Mis on järelturg?

Saad investeerida ka teise ringi laenudesse. Investorid kasutavad Bondora järelturgu erinevatel põhjustel omavahel laenude vahetamiseks. Järelturule saab lisada Portfellihalduri, Portfolio Pro, API kaudu soetatud või käsitsi valitud investeeringuid. Kui soovid müüa oma portfellis olevaid laene või osta laene teistelt kasutajatelt, on järelturg selleks õige koht.

Kui Sa plaanid investeerida käsitsi järelturu kaudu, peaksid meeles pidama, et see on kõrge riskiga strateegia, mille tulemuseks on tihtipeale meie ülejäänud investeerimisteenustest madalam netotootlus (või isegi kahjum). Järgnevalt leiad ülevaate järelturu erinevatest võimalustest ja funktsioonidest ning anname nõuandeid, millele peaksid tähelepanu pöörama.

Miks kasutada järelturgu?

Järelturg pakub hulgaliselt huvitavaid võimalusi, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Võib-olla soovid müüa oma portfellis olevaid võlgnevusega laene või Sinu investeerimisstrateegia nõuab väga täpsete filtrite rakendamist. Näiteks tegutseb Bondoras väike grupp investoreid, kelle strateegia põhineb maksetähtaja ületanud laenude soetamisel väga madala hinnaga, eesmärgiga teenida suurt tulu siis, kui laenud hiljem võlamenetluse käigus sisse nõutakse. Selline strateegia nõuab palju kannatlikkust ja tugevaid närve ega sobi igaühele. See on äärmiselt kõrge riskiga strateegia ja me ei soovita seda investoritele, kes pole oma otsustes täiesti kindlad.

Loomulikult võib järelturul üksikute pakkumiste sirvimine ning valimine olla põnev. Siiski ei saa me anda lubadust, et ajamahukas uurimistöö ja ulatuslik taustakontroll annab tulemuse, mis ületab meie automatiseeritud teenustega saavutatavat tootlust. Järelturul väga aktiivselt tegutsevate investorite keskmine tulemus jääb alla passiivsete investorite omale, kes soetasid laenud Portfellihalduri või Portfolio Pro kaudu. Rääkimata neist, kes investeerivad Go & Grow' kaudu. Lisaks kaasneb käsitsi investeerimisega suur ajakulu, sest suure tõenäosusega pead kõik laenud ükshaaval üle vaatama. Mõtle sellele enne alustamist ja kaalu, kas see on Su aega väärt.

Sul võib olla ka plaan oma Bondora portfell täielikult likvideerida ja seega kõik oma laenud korraga maha müüa. Seda saadki teha järelturul. Kui Sul on aga palju laene, võib nende kõigi müümiseks kuluda kauem aega. Kõige kiirem tee likviidsuseni on kasutada üht meie pakutavatest teenustest, mis teeb selle töö lihtsamaks. Vali Portfellihalduri ja Go & Grow' vahel. Portfellihaldur müüb kõik Su laenud järelturul automaatselt, ilma, et Sa peaksid ise selleks midagi tegema. Loe selle kohta lisa Portfellihalduri juhendi jaotisest „Laenude müümine”. Go & Grow'd kasutades ei müü Sa laene teistele investoritele, vaid Bondorale, ning saad raha välja võtta kohe pärast meie pakkumise aktsepteerimist.

Juhime tähelepanu sellele, et laenu müümine enne lõpptähtaega võib põhjustada intressi või kapitali kaotust.

järelturg

Kuidas see erineb meie ülejäänud tööriistadest

Järelturg erineb oluliselt meie ülejäänud automaatsetest või poolautomaatsetest ühisrahastuslaenudesse investeerimise teenustest. Kindlasti on tegemist teistest oluliselt ajamahukama investeerimisvõimalusega. Kui jätta kõrvale vähesed eelmäärangud, mida saab häälestada investeeringute müümisel, ei toimu siin midagi automaatselt. Iga laen tuleb osta käsitsi. Seega nõuab järelturul tegutsemine Sinult palju rohkem sekkumist. Samamoodi kui API kasutajatel, on ka järelturul tegutsedes edu võti põhjalikes teadmistes. Nagu eespool mainitud, ei võrdu suurem ajakulu alati kõrgema tootlikkusega.

Laenude ja portfellide ostmine

Bondora järelturul saab osta nii üksikuid laene kui ka terveid laenuportfelle. Kui soovid osta portfelle, klõpsa üleval paremal nurgas valikule „Näita portfelle”.

Seejärel sirvi laenupakkumisi, et leida endale sobivaimad. Juhul, kui Sa pole kindel, millele laenupakkumiste valimisel tähelepanu pöörata, siis loe käesoleva juhendi lõpuosas olevaid näpunäiteid. Iga rea lõpus on ostukäru sümbol. Sellele klõpsamine ei tähenda veel laenu- ega portfelliostu vormistamist. Ostu vormistamiseks pead ostu ja uued lepingud kinnitama. Kõik ostukärusse lisatud laenud on reserveeritud, kuid pole Sulle siduvad.

