1) Tootlus võib langeda alla 6,75% või 4% aastas.

Üks peamisi Go & Grow’ eeliseid on suur 6,75%* tootlus investeeringult, mis jääb Go & Grow’ igakuise investeerimislimiidi piiresse. Go & Grow’ igakuine investeerimislimiit on määratud kindlaks kehtivates Go & Grow’ kasutustingimuste üldtingimustes. Mis tahes investeeritud summalt, mis ületab nimetatud limiiti, teenid kuni 4% tootlust. Seetõttu palume arvestada, et Sinu investeeringu tootluse tase võib olla erinev.

Vaadates netotootlusi Bondora algusaegadest peale, pakub 6,75% ja 4% määr parajat puhvrit. Go & Grow peegeldab laenude üldist väljastamist Bondoras, ehk portfelli kuulub laene erinevatest reitingukategooriatest ja riikidest. Laenud väljastatakse kõige uuema krediidianalüüsi meetodi abil, mille oleme ise välja töötanud ja mida on rohkem kui kümme aastat arendatud.

Seetõttu on Go & Grow' portfelli investeerimisprojekti tegelik sisemine tulusus (IRR) tunduvalt suurem kui 6,75% ja 4%. Kui laenud teenivad suuremat tootlust, suunatakse ülejäänu reservi ning reinvesteeritakse riskide vähendamiseks. Bondora ei kasuta neid reserve millekski muuks. See annab meile üldiselt statistilise kindluse, et suudame 6,75% ja 4% tootluse vähemalt lähitulevikus tagada.

Kuid 6,75% ja 4% tootluse tagamise võimekust võib mõjutada investoritelt laekuvate sissemaksete hulk. Näiteks, kui Go & Grow' investeerimiskontodele lisatakse rohkem raha, kui Bondora suudab laene väljastada, jääb osa rahast portfellile sularahas seisma (ega teeni tootlust). Sellisel juhul võime piirata summat, mida uus investor investeerida saab. Äärmisel juhul võime uute investorite vastuvõtmisest täielikult loobuda ja luua ootenimekirja.

2) Likviidsus

Enne, kui otsustasime Go & Grow' investoritele raha kättesaamise tõeliselt lihtsaks ja kiireks teha, analüüsisime Bondora investorite tehingute rahavoogude andmeid pea kümme aastat – raha sissevoolu, väljavoolu ja üldist rahavoogude liikumist portfellides. Seda selleks, et pakkuda investoritele võimalust raha oma Go & Grow' kontolt alati välja võtta.

Lisaks uurisime rahavoogude andmeid eri pankades ja investeerimisfondides, täpsemalt tagastamiste ja väljamaksete rahavoogusid ülemaailmse majanduskriisi ajal aastatel 2007-2008. Selle ja oma andmete põhjal arvutasime välja vajaliku puhversumma, mis peab alati olemas olema, et võimaldada investoritele kiiret likviidsust.

Juhul, kui Bondora ei suuda kõiki väljamakseid Go & Grow' kontodelt teostada, on kaks võimalust (sõltuvalt sündmuste järjekorrast). Allpool on ära toodud lihtsustatud ja kokkuvõtlik ülevaade. Tervet ja täpsemat kirjeldust saab lugeda Go & Grow’ kasutustingimuste üldtingimuste peatükist 7.6.

  1. Väljamakse investorile teostatakse täies mahus, kui Go & Grow' portfelli tekib tootluste ja sissemaksete kaudu piisavalt raha

  2. Väljamakse investorile teostatakse osade kaupa, vastavalt sellele, kuidas kontole raha juurde tekib – väljamakseid teostatakse kõigil äripäevadel, kuni kogu summa on välja makstud.