Bondorin program preporuke:
Uvjeti korištenja

 1. Opći uvjeti

  1. Definicije

   1. Definicije termina u ovom programu preporuke su iste onima definiranima u općim uvjetima o korištenju Bondore, osim ako je drugačije određeno kako slijedi:
    1. Bondora znači Bondora Capital OÜ;
    2. Program preporuke je ovaj Bondorim program preporuke;
    3. Preporučitelj je Korisnik Bondore koji uvede drugu osobu kao korisnika u okviru preporučnog programa slanjem odgovarajuće preporuke koja je na raspolaganju Preporučitelju;
    4. Preporučeni je osoba koja se prijavi kao korisnik Bondore koristeći jedinstvenu vezu koju mu je Preporučitelj poslao u okviru Programa preporuke;
    5. URL je jedinstvena veza koju je Bondora kreirala za Preporučitelja za sudjelovanje u Programu preporuke;
    6. Nagrada za preporuku je bonus nagrada u obliku novčane uplate ili bonusa koji se isplaćuje na druge načine Preporučitelju ili Preporučenoj osobi ili drugim ako su ispunjeni svi uvjeti koji vrijede za Preporučitelja ili preporučenu osobu;
    7. Probna ponuda je bonus u obliku novčane uplate od Bondore za Preporučenu osobu ako su ispunjeni svi uvjeti koji se primjenjuju na tu navedenu osobu;
    8. Podrška - znači Bondorina kontakt e-pošta za podršku ulagačima [email protected];
    9. Datum prijave – znači dan kada se dotična Preporučena osoba prijavi registrira kao Korisnik na Portalu koristeći jedinstveni URL koji je primila od Preporučitelja, a Bondora može pratiti tu prijavu;
    10. Datum obračuna – je 30 kalendarskih dana od Datuma prijave;
    11. Bilanca ulaganja – znači sljedeći izračun: kupljena Potraživanja po otkupnoj cijeni bez obzira na korištene proizvode - prodana Potraživanja po prodajnoj cijeni - otplata glavnice iz potraživanja - iznos primljen kao Probna ponuda.
  2. Opća prava i obveze

