Võlamenetlusest saadud summa tõusis protsessi 2. etapis 55 protsenti

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Tere tulemast lugema meie blogipostitust, milles räägime, kui palju raha laekub võlgade sissenõudmise igas etapis. Oleme püüdnud paigutada kõik sissenõudmisega saadud maksed konkreetsesse etappi, mis on maksetähtajale kõige lähemal. Kuigi see meetod pole alati täpne – juhul kui sissenõudmise etapid pole õigeks ajaks uuendatud –, annab see siiski hea ülevaate laekumiste peamistest teguritest.

2018. aasta jaanuaris saadi võlamenetluse kaudu tagasi 283 444 €, mida on võrreldes eelneva kuuga 9% rohkem.

rec-cf-feb-2018-et

Miks see oluline on?

Ülalolev tabel näitab, kui efektiivne on investori jaoks võlamenetlusprotsessi iga etapp võlgnevuste sissenõudmiseks ning aitab mõista, miks mõni etapp on efektiivsem kui teine. Kui sa pole veel lugenud eelmisi postitusi kolmeastmelisest võlamenetlus- ja sissenõude protsessist, detsembri postitust ega jaanuari postitust, siis soovitame kõigepealt nendega tutvuda.

Mis saab siis, kui laenuvõtja sureb enne laenu tagasimaksmist?

Eelmisel kuul nägime, et erandjuhtumitest laekunud summad tõusid 168%. See number on nüüd madalamale tasemele langenud, kogusummas 69 €, võrdluseks detsembris oli see summa 10 063 €. Kas sa märkasid, et sel kuul lisati erandjuhtumite osasse üks etapp juurde?

Kahjuks on paratamatud sellised harvad juhud, kus Bondorast laenu võtnud inimene sureb enne laenu tagasimaksmist. Kuigi seadused, mis on seotud isiku testamendi täideviimisega arvestades tema olemasolevaid varasid ja finantskohustusi, on igas riigis erinevad, püüab Bondora koostööd teha laenuvõtja koduriigi testamenditäitjaga, et tagada edasine tagasimaksete tegemine. Siiski võib ilmneda, et pärand ei sisalda piisavalt varasid võla tagasimaksmiseks. Juhul kui võlga pole võimalik tagasi maksta, laen kustutatakse. Siiski näitavad andmed, et sellise stsenaariumi juures saadi Eestis tagasi 1284 €.

Üks kõige suurem muutus, mida nägime jaanuaris, oli rahasumma, mis saadi astmest “Võlgnevused ja kohus” (2. etapp võla sissenõudmise protsessis) – see tõusis muljetavaldavad 55%. Veel täpsemalt öeldes toimus see astmes “Oleme esitanud nõude, kuid kohalik kohus pole maksenõude kohta veel otsust teinud”, kus võrreldes eelmise kuuga saadi tagasi 82 462 € rohkem.

Miks on kohtutäituri etapp võlamenetlusprotsessis nii oluline?

Kui vaadata ülalolevast tabelist kohtutäituri etappi, näeme, et kui kohtutäituril õnnestub külmutada laenuvõtja sissetulekud ja varad, avaldab see märkimisväärset mõju võlamenetlusest saadud rahale. Me püüame jõuda selle etapini nii kiiresti kui võimalik, et meie investoritel hakkaks rahavoog tekkima.

Mis järgmiseks?

Me loodame, et kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused automaatselt kohtule edastada, siis tõuseb taastumismäär kohtutäituri etapis kõikide riikide ulatuses kõige rohkem. See on oluline, kuna see tähendab, et me saame hakata investoritele tekitama rahavoogu väiksema ajakuluga.