Průvodce Portfoliem Pro

Vítejte v průvodci Portfoliem Pro. Zde se dozvíte vše, co potřebujete znát o Portfoliu Pro a jeho jedinečných nastaveních a funkcích. Poté můžete tyto praktické tipy využít k tomu, abyste ze svých investic získali maximum.

Krok za krokem vám vysvětlíme, k čemu jej můžete využívat, jaké jsou dostupné možnosti, jak je používat, jak se Portfolio Pro liší od našich ostatních investičních služeb, a mnohem více. Věnujte čas tomu, abyste plně pochopili, jak Portfolio Pro funguje. Určitě se dozvíte něco nového!

Co je to Portfolio Pro?

Portfolio Pro je stejně jako Správce portfolia poloautomatická investiční služba Bondory, která vám umožňuje přesně spravovat svou investici do peer-to-peer půjček. Nabízí více nastavení než Správce portfolia, ve kterém si vystačíte téměř jen se stisknutím spouštěcího tlačítka. Portfolio Pro využívají investoři, kteří mají jasnou představu o struktuře svého portfolia a chtějí mít větší jistotu nad typem P2P půjček, do kterých investují. Na začátku budete muset nastavit svá kritéria. Poté se Portfolio Pro samo postará o proces investic.

S Portfoliem Pro si můžete nastavit více portfolií a libovolně je pojmenovat. To je užitečné, pokud chcete ve svém celkovém portfoliu používat různé strategie omezené na určité částky.

Portfolio Pro umožňuje současně spustit více strategií, ale nedoporučujeme vám používat souběžně Správce portfolia, protože by to zvýšilo riziko duplicitních nabídek.

Nastavení Portfolia Pro

volby portfolia pro

Zde si promluvíme o různých pravidlech, která můžete v Portfoliu Pro nastavit. První tři možnosti (země, hodnocení Bondory a délka půjčky) jsou jen malou částí nastavení. Každý z těchto tří hlavních filtrů bude mít výrazný vliv na profil rizika a návratnosti vašeho portfolia.

V sekci Shrnutí portfolia vidíte náhled budoucí distribuce a strukturu vašeho portfolia. Když změníte zvolené nastavení, změní se také náhled. Vyzkoušejte si to! Vyberte několik filtrů a podívejte se, jak se podle vašich pravidel změní očekávaná návratnost, složení různých půjček a úvěrová expozice v různých zemích. Chcete-li zobrazit více než jen první tři nastavení, musíte kliknout na tlačítko „Přidat pravidla“ a zobrazí se další možnosti, pomocí kterých můžete určit kritéria.

Je zde mnoho možností, ze kterých si můžete vybrat. Mějte na paměti, že čím více nastavíte pravidel, tím menší bude počet dostupných půjček. Vždy sledujte Shrnutí Portfolia, abyste se ujistili, že můžete učinit dostatek investic.

Země

Zvolte země, které chcete zahrnout do svého portfolia. Připomínáme, že k zemím, ve kterých vydáváme půjčky, patří Estonsko, Finsko a Španělsko. Na našem blogu vás nepřetržitě informujeme o sbíraných statistikách a rozdílech mezi zeměmi. Rozdíly v datech, návratnosti a úrokových sazbách vám mohou poskytnout představu, které země mohou být na investice nejlepší.

Hodnocení Bondory

Každému, komu vydáme půjčku, Bondora přiřadí kreditní hodnocení půjčky, což naznačuje pravděpodobnost neplacení. To jinými slovy znamená, že hodnocení Bondory je určeno k tomu, aby vám jednoduše ukázalo pravděpodobnost, že příjemce půjčky nesplatí včas jistinu a úrok. Hodnocení má osm úrovní od „AA“, což značí nízkou pravděpodobnost neplacení, a tudíž nejnižší riziko půjček. Na druhé straně je „HR“. To jsou půjčky, u kterých očekáváme nejvyšší riziko neplacení. Hodnocení Bondory se počítá pomocí našeho vlastního systému ze stovek různých datových bodů. Patří k nim tradiční zdroje, jako např. agentury pro úvěrové reference, rejstříky obyvatel a záznamy o zaměstnání. Dále používáme netradiční data jako např. sociální sítě, data z občanského průkazu, způsob komunikace příjemců půjček s našimi webovými stránkami a stovky dalších datových bodů.

