Võlas olevaid laene osteti 203% rohkem

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema maikuu blogipostitust järelturu statistikast. Hiljuti rääkisime kõige levinumatest meetoditest, mida kasutatakse graafikus, viivises ja võlas olevate laenude ostmiseks ning kas need tehingud tehti juurdehindlusega, allahindlusega või nimiväärtusega.

Järgnevalt anname samasuguse ülevaate aprillikuu statistikast.

Kogumaht

secondary-market-stats-totals-may-2018-et

2018. aasta aprillis oli järelturult ostetud laenude kogusumma 845 556,93 €, võrreldes eelmise kuuga tõusis see umbes 15%. Kuigi laenude ostmiseks kõige populaarsemate meetodite järjekord ei muutunud, oli võrreldes eelneva kuuga siiski mõningaid erinevusi osakaalus ja jagunemises. Aprillis tõusis käsitsi tehtud investeeringute hulk veidi üle 14% võrreldes märtsiga, kuigi nende osakaal kogumahust langes veidi, jõudes 31,7%-le. Sarnaselt eelnevale tõusis ka API kaudu ostetud investeeringute hulk järelturul 24% ning aprillis tõusis API osakaal 26,7%-ni. Lisaks käsitsi ja API kaudu ostetud investeeringute suurenemisele suurenes ka Portfellihalduriga tehtud tehingute hulk üle 10% ning moodustas umbes 41,6% kogumahust.

Graafikus olevad laenud

secondary-market-stats-current-may-2018-et

Nagu eelmistel kuudelgi, on Portfellihaldur endiselt juhtpositsioonil, kui ostetakse graafikus olevaid laene nimiväärtusega. Teisalt olid aga käsitsi tehinguid teinud investorid kõige edukamad, ostes graafikus olevaid laene allahindlusega. Lisaks sellele ostsid tehinguid käsitsi teinud investorid 82 070,76 € väärtuses laene juurdehindlusega, võrreldes API kaudu 49 081,75 € väärtuses tehtud tehingutega. Kuigi sisuliselt ei ole Portfellihalduri tööriistale mingite laenude puhul antud prioriteeti, on see väga kiire ja endiselt kõige populaarsem investeerimismeetod kõikide Bondora klientide seas. Tuletame meelde, et mitte ühelegi meetodile (sh Portfellihaldurile) ei ole antud prioriteeti ning ükski ei põhine investori portfelli suurusel.

Viivises olevad laenud

secondary-market-stats-overdue-may-2018-et

Aprillis langes järelturult ostetud viivises olevate laenude summa 22% kogusummast. Enamik sellistest tehingutest tehti manuaalselt ja allahindlusega.

Võlas olevad laenud

secondary-market-stats-defaulted-may-2018-et

Kokkuvõttes suurenes järelturult ostetud võlas olevate laenude arv aprillis lausa 203%. Kõige tähelepanuväärsem muutus seisneb käsitsi ja allahindlusega ostetud laenude summas: märtsis oli see 23 066,09 €, kuid aprillis tõusis juba 81 198,45 €-ni (+252%). Samas osteti juurdehindlusega vaid 4,59 € väärtuses võlas olevaid laene. Vaid väike osa investoritest kasutab ainulaadset strateegiat, kus ostetakse võlgnevusega laene märkimisväärse allahindlusega, lootuses saada kasu kohe, kui võlamenetlus- ja sissenõudeprotsess hakkab tekitama rahavoogu.