Taastumismäärad tõusid aprillis kõikides riikides

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Aprillis kasvasid Bondora taastumismäärad juba teist kuud järjest. Kokku taastati 57 479 makset, mis on 6,2% rohkem kui märtsis. Enim, ehk 23,6% kasvas seekord ettevõttesisese võlamenetluse kaudu taastatud maksete hulk. Tõusu oli märgata kõigis kolmes laene väljastavas riigis, enim Eestis (7,2%), Hispaania (7,0%) ja Soome (4,5%) ei jäänud kaugele maha.

Recovery perf count April 2020

Tagasi saadud raha hulk väiksem

Märtsis tõusis tagasi saadud raha hulk 35,3%, seega oli aprillis oodata selles osas väikest langust. Sel kuul saadi tagasi 508 874 €, möödunud kuul 744 546 €. Enamik sellest langusest on seotud Eestis kohtutäituri etapis taastamata maksetega, mida oli 93,3% vähem, summas 231 014 €.

Recovery by cash flow April 2020

Aastane taastumismäär

2020. aasta aastane taastumismäär langes rohkem kui 14% ja oli 42,72%, kuid see on kooskõlas varasemate aastate taastumismääradega. 2019. aasta taastumismäär on endiselt üsna kõrge 54,73%.

Recovery rate year April 2020

Eesti taastumismäärad püsivad

Kõige vähem langesid Eesti 2020. aasta taastumismäärad – vaid 2%, alla 16,98% peale. Ka Eesti varasemate aastate taastumismäärad olid teistest riikidest stabiilsemad. 2019. ja 2018. aasta taastumismäärad vähenesid vaid umbes 1% ja 2017. aasta oma ei muutunud peaaegu üldse. Hispaania käesoleva aasta taastumismäär langes erakordselt kõrge 174,69% pealt alla 112,23% peale.

Recovery rate year country April 2020

2019. aasta taastumismäärad püsivad

2019. aasta taastumismäärad hoiavad taset. Nii Eesti kui Hispaania käesoleva aasta taastumismäär 54,73% on kõrgem kui viimasel neljal ja viiel aastal.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. Lisaks võlas makstele on seal ära toodud ka laenude ajalugu, tootlused ja palju muud.