Hodnocení se přepočítává pro každou novou půjčku, a to i pro stejného příjemce půjčky. Je tudíž možné, aby měl stejný příjemce půjčky najednou více půjček s různými hodnoceními a úrokovými sazbami. Pokud příjemce půjčky platí včas své závazky, díky jeho rostoucí důvěryhodnosti mohou mít jeho následující půjčky od Bondory nižší úrokovou sazbu a lepší hodnocení. To ovšem neplatí vždy.

Náš blog je skvělým zdrojem informací a analytiky, který se každý měsíc hlouběji zabývá všemi zajímavými statistikami. To vám může pomoci získat představu o tom, jaká hodnocení jsou pro vaši strategii nejvhodnější.

Nastavení Portfolia Pro

Délka půjčky

Délka půjčky je pro mnohé investory a jejich strategii klíčovým faktorem. Bondora obecně nabízí délku od 3 do 60 měsíců, ale většina vydaných půjček má délku nejméně 36 měsíců. To je způsobeno také naší firemní filozofií. Nejsme poskytovatelem krátkodobých půjček. Věříme, že příjemce půjčky, který je ochoten učinit závazek k půjčce na delší období za mnohem lepší úrokové sazby, je mnohem finančně zodpovědnější než ten, který je například ochoten si vzít půjčku na příštích 30 dní za neuvěřitelně vysokou úrokovou sazbu.

Pro investory existuje řada důvodů, proč dávat přednost krátkodobým nebo dlouhodobým půjčkám. Krátkodobé půjčky znamenají, že budete mít své peníze k dispozici dříve a poté je budete moci použít na jiné věci. To ovšem také znamená, že peníze budou častěji reinvestovány, což může mít za následek čekání, a peníze tak nemusí pracovat po vás. Obecně platí, že krátkodobé půjčky jsou z výše uvedených důvodů spojeny s vyšším rizikem neplacení. Dlouhodobé půjčky naopak znamenají, že vy jako investor budete mít lepší vyčíslitelnost a pravidelnost příjmů, ale nevýhodou je, že váš kapitál zůstane po delší dobu nelikvidní.

Vezměte také na vědomí, že závěrečná splatnost půjčky se může lišit od počáteční, protože půjčky lze občas přeplánovat nebo předčasně splatit. Pokud využíváte Portfolio Pro, doporučujeme vám považovat Bondoru za dlouhodobou investici. Tímto způsobem můžete využít také efekt složeného úročení a mílovými kroky postupovat k vytváření bohatství.

Max. investice na příjemce půjčky

Toto nastavení určuje maximální částku, kterou chcete investovat do individuálního příjemce půjčky, protože může u Bondory požádat o více než jednu půjčku. Toto byste si neměli plést s možností nastavení maximální velikosti nabídky, o které si promluvíme později.

Pokud „Max. investice na příjemce půjčky“ nastavíte výše než „Velikost nabídky“, Portfolio Pro může několikrát činit nabídku na stejnou půjčku. Vaše investice do jedné půjčky bude poté rozdělena do několika částí. Jinými slovy to znamená, že aukce od vás obdrží více než jednu nabídku. Tento přístup může být zajisté výhodný. Například je možné později místo celé půjčky prodat na sekundárním trhu jednotlivé části. Na druhou stranu můžete argumentovat, že vám to poskytuje celkově menší diverzifikaci.

