Taastumismäärad kasvasid septembris taas

Statistika ja andmed

Juba kaheksandat kuud järjest suutis Bondora edukalt taastada rohkem võlas makseid. See on kinnitus sellest, et Bondora töö investeeringute tagamisel on piisav. Kokku taastati 64 890 makset, mis on võrreldes augustikuu 63 355 maksega 2,4% rohkem.

Collection & Recovery rates are still climbing higher.
Taastumismäärad on jätkuvalt tõusuteel.

Kasvu oli märgata pea kõigis kategooriates, väljaarvatud majasiseses võlamenetluses (-1,9%) ja Slovakkia taastumismäärades (+0%), mis on pea terve aasta püsinud samal tasemel. Mõnede numbrite langemine aeg-ajalt on täiesti normaalne ja üldine trend on ikkagi tugevalt positiivne.

Kohtutäituri faasis oli kasv kõige suurem (+4,6%) ning kokku taastati selles etapis 24 150 makset, mis moodustab 37,2% kõigist taastatud maksetest. Teisel kohal oli võlgnevuste ja kohtu etapp (32,1%), sellele järgnes majasisene võlamenetlus (23,1%) ja erandjuhud (7,6%).

Eesti taastumismäärad on endiselt kõige kõrgemad nagu ka möödunud kuul. Numbrid kasvasid 3,2% ja kokku oli taastatud makseid 28 175. Järgmine on Hispaania, kus kasv oli 16 401 taastatud maksega 2,3%. Soomes kasvasid taastumismäärad 1,5% ja kokku taastati 20 062 makset. Viimasel kohal oli Slovakkia 252 taastatud maksega. Eestis taastatud maksed moodustavad 43,4% kõigist maksetest, mis on väga suur protsent.

Number of Recovery and Collection cases in September by stage and country.
Taastatud maksed septembris etapi ja riigi järgi.

Tagasi saadud raha jälle rohkem

Pärast väikest langust augustis oli taastatud raha summa taas kõrgem – 655 976 € on 3,8% rohkem kui möödunud kuul. Taastatud maksete hulk erandjuhtumite kategoorias tõusis 49,4%! Ainsana vähenesid kohtutäituri etapis taastatud maksed, kuid seegi langus oli vaid -0,2% ning nende osakaal oli vaatamata sellele endiselt suurim ehk 72,9%.

Vaadates riike eraldi on trend täpselt vastupidine augustile, kus kõikides riikides peale Soome oli märgata langust. Septembris oli Soome ainus riik, kus tagasi saadud raha hulk oli väiksem (-11,2%). Kõikides teistes riikides kasvas see oluliselt ning enim Slovakkias (36,3%). Kõige rohkem raha saadi tagasi siiski Eestis 319 289 €.

Amounts in € recovered and collected in September by stage and country
Taastatud raha septembris etapi ja riigi järgi.

Aastane taastumismäär vähenes pisut

Võrreldes kahe möödunud kuu andmeid on septembri numbrid pisut madalamad kui augustis. Kumulatiivne seitsme aasta taastumismäär on endiselt 40,9%. 2020. aasta taastumismäär oli pisut ehk 0,7% väiksem ja maandus 43,2% peal, 2019. aasta oma, mis on viimase seitsme aasta kõrgeim, langes 0,6% ning oli 50,5%. Sellegipoolest on viimase kahe aasta numbrid pigem head.

Recovery rate by year.
Taastumismäärad erinevatel aastatel.

Eesti taastumismäärad kasvavad

Eesti 2020. aasta taastumismäärad on püsivalt tõusnud ja september jätkab tõusutrendi. Mais oli see protsent 25,2% ning sealt alates on see pidevalt kasvanud. Septembris oli tulemus 43,2%, mis on augustiga võrreldes 3,3% rohkem. Kuna Eestis väljastatakse kõige rohkem laene, on see väga tervitatav.

Breakdown of the recovery rates by country.
Taastumismäärad riigiti.

2020. taastumismäärad on tugevad

Kaheksa kuud järjest kestnud tõus on märkmisiväärne tulemus ning me ei võta seda iseenesestmõistetavalt. Jätkame tööd juba niigi hea taastumis- ja võlamenetlusprotsessi veelgi paremaks muutmise nimel, et Bondora investorid ei peaks muretsema.

Kas tahad taastumismäärade kohta rohkem teada? Avaldame reaalajas statistikat oma lehel, kust saad jälgida infot võlas maksete, taastumismäärade, tootluse ja palju muu kohta!