   1. Bondora vam može s vremena na vrijeme ponuditi priliku za zaradu preporučivanjem drugim osobama da postanu korisnici Bondore. Bondora zadržava pravo raskinuti ili izmijeniti Program preporuke u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga.
   2. Ti uvjeti će se primjenjivati na sve Korisnike sudionike u Programu preporuke. Sudjelovanjem u Programu preporuke Korisnici su suglasni da će se Program preporuke koristiti na način naveden u ovim uvjetima i odredbama.
   3. Smatra se da Korisnici sudjeluju u Programu preporuke ako ispunjavaju uvjete primjenjive za Preporučitelja ili Preporučenu osobu kako je opisano u nastavku. Korisnici koji sudjeluju u Programu preporuke nose teret dokazivanja uz potrebne dokaze kojima potrvđuju na to da ispunjavaju sve potrebne zahtjeve. To znači da ako Bondora utvrdi da je bilo koji od zahtjeva povrijeđen, isti se smatra prekršajem sve dok taj Korisnik ne pošalje dokaze koje Bondora smatra dostatnim.
   4. Korisnik se neće smatrati Preporučiteljem ili Preporučenom osobom i neće primiti Nagradu za preporuku ili/i Probnu ponudu pod ovim uvjetima, ako:
    1. ako su Preporučitelj ili Preporučena osoba prekršili ove uvjete i odredbe ili bilo koje druge uvjete i odredbe koje važe za Bondoru ili njene pridružene tvrtke te usluge koje se primjenjuju na njih;
    2. Preporučena osoba se nije prijavila kao Korisnik putem URL-a i/ili Bondora ne može pratiti takvu prijavu (tj. kôd preporuke nije prisutan u kolačiću);
    3. Preporučena osoba je već korisnik portala Bondora ili/i već je sudjelovala u Programu preporuke;
    4. Preporučitelj ili Preporučena osoba nemaju pravo postati Korisnikom Portala u skladu s bilo kojim uvjetima i odredbama Bondore ili njenih pridruženih tvrtki;
    5. Preporučitelj ili Preporučena osoba zloupotrijebili su ili iskoristili ponudu Bondorinog Programa preporuke (na primjer, stvorili su više računa ili lažne račune ili su sudjelovali u ponudi koristeći više adresa e-pošte ili lažne adrese e-pošte ili više raznih identiteta);
    6. Preporučitelj ili Preporučena a osoba provode bilo kakve lažne aktivnosti (nezakonita upotreba zaštitnog znaka Bondora, nezakonita upotreba intelektualnog vlasništva ili druge povrede bilo kojeg Bondorinog prava ili druge aktivnosti protiv zakona koje se smatraju se kažnjivim i krivičnim aktivnostima).
   5. Da bi se izbjegle nedoumice, navodimo aktivnosti koje se smatraju nezakonitom upotrebom Bondora zaštitnog znaka (na primjer Bondora, Go & Grow itd.), i među ostalim ilegalnim korištenjem prava intelektualnog vlasništva ili drugim kršenjima Bondorinih prava (nepotpun popis primjera):
    1. koji djeluju izravno ili neizravno u ime Bondore (tj. mora se jasno razlilkovati djelovanje u ime ili kao Bondora ili kao treće osobe);
    2. otvaranje ili upravljanje bilo kojim računom, portalom ili web stranicom na društvenim medijima koji koriste Bondorino ime, logotip ili zaštitni znak;
    3. pomoću plaćenih oglasa za pretraživačku mrežu (na primjer, Google, Bing ili drugih sličnih) s ključnim riječima ili općenitim ključnim riječima koje se odnose na robnu marku Bondora, slanje prometa na vašu domenu i automatsko preusmjeravanje na web stranice Bondore ili poveznica koji se izravno povezuju s mrežni mjestima Bondore;
    4. promicanje Bondore u e-pošti / putem SMS-a ili na druge slične načine ili slanje push obavijesti bez mogućnosti isključivanja za primatelja istih;
    5. dodavanje Bondorinih poveznica na bilo koju mrežnu stranicu za odrasle, kockarnicu, uslugu povrata novca, kupone, na diskriminatorne mrežne stranice koje sadrže neprijateljski ili uvredljiv sadržaj ili podstiču na nasilje ili web stranice sa sadržajem koji ne poštuju zakonska prava drugih (uključujući kršenje prava intelektualnog vlasništva drugih, kao što je kao dijeljenje datoteka, torrenta ili piratskih web-mjesta ili drugi oblici piratskog intelektualnog vlasništva) ili koji su uvredljivi za druge ili druge slične mrežne stranice;
    6. obavljanje drugih aktivnosti koje izravno ili neizravno narušavaju Bondorina prava ili na bilo koji način štete Bondorinom ugledu.
