Co je to sekundární trh?

Půjčky můžete získat také z druhé ruky! Investoři využívají sekundární trh na Bondoře k tomu, aby si z řady důvodů vzájemně vyměňovali své půjčky, které dříve získali prostřednictvím Správce portfolia, Portfolia Pro, ručního investování nebo API. Pokud chcete prodat půjčky ze svého portfolia nebo je koupit od ostatních, sekundární trh je místem po vás.

Pokud přemýšlíte o ručním investování prostřednictvím sekundárního trhu místo využívání našich ostatních možností, mějte prosím na paměti, že toto je vysoce riziková strategie, která má často za následek nižší návratnost (a dokonce ztráty). Níže vás provedeme dostupnými možnostmi a funkcemi a řekneme vám, čemu byste měli věnovat pozornost.

Důvody, proč používat sekundární trh

Sekundární trh má bohaté množství zajímavých funkcí pro různé účely. Možná chcete prodat ze svého portfolia půjčky po termínu splatnosti nebo usilujete o strategii, která vyžaduje velmi specifické filtry. Abychom vám dali příklad – existuje malý počet investorů na Bondoře, kteří mají strategii kupování půjček po splatnosti za velmi nízkou cenu s plánem získání odměny později, až zisk dlužných prostředků opět vygeneruje tok peněz. Tato strategie vyžaduje velkou trpělivost a pevné nervy, a proto není vhodná pro každého. Je to strategie s extrémním rizikem. Nedoporučujeme ji, pokud nevíte, co přesně děláte.

Aktivity na sekundárním trhu mohou být samozřejmě zábavné. Nemůžeme ale potvrdit, že vysoká úroveň odhodlání a výzkumů bude mít za výsledek vyšší návratnost než naše automatické služby. Návratnosti investorů, kteří jsou na sekundárním trhu velmi aktivní, v průměru nejsou srovnatelně úspěšné s návratností pasivních investorů, kteří své půjčky kupují prostřednictvím Správce portfolia nebo Portfolia Pro. A to nezmiňujeme ty, kdo investují prostřednictvím Go & Grow. Ruční investování je navíc velmi časově náročné, protože pravděpodobně budete kontrolovat jednotlivě mnoho půjček. Než s tím začnete, popřemýšlejte o tom a zvažte, zda to stojí za váš čas.

Možná plánujete také své portfolio na Bondoře úplně ukončit, a proto chcete všechny své půjčky prodat. K tomu můžete také použít sekundární trh. Pokud máte ale mnoho půjček, tento úkol může trvat déle. Rychlejší způsob je použít jednu z našich ostatních služeb, což vám usnadní práci. To zahrnuje Správce portfolia a Go & Grow. Správce portfolia umí automaticky prodávat vaše půjčky na sekundárním trhu, aniž byste museli dělat všechnu namáhavou práci. Další informace naleznete v Průvodci Správcem portfolia v části „Prodávání půjček“. S Go & Grow neprodáváte své půjčky ostatním investorům, ale Bondoře a po přijetí naší nabídky můžete částku ihned vybrat.

Vezměte prosím na vědomí, že prodej půjček před splatností má často za následek ztrátu úroku nebo kapitálu.

Sekundární trh

Rozdíl oproti našim ostatním nástrojům

Sekundární trh se výrazně liší od našich ostatních automatických nebo poloautomatických služeb pro nákup peer-to-peer půjček. Zajisté je z nich časově nejnáročnější. S výjimkou několika předvoleb, které můžete nastavit, když prodáváte své investice, se zde nic neděje automaticky. Každou půjčku musíte koupit ručně. Zapojení se do sekundárního trhu tudíž od vás vyžaduje mnohem větší aktivitu. Společně s uživateli API potřebujete k úspěchu také nejvíce know-how. Jak jsme uvedli výše, větší množství času se nerovná větší návratnosti.

Nákup půjček a portfolií

Na sekundárním trhu můžete kupovat jednotlivé půjčky i celá portfolia. Chcete-li kupovat portfolia, zaškrtněte v pravém horním rohu „Zobrazit portfolia“.

