Ühisrahastuse võlamenetlus – summa erandjuhtude võlanõuetest kasvas 76%

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema meie igakuist blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme paigutanud kõik sissenõudmisest saadud maksed konkreetsesse etappi, milles oli laen makse laekumise hetkel. Kui andmeid pole õigeks ajaks uuendatud, ei ole see meetod küll alati täpne, kuid annab siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta augustis saadi rekordkuu järel võlgade sissenõudmisest kokku 328 784 € (-6,2% alates eelmisest kuust).

recovery-cashflow-by-process-september-2018-et

Miks see oluline on?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmisel ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui Sa pole veel lugenud meie postitust kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõudeprotsessist ega samateemalist augustikuu postitust, soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Võlamenetlustest saadud kogusumma Eestis vähenes

Üle 77% võlamenetlusest saadud summast laekus kohtutäituri etapis, täpsemalt selle teises alametapis “Kohtutäitur töötab selle nimel, et nõuda laenuvõtja võlgnevused sisse tema sissetulekutest ja varadest”. Siin laekunud summa vähenes võrreldes eelmise kuuga 17,6% (32,878 €). Vaadates üksnes Eestit vähenes sissenõutud summa selles etapis 13,4% (15 822 €).

Kuna rohkem kohtuasju sai lahendatud meie kasuks, anti need üle kohalikule kohtutäiturile, kes hakkas tööle selle nimel, et tagasimaksed investoritele laekuksid laenuvõtja sissetulekutest ja varadest.

Kuigi meie väljastatud laenud on tagatiseta, on kohtutäituritel õigus külmutada laenuvõtja netosissetulek ja varad ning seega võivad need märkimisväärselt mõjutada sissenõutavat summat. Püüame selle etapini jõuda nii kiiresti kui võimalik, et investoritel tekiks rahavoog.

Erandjuhtumid

Väga harva juhtub, et Bondora laenuvõtja suhtes algatatakse kriminaalmenetlus. Sellisel juhul külmutatakse laen pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist seniks kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Kui nii juhtub, on tõenäosus oma raha tagasi saada tavaliselt väga väike.

Erandjuhtumid on ka pankrott ja võlgade restruktureerimine. Pankrotimenetlus algatatakse vaid siis, kui kohtutäitur pole suutnud võlga ka pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist sisse nõuda. Bondora algatab pankrotimenetluse ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning sõltuvalt kohtuotsusest koostatakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib võla ka restruktureerida ja koostada võlgnikule uue makseplaani.

Erandjuhtumite etapist saadud summa tõusis augustis 76,4% (4001 €).

Mis edasi?

Kui kõik võlajuhtumite avaldused on automaatselt iga riigi kohtule edastatud, siis suureneb eeldatavalt taastumismäär kohtutäituri etapis kõikjal. See on oluline, sest siis saame hakata investoritele rahavoogu tekitama väiksema ajakuluga.