   6. Bondorina mrežna stranica, marketinški materijali, zaštitni znak, marka, URL-ovi i drugi slični Bondorovi proizvodi za poslovnu aktivnost i pridružena prava strogo potpadaju pod zaštitu međunarodnog autorskog prava, prava intelektualnog vlasništva ili drugih odgovarajućih zakona. U sučaju zloupotrebe odredbi i uvjeta Programa upućivanja Bondora može upotrijebiti sve pravne lijekove protiv Korisnika, uključujući pokretanje sudskog postupka.
   7. URL-ovi i bilo koji drugi Bondorovi URL-ovi namijenjeni su samo za osobnu upotrebu, tj. slanje imenovanih URL-ova bez prethodnog pismenog odobrenja Bondore Preporučitelju, Preporučene osobe ili treće strane u gospodarske svrhe, što nije izričito dopušteno ovim uvjetima i kriminalne, klevetničke aktivnosti ili na drugi način nezakonite prirode su zabranjene. Aktivnosti iz ovog popisa podložne su definiranju prema Bondorinom vlastitom nahođenju.
   8. Strogo je zabranjeno mijenjati ili preinačivati izvorni URL ili dijeliti URL na Bondorinim javnim kanalima. Nije dopušteno koristiti URL na bilo koji način koji je u suprotnosti s vrijednostima Bondore i/ili protiv dobrih poslovnih standarda.
   9. Preporučitelj ili Preporučena osoba ne smiju koristiti ilegalni ili na drugi način neprimjeren sadržaj u vezi s bilo kakvom komunikacijom koja se odnosi na ovaj Program preporuke i bilo kakvim druge preporue u okviru Programa preporuke.
   10. Preporučitelj ili Preporučena osoba bit će odgovorne za sve porezne izvještaje i/ili obveze plaćanja u vezi sa svim nagradama/bonusima primljenim u okviru ovog Programa preporuke.
   11. Iskorištavanje ili zloupotreba softverskih grešaka na Bondori (uključujući i njenu aplikaciju) strogo je zabranjeno. Korisnik koji identificira imenovane softverske programske pogreške, mora obavijestiti korisničku podršku o svakoj programskoj pogrešci čim je primijeti. Ako Korisnik na bilo koji način iskorištava ili zloupotrijebi programsku pogrešku Bondore, Bondora će koristiti sve pravne lijekove protiv Korisnika, uključujući i ako je potrebno i pokretanje sudski postupka protiv Korisnika.
   12. Bondora zadržava pravo isključiti bilo kojeg Korisnika (uklj. blokiranje Portalskog računa) u bilo kojem trenutku od sudjelovanja u Programu preporuka ako takav Korisnik ne udovoljava uvjetima i odredbama ili bilo kojim drugim uvjetima i odredbama drugih Bondoriniha usluga koje se odnose na tog Korisnika.
   13. Sve nagrade pod ovim uvjetima i odredbama podliježu provjeri od strane Bondore prema vlastitom nahođenju. Bondora može uskratiti dodjelu Nagrade za preporuku ili Probnu ponudu, radi istrage ako se aktivnost Preporučitejla ili Preporučene osobe bave sumnjivim, nezakonitim ili lažnim radnjama koje krše odredbe ovih uvjeta. Bondora ima pravo izmijeniti ili preinačini, u bilo kojem trenutku, metode putem kojih se zarađuju nagrade.
   14. Imajte na umu da prema Bondorinom vlastitom nahođenju, ako će ulaganja Preporučenih osoba djelomično ili u potpunosti biti povučena s računa određenog portala Preporučene osobe u roku od 180 kalendarskih dana od dana uplate Nagrade za preporuku na račun portala navedene osobe, Bondora ima potpuno pravo na povrat cjelokupnog iznosa Nagrada za preporuku koji je bio isplaćen u bilo kojem trenutku.
   15. Bondora može koristiti treće strane (uključujući i sud) kako bi povratila iznos Nagrade isplačene za preporuku od Preporučene osobe.
   16. Bondora zadržava pravo povratiti Preporuku za nagradu ili Probnu ponudu i nakon što je bonus uplaćen na račun portala Preporučitelja ili Preporučene osobe i ako Bondora smatra da su Preporučitelj ili Preporučena osoba zloupotrijebili ili zlonamjerno iskoristili Program preporuke. Bondora ima pravo nadoknaditi iznos plaćenog iznosa bonusa novcem raspoloživim na Korisnikovom računu. Ako je zahtjev Bondore veći od iznosa koji može biti nadoknađen sa računa na Korisnikovom portalu, Bondora ima pravo na dodatni zahtjev za vraćanjem plaćenog bonusa uz već preusmjereni novac.
   17. Pravni odnosi koji proizlaze iz sudjelovanja u ovom referalnom programu regulirani su ovim uvjetima i uvjetima i općim uvjetima korištenja objavljenim na portalu.
   18. Molimo obratite se Bondori u slučaju poteškoća i/ili za sve dodatne informacije, u bilo kojem trenutku, putem e-pošte Korisničkoj podršci.
 2. Posebni uvjeti

