Γενικά στατιστικά στοιχεία

Μέσο ποσό δανείου

2.500 €

Μέση διάρκεια δανείου

50 μήνες

Μέσο επιτόκιο

32,0%

Δάνεια που έχουν εκδοθεί

366,8 Μ EUR

Καθαρή απόδοση

10,5% 9,33% - 17,33%

Οι ετήσια καθαρή απόδοση της επένδυσης σε βάθος χρόνου

Αναμενόμενη απόδοση και δείκτης υποβολής προσφορών

Σύγκριση των καθαρών αποδόσεων διαφόρων επενδυτών

Κερδοφορία χαρτοφυλακίου

Καθαροί εισπραχθέντες τόκοι

Συσσωρευμένα μετρητά στην απόδοση μετρητών

Μηνιαία σύγκριση συσσωρευμένων μετρητών στην απόδοση μετρητών

Στατιστικά στοιχεία δευτερογενούς αγοράς

Μηνιαία χαρτοφυλάκια κατά προγραμματισμένο κεφάλαιο δανεισμού έναντι του εισπραχθέντος κεφαλαίου

Μηνιαία χαρτοφυλάκια με ληξιπρόθεσμες ημέρες οφειλής

Μηνιαία χαρτοφυλάκια ανά ημέρες από την τελευταία πληρωμή

Χώρα

Προβλεπόμενο κεφάλαιο δανεισμού έναντι ληφθέντος κεφαλαίου δανεισμού

Εκπρόθεσμες μέρες

Ημέρες από την τελευταία πληρωμή

Βαθμολογία δανείου

Σκοπός δανείου

Μέγεθος προσφοράς

Διαδικασία ανάκτησης

Ταμειακές ροές από ανακτήσεις

Η πραγματική ταμειακή ροή έναντι του προβλεπόμενου κεφαλαίου από ανακτήσεις

Ποσοστό συσσωρευτικής ανάκτησης

Ποσοστό ανάκτησης

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .
Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Εγγραφή

Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .

Σύνδεση

Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .