Võlamenetluses rekordeid purustav kuu

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema meie igakuist blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisest saadud maksed konkreetsesse etappi, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise etapid pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta mais saadi võlgade sissenõudmisest rekordiline summa: 311 166 € (+33,4% alates eelmisest kuust).

recovery-cashflow-by-process-june-2018-et

Miks see on oluline?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmisel ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui Sa pole veel lugenud meie postitust kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõudeprotsessist ega maikuu postitust, soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Võlamenetluses rekordeid purustav kuu

Võrreldes eelmise kuuga oli mai kõige märgatavam muutus võlamenetlusest saadud kogusummas; seda peamiselt Eestis ja Soomes, kus kohtutäituri etapis suurenes see summa vastavalt 27% ja 36%. Kuna rohkem kohtuasju sai lahendatud meie kasuks, anti need üle kohalikule kohtutäiturile, kes hakkas tööle selle nimel, et saada investoritele tagasimakseid laenuvõtja sissetulekutest ja varadest. Me saame selle protsessi edukuse ja rekordit purustava kuu panna Bondora järeleandmatu võlamenetlusmeeskonna töö arvele!

Üle 99% võlamenetlusest saadud summast laekus kohtutäituri etapis, täpsemalt teises alametapis “Kohtutäitur töötab selle nimel, et nõuda laenuvõtja võlgnevused sisse tema sissetulekutest ja varadest“. Selles alametapis laekunud summa suurenes võrreldes eelmise kuuga 29,7% (37,525 €).

Samuti nägime 61,1%-list tõusu (21 795 €) alametapis “Oleme esitanud nõude, kuid kohalik kohus pole maksenõude kohta veel otsust teinud“. Võlgnevuste ja kohtu etapis kokku oli suurenemine 38,7% (39 144 €).

Kuna rohkem kohtuasju sai lahendatud meie kasuks, anti need üle kohalikule kohtutäiturile, kes alustas tööd, et saada investoritele tagasimakseid laenuvõtja sissetulekutest ja varadest.

Kuigi meie väljastatud laenud on tagatiseta, on kohtutäituritel õigus külmutada laenuvõtja netosissetulek ja varad ning seega võivad need märkimisväärselt mõjutada sissenõutavat summat. Me püüame jõuda selle etapini nii kiiresti kui võimalik, et investoritel tekiks rahavoog.

Erandjuhtumid

Väga harva juhtub, et Bondora saab teate mõnest laenuvõtja kriminaalmenetlusest. Pärast ametivõimudelt ametliku teate saamist laen külmutatakse, kuni politsei lõpetab uurimise ja juhtum on valmis kohtusse andmiseks. Sellist tüüpi juhtumite korral on tavaliselt väga väike tõenäosus saada raha tagasi.

Teist tüüpi erandjuhtumite puhul on tegu pankroti ja võlgade restruktureerimisega. Pankrotimenetlus algatatakse ainult juhul, kui kohtutäitur pole suutnud pärast laenuvõtja varade ja kontode külmutamist võlga sisse nõuda. Bondora algatab pankrotimenetluse ise või liitub juba olemasoleva pankrotiavaldusega. Seejärel koostab kohus või pankrotihaldur kohtuotsuse alusel laenuvõtja varadele jaotusplaani ning sõltuvalt kohtuotsusest koostatakse uus maksegraafik, et saada tagasi põhiosa. Kohus võib võla ka restruktureerida, et koostada võlgnikule uus makseplaan.

Mis edasi?

Kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused edastada automaatselt kohtule, siis eeldatavalt suureneb igas riigis taastumismäär kohtutäituri etapis. See on oluline, sest siis saame hakata investoritele tekitama rahavoogu väiksema ajakuluga.