Dále procházejte půjčky a hledejte nabídky, které vám vyhovují. V tomto průvodci vám dále poskytneme nějaké tipy, pokud si stále nejste jisti, na co se během vybírání dívat. Na pravém konci každého řádku najdete symbol nákupního košíku. Pokud na něj kliknete, ještě jste půjčku nebo portfolio nekoupili. K dokončení nákupu budete muset svůj nákup a nové smlouvy potvrdit. Všechny položky v nákupním košíku jsou rezervovány, ale nejsou pro vás závazné.

Prodej půjček

Chcete-li prodávat půjčky, přepněte na v hlavní nabídce na kartu investic. Na pravé straně každého řádku najdete možnosti nastavení pro prodej vašich půjček. Do sloupce „Sleva / Přirážka“ jednoduše zadejte procento pro půjčky, které chcete prodat s přirážkou nebo slevou. Pokud chcete půjčku prodat levněji, zadejte zápornou číselnou hodnotu. Pokud chcete půjčku prodat s přirážkou, zadejte kladnou číselnou hodnotu.

Očekávaný příjem se počítá automaticky. XIRR se vypočítá a zobrazí později, až bude vaše nabídka publikována na sekundárním trhu. Chcete-li to udělat, nejprve svůj výběr umístěte do nákupního košíku a své prodeje ještě jednou potvrďte tak, že kliknete výše na „Prodat vše“.

V následujícím okně se zobrazí seznam vašich prodejů, což je shrnutí všech půjček, které chcete prodat. Poté můžete určit uživatele Bondory, kterému byste rádi přímo prodali půjčky. Můžete také zadat, že prodej chcete zrušit, jakmile obdržíte splacení dané půjčky a také pokud dojde ke změně plánu plateb. Toto vám v podstatě poskytuje určitou jistotu, že pokud žadatel o půjčku (který je aktuálně po splatnosti) začne znovu činit své platby, nepřijdete prodejem své investice v půjčce o zisk.

Ve stejném okně můžete zadat, že všechny vybrané půjčky by měly být shromážděny a prodány jako portfolio. Jednoduše vedle možnosti „Prodat jako portfolio“ zaškrtněte zaškrtávací políčko a poté budete moci nastavit cenu portfolia. Kupující budou poté muset koupit všechny vaše půjčky v jednom balíčku za stanovenou cenu.

Shrnutí

V části shrnutí se zobrazují důležitá kritéria jako např. hodnocení Bondory, úroková sazba, stav půjčky, budoucí plánované platby a náklady. Díky tomu můžete získat rychlou a přibližnou představu o nabízených půjčkách.

Chcete-li získat podrobnější náhled na jednotlivé půjčky jako u svých vlastních investic, můžete kliknutím na půjčku zobrazit více informací o žadatelích o půjčku – jejich příjem a výdaje, problém s platbami a plán půjčky – nebo rozbalit přehled pomocí dalších funkcí v kole nastavení v pravém horním rohu stránky.

Další informace zobrazíte, když přejedete myší nad konkrétním kritériem.

Náklady a budoucí plánované platby

Náklady jsou cenovou nabídkou prodejce, kterou musíte zaplatit, pokud se rozhodnete koupit cenovou nabídku. Skládá se z nezaplacené jistiny, kterou musí žadatel o půjčku zaplatit, včetně použité přirážky nebo slevy. Přirážky nebo slevy určuje výhradně prodejce. Obecně platí, že přirážky se přidávají, pokud spolehlivý příjemce půjčku splácí půjčku včas a očekává se, že majiteli podílu investice bude nadále generovat dobrou návratnost. Naopak se slevou mohou být nabízeny půjčky, u nichž příjemce splácí nepravidelně.

Podívejte se na procento v závorkách vedle nákladů. To ukazuje, zda je půjčka nabízena s přirážkou, nebo slevou. Pokud je to kladné číslo, byla použita přirážka. Pokud je to záporné číslo, byla použita sleva. Pokud je odhadováno 0 %, půjčka bude prodána za nominální hodnotu. Ke koupi půjčky budete muset poté zaplatit přesně částku jistiny, kterou má příjemce půjčky zaplatit v jednotlivé směnce.

