Viimane järelturu statistika: veebruar 2019

Turg ja hinnastamine

Möödunud kuuga võrreldes vähenes Bondora järelturu tehingute arv. Tehingute kogusumma oli veebruaris 741 068 eurot ehk 11,3% vähem kui jaanuaris. Kõige suuremat rolli mängisid languses käsitsi tehtud tehingud, mille summa jäi veebruaris 266 135 juurde, samas kui möödunud kuul oli see 323 843 eurot. Samuti langes Portfellihalduri kaudu tehtud tehingute arv 10,5%, saavutades kogusumma 351 836 eurot. Samas tõusis API kaudu tehtud tehingute arv, mille väärtus ulatus sel kuul 123 096 euroni ja see on võrreldes möödunud kuuga 3,6% tõus.

Secondary market total volume - February 2019

Graafikus olevad laenud

Järelturu suurimaks tegijaks on endiselt graafikus olevad laenud – neile kuulub 93,0% kõigist tehingutest. Pea kõigi tehingute hulk graafikus olevate laenudega vähenes, välja arvatud kallimalt ostetud laenude oma, mida oli veebruaris rohkem kui jaanuaris. See väike tõus 130 442 euro peale on märk Bondora investorite valmidusest maksta kallimat hinda, kui nad peavad investeeringut selle vääriliseks.

Secondary market current loans - February 2019

Viivises olevad laenud

Viivises laene osteti veebruaris 14,1% vähem kui jaanuaris ehk 29 037 euro eest. Taas tehti enamik tehinguid viivises laenudega käsitsi ja väga väike protsent neist API kaudu.

Secondary market overdue loans - February 2019

Võlas olevad laenud

Pärast 85% langust aasta alguses vähenes võlas olevate laenudega tehtud tehingute arv veebruaris veelgi. Kogusumma ulatus vaid 23 039 euroni, mis on võrreldes jaanuariga 45,3% vähem. See on isegi madalam kui viivises olevate laenudega tehtud tehingute arv järelturul. Näib, et investorid hoiavad hetkel kõrgema riskiga investeeringutest eemale ega osta järelturul võlas olevaid laene.

Secondary market defaulted loans - February 2019

Tsükliline järelturg

Järelturg annab investoritele võimaluse oma laenusid müüa, kui nad soovivad investeeritud raha kätte saada ning osta erinevaid laenusid. See on Bondora viis rahuldada erinevate investorite soove ja vajadusi.

Investorid kasutavad järelturgu tsükliliselt ning sõltuvalt teguritest, nagu kohalik majandusolukord, hooaeg ja intressimäärad. Pärast aktiivset perioodi 2018. aasta lõpus on Bondora järelturud kaks kuud järjest olnud languses. Sellegipoolest pakub Bondora jätkuvalt investoritele võimalust järelturul kaubelda.

Järelturu investeeringud on riskantsed ning enne järelturul ostma ja müüma hakkamist tuleks see endale põhjalikult selgeks teha. Järelturult Bondora laenude ostmine ja müümine ei tohiks olla investoritele kõrgema tootluse teenimise vahend.

Bondora järelturu kohta saad lähemalt lugeda siit või võta ühendust Investorsuhete osakonnaga aadressil [email protected].