  1. Podobnost Preporučitelja

   1. Ako Korisnik želi sudjelovati u Programu preporuke kao Preporučitelj, URL će biti dostupan na korisnikovom računu na portalu. Preporučitelj može podijeliti, poslati ili učiniti URL dostupnim trećim osobama.
   2. Ako korisnik ima pravo na status Preporučitelja i nisu prekršene odredbne ovih uvjetima, Korisniku će biti dodijeljena Nagrada za preporuku kao što je opisano u nastavku.
   3. Preporučitelj će dobiti jednokratnu Nagradu za preporuku u iznosu od 5 eura, a ista će se izračunati na sljedeći način:
    1. izračun Nagrade za preporuku izvršit će se na Datum obračuna;
    2. Naknada za preporuku izračunava se iz iznosa salda ulaganja i samo ako je ulaganje Preporučene osobe u iznosu od najmanje 50 eura. Depoziti trećih strana isključeni su iz iznosa ulaganja;
    3. Nagrada za preporuku bit će uplaćena na račun na portalu Preporučitelja, u roku od 90 kalendarskih dana nakon datuma obračuna, ako su ispunjeni svi uvjeti za dobivanje Nagrade za preporuku.
  2. Podobnost Preporučene osobe

   1. Ako Korisnik želi sudjelovati u Programu preporuke kao Preporučena osoba, prijava na Bondorinom portalu mora se obaviti korištenjem URL-a koji je dodijelio Preporučitelj (tj. Bondora može pratiti kôd preporuke tijekom prijave).
   2. Ako Korisnik ima pravo na status Preporučene osobe i nisu prekršene odredbe ovih uvjeta, Korisniku će biti dodijeljena Probna ponuda i Nagrada za preporuku kao što je opisano u nastavku.
   3. Korisnik može sudjelovati u Programu preporuke samo jednom, tj. Nagrada za preporuku i Probna ponuda bit će mu dodijeljeni samo jednom.
   4. Preporučena osoba dobit će na račun na portala Preporučene osobe iznos od 5 eura Probne ponude za ulaganje putem Portala na datum prijave. Bondora zadržava pravo povratka Probne ponude u cijelosti ako je dotični Korisnik primio takvu Probnu ponudu i nije uložio iznos od najmanje 50 eura u roku od 30 kalendarskih dana od primitka takve Probne ponude.
   5. U slučaju da je Probna ponuda korištena za kupnju Zahtjeva od strane pojedinog korisnika, Bondora ima pravo prodati Zahtjev i prenijeti sredstva primljena od takve prodaje na račun Bondore ili prenijeti vlasništvo nad odgovarajućim Zahtjevom odgovarajućeg korisnika u vlasništvo Bondore. Bondora nije obvezna obavijestiti Korisnika o takvom povratu Probne ponude ili prodaji Zahtjeva.
   6. Ako Korisnik ima status Preporučene osobe, Korisnik će dobiti jednokratnu nagradu za preporuku u iznosu od 5 eura, a isti se isplaćuje na sljedeći način:
    1. naknada za preporuku isplačuje se Preporučenoj osobi samo ako ulaganje Preporučene osobe u iznosi najmanje 50 eura;
    2. Nagrada za preporuku bit će uplaćena na račun na portalu Preporučitelja, u roku od 90 kalendarskih dana nakon datuma obračuna, ako su ispunjeni svi uvjeti za dobivanje Nagrade za preporuku.

Klikom "Registrirajte se", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.
Klikom "Prijava", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.