Před koupí jakékoliv půjčky byste měli zkontrolovat, zda jsou budoucí platby vyšší než požadovaná cena. V opačném případě zaplatíte více, než dostanete zpět (včetně úroku). To sice nedává pro kupujícího smysl, ale takové nabídky se občas vyskytnou. Rozdíl mezi náklady a budoucími platbami je tedy již velmi důležitým ukazatelem, zda může být nabídka pro vás dobrou volbou.

Následně byste měli získat podrobnější náhled na půjčku, například tak, že se podrobněji podíváte na nesplacenou jistinu, nashromážděný úrok a poplatky za pozdní platbu.

XIRR

Výpočet XIRR je rozšířená míra návratnosti, pomocí níž vidíte, jakou můžete získat návratnost po zbývající délku půjčky. Pokud je číslo zelené a kladné, značí to možný zisk v delším období. Pokud je záporné, značí to možnou ztrátu. Nicméně než abyste XIRR při rozhodvání považovali za výhradní faktor, měli byste se podívat na platební chování příjemce půjčky. Možná uvidíte novou půjčku, která má (přirozeně) vysokou očekávanou návratnosti, ale je krátce po době splatnosti. V tom případě je na vás, abyste vyhodnotili, jak pravděpodobné je splacení.

XIRR zvažuje datum vydání a částku půjčky, data splacení a zůstatek částek a jistiny podle původního data splacení. V tomto výpočtu jsou platby jistiny po splatnosti ihned odepsány. U půjček po době splatnosti existuje šance na vyšší výdělek, než je odhadován v tomto čísle. Nejsou učiněna žádná zajištění budoucích ztrát a berou se v úvahu pouze přijaté (ne připsané nebo plánované) platby úroků.

Kreditní skóre a stav

Kreditní skóre je číselné uspořádání platebního chování žadatele o půjčku. Je zařazeno na stupnici od 500 do 1 000 a poskytuje přehled platebního chování za poslední tři roky. Čím déle doby uplynulo od jakýchkoliv problémů s platbami, tím je číslo vyšší. Číslo 1 000 značí, že doposud nebyly nahlášeny žádné problémy s platbami. Přejeďte myší nad záhlaví kreditního skóre a podívejte se, co jednotlivá čísla znamenají.

Stav značí aktuální stav platby půjčky. Aktuální půjčky jsou zelené, půjčky po splatnosti oranžové (1–74) dní a neplacené půjčky červené (75 a více dní).

Zobrazení dalších kritérií v přehledu

Pokud nejsou kritéria, která vidíte v přehledu, dostatečná, můžete je rozšířit pomocí kola nastavení v pravém horním rohu stránky.

Ve výchozím nastavení se zobrazují funkce jako hodnocení Bondory, stav, jistina po splatnosti a náklady. Kolo nastavení vám umožňuje přidat mnoho dalších zajímavých funkcí a kritérií, jako např. stav fázi vymáhání, data přeplánování, věk a pohlaví žadatele o půjčku, náklady na servis dluhu a mnohem více.

Funkce hledání

Na první pohled může vypadat nenápadně, ale je to mocný nástroj, který vám může pomoci najít efektivně půjčky, které hledáte. Celkovou nabídky na sekundárním trhu můžete filtrovat podle řady kritérií. Pokud nemůžete najít filtr, který hledáte v přehledu, vyberte další v dolním levém rohu. Pokud chcete, můžete si filtr uložit, abyste si ho nemuseli pamatovat a znovu zadávat při příštím hledání.

Funkce hledání nabízí také další velmi praktickou funkci, kterou lze občas přehlédnout. Pokud prodáváte své půjčky na sekundárním trhu a chcete zobrazit pouze je, vyberte v možnosti „Zobrazit mé položky“ volbu „Ano“. Pokud hledáte atraktivní nabídky a nechcete zobrazovat půjčky, které prodáváte vy, vyberte „Ne“ a uvidíte pouze nabídky od ostatních investorů.

Máte ještě nějaké otázky?

Doufáme, že tento průvodce zodpověděl většinu vašich otázek. Pokud máte stále nějaké nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí naší stránky podpory a my se vám co nejdříve ozveme. Tým pro vztah s investory poskytuje podporu v angličtině, němčině a estonštině.

Začněte na Bondoře ještě dnes

Kliknutím na tlačítko Přidat se vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami používání.

Kliknutím na tlačítko Přidat se vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami používání.

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.