Portfolio Pro juhend

Tere tulemast lugema Portfolio Pro juhendit. Siin on kirjas kõik, mida pead Portfolio Pro kohta teadma. Seejärel saad hakata kasutama siin toodud praktilisi näpunäiteid, et olla investeerimiseks võimalikult hästi ette valmistunud.

Selgitame üksikasjalikult, milleks saad seda kasutada, milliseid sätteid saad muuta, kuidas neid kasutada ning kuidas Portfolio Pro erineb meie muudest investeerimisteenustest jpm. Leia mõned hetked, et õppida selgeks selle kõik funktsioonid – õpid siit kindlasti midagi uut!

Mis on Portfolio Pro?

Portfolio Pro näol on tegemist Bondora poolautomaatse investeerimisteenusega, mis sarnaneb Portfellihalduriga, kuid võimaldab Sul täpsemalt hallata oma ühisrahastuslaenudesse tehtud investeeringuid. See pakub rohkem valikuid kui Portfellihaldur, mille puhul võiksid investeerima hakata kasvõi lihtsalt nupu „Alusta” klõpsamisega. Portfolio Pro'd kasutavad investorid, kellel on selge ettekujutus oma portfelli ülesehitusest ja kes soovivad ühisrahastusse tehtud investeeringute üle suuremat kontrolli. Alustuseks pead seadma laenude valimise reeglid. Seejärel võtab investeerimisprotsessi ülejäänud etapid üle Portfolio Pro.

Portfolio Pro võimaldab luua mitu portfelli ja saad anda neile erinevad nimed. See on praktiline, kui soovid rakendada oma üldises investeerimisportfellis erinevaid strateegiaid ja piirata need kindlatele summadele.

Hoolimata Portfolio Pro võimekusest kasutada korraga mitut erinevat strateegiat, soovitame samal ajal Portfellihaldur peatada, sest vastasel juhul on duplikaatpakkumiste risk suurem.

Portfolio Pro seaded

Portfolio Pro sätted

Käesolevas jaotises käsitleme erinevaid reegleid, mida saad Portfolio Pro-s häälestada. Esimesed kolm suvandit: riik, Bondora reiting ja laenu pikkus on ainult mõned sätetest. Need kolm peamist filtrit mõjutavad oluliselt Sinu portfelli riski-tootluse strateegiat.

Jaotises „Portfelli ülevaade” näed oma portfelli prognoositavat investeeringute jaotust ja ülesehitust. Sätete muutmisel muutub ka see prognoos. Proovi järgi! Vali mõned filtrid ja vaata, kuidas need muudavad prognoositavat tootluse vahemikku ning investeeringute jaotust ja riikide valikut. Kui soovid näha kolmest vaikekriteeriumist rohkem reegleid, klõpsa „Lisa reegleid” ja vali hüpikmenüüst sobivad.

Seega on Sul investeerimisstrateegia kohandamiseks palju valikuid. Pea meeles, et mida rohkem reegleid valid, seda väiksemaks muutub kriteeriumitele vastavate laenude hulk. Jälgi jaotises „Portfelli ülevaade” kuvatavat teavet ja veendu, et saad teha piisavalt investeeringuid.

Riik

Vali riigid, mille ühisrahastuslaene soovid oma portfellis näha. Tuletame meelde, et väljastame laene Eesti, Soome ja Hispaania klientidele. Statistikat ja erinevate riikide võrdlust käsitlevaid postitusi saab lugeda meie blogist. Andmete, võlamenetluse tulemuslikkuse ja intressimäära erinevused annavad Sulle ettekujutuse riikidest, mis vastavad Sinu strateegiale kõige paremini.

Bondora Reiting

Bondora annab igaühele, kellele laenu väljastame, krediidihinde. See võimaldab hõlpsalt hinnata kui tõenäoliselt vastav laenusaaja oma kohustusi täidab. Teisisõnu on Bondora reitingu eesmärk võimaldada Sul lihtsalt hinnata, kui tõenäoline on see, et laenusaaja põhiosa ja intressi tähtajaks tagasi ei maksa. Skaala koosneb kaheksast tasemest ja algab hindega „AA”. See tähistab kõige madalamat maksehäirete tekkimise tõenäosust ja seeläbi kõige madalama riskiga laene. Skaala teises otsas on „HR”. Sellise hindega lepingute näol on tegu laenudega, mis on meie arvates kõrgeima riskiga. Bondora reitingu arvutamisel kasutatakse meie enda välja töötatud süsteemi, mis kasutab sadu erinevaid andmepunkte, mis on hangitud krediidiagentuuridelt, rahvastikuregistritest ja tööhõivearuannetest.  Kasutame neile lisaks ka ebatraditsioonilisi andmeallikaid, nagu sotsiaalmeedia, andmed riiklikult isikutunnistuselt, meie veebisaidi kasutus laenaja poolt ja sajad muud andmepunktid.

