Bondoran suositusohjelma:
Yleiset sopimusehdot

 1. Yleiset ehdot

  1. Määritelmät

   1. Tämän suositusohjelman ehtojen määritelmät ovat Bondoran yleisten sopimusehtojen määritelmien mukaiset, ellei muutoin mainita, alla kuvatulla tavalla:
    1. Bondora tarkoittaa Bondora Capital OÜ:ta;
    2. Suositusohjelma tarkoittaa tätä kyseessä olevaa Bondoran suositusohjelmaa;
    3. Suosittelija tarkoittaa Bondoran käyttäjää, joka esittelee toisen henkilön käyttäjäksi suositusohjelman alaisuudessa lähettämällä kyseisen suosituslinkin, joka on annettu suosittelijan käytettäväksi;
    4. Suositeltu henkilö tarkoittaa henkilöä, joka rekisteröityy Bondoran käyttäjäksi yksilökohtaisella linkillä, jonka suosittelija on lähettänyt suositusohjelman alaisuudessa;
    5. URL-osoite tarkoittaa yksilökohtaista linkkiä, jonka Bondora luo suosittelijalle suositusohjelmaan osallistumisen johdosta;
    6. Suosituspalkinto tarkoittaa bonuspalkintoa, joka on rahamaksu tai muunlainen bonus, joka annetaan suosittelijalle tai suositellulle henkilölle, mikäli kaikki suosittelijaa tai suositeltua henkilöä koskevat ehdot täyttyvät;
    7. Kokeilutarjous – tarkoittaa rahamaksubonusta, jonka Bondora maksaa suositellulle henkilölle, mikäli kaikki suositeltua henkilöä koskevat ehdot täyttyvät;
    8. Tuki – tarkoittaa Bondoran sijoittajien tukisähköpostia [email protected];
    9. Rekisteröintipäivä – tarkoittaa päivää, jona kyseessä oleva suositeltu henkilö rekisteröi itsensä portaalin käyttäjäksi yksilökohtaisella URL-osoitteella, jonka hän sai suosittelijalta, ja Bondora voi jäljittää rekisteröitymisen;
    10. Laskentapäivä – tarkoittaa päivää, joka tulee 30 kalenteripäivää rekisteröintipäivän jälkeen;
    11. Sijoitusten saldo – tarkoittaa seuraavaa laskukaavaa: ostetut vaateet ostohinnalla käytetyistä tuotteista riippumatta - myydyt vaateet myyntihinnalla - vaateiden pääomalyhennykset - kokeilutarjouksena saatu summa.
  2. Yleiset oikeudet ja velvollisuudet

