Septembrikuu rekord on märk investorite usaldusest

Statistika ja andmed

Aastaaja vaheldudes ja temperatuuri langedes tõuseb Bondora laenustatistika taas lakke. Augustis vähenes väljastatud laenude arv, kuid sügise algul püstitasime uue rekordi.

Laenud riigiti

Septembris väljastatud laenude kogusumma oli 16 312 373 €, mis on 11,9% rohkem kui augustis. Enim tõusis väljastatud laenude kogusumma Soomes, kus see oli 7 590 278 € ehk 25,8% rohkem kui möödunud kuul. Eestis väljastatud laenude arv oluliselt ei muutunud, kuid Hispaanias tõusis kogusumma võrreldes möödunud kuuga 6,1%.

Originations by country Sep 2019

Soome E-reitinguga laenud moodustasid septembris 30% kõigist riigis väljastatud laenudest ning nende kogusumma oli 4 897 613 €. Selle arvelt vähenes Soome D-reitinguga laenude osakaal (septembris 5,9%, augustis 10,6%) ja Eesti C-reitinguga laenude oma (septembris 8,8%, augustis 10,7%).

origination by rating - Sep 2019

Laenusumma

Soomes väljastatud laenude kogusumma küll tõusis, kuid keskmine laenusumma langes 10,8% ja oli 4170 €. Hispaanias ja Eestis, vastupidi, tõusid keskmised laenusummad vastavalt 12,5% ja 3,4%. 

Avg loan amount - Sep 2019

Laenude pikkus

Keskmine laenupikkus Soomes ja Eestis püsis samal tasemel. Hispaania laenupikkused normaliseerusid taas 55 kuu juurde, mis on parajasti möödunud kahe kuu näitajate, 57 ja 52 vahel.

Avg loan duration - Sep 2019

Kuuekuulise tähtajaga laene septembris peaaegu ei väljastatud. Hispaania ja Soome laenud võeti pea eranditult 36 ja 60 kuuks. Eesti laenud jäid aga suures osas 6–30 kuu pikkusteks ja moodustasid 8,1% kõigist laenudest.

loan duration table - Sep 2019

Keskmine vanus

Keskmine laenuvõtjate vanus septembris ei muutunud. Eesti laenuvõtjad on endiselt kõige nooremad ning nende keskmine vanus on 40 aastat. Vanimad on Soome laenuvõtjad, kelle keskmine vanus on 47 aastat.

Avg age - Sep 2019

Sissetulek

Eesti laenuvõtjate sissetulek olid möödunud kuudega väga sarnane, Soomes ja Hispaanias aga väiksem. Hispaania laenuvõtjate keskmine sissetulek langes 12,7% ja oli 1612 €, Soome laenuvõtjate sissetulek oli 2476 €, mis on võrreldes augustiga 7,0% vähem.

Avg net income - Sep 2019

Haridus 

Soome laenuvõtjate seas oli rohkem kutseharidusega inimesi, kes moodustasid kõigist laenuvõtjatest 48,2%. Hispaania ja Eesti laenuvõtjate haridustase püsis möödunud kuudega sarnane.

Education - Sep 2019

Tööstaaž

Septembris tõusis pisut pensionil olevate laenuvõtjate arv, keda oli võrreldes augustikuu 501-ga kokku 603. Ülejäänud tööstaaži andmed jäid augustiga võrreldes samaks. 

Employment duration - Sep 2019

Eluaseme omandiliik

Soomes tõusis üürnikest laenuvõtjate arv, kes moodustasid 45,2% kõigist laenajatest. Eesti laenuvõtjad olid enamikus (41,7%) endiselt koduomanikud.

Home ownership - Sep 2019

Laenuvõtjate kontroll

Septembris kontrolliti Eestis pisut vähem laenuvõtjaid (44,5%). Soome (69,1%) ja Hispaania (99,7%) laenuvõtjaid kontrolliti sarnaselt augustiga.

Verification status - Sep 2019

Jälle uus rekord

Vaid üks kuu jäi vahele, kui purustasime taas rekordi ning ületasime esimest korda ettevõtte ajaloos 16 miljoni piiri väljastatud laenude kogusummas. See tuli peamiselt Soome laenude arvelt, mille kogusumma oluliselt kasvas, kuigi keskmine laenusumma riigis langes. Kokkuvõtlikult langesid laenusummad, kuid tõusid laenude pikkused ja pilt Bondora platvormilt väljastatud laenude osas on mitmekülgne.

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.