Sukeldume aprilli laenustatistikasse

Statistika ja andmed

Aprillis väljastas Bondora üle 10 miljoni euro eest laene! See rekordkuu tõi muutusi ka laenude statistikasse, näiteks kasvas laenuvõtjate sissetulek.

Riikide kohapealt oli muutusi vähe

Kuigi aprillis võeti Bondorast oluliselt rohkem laene, jagunesid need riigiti enamvähem sarnaselt. Muutused olid isegi väiksemad kui 1%. Sarnased olid ka intressimäärad. Kõige suurem muutus toimus Hispaanias, kus keskmine intressimäär langes 4% alla 54,92% peale.

Origination by country - April 2019

Vaadeldes laenusid lähemalt, jäid ka need andmed võrreldes möödunud kuuga suhteliselt samaks. Hispaanias anti taas üle pika aja välja D-reitinguga laene. Muus osas suuri muutusi polnud.

Origination by rating country amount - April 2019

Laenusumma tõusis

Keskmine laenusumma kasvas kõikjal. Eestis oli see muutus väga väike: sel kuul 2266 €, möödunud kuul 2249 €. Hispaania keskmine laenusumma 1687 € aga oli 4,2% suurem kui märtsis. Soome laenude keskmine summa kasvas 2,2% ja oli 4193 €.

Avg loan amount - April 2019

Laenupikkused eriti ei muutunud. Eesti keskmine laenupikkus oli juba kolmandat kuud järjest 49 kuud, samuti jäi püsima Hispaania 44 kuud ja Soomes tõusis laenupikkus vaid veidi, 56 kuu peale.

Avg loan duration - April 2019

Mõned vanemad, suurema sissetulekuga laenajad

Nii Soomes kui Hispaanias on laenuvõtjate keskmine vanus üldiselt kõrgem kui Eestis ja see tõusis seal võrreldes möödunud kuuga veelgi. Kuid need laenajad teenivad ka kõrgemat sissetulekut ning on seega kindlamad tagasimaksjad.

Keskmine Soome laenuvõtjate sissetulek tõusis 7,4% ja oli 3067 €. Kuigi Hispaania laenuvõtjate keskmine sissetulek oli madalam kui möödunud kuul, 1820 €, siis oli see ikkagi kõrgem kui Eestis, kus see oli 1274 €.

Avg age - April 2019
Average net income - April 2019

Need numbrid on kooskõlas ka laenuvõtjate haridustasemega. Keskmine laenuvõtja Eestis on noorem kui Soomes ja Hispaanias, seega pole neil veel olnud võimalust omandada kõrgemat haridust ning enamik Eesti laenuvõtjaid on keskharidusega. Soome laenajad on üldiselt omandanud kutse- või kõrghariduse.

Education type - April 2019

Tööstaaž

Bondora laenuvõtjate tööstaaž kasvab järjest. Kokku 65,8% laenajatest on töötanud viis või rohkem kui viis aastat.

Employment duration - April 2019

Eluaseme omandiliik

Koduomandi liigi kohapealt suuri muutusi ei olnud. Eesti laenuvõtjad on üldiselt koduomanikud (43,6%), Soomes aga üürnikud (46,2%).

Home ownership - April 2019

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontroll Eestis kasvas. Märtsis kontrolliti umbes 30% laenuvõtjatest, aprillis aga juba rohkem kui 43%. Sama toimus ka Soomes, kus möödunud kuul kontrolliti 68% laenajatest, nüüd 71%. Hispaania laenuvõtjate kontroll tõusis 89%-ni.

Verification status - April 2019

Laenustatistika paraneb

Bondora laenustatistika saavutas aprillis veel teisegi rekordi, kuna laenuvõtjad olid paremini kvalifitseeritud kui kunagi varem. Kontrolliti rohkem laenuvõtjaid, nende kuu sissetulek oli suurem ja tööstaaž pikem.

Bondora väljastab üha enam laene kvalifitseeritud laenuvõtjatele, seega on praegu tõesti parim aeg Bondora laenudesse investeerimiseks. Kas oled ühisrahastuses alles uustulnuk või juba ekspert, Bondoral on Sulle toode.

Loe nende kohta lähemalt siit.