Portfellide tootlus: teine kvartal ületas ootusi

Statistika ja andmed

Esimesed 2019. aasta teise kvartali numbrid on nüüd avaldatud ja tulemused on head. Kogu Bondora aastane tootlus tõusis võrreldes eelmise kuuga, kuna ka möödunud kvartalite tootlused olid suuremad. 

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž märgib <50 loans, Blue 51-200, and White >200 piiri.

Aastane tootlus

Käesoleva aasta tootlus ületab jätkuvalt ootusi. Bondora laenude 2019. aasta tootlus on hetkel 29,5%, mis on 0,3% kõrgem kui möödunud kuul ning kõvasti kõrgem kui aastaks seatud 14,9% eesmärk. Soome laenude tootlus oli 0,6% kõrgem ehk 38,4%, Eesti ja Hispaania omad langesid veidi. 

Portfolio perf - Yearly - Oct 2019

Kvartali tootlus

Esialgsed 2019. aasta teise kvartali tulemused näitavad 30,7% tootlust, mis on üle 15% rohkem kui aastale seatud 14,9% eesmärk. Möödunud kvartalite tootlused langesid pisut, ent olid samuti seatud eesmärkidest kõrgemad. 

Portfolio Perf - Quarterly - Sep 2019

Soome

Võrreldes möödunud kahe kvartaliga, väljastati teises kvartalis Soomes rohkem E-reitinguga laene. A- ja AA-reitinguga laenude tootlusmäär oli vaid 2%, kuid neid laene väljastati ka väga vähe. 

Finland portfolio performance - Sep 2019

Eesti

Eesti A-, AA- ja B-reitinguga laenude tootlus oli septembris kõrgem kui augustis. Viimase kvartali tootlus ületas oma eesmärgi, kusjuures kõrgeim oli E- ja F-reitinguga laenude tootlus, vastavalt 27,1% ja 31,2%.

Estonia portfolio performance - Sep 2019

Hispaania

Esimest korda nelja kvartali jooksul väljastas Bondora Hispaanias ka D-reitinguga laene ning laenude maht Hispaanias kasvab kindlasti ka järgnevad 12 kuud. E-reitinguga laenude tootlus 2019. aasta esimeses kvartalis oli 2%. E- ja F-reitinguga laenude tootlused ületavad jõudsalt oma 2018. aasta esimeses kvartalis seatud eesmärke.

Spain portfolio performance - Sep 2019

Majandusuudised

Briti parlament kiitis heaks peaminister Boris Johnsoni koostatud eelnõu EL-ist lahkumise kohta, kuid ei lubanud tal seda kolme päevaga jõustada. Parlamendiliikmed nõudsid Brexiti elluviimiseks mõistlikku ajapiirangut. Euroopa Liit kaalub Suurbritanniale kolmekuulise pikenduse andmist, mispeale Johnson lubas, et kui Brexit aasta lõpuni edasi lükatakse, korraldab ta veel enne jõule uued valimised. Ühe EL-i diplomaadi sõnul on see kõige tõenäolisem stsenaarium. “Kõige tõenäolisemalt pikendatakse tähtaega 31. jaanuarini, nii nagu London palus, kusjuures Suurbritannia võib lahkuda varem, kui kõik õigustoimingud on tehtud,” ütles diplomaat.

Soome püüab tõsta riigi tööhõivet 75%-ni, mis septembris oli 72,8%. Sealjuures loodetakse vähendada ka kaua aega tööta olnute ja noorte töötute arvu. Sellegipoolest korrigeeris Soome Rahandusministeerium riigi majanduskasvu ootusi 2019. aastaks 1,5% ja 2020. aastaks 1,0% peale.

Samas tõstis Rahvusvaheline Valuutafond Eesti majanduskasvu ootusi 3,0% pealt 3,2% peale. Eesti majandus on tugev, kuna töötuse määr väheneb, tarbijahinnaindeks (THI) tõuseb ning inflatsioon on stabiilne. Viimaste aastate jooksul on Eesti muutunud Venemaast kui kaubanduspartnerist vähem sõltuvaks. Välissuhteid on edukalt mitmekesistatud ning Eestist on saanud iseseisev, majanduslikult stabiilne Balti riik. 

Pinged Kataloonias ohustavad Hispaania majanduskasvu. Riigi majandusminister Nadia Calvino sõnul ei vasta tulemused ootustele. “Kataloonia majandustulemused on kehvemad kui mujal riigis. Varem oli see üks edukamaid piirkondi … Meil läheks kõigil paremini, kui seda olukorda Kataloonias ei oleks tekkinud,” märkis ta. Hispaania valitsus on seetõttu muutnud kasvuootusi käesolevaks aastaks 0,1% võrra 2,1% peale. Hispaania majanduse tulevikus mängivad olulist rolli ka eesseisvad valimised novembris, sest uus valitsus tähendab uusi eelarveid ja makse kogu riigile.