   1. Bondora saattaa ajoittain tarjota tilaisuuden ansaita palkintoja suosittelemalla muita henkilöitä Bondoran käyttäjiksi. Bondora varaa oikeuden lopettaa suositusohjelman tai muokata sitä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
   2. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niihin käyttäjiin, jotka osallistuvat suositusohjelmaan. Osallistumalla suositusohjelmaan suostuvat käyttäjät suositusohjelman käyttöön näissä sopimusehdoissa kuvatulla tavalla.
   3. Käyttäjät katsotaan suositusohjelmaan osallistuneiksi, mikäli he täyttävät alla kuvatut suosittelijaa tai suositeltua henkilöä koskevat vaatimukset. Suositusohjelmaan osallistuvilla käyttäjillä on todistustaakka ja velvollisuus todistaa vaaditulla todistusaineistolla, että he täyttävät kaikki vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Bondora saa tietoonsa, että jotakin vaatimusta on rikottu tai laiminlyöty, tämä katsotaan rikkeeksi, kunnes kyseinen käyttäjä lähettää Bondoralle Bondoran riittäväksi katsomat todisteet tai mikäli käyttäjä ei tee niin.
   4. Käyttäjää ei katsota suosittelijaksi tai suositelluksi henkilöksi, eikä hän saa suosituspalkintoa ja/tai kokeilutarjousta näiden ehtojen mukaisesti, mikäli:
    1. suosittelija tai suositeltu henkilö on rikkonut näitä sopimusehtoja tai mitä tahansa muita Bondoran tai sen yhteistyökumppanien heitä koskevia sopimusehtoja;
    2. suositeltu henkilö ei ole rekisteröitynyt käyttäjäksi URL-osoitteen kautta ja/tai Bondora ei voi jäljittää tällaista rekisteröitymistä (ts. suosituskoodi ei ole evästeessä);
    3. suositeltu henkilö on jo Bondoran portaalin käyttäjä ja/tai on jo osallistunut suositusohjelmaan;
    4. suosittelijalla tai suositellulla henkilöllä ei ole minkään Bondoran tai sen yhteistyökumppanin sopimusehtojen mukaisesti oikeutta ryhtyä portaalin käyttäjäksi;
    5. suosittelija tai suositeltu henkilö on väärinkäyttänyt tai hyväksikäyttänyt Bondoran suositusohjelmatarjousta (esimerkiksi luonut useita tai väärennettyjä tilejä tai osallistunut tarjoukseen käyttämällä useita tai väärennettyjä sähköpostiosoitteita tai henkilöllisyyksiä);
    6. suosittelija tai suositeltu henkilö toimivat petollisella tai valheellisella tavalla (Bondoran tavaramerkin laiton käyttö, immateriaaliomaisuuden laiton käyttö tai muut Bondoran oikeuksien rikkomukset tai muut laittomat toimet, jotka katsotaan petollisiksi tai valheellisiksi).
   5. Epäilysten välttämiseksi mainittakoon, että Bondoran tavaramerkin (esimerkiksi Bondora, Go&Grow, jne) laittomaksi käytöksi katsotaan muiden laittomien immateriaaliomaisuuden käyttötapojen ja Bondoran oikeuksien rikkomusten lisäksi seuraavat (esimerkkien luettelo ei ole kattava):
    1. suora tai epäsuora toimiminen Bondoran nimissä (ts. Bondorana toimimisella ja omana itsenään toimimisella on oltava kolmansille osapuolille selkeä ero);
    2. minkä tahansa Bondoran nimeä, logoa tai tavaramerkkiä käyttävän sosiaalisen median tilin, portaalin tai verkkosivuston avaaminen tai käyttäminen;
    3. maksullisten hakumainosten (esimerkiksi Google, Bing tai muu vastaava) käyttäminen Bondoran brändiin liittyvillä tai yleisillä avainsanoilla, jotka lähettävät liikennettä verkkotunnuksellesi ja uudelleenohjaamalla sen Bondoran verkkosivustoille automaattisesti tai jotka linkittävät Bondoran verkkosivustoille suoraan kumppanuuslinkillä;
    4. bondoran mainostaminen sähköposteissa/teksitiviesteissä, muilla vastaavilla tavoilla tai push-ilmoituksissa ilman niiden yleisölle tarjottua kieltäytymisvaihtoehtoa;
    5. bondora-linkkien lisääminen aikuisviihde-, kasino-, cashback-tarjous- tai kuponkisivustoille tai syrjiville/loukkaaville verkkosivustoille, joilta löytyy loukkaavaa tai vihamielistä sisältöä tai kehotuksia väkivaltaan, tai verkkosivustoille, joiden sisältö ei kunnioita muiden laillisia oikeuksia (mukaan lukien muiden immateriaaliomaisuuden oikeuksien loukkaamattomuutta, kuten tiedostojen jakaminen, torrentti- tai piraattisivustot tai muut immateriaaliomaisuuden piratismin muodot) tai verkkosivustoille, jotka halventavat tai herjaavat muita tai vastaaville verkkosivustoille;
    6. muu toiminta, joka rikkoo suoraan tai epäsuorasti Bondoran oikeuksia tai vahingoittaa Bondoran mainetta millään tavalla.
