ÜLEVAADE RISKIDEST

Juhul, kui otsustad kasutada Go&Grow kontot ning nõustud Go&Grow kasutustingimustega (“GG-Tingimused”), annad ühtlasi nõusoleku Bondora AS poolt väljastatud laenudest tulenevate nõudeõiguste ostmiseks ja müümiseks Bondora Capital OÜ (“meie”) ja enda vahel. Muu hulgas:

  • võid Sa bondora.com kaudu omandatud nõudeõigused paigutada oma Go&Grow kontole, kui nõudeõigused vastavad GG-Tingimustele ning Sa nõustud meie poolt määratud nõudeõiguste väärtusega;
  • kasutad Sa kõiki Go&Grow kontol olevaid rahalisi vahendeid nõudeõiguste ostmiseks kooskõlas GG-Tingimustega. Sul ei ole võimalik valida, millise konkreetse nõudeõiguse omandad;
  • oma Go&Grow kontol olevad nõudeõigused müüd Sa meile. Müügihind määratakse GG-Tingimustes sätestatud korras. Müügihind makstakse Sulle välja siis, kui avaldad vastavat soovi ning tingimusel, et Sinu nõudeõigused on võimalik koheselt maha müüa. Juhul, kui teistel Go&Grow konto kasutajatel ei ole piisavaid rahalisi vahendeid, lükkub müügihinna tasumine edasi ning müügihind makstakse Sulle osade kaupa välja seejärel, kui vajalikud rahalised vahendid on kättesaadavad;
  • müügihinna (või selle osa) igakordsel väljamaksmisel rakendub 1 euro suurune tasu.

TÄHELEPANU

Mineviku tulemused ei taga tulu tulevikus: kuigi meie statistilise analüüsi kohaselt on Go&Grow konto kasutamisel võimalik teenida tulu 6,75% aastas, põhineb vastav analüüs sarnaste nõudeõiguste portfellide varasemate perioodide tulemustel, mis ei taga samasugust tulu tulevikus.

Tagatised puuduvad: Go&Grow kontole paigutatud varad ei ole tagatud ühegi riikliku fondi ega muu tagatisega või mis tahes muul viisil.

Võimalik väärtuse vähenemine: Sinu Go&Grow kontole kantud ja meie poolt määratud nõudeõiguste väärtus võib olla väiksem summast, mille saaksid nõudeõiguste edasimüümisel bondora.com teistele kasutajatele või summast, mille saaksid laenuvõtjalt.

Väiksem ja piiratud tulu (kui üldse): Go&Grow konto kasutamisest saadav võimalik tulu võib olla väiksem tulust, mille saaksid samade rahaliste vahendite kasutamisel muul viisil nõuete omandamiseks bondora.com kaudu. Maksimaalne tulu, mida on võimalik Go&Grow konto kasutamisel teenida, on 6,75% aastas.

Võimalus, et vara ei kasva ja kahjumi risk: Go&Grow konto kasutamisest saadavad võimalik tulu on piiratud ning tulu teenimine pole garanteeritud. Kuivõrd Sul on võimalik osta ja müüa nõudeõigusi laenuvõtjate vastu, sõltub võimalik tulu maksekohustuste nõuetekohasest täitmisest laenuvõtjate poolt. Seetõttu pole ka välistatud, et jääd kahjumisse: Go&Grow konto kasutamisel saadav raha võib olla väiksem raha ja nõudeõiguste summast, mille oled oma Go&Grow kontole paigutanud.

Varaga seotud piirangud: Sul ei ole võimalik Go&Grow kontol olevaid nõudeõigusi või rahalisi vahendeid müüa, üle kanda, koormata või muul viisil käsutada, välja arvatud varade müük meile vastavalt GG-Tingimustes sätestatule.

Väiksem kontroll: Sul ei ole võimalik Go&Grow kontol registreeritud nõudeõigusi üksikult müüa, vaid saad müüa meile üksnes enda poolt valitud konkreetse protsendi nõudeõigustest või kõik oma Go&Grow kontol registreeritud nõudeõigused. Sul ei ole võimalik vabalt valida nõudeõiguste ostu- või müügihinda: mõlemad hinnad määratakse vastavalt GG-Tingimustele ning GG-Tingimustega nõustudes kiidad heaks ka vastavad hinnad.

Võimalikud makseviivitused: juhul, kui Go&Grow konto teistel kasutajatel ei ole koheselt piisavaid rahalisi vahendeid meilt Sinu nõudeõiguste ostmiseks, lükkub ostuhinna tasumine määramata ajaks edasi, kuni piisavad rahalised vahendid on olemas. Seega pole Go&Grow konto kasutamine võrreldav hoiuse või investeerimiskontoga, kuna viivitamatu vara müük või rahaliste vahendite väljavõtmine ei tarvitse olla võimalik, samuti pole garanteeritud Go&Grow kontole paigutatud vara väärtuse säilimine.

Go&Grow konto võimalik väärkasutus: juhul, kui annad teisele isikule juurdepääsu oma kontole, loetakse tema tehtud toimingud Sinu omadeks. Kui annad teisele isikule õiguse võtta oma kontolt rahalisi vahendeid välja, võib ta kanda raha oma kontole ning Sul tekib kohustus võimalikult tulult maksud tasuda.

Maksud: oleme analüüsinud Go&Grow konto kasutamisega kaasnevaid maksukohustusi Eesti õiguse alusel, kuid maksude õige deklareerimise ja tasumise eest vastutad Sina ainuisikuliselt. Maksustamine sõltub konkreetseetest asjaoludest, mistõttu soovitame konsulteerida asjatundjaga.

Ülaltoodu ei ole ammendav loetelu Go&Grow konto kasutamisega kaasnevatest kohustustest, piirangutest ja riskidest. Palun loe tähelepanelikult GG-Tingimusi ning konsulteeri asjatundjaga.

või liitu

Klõpsates "Registreeru" nõustud Bondora Kasutustingimustega.

või logi sisse

Klõpsates "Logi sisse" nõustud Bondora Kasutustingimustega.

Telli uus salasõna