Laenude müümine

Kui soovid mõnda oma laenu müüa, vali peamenüüst „Investeeringud”. Iga rea lõpust leiad suvandid oma laenude müümiseks. Sisesta lihtsalt protsendiline väärtus veerus „Alla-/juurdehindlus” nende laenude ridadele, mida soovid juurde- või allahindlusega müüa. Sisesta negatiivne väärtus, kui soovid müüa laenu soodsamalt (allahindlusega), ja positiivne väärtus, kui soovid müüa seda juurdehindlusega.

Prognoositav tulu arvutatakse automaatselt. Arvutatakse ka tootluse näitaja XIRR ja seda kuvatakse järelturul Sinu pakkumise kõrval. Selleks lisa oma valikud ostukärusse ja kinnita müügikorraldus, klõpsates ülal nupul „Müü kõik”.

Järgmises aknas kuvatakse müüginimekiri, kus on loetletud kõik laenud, mida soovid müüa. Seejärel saad määrata Bondora kasutaja, kellele soovid laenuosakud otse müüa. Soovi korral saad kasutada ka kaht erifunktsiooni: a) laenu müügikorralduse tühistamine, kui laekub vastava laenu osamakse; b) laenu müügikorralduse tühistamine, kui laenusaajale koostatakse uus maksegraafik. See annab Sulle meelerahu, et juhul, kui laenaja (kes on praeguse seisuga võlas) hakkab uuesti makseid tegema, ei jää sa oma investeeringu müümise tõttu võimalikust tulust ilma.

Samas aknas saad määrata ka selle, et kõik valitud laenud tuleks müüa ühtse portfellina. Vali lihtsalt suvand „Müü portfellina”, seejärel saad määrata portfellile soovi korral koguhinna. Ostjad peavad sel juhul ostma kõik laenud ühe paketina ja maksma selle eest Sinu määratud hinna.

Ülevaade

Olulisi näitajaid, nagu Bondora krediidihinne, intressimäär, laenu olek, tulevased graafikumaksed ja laenuosaku hind, kuvatakse ülevaate lehel. See võimaldab saada järelturul pakutavatest laenuosakutest kiire ülevaate.

Selleks, et näha konkreetse laenu üksikasjalikumat vaadet, tegutse sarnaselt oma investeeringutega – klõpsa laenul, et näha laenusaaja teavet: tema sissetulekud ja väljaminekud, maksehäired ja laenugraafik. Teise võimalusena võid klõpsata lehe ülemises paremas nurgas oleval seadete ikoonil, et kuvada ülevaates rohkem näitajaid.

Kui liigutad kursori konkreetse kriteeriumi veeru päisele, kuvatakse vastava näitaja kohta lisateavet.

Hind ja tulevased graafikujärgsed maksed

Hind põhineb juurde-/allahindlusel, millega müüja vastavat laenuosakut pakub ja näitab summat, mille pead laenu ostmiseks tasuma. See koosneb laenusaaja põhiosa jäägist, millele on lisatud juurdehindlus või millest on lahutatud allahindlus. Juurde- või allahindluse protsendi määrab ainuisikuliselt laenuosaku müüja. Reeglina lisab müüja juurdehindluse, kui on tegemist usaldusväärse laenusaajaga, kes teeb laenumakseid õigeaegselt ning kelle puhul on tõenäoline, et laen on investeerimisosaku omanikule hea tootlusega. Samas võidakse pakkuda allahindlusega laene, mille laenusaajal on olnud laenumaksete tegemisega probleeme.

Hinna taga sulgudes on protsendiline väärtus, mis näitab, kas laenu pakutakse juurde- või allahindlusega. Positiivne arv tähendab, et on lisatud juurdehindlus. Kui näed negatiivset arvu, pakutakse seda allahindlusega. Kui väärtuseks on 0%, müüakse laenu põhiosa jäägi summaga. Laenu ostmiseks pead maksma täpselt põhiosa jäägi summa.

Enne mis tahes laenude ostmist peaksid kontrollima, kas maksegraafikus tulevikku jäävate laenumaksete summa on suurem kui vastava laenuosaku eest küsitav hind. Muul juhul maksad laenu eest rohkem kui selle eest (koos intressiga) tagasi saad. Kuigi sellistel pakkumistel pole ostja jaoks mingisugust väärtust, lisatakse järelturule siiski vahel ka selliseid kuulutusi. Seega tuleb kasulike pakkumiste väljasõelumisel olla tähelepanelik tulevikku jäävate laenumaksete kogusumma ja laenuosaku hinna vahe suhtes, mis on heade pakkumiste leidmisel äärmiselt oluline näitaja.