   6. Bondoran verkkosivusto, markkinointimateriaalit, tavaramerkki, brändi, URL-osoitteet ja muut vastaavat näihin liittyvät Bondoran liiketoiminnan tuotteet ja oikeudet ovat kansainvälisten tekijänoikeus- ja immateriaaliomaisuuden lakien tai vastaavien lakien suojaamia. Mikäli suositusohjelman sopimusehtoja väärinkäytetään, Bondora voi käyttää käyttäjiä tai käyttäjää vastaan kaikkia oikeustoimikeinoja, mukaan lukien tuomioistuinmenettelyjen aloittaminen.
   7. URL-osoite ja kaikki muut Bondoran URL-osoitteet ovat tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Toisin sanoen edellämainittujen URL-osoitteiden jakaminen sellaisia suosittelijan, suositellun henkilön tai kolmannen osapuolen taloudellisia päämääriä varten, joita ei näissä sopimusehdoissa selvästi sallita, ilman Bondoralta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta ja muu rikollinen, herjaava tai muutoin laiton toiminta on kielletty. Yllä olevaan luetteloon kuuluvat toimet määritellään Bondoran yksinomaisen harkintavallan mukaisesti.
   8. Alkuperäisen URL-osoitteen muuttaminen tai muokkaaminen tai URL-osoitteen jakaminen Bondoran julkisilla kanavilla on ehdottomasti kielletty. URL-osoitetta ei saa käyttää tavoilla, jotka eivät ole Bondoran arvojen ja/tai hyvien liiketoimintatapojen mukaisia.
   9. Suosittelija tai suositeltu henkilö ei saa käyttää laitonta tai muutoin paheksuttavaa sisältöä minkään suositusohjelmaan liittyvän viestinnän tai suositusohjelman alaisuudessa tehdyn suosituksen yhteydessä.
   10. Suosittelija ja suositeltu henkilö vastaavat kaikista veroilmoituksista ja/tai maksuvelvollisuuksista jotka koskevat tämän suositusohjelman alaisuudessa saatuja palkintoja/bonuksia.
   11. Bondoran verkkosivuston (ja sovelluksen) ohjelmistovirheiden hyväksikäyttö tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Käyttäjän, joka tunnistaa nimetyn ohjelmistovirheen, on ilmoitettava ohjelmistovirheestä heti sen huomattuaan ottamalla yhteyttä tukeen. Jos käyttäjä hyväksikäyttää tai väärinkäyttää Bondoran ohjelmistovirheitä millään tavalla, Bondora käyttää kaikkia oikeustoimikeinoja käyttäjää vastaan. Oikeustoimikeinoihin sisältyy tarpeen vaatiessa käyttäjää vastaan aloitetut tuomioistuinmenettelyt.
   12. Bondora varaa oikeuden hylätä kenet tahansa käyttäjän (myös. estää portaalitilin) milloin tahansa ja estää tätä osallistumasta suositusohjelmaan, jos tämä käyttäjä ei noudata sopimusehtoja tai muita kyseistä käyttäjää koskevia Bondoran palveluiden sopimusehtoja.
   13. Bondora varmistaa kaikki näiden sopimusehtojen mukaiset palkinnot yksinomaisen harkintavaltansa perusteella. Bondora voi pidättää suosituspalkinnon tai kokeilutarjouksen tutkimusta varten, mikäli suosittelijan tai suositellun henkilön toiminta katsotaan petolliseksi, valheelliseksi, epäilyttäväksi tai näitä sopimusehtoja rikkovaksi. Bondoralla on oikeus muokata tai korjata palkintojen ansaitsemistapoja milloin tahansa.
   14. Huomioi, että – Bondoran yksinomaisen harkintavallan perusteella – mikäli suositellun henkilön sijoitukset nostetaan osittain tai täysin kyseisen suositellun henkilön portaalitililtä 180 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jolloin suosituspalkinto maksettiin suositellun henkilön portaalitilille, Bondoralla on täysi oikeus vaatia täysi suosituspalkintona maksettu summa takaisin milloin tahansa.
   15. Bondora voi käyttää kolmansia osapuolia (myös tuomioistuinta) periäkseen suosituspalkinnon takaisin suositellulta henkilöltä.
   16. Bondora varaa oikeuden vaatia suosituspalkinnon tai kokeilutarjouksen takaisin, kun tällainen bonus on maksettu suosittelijan tai suositellun henkilön portaalitilille ja Bondora katsoo, että suosittelija tai kyseinen suositeltu henkilö on väärinkäyttänyt tai hyväksikäyttänyt suositusohjelmaa. Bondoralla on oikeus hyvittää maksettujen bonusten summa kyseisen käyttäjän tilillä olevalla rahalla. Mikäli Bondoran vaade on suurempi kuin summa, joka voidaan hyvittää kyseisen käyttäjän portaalitilillä, Bondoralla on oikeus lisäkorvausvaatimukseen maksetuista bonuksista jo hyvitetyn rahan lisäksi.
   17. Tästä suositusohjelmasta johtuvia ja siihen osallistumisesta seuraavia laillisia suhteita hallinnoidaan näillä sopimusehdoilla ja portaalissa julkaistuilla yleisillä käyttöehdoilla.
   18. Hae apua ongelmiin ja/tai kysy lisätietoja milloin tahansa ottamalla yhteyttä Bondoran tukeen sähköpostilla.
 2. Erityisehdot

