Soomes väljastati jaanuaris rohkem laene

Turg ja hinnastamine

Kokku väljastati jaanuaris Bondoras 15 214 543 € eest laene, mis on rohkem kui möödunud kuul. Sealjuures kasvas võrreldes möödunud kuuga ka väljastatud laenude arv Soomes.

Laenud riigiti

Soome oli ainus riik, kus väljastati võrreldes möödunud kuuga rohkem laene. Tõus oli 29,8% ja summa 4 855 434 €. Eestis tõusid intressimäärad, mis olid sel kuul 22,2% ja möödunud kuul 17,5%.

Loan Origination by Country Jan 2020 - Bondora

Soome laenude arv tõusis enim E-reitinguga laenude arvelt, mis moodustasid 28,6% kõigist Bondora laenudest sel kuul. Märkimisväärsed muutused olid ka uued HR-reitinguga laenud Hispaanias ja oluliselt vähem AA-reitinguga laene Eestis, mille hulk langes koguni 55,8% ja tehingute väärtus jäi 1 546 406 € juurde.

Share by rating country amount Jan 2020 - Bondora

Laenusummad

Keskmine laenusumma Soomes püsib 3000 € ringis ning oli sel kuul 3035 €. Eesti laenusumma oli pisut kõrgem kui jaanuaris – 2832 €.

Avg loan amount Jan 2020 - Bondora

Pikimad laenud Hispaanias

Keskmine laenupikkus on juba mõnda aega kõige pikem Hispaanias, kus see on 53 kuud. Püsiv oli ka Soome laenude pikkus, mis oli 48 kuud. Eesti laenude pikkus tõusis pisut ja oli 49 kuud.

Avg loan duration Jan 2020 - Bondora

Silmatorkavalt varieeruvad laenupikkused enim Eestis, kus need vahelduvad lausa kuuest kuuekümne kuuni. Soome ja Hispaania laenupikkused on viimastel kuudel olnud suhteliselt sarnased.

Loan and employment duration Jan 2020 - Bondora

Keskmine vanus

Soome laenuvõtjate keskmine vanus on endiselt Bondora kõrgeim – 46 aastat. Eesti oma jällegi kõige madalam ehk 37. Hispaania laenuvõtjate keskmine vanus püsis 41 juures.

Avg age Jan 2020 - Bondora

Sissetulekud taas madalamad

Pärast keskmiste sissetulekute tõusu möödunud kuul, langesid need sel kuul taas oma tavalisele tasemele. Eestis oli langus 6,4% ja keskmine sissetulek 1267 €. Sarnane oli tulemus Soomes, kus 2624 € oli 4,4% vähem kui möödunud kuul. Hispaania laenuvõtjate keskmine sissetulek muutus võrreldes möödunud kuuga vähe ning langes vaid 0,3% ja oli 1676 €.

Avg net income Jan 2020 - Bondora

Haridus

Võrreldes möödunud kuu 23,2%-ga oli sel kuul kõrgharidus 24,5% laenuvõtjatest Soomes. Kuigi see muutus on väga väike on see siiski kõige tähelepanuväärsem muutus haridustaseme näitajates jaanuaris.

Education Jan 2020 - Bondora

Rohkem kui viieaastase tööstaažiga laenuvõtjate hulk tõusis 2% ja oli jaanuaris 38,7%. Kuni viieaastase tööstaažiga laenuvõtjaid oli võrreldes möödunud kuu 28,7% sel kuul 27,6%.

Employment duration Jan 2020 - Bondora

Soomes rohkem koduomanikest laenuvõtjaid

Soome laenuvõtjate seas oli sel kuul vähem üürnikke – 43,2% kõigist laenuvõtjatest. Möödunud kuul oli nende osakaal 47,8%. Selle asemel oli Soome laenuvõtjate seas rohkem koduomanikke – jaanuaris 37,3%, detsembris 35,1%.

Home ownership Jan 2020 - Bondora

Tihedam laenuvõtjate kontroll

Eestis kontrolliti taas rohkem laenuvõtjaid ehk 78,9%, mis on 18% enam kui möödunud kuul. Sama kehtib ka Soomes, kus kontrolliti sel kuul 93,5% laenuvõtjatest. Üldine laenuvõtjate kontrolli protsent on kõrge ehk 88,3%.

Verification Jan 2020 - Bondora

Head näitajad Soomes

Aasta algas positiivsete näitajatega Soome laenuvõtjate kohta. Laenude väljastamine Soomes tõusis 29,8%, laenuvõtjate haridustase oli kõrgem ning suurem osa neist olid koduomanikud. See kõik lisab riigis väljastatud laenudele kindlust.

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.