Seejärel peaksid uurima laenu üksikasjalikumalt – nt vaatama lähemalt võlas olevat põhiosa summat, kogunenud intressi ja viiviseid.

XIRR

XIRR on netotootluse arvutamise mudel, mis näitab kui suur on võimalik tootlus allesjäänud laenuperioodil. Kui arv on roheline ja positiivne, viitab see pikas perspektiivis võimalikule kasumile. Kui arv on negatiivne, viitab see võimalikule kahjumile. Kuid enne, kui hakkad kasutama otsustamisel XIRR-väärtust ainsa tegurina, peaksid vaatama ka laenusaaja maksekäitumist. Võib-olla märkad seal uut laenu, mille puhul on prognoositav tulemus kõrge (arvutusmudeli olemusest tulenevalt), kuid laenumaksega on hiljuti hilinetud. Sellisel juhul pead ise otsustama, kui tõenäoline on laenumaksete laekumine.

XIRR arvestab laenu väljastamise kuupäeva ja summat, maksegraafikuid ning laenumaksete summasid ja põhiosa jääki vastavalt esialgsele laenumakse kuupäevale. Selles arvutuses kantakse kohe maha võlas põhiosamaksed. Võlas laenude puhul võib tegelik tootlus olla sellest määrast suurem. Me ei võta arvesse võimalikke tulevasi kahjusid ning arvestame vaid seni laekunud intressimakseid (mitte kogunenud tasumata või graafikujärgseid tulevasi intressimakseid).

Krediidiskoor ja laenu olek

Krediidiskoor on laenusaaja maksekäitumist iseloomustav number. See on vahemikus 500 kuni 1000 ning annab ülevaate laenusaaja maksekäitumisest viimase kolme aasta jooksul. Mida kauem aega on maksehäirest möödunud, seda suurem see number on – 1000 näitab, et laenusaaja kohta pole seni teatatud ühestki maksehäirest. Liiguta kursor veeru „Credit Score” (Krediidiskoor) päise kohale, et lugeda krediidiskoori erinevate vahemike tähendusi.

Veerg „Staatus” näitab laenu praegust olekut. Graafikus laenud on rohelised, hilinenud laenud on oranžid (1–74 päeva võlas) ja võlamenetluses laenud on punased (75+ päeva võlas).

Kuidas kuvada ülevaates rohkem näitajaid

Kui ülevaate lehel kuvatavad näitajad pole otsustamiseks piisavad, saad seda vaadet laiendada. Selleks klõpsa lehe ülemises paremas nurgas sätete ikoonil.

Vaikimisi kuvatakse Sulle näitajaid, nagu Bondora reiting, staatus, põhiosa võlg ja hind. Seadete ikoon võimaldab Sul lisada vaatesse mitmeid huvitavaid andmeid ja näitajaid, nagu võlamenetluse faas, uue tagasimaksegraafiku kuupäevad, laenusaaja vanus ja sugu, võlahalduskulud jpm.

Otsingu funktsioon

See ei pruugi esmapilgul silma torgata, kuid tegemist on võimsa tööriistaga, mis võimaldab Sul otsida efektiivselt neid laenuosakute pakkumisi, mis vastavad kindlatele kriteeriumidele. Järelturu pakkumisi saab filtreerida mitmete kriteeriumide alusel. Kui Sa ülevaate lehe jaoks soovitud filtrit ei leia, vali alumises vasakus nurgas „Lisa filtreid”. Vajadusel saad oma filtri salvestada, et Sa ei peaks selle nimetust meeles pidama ja uue otsingu tegemisel uuesti valima.

Otsingu funktsioon on äärmiselt kasulik vahend, mis jääb investeerijatel tihti kahe silma vahele. Kui müüd parajasti järelturul mõnda oma laenu ja soovid kuvada ainult neid, vali rippmenüüst „Kuva minu tooted” suvand „Jah”. Kui otsid aga ise atraktiivseid pakkumisi ega taha ülevaate lehel oma laenukuulutusi näha, vali „Ei” ning näed ainult teiste investorite pakkumisi.

Kas midagi jäi arusaamatuks?

Loodame, et leidsid sellest juhendist vastused kõigile oma küsimustele. Kui Sul peaks aga olema veel küsimusi, võta meiega ühendust klienditoe lehe kaudu ja vastame Sulle esimesel võimalusel. Investorsuhete tiimi töötajad räägivad inglise, saksa ja eesti keelt.

Ava tasuta konto ja alusta investeerimisega täna

Vajutades nuppu "Liitu nüüd", nõustud meie kasutustingimustega.

Vajutades nuppu "Liitu nüüd", nõustud meie kasutustingimustega.

Klõpsates "Registreeru" nõustud Bondora Kasutustingimustega.
Klõpsates "Logi sisse" nõustud Bondora Kasutustingimustega.