  1. Pätevyys suosittelijaksi

   1. Jos käyttäjä haluaa osallistua suositusohjelmaan suosittelijana, URL-osoite tarjotaan hänen käyttöönsä käyttäjän portaalitilillä. Suosittelija voi jakaa, lähettää tai tuoda URL-osoitteen kolmansien osapuolten saataville.
   2. Jos käyttäjän asemaksi katsotaan suosittelija, eikä näitä ehtoja rikota, käyttäjälle annetaan alla kuvattu suosituspalkinto.
   3. Suosittelija saa kertaluontoisen suosituspalkinnon, joka on 5 euroa, joka lasketaan seuraavasti:
    1. suosituspalkinnon laskenta tehdään laskentapäivänä;
    2. suosituspalkinto lasketaan sijoitusten saldon summasta vain, jos suositellun henkilön sijoitukset ovat yhteensä vähintään 50 euroa. Kolmansien osapuolten talletuksia ei lasketa sijoitusten saldoon;
    3. suosituspalkinto maksetaan suosittelijan portaalitilille 90 kalenteripäivän kuluttua laskentapäivästä, mikäli kaikki suosituspalkinnon ehdot ovat täytetty.
  2. Pätevyys suositelluksi henkilöksi

   1. Jos käyttäjä haluaa osallistua suositusohjelmaan suositeltuna henkilönä, Bondoran portaaliin rekisteröitymisen pitää tapahtua suosittelijan tarjoamaa URL-osoitetta käyttämällä (ts. Bondora voi jäljittää suosituskoodin rekisteröitymisen aikana).
   2. Jos käyttäjän asemaksi katsotaan suositeltu henkilö, eikä näitä ehtoja rikota, käyttäjälle annetaan alla kuvailtu kokeilutarjous ja suosituspalkinto.
   3. Käyttäjä voi osallistua suositusohjelmaan vain kerran, eli suosituspalkinto ja kokeilutarjous maksetaan vain kerran.
   4. Suositeltu henkilö saa kyseisen suositellun henkilön portaalitilille 5 euron kokeilutarjouksen portaalin kautta sijoittamiseen rekisteröintipäivänä. Bondora varaa oikeuden vaatia kokeilutarjouksen takaisin täysimittaisena, jos kyseinen käyttäjä on saanut tällaisen kokeilutarjouksen, eikä ole sijoittanut vähintään 50 euroa 30 kalenteripäivän kuluessa tällaisen kokeilutarjouksen vastaanottamisesta.
   5. Mikäli kokeilutarjousta on käytetty vaateen ostamiseen kyseisen käyttäjän toimesta, Bondoralla on oikeus myydä vaade ja siirtää tästä myynnistä saadut varat Bondoran tilille tai siirtää kyseisen vaateen omistajuus Bondoralle kyseisen käyttäjän puolesta. Bondoralla ei ole velvollisuutta ilmoittaa kyseiselle käyttäjälle tällaisen kokeilutarjouksen takaisinperinnän tai vaateen myymisen johdosta.
   6. Jos käyttäjän asemaksi katsotaan suositeltu henkilö, kayttäjä saa 5 euron suuruisen kertaluontoisen suosituspalkinnon, joka maksetaan seuraavasti:
    1. suosituspalkinto maksetaan suositellulle henkilölle vain, jos suositellun henkilön sijoitus on vähintään 50 euroa;
    2. suosituspalkinto maksetaan suositellun henkilön portaalitilille 90 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä, mikäli kaikki suosituspalkinnon ehdot ovat täytetty.

Painamalla "Rekisteröidy", hyväksyt käyttöehtomme.
Painamalla "Kirjaudu sisään", hyväksyt käyttöehtomme.