Veebruaris nõuti võlamenetluse kaudu sisse üle 200 000 €. Võlgnevused & kohus vs. kohtutäituri etapp

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema meie igakuist blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisest saadud maksed konkreetsesse etappi, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise etapid pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta veebruaris nõuti võlamenetluse kaudu sisse 202 026 €.

recovery-cashflow-mar-2018-et

Miks see oluline on?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on investori jaoks võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmiseks ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui sa pole veel lugenud meie postitust kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõude protsessist ega veebruari postitust, siis soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Võlgnevused & kohus vs. kohtutäituri etapp

Kuigi võlgnevuste & kohtu etapis on enam kui kaks korda rohkem laene (10 422 laenu) kui kohtutäituri etapis (4913 laenu), saadi esimese etapi kaudu tagasi vaid 45 794 € rohkem. Kokkuvõttes näitab see, kui palju efektiivsem on võlgade sissenõudmiseks kohtutäituri etapp võrreldes meetoditega, mida kasutatakse teistes etappides. Suuresti peitub põhjus selles, et kohtutäituritel on õigus külmutada laenuvõtja netosissetulek ja varad, olenemata sellest, et laen on tagatiseta, ning seetõttu on sel märkimisväärne mõju summale, mis sisse nõutakse.

Me püüame jõuda selle etapini nii kiiresti kui võimalik, et investoritel hakkaks rahavoog tekkima. Veebruaris tõusis kohtutäituri etapi kaudu sisse nõutud summa umbes 9%.

Erandjuhtumid

Väga harva juhtub, et Bondora saab teate mõnest laenuvõtja kriminaalmenetlusest. Pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist laen külmutatakse, kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Sellist tüüpi juhtumite korral on tavaliselt väga väike tõenäosus raha tagasi saada.

Teist tüüpi erandjuhtumid sisaldavad pankrotti ja võlgade restruktureerimist. Pankrotimenetlus algatatakse ainult juhul, kui kohtutäitur pole suutnud pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist võlga sisse nõuda. Bondora algatab pankrotimenetluse ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning koostatakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib võla ka restruktureerida, et koostada võlgnikule uus makseplaan.

Mis edasi?

Me loodame, et kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused automaatselt kohtule edastada, siis tõuseb taastumismäär kohtutäituri etapis kõikide riikide hulgas kõige rohkem. See on oluline, kuna see tähendab, et me saame hakata investoritele tekitama rahavoogu väiksema ajakuluga.