Tootlusmäärad kuulutavad head vaatamata väiksele langusele mais

Statistika ja andmed

Bondora tootlusmäärad on vaatamata väikesele langusele võrreldes aprilliga üsna stabiilsed. Kuigi majandus on endiselt ebakindel, on väljavaated tuleviku osas siiski lootusrikkad, kuna Euroopas leevendatakse piiranguid üha enam.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu.

Bondora tootlusmäärad vaatamata väiksele langusele eesmärkidest kõrgemad

Vaatamata maailmamajanduse olukorrale on Bondora tootlusmäärad suhteliselt püsivad. 2019. aasta kogutootlus oli 20%, mis on vaid 0,9% vähem kui möödunud kuul. Aasta eesmärgiga (13,7%) võrreldes on see tunduvalt kõrgem. Hispaania, Soome ja Eesti tootlused langesid kõik mais veidi – Hispaania ja Soome mõlemad 1,3%, Eesti 0,5%.  Hispaania tootlusmäärad on endiselt kõige kõrgemad.

Portfolio performance yearly May 2020 - Bondora

Kvartali tootlus

Kõige viimase ehk 2019. aasta 4. kvartali tootlusmäär langes võrreldes möödunud kuu 15,7%-ga veel 0,5%, jätkates seega viimaste kuude kerget langustrendi. Sellele vaatamata ületab tootlus eesmärke oluliselt. Kõrgeim on endiselt 2019. aasta 2. kvartali tootlus, mis on 23,9% ehk 9% kõrgem kui eesmärk.

Portfolio performance quarterly May 2020 - Bondora

Soome

Soome viimase kvartali tootlusmäär langes veidi võrreldes möödunud kuudega, ning oli C-reitinguga laenudel 6,37% ja E-reitinguga laenudel 12,90%. Mõlemas reitingukategoorias on endiselt alates 2019. aasta 3. kvartalist üle 200 laenu.

Portfolio performance FIN May 2020 - Bondora

Eesti

Pärast esmakordset HR-reitinguga laenude väljastamist Eestis 2019. aasta 4. kvartalis, on nende tootlusmäär pea kaks korda kõrgem kui seatud eesmärk, ehk 31,31% ja vaid 3,49% vähem kui möödunud kuul. Nagu aprillis, nii ületasid ka mais kuus laenukategooriat oma eesmärke ning A- ja AA-kategooriate tootlused olid vaid 1% eesmärgist madalamad.

Portfolio performance EST May 2020 - Bondora

Hispaania

Hispaanias ei väljastatud selles kvartalis endiselt ühtegi HR-reitinguga laenu. Kuna Hispaania on kõrgeima tootlusmääraga riik, pole üllatav, et eesmärke ületavad kõik laenukategooriad. F-reitinguga laenud on endiselt kõige tublimad ning nende tootlusmäär 30,07%. See on sarnane sama kategooria tootlusele möödunud kahes kvartalis.

Portfolio performance ESP May 2020 - Bondora

Majandusuudised

Baltimaade reisikoridor pikeneb ning ulatub nüüd ka põhjapoole, sest alates juuni keskpaigast võivad Soomet külastada turistid naaberriikidest, väljaarvatud Rootsist. Pärast reisikeelu kehtestamist märtsis pole Eesti ja Soome kodanikud seni riikide vahel ilma eneseisolatsioonita reisida tohtinud. Arvatavasti õgvendavad varsti ka Poola ja Leedu oma reegleid ning reisida saab veelgi kaugemale.

Itaalia avalikustas lõpuks kauaoodatud majanduse ergutamise kava, mille väärtus on kokku 55 miljardit eurot. See pakett aitab ettevõtteid raha ja maksesoodustustega, samuti pakub lastetoetusi peredele, kes viiruse tõttu enim kannatada on saanud. Toetusi jagatakse ka sissetulekuta ja seni hoolekandeta inimestele. Itaalia majandusele ennustatakse 8% langust.

Majanduse ja ühiskonna taasavamise käigus on enamik Euroopa riike alates maist liikumispiiranguid leevendanud. Ja kuigi igal riigil on omad lähenemisviisid erinevate faasidega, on ikkagi pea kõigis neis piirangud leebemad ja normaalsus taastub, olgugi, et kantakse maske, hoitakse sotsiaalset distantsi ning töötatakse jätkuvalt kodust.