Kuna reiting arvutatakse igale uuele laenule uuesti ka sama laenaja korral, on võimalik, et samal laenajal on mitu laenu, millel on korraga erinevad reitingud ja intressimäärad. Koos laenusaaja usaldusväärsuse kasvamisega võib Bondora talle pakkuda uusi laene väiksema intressimääraga, kui ta on varem oma kohustused täitnud õigeaegselt. See ei pruugi aga alati nii olla.

Meie blogi on suurepärane teabe- ja analüüsiallikas. Avaldame iga kuu kokkuvõtte kõigist statistiliselt huvitavatest faktidest. See võimaldab Sul saada ettekujutuse, millised reitingud on Sinu strateegia jaoks sobivaimad.

portfolio pro settings

Laenu pikkus

Laenu pikkus on strateegiaga seoses paljudele investoritele äärmiselt oluline tegur. Bondora väljastab reeglina 3- kuni 60-kuuse tähtajaga laene. Kuid enamik meie väljastatud laenudest on vähemalt 36-kuuse tähtajaga. See tuleneb meie ettevõtte filosoofiast – me pole kiirlaenupakkuja. Me usume, et laenusaaja, kes on valmis võtma laenukohustuse pikemaks perioodiks (ja palju parema intressimääraga), on rahaga ümberkäimisel vastutustundlikum kui keegi, kes on valmis võtma nt 30-päevase tähtajaga kiirlaenu ja maksma selle eest üüratu summa intressi.

Investoritel aga võib olla erinevaid põhjuseid nii lühi- kui ka pikaajaliste laenude eelistamiseks. Lühiajaliste laenude puhul jõuab raha varem investorile tagasi ja seda saab hakata kasutama uuteks investeeringuteks või muul otstarbel. Samas tähendab see ka seda, et raha reinvesteeritakse tihemini. See võib tuua kaasa ooteaegu, kus raha seisab kontol, ilma et see Sinu eest tööd teeks ja kasvaks. Reeglina on, eelmainitud põhjustel, lühiajalised laenud kõrgema viivisesse sattumise riskiga. Pikaajalised laenud võimaldavad aga Sul kui investoril oma tulusid paremini prognoosida ja moodustavad stabiilsema passiivse sissetuleku. Miinuseks on kapitali pikema perioodi mittelikviidsus.

Juhime tähelepanu ka sellele, et laenu tegelik lõpptähtaeg võib esialgsega võrreldes muutuda – laenugraafikuid tehakse vahel ringi ja vahel võidakse laen ennetähtaegselt tagasi maksta. Portfolio Pro kasutamisel julgustame Sind käsitlema Bondorat pigem pikaaegse investeerimisvõimalusena. Niimoodi saad lõigata kasu liitintressi efektilt ja teha tõeliselt suured sammud oma jõukuse kasvatamise suunas.

Maksimaalne investeering laenaja kohta

See säte määrab maksimumsumma, mille soovid ühe laenaja kohta investeerida, sest laenusaajad võivad taotleda Bondoralt rohkem kui ühe laenu. Seda ei tohiks ajada segi maksimaalse pakkumise suurusega (seda kirjeldame siin hiljem).

Kui sead suvandi „Maksimaalne investeering laenaja kohta” väärtuse suvandi „Pakkumise suurus” väärtusest suuremaks, võib juhtuda, et Portfolio Pro teeb pakkumise samale laenule mitu korda. Sinu investeering ühte laenu on jagatud sel juhul mitmeks osaks. Teisisõnu tehakse oksjonil Sinu eest mitu pakkumist. Sellisel lähenemisel võib olla kindlasti eeliseid. Niimoodi saad järelturul müüa ainult osa kindlasse laenu tehtud investeeringust. Teiselt poolt võib aga vaielda, et sellisel juhul on investeering hajutatud väiksema hulga erinevate laenude vahel.

