Veebruaris üle 50 000 taastatud makse

Statistika ja andmed

Taastatud maksete arv Bondoras tõusis taas ning ulatus seekord üle 50 000. Täpsemalt taastati veebruaris 51 839 makset, mis on 5,6% rohkem kui jaanuaris. Määrad tõusid kõikides riikides ja kõikides kategooriates. Suurim oli tõus Eestis – 6,2%. Kohtutäituri etapis taastatud maksete hulk tõusis samuti 6,3%.

Recovery rate count of loans Feb 2020 - Bondora

Tagasi saadud raha

Kuigi vähem kui maksete arv, tõusis veebruaris ka taastatud maksete summa, mis oli 550 130 € ehk 2,7% rohkem kui jaanuaris. Hispaanias saadi tagasi 97 270 € ehk 21,8% rohkem raha kui möödunud kuul. Eestis ja Soomes oli tagasi saadud raha summa väiksem.

Recovery rate cash flow Feb 2020 - Bondora

Aastane taastumismäär

Seitsmeaastane kumulatiivne taastumismäär langes pisut ja oli 47,2% võrreldes möödunud kuu 48,0%-ga. Viimaste aastate taastumismäärad langesid kõik umbes 1%, välja arvatud 2020. aasta oma, mis oli 3% väiksem ja 74,3%.

Recovery rate year Feb 2020 - Bondora

Taastumismäärad riigiti

Hispaania 2020. aasta taastumismäär oli juba niigi väga kõrge, aga tõusis veebruaris veel ja oli 199,4%. Eesti 2019. aasta taastumismäär tõusis pisut ja oli 56,7%.

Recovery rate year and country Feb 2020 - Bondora

Veebruaris rohkem taastatud makseid ja raha

Võrreldes möödunud kuudega oli taastatud maksete arv ja summa Bondoras jälle kõrgem. Kokku taastati üle 50 000 makse ja see tõestab Bondora võimekust investoritele nende raha tagasi saada.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. See ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.

* Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.