksul on Eesti teinud retseptiravimite eest maksmise oma kodanikele oluliselt lihtsamaks. WHO selgitab: “Kui inimese kulud retseptiravimitele on rohkem kui 100 €, katab valitsus koheselt poole tema kulutustest, kui need on kuni 300 €. Kui need on üle 300 €, maksab riik peaaegu kõik (90%) tema edasised kulutused ravimitele.” See teeb ravimeid vajavate inimeste elu oluliselt kergemaks.

Euroopa Keskpank teatas, et avab uue väärtpaberite ostuprogrammi ning vähendab deposiidimäära -0,5% peale, et ergutada piirkonna majandust. Keskpanga president Mario Draghi meelest on see praeguses piirkonna majanduskliimas väga oluline ning innustab riike ka iseseisvalt majandustegevust ergutama. “Nõrgenevate majandusväljavaadete ja kahjumiriskide valguses peaksid kõik valitsused olema oma fiskaalruumis efektiivsed ja seda üsna kiiresti,” ütles Draghi. “Suure riigivõlaga riikides tuleks rakendada ettevaatlikkust ning luua tingimused, kus automaatsed majanduse stabiliseerijad saaksid toimida. Kõik riigid peaksid rohkem pingutama oma riigi rahanduse kasvamist toetavate meetmete leidmise nimel,” lisas ta.

Kahjuks levivad kahtlused, et katse EL-i majandust sedasi ergutada läheb luhta. ING juht Hans Wijers ütles CNBC-le: “Kahtleme keskpanga pingutuste kasuteguris … Meile tundub, et sellel meetmel on rohkem negatiivseid tagajärgi kui positiivseid.” Wijers ütles koguni, et plaan võib tekitada vastupidise efekti ning põhjustada tarbijates ebakindlust, mis innustab neid säästma ning vähem kulutama. 

EL-i majanduse aeglustumine mõjub Hispaaniale karmilt. Riigi majanduskasvu ootus 2019. aastaks langetati plaanitust madalamale ja arvatakse, et see langus kestab 2021. aastani. Kuigi Hispaania on viimastel aastatel muust Euroopast kiiremini kasvanud, vaatas riigi keskpank üle oma kasvuootused 2019. aastale ning vähendas neid 2,4% pealt 2%-ni. Oscar Arce, Hispaania Panga majandusdirektor nimetas kasvumäära vähendamise põhjustena ülemaailmseid riske. “Enim panevad meid muretsema riskid väljaspool Hispaania majandust, nagu kaubanduspinged ja geopoliitilised riskid,” ütles Acre.

Uudised on halvad ka Soomes, kus Etla uurimisinstituut usub, et võimalused sattuda 2020. aastaks majanduslangusesse on 50/50. Soome majanduse SKT-le ennustatakse 2019. aastaks vaid 1,1% kasvu ning 2020. aastaks vaid 0,9%. Ainus viis, kuidas majanduskasvu tekitada on Etla sõnul siseriikliku nõudluse suurendamine. Õnneks on töötute arv Soomes langenud ja aasta lõpus luuakse juurde veel 21 000 töökohta, mis viib töötuse määra 6,5% peale.