Úrok

Možná nechcete své peníze půjčovat pod určité procento úroku. Toto pravidlo vám umožní zadat rozsah úrokových sazeb pro půjčky, do kterých chcete investovat. Toto nastavení není povinné.

V pravé části stránky, na které nastavujete toto pravidlo, pozorně sledujte část Shrnutí portfolia, protože počet dostupných půjček za měsíc můžete rychle klesat. Čím vyšší úroková sazba, tím bude dostupných méně půjček a v průběhu času učiníte méně investic.

Omezení portfolia

Omezení portfolia je maximální částka investovaná ve vašem portfoliu. Tato částka se nevztahuje na celý váš účet na Bondoře, ale jen na tuto konkrétní strategii Portfolia Pro, kterou vytváříte a pojmenováváte. Shrnutí Portfolia Pro vám sdělí, kolik peněz ze svého portfolia jste již investovali. Je to přesně tato částka, kterou můžete tímto nastavením omezit.

Nastavení tohoto pravidla dává smysl, pokud chcete svůj kapitál na Bondoře investovat pomocí různých strategií a omezit je na určitou částku. Na toto byste měli nahlížet jako na způsob správy rizika vašeho portfolia.

Velikost nabídky

Velikost nabídky vám umožňuje nastavit maximální velikost pozice ve vašem portfoliu. Nejmenší velikost nabídky, jakou můžete v Portfoliu Pro nastavit, je 1 €. Menší částky nejsou investovány. Pokud zadáte vyšší velikost nabídky (například 10 €) a poptávka po půjčce je vysoká, nabídka Portfolia Pro bude často menší než tato částka (např. 1 €). To se stává, když na stejnou půjčku činí nabídku více investorů, než je možné pro dosažení vyšší distribuce na investora.

Chceme, abyste své portfolio realizovali podle své zvolené strategie rizika a návratnosti a nesoutěžili s ostatními investory o omezený přístup ke konkrétním půjčkám. Proto Portfolio Pro v těchto případech automaticky implementuje nabídky od 1 €. K tomu není nutný žádný váš další zásah.

Zůstatek rezervní hotovosti

Částka, kterou nastavíte jako rezervní hotovost, nebude investována. Vždy zůstane na vašem účtu na Bondoře a budete ji mít k dispozici. Tuto rezervu můžete kdykoliv použít jako zástavu k výběru na bankovní účet nebo k nákupu půjček na sekundárním trhu. Pokud je na vašem účtu Bondora méně hotovosti než zvolený zůstatek rezervní hotovosti, Portfolio Pro nebude reinvestovat do žádných dalších půjček, dokud nedojde k překročení požadované rezervy. Výsledkem toho je, že jakákoliv částka na vašem účtu Bondora, která překročí stanovenou rezervu, bude reinvestována.

Důvody, proč používat Portfolio Pro

Chcete-li se rozhodnout, zda používat pro své investice Portfolio Pro, měli byste se podívat také na naše ostatní služby, a to zejména Go & Grow, Správce portfolia a API.

Portfolio Pro

S Portfoliem Pro již máte mnohem větší kontrolu nad typy půjček, které budou součástí vašeho portfolia. Můžete pomocí něj zadat rozsah kritérií. To znamená, že musíte vědět, jaké filtry chcete nastavit. Vyberte například zemi, ve které byste rádi kupovali peer-to-peer půjčky, jaká hodnocení Bondory chcete zahrnout a jakým délkám půjček dáváte přednost.

Podobně jako ve Správci portfolia můžete nastavit maximální částku na příjemce půjčky, maximální velikost nabídky a zůstatek rezervní hotovosti. Kromě toho můžete určit úrokovou sazbu, kterou od půjčky požadujete, a omezení portfolia, do jehož výše by mělo Portfolio Pro fungovat.

