Taastumismäärad tõusevad juba kuuendat kuud järjest

Statistika ja andmed

Juuli oli Bondra taastumismääradele kuues järjestikune kasvukuu. Kokku taastati makseid 61 350. Möödunud kuuga võrreldes 2,2% kasv näitab, et Bondora pingutused võlas makseid taastada kannavad vilja.

Bondora taatumismäärad on tõusnud juba kuus kuud järjest.
Bondora taatumismäärad on tõusnud juba kuus kuud järjest.

Kasv oli muljetavaldav pea kõigis kategooriates, välja-arvatud majasisese võlamenetluse etapis, kus määrad langesid 4,5%. Andmete kõikumine kuust kuusse on täiesti normaalne. Juunis kasvas võlgnevuste ja kohtu etapis taastatud maksete arv vaid 1,5%, juulis aga 8,9% – see on ka kõige suurem kasv terves kuus.

Jätkuvalt on suurimad Eesti ja Hispaania taastumismäärad, vastavalt 1,8% ja 2% võrreldes juuniga. Kõige suurem taastatud maksete osakaal, 42,9%, kuulub Eestile.

Recovery performance by count of loans - Bondora

Taastatud raha

Juuli käib juuni jälgedes. Möödunud kuul saadi tagasi kolm korda rohkem raha kui mais, ehk 8,6% võrreldes mai 3,3%-ga. Juulis jälle kaks korda rohkem kui juunis ehk 17,1%. Slovakkia taastumismäärad käivad üles-alla ning tõusid sel kuul, pärast juunikuist 76,9% langust 157,7%.

Kohtutäituri etapis saadi tagasi 479 707 €, mis on suurim summa võlgnevuste ja võlamenetluse etapis. See moodustab 71,6% kogu rahavoost juulis.

Kokku saadi kõigis riikides tagasi 669 640 € ning suurimad olid taastatud summad Eestis (329 948 €) ja Soomes (225 618 €). Hispaanias taastati 111 992 €, mis on 6,3% rohkem kui möödunud kuul.

Recovery performance cash flow - Bondora

Aastane taastumismäär

Seitsme aasta kumulatiivne taastumismäär on hetkel 41,5%, mis on vaid 0,6% madalam kui möödunud kuul. Viimase nelja aasta kõrgeim taastumismäär on endiselt 2019. aasta oma (51,2%), teisel kohal on 2020. aasta aastane taastumismäär (45,7%). 2017. ja 2018. aasta taastumismäärad langesid pisut, vastavalt 1,1% ja 1,6%.

Recovery Rate year - Bondora

Eesti taastumismäärad tugevad

Viimase kolme kuu jooksul on taastumismäärad riikides vähenenud, välja-arvatud 2020. aasta Eesti taastumismäärad, mis kerkisid mais 25,2%-ni, juunis 30,8%-ni ja juulis 37,6%-ni. Need numbrid on seda olulisemad, et Eestis taastatakse suurem osa makseid.

Recovery Rate year country - Bondora

2020. aasta taastumismäärad tugevad

Kuus kuud järjest tõusnud taastumismäärad on suur saavutus. Bondora näitab investoritele, et tuleb maksete taastamisega toime ning suudab tootlust tagada. Teatud kategooriates on märgata suurt kasvu, teistes stabiilsust ning see annab meile kindlust, et ka uuelt kvartalilt on oodata positiivseid uudiseid.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat, mis ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.