Taastumismäärad novembris taas 4% kõrgemad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Novembris taastati 44 345 võlas makset, mis kergitas Bondora taastumismäärasid 4% juba teist kuud järjest. Tõusu oli märgata kõigis etappides, võrreldes oktoobriga enim (6,2%) aga võlgnevuste ja kohtu etapis. Kõige rohkem makseid taastati kohtutäituri etapis Eestis (8 699) ning võlgnevuste ja kohtu etapis Hispaanias (7522).

Recovery by count of loans - Bondora - Nov 2019

Tagasi saadud raha

Tagasi saadud maksete summa novembris oli väiksem, kuid maksete hulk oli suurem. Kokku taastati 426 289 €, mis on 1,2% vähem kui möödunud kuul ning keskmine taastatud makse suurus oli novembris 9,61 €, oktoobris 11,47 €. Teistest erines vaid Hispaania, kus tagasi saadud raha oli 38,4% rohkem ehk 53 083 eurot.

Recovery by cash flow Nov 2019 - Bondora

Aastane taastumismäär

Käesoleva aasta taastumismäär langes jätkuvalt ühes möödunud aastate määradega ning oli 59,2%. Ainsana tõusis teist kuud järjest 2014. aasta taastumismäär, mis oli 46,4%. Viie-aastane taastumismäär langes 1,2% ja oli 45%.

Recovery rate year - Nov 2019 - Bondora

Taastumismäärad riigiti

Kuigi viimase kolme aasta taastumismäärad langesid kõikides Bondora riikides, oli Eesti oma neist kõige stabiilsem. See on viimase kolme aasta jooksul langenud 2,4%, 0,9% ja 0,6%. Kuid see on vaid lühiülevaade taastumismääradest.

Recovery rate year and country - Nov 2019 - Bondora

Eesti taastumismäärad püsivad

Taastumismäärad tõusid taas ning kõikides riikides oli taastatud maksete arv suurem. Viimaste aastate taastumismäärad on langenud, kuid ootuste piires.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat, mis ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.