S touto službou získáte také okamžitý náhled na očekávanou výnosnost pokaždé, když upravíte kritéria. Vyzkoušejte to. Vyberte různá pole a zrušte jejich výběr. Uvidíte, jak se mění očekávaná návratnost. Zvolte si nastavení, ze kterého máte dobrý pocit. Další informace naleznete v Průvodci Portfoliem Pro.

Portfolio Pro používejte, pokud máte na základě studované statistiky jasnou představu, jaké půjčky chcete mít ve svém portfoliu.

Go & Grow

Go & Grow funguje podobně snadno (pokud ne ještě snadněji) jako tradiční investiční metody, a zároveň vám poskytuje ohromující návratnost 6,75 %* ročně. Jednoduše přidejte peníze na účet a poté můžete denně zobrazovat a sledovat svou návratnost. Navíc neexistuje žádné minimální období, po které byste museli svou investici držet. To znamená, že své prostředky na účtě můžete snadno vybrat. Zní to jako váš šálek čaje? To není vše.

Po mnoho let existuje vysoká poptávka investorů pro produktu, který je jednoduchý, má spolehlivou návratnost a nabízí ho důvěryhodná platforma. Go & Grow otevírá peer-to-peer (P2P) investice světu. Poskytuje klíčové výhody, které naše současné produkty (Správce portfolia a Portfolio Pro) nenabízí. Je to přitažlivý produkt pro všechny, kteří chtějí investovat „bez nepříjemností“ a s nízkým rizikem, rychlejší likviditou a automatickými funkcemi.

Go and Grow je pro snílky. Během zakládání nového účtu Go & Grow si musíte stanovit cíl a účel. Účelem vaší investice může být velký nákup, jako např. svatba nebo nové auto (máte ale štěstí!), cesta okolo světa, předčasný odchod do důchodu nebo něco jedinečného. Naše funkce stanovení cíle je zde, aby vám pomohla určit, kolik peněz potřebujete nashromáždit a do jakého data. Go & Grow vás bude informovat, zda jste na cestě k dosažení svého cíle, nebo jste pozadu.

Go & Grow používejte, pokud jste v P2P noví a chcete rychlou likviditu a spolehlivou čistou návratnost.  

Správce portfolia

Správce portfolia je poloautomatická služba Bondory, která vám nabízí investice do osobních půjček. K jeho používání nepotřebujete žádné předchozí znalosti, protože vše nastavíte pomocí několika kliknutí a můžete ihned bez obav začít.

Úroveň rizika svého portfolia si můžete přizpůsobit úpravou posuvníku rizika a návratnosti. Je to jednoduché! Pokud jste na svůj účet na Bondoře již vložili peníze, Správce portfolio začne ihned investovat.

Správce portfolia použijte, pokud investujete s dlouhodobým horizontem (např. pět let) a pokud chcete začít snadno a rychle a nechcete si lámat hlavu s detaily.

API

API vám umožňuje přistupovat k různým datovým bodům příjemců půjček s ještě většími podrobnostmi než Portfolio Pro. Na jejich základě můžete činit investiční rozhodnutí. V procesu výběru půjček můžete zahrnout pole, jako např. příjem a závazky, zaměstnání, věk, vzdělání a další. Tímto způsobem můžete implementovat svou vlastní investiční strategii.

Chcete-li používat API, budete potřebovat pokročilé znalosti programování a detailní plán, které z mnoha datových bodů jsou pro vaši jedinečnou strategii relevantní. API používá přibližně 1 % z našeho celkového počtu investorů.

Máte ještě nějaké otázky?

Doufáme, že tento průvodce zodpověděl většinu vašich otázek. Pokud máte stále nějaké nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí naší stránky podpory a my se vám co nejdříve ozveme. Tým pro vztah s investory poskytuje podporu v angličtině, němčině a estonštině.

Začněte na Bondoře ještě dnes

Kliknutím na tlačítko Přidat se vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami používání.

Kliknutím na tlačítko Přidat se vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami používání.

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.