Intress

Sa võid soovida laenata oma raha välja ainult kindlast intressimäärast kõrgema intressiga. See reegel võimaldab sul seada portfelli valitavatele laenudele intressimäära vahemiku. Selle reegli häälestamine pole kohustuslik.

Jälgi selle reegli häälestamisel kindlasti lehe paremas osas olevat jaotist „Portfelli ülevaade”, sest kuu kohta saadaolevate laenude arv võib oluliselt kukkuda. Mida kõrgem on intressimäär, seda vähem laene on saadaval ja seda vähem investeeringuid aja jooksul tehakse.

Portfelli limiit

Portfelli limiit määrab maksimumsumma, mis portfelli investeeritakse. See summa ei kohaldu tervele Sinu Bondora kontole, vaid ainult sellele konkreetsele Portfolio Pro strateegiale, mida parajasti lood ja millele nime annad. Portfolio Pro ülevaade võimaldab Sul jälgida, kui palju raha Sinu portfelli on juba investeeritud. Just seda summat saad selle sätte abil piirata.

Selle reegli häälestamine on mõistlik, kui soovid kasutada Bondora kaudu investeerimisel erinevaid strateegiaid ning piirata strateegiaid kindlate limiitidega. Sa peaksid käsitlema seda ühe investeerimisportfelli riskijuhtimise meetmena.

Pakkumise suurus

Pakkumise suurus võimaldab seadistada ühekordse investeeringu maksimumsuuruse. Väikseim pakkumise summa, mille saad Portfolio Pro-s määrata, on 1€. Väiksemaid summasid ei investeerita. Kui sisestad suurema pakkumise suuruse (nt 10  €), võib Portfolio Pro pakkumine olla sellest tihtipeale siiski väiksem (nt 1  €) juhul, kui nõudlus laenuosakute järele on suur. See juhtub, kui samale laenule teeb pakkumisi palju investoreid ja investori kohta pole võimalik soovitud (kõrgemat) miinimumpakkumist saavutada.

Kuna meie soov on panna kokku portfell vastavalt Sinu valitud riski-tootluse strateegiale ning vältida konkureerimist teiste investoritega ainult piiratud arvu ja kindlate laenude nimel, rakendab Portfolio Pro alates 1 € pakkumisi automaatselt. Sa ei pea selleks midagi tegema.

Rahavaru

Rahavaruks määratavat summat ei investeerita. See jääb alati Sinu Bondora kontole ja on Sulle igal ajal kättesaadav. Saad hoida seda summat mustadeks päevadeks ning mis tahes hetkel oma pangakontole kanda või kasutada seda järelturult ise laenude valimiseks ja ostmiseks. Kui Sinu Bondora kontol on määratud rahavarust vähem vaba raha, ei investeeri Portfolio Pro rohkematesse laenudesse, kuni saldo ületab määratud rahavaru summat. Eeltoodust lähtuvalt investeeritakse automaatselt kõik summad, mis ületavad seatud rahavaru summat.

Miks kasutada Portfolio Pro-d?

Otsustamaks, kas Portfolio Pro on Sulle sobivaim investeerimisteenus, tasub seda võrrelda meie ülejäänud teenustega – Go & Grow', Portfellihalduri ja APIga.

Portfolio Pro

Portfolio Pro annab Sulle suurema kontrolli oma portfelli valitavate laenude üle. Saad valida kindlad reeglid, mille alusel Sinu portfell koostatakse. See eeldab muidugi seda, et tunned filtreid, mida soovid kasutada. Vali nt riik, mille ühisrahastuslaenudesse soovid investeerida, Bondora reitingud, mida tuleks arvestada, ja eelistatud laenu pikkused.

Sarnaselt Portfellihalduriga saad seada maksimaalse investeeringu laenaja kohta, maksimaalse pakkumise suuruse ja rahavaru summa. Lisaks saad määrata intressimäära, mis peaks valitavatel laenudel olema, ja portfelli limiidi, mille ulatuses teeb Portfolio Pro investeeringuid.

See teenus arvutab koheselt uue prognoositava tootluse iga kord, kui kohandad oma investeerimisreegleid. Katseta seda – proovi erinevate reeglitega ja väljade väärtustega, et näha, kuidas prognoositav tootlus muutub. Vali sätted, mille osas tunned end kindlalt. Lisateavet vt Portfolio Pro juhendist.

Kasuta Portfolio Pro-d, kui oled teinud korraliku eeltöö ja Sul on statistika põhjal kujunenud selge ettekujutus laenudest, mida soovid oma portfellis näha.

Go & Grow

Go & Grow toimib sama lihtsalt (või isegi lihtsamalt) kui traditsioonilised investeerimismeetodid ja pakub samas kuni 6,75%* aastast tootlust. Kui oled lisanud raha kasvukontole, saad vaadata ja jälgida teenitud tulu kasvõi iga päev. Lisaks sellele ei ole määratud miinimumaega, kui kaua Sa pead oma investeeringuid seal hoidma. See tähendab, et saad oma konto soovi korral lihtsasti likvideerida. Kõlab nagu midagi Sinu jaoks? See pole veel kõik.

Investorid on aastaid soovinud toodet usladusväärselt pakkujalt, mis oleks lihtne ja kindla netotootlusega. Go & Grow teeb ühisrahastusse investeerimise maailmale kättesaadavaks. Sellel on mitmeid olulisi eeliseid, mida teised Bondora tooted (Portfellihaldur ja Portfolio Pro) ei paku. Eelkõige meeldib see investoritele, kes otsivad võimalikult lihtsat investeerimismeetodit, mida iseloomustaks madal riskitase, kiirem likviidsus ja automatiseeritud funktsioonid.

Go & Grow on unistajatele. Kui registreerid uue Go & Grow' konto, pead seadma endale eesmärgi ja valima motivaatori. Sinu investeeringu motivaatoriks võivad olla pulmad või uus auto (õnneseen!), ümbermaailmareis, varane pensionipõlv või midagi täiesti ainulaadset. Eesmärgi seadmise funktsioon aitab Sul otsustada, kui palju raha soovid koguda, ja mis kuupäevaks plaanid oma eesmärgi saavutada. Go & Grow annab Sulle teada, kas oled oma eesmärgi saavutamiseks õigel teel või pead veidi rohkem pingutama.

Kasuta Go & Grow'd, kui ühisrahastuse maailm on sulle uus või soovid kiiret likviidsust ja kindlat netotootlust. 

Portfellihaldur

Portfellihaldur on Bondora pakutav poolautomaatne teenus, mis võimaldab investeerida laenudesse ühisrahastuse kaudu. Selle kasutamine ei nõua mingeid eelteadmisi. Portfelli ülesseadmine toimub mõne klõpsuga ja saad kiiresti alustada investeerimisega.

Oma portfelli riskitaseme kohandamiseks saad kasutada riski-tootluse liugurit. See on ülilihtne! Kui oled teinud sissemakse oma Bondora kontole, alustab Portfellihaldur koheselt investeerimist.

Kasuta Portfellihaldurit, kui investeerid pikemaks perioodiks (nt viis aastat), soovid alustada hõlpsalt ja kiiresti ning tahad jätta keerulisema analüüsi Portfellihalduri hoolde.

API

API kaudu investeerides saad oma investeerimisotsused teha laenajate kohta olemasolevate üksikasjalike andmete põhjal ning omada investeeringute üle veelgi suuremat kontrolli kui Portfolio Pro-s. Saad kasutada laenude valimisel kriteeriume, nagu sissetulek ja kohustused, töösuhe, vanus, haridus jpm. See võimaldab Sul juurutada individuaalse investeerimisstrateegia.

API kasutamine nõuab põhjalikke programmeerimisoskuseid. Lisaks peab investor läbi mõtlema, milliste andmete pärimine on tema investeerimisstrateegia jaoks oluline. API-t kasutab kõigist meie investoritest ainult umbes 1%.

Kas midagi jäi arusaamatuks?

Loodame, et leidsid sellest juhendist vastused kõigile oma küsimustele. Kui Sul peaks aga olema veel küsimusi, võta meiega ühendust klienditoe lehe kaudu ja vastame Sulle esimesel võimalusel. Investorsuhete tiimi töötajad räägivad inglise, saksa ja eesti keelt.

Ava tasuta konto ja alusta investeerimisega täna

Vajutades nuppu "Liitu nüüd", nõustud meie kasutustingimustega.

Vajutades nuppu "Liitu nüüd", nõustud meie kasutustingimustega.

Klõpsates "Registreeru" nõustud Bondora Kasutustingimustega.
Klõpsates "Logi sisse" nõustud Bondora Kasutustingimustega.