A Bondora Ajánlási Programja:
Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános feltételek

  1. Fogalmak meghatározása

   1. Amennyiben nincs külön rendelkezés, az Ajánlási Programban használt fogalmak meghatározásai azonosak a Bondora Felhasználói Feltételeiben megadottakkal az alábbiak szerint:
    1. Bondora jelentése Bondora Capital OÜ;
    2. Ajánlási Program a Bondora mindenkori Ajánlási Programját jelenti;
    3. Meghívó a Bondora azon felhasználója, aki az Ajánlási Program keretében felkér egy másik személyt arra, hogy Felhasználó legyen, azáltal hogy elküldi neki a Meghívó rendelkezésére bocsátott hivatkozást;
    4. Meghívott Személy azt a személyt jelenti, aki regisztrálja magát a Bondora Felhasználójaként azon egyedi hivatkozás használatával, amelyet a Meghívó küldött neki az Ajánlási Program keretében;
    5. URL egy egyedi hivatkozást jelent, amelyet a Bondora a Meghívó számára generál az Ajánlási Programban való részvételhez;
    6. Ajánlási Jutalom pénzbeni kifizetés, vagy egyéb bónusz, amelyre a Meghívó vagy a Meghívott Személy jogosult, amennyiben az összes vonatkozó feltétel teljesül mindkét félre;
    7. Próba Ajánlat – pénzbeni bónuszt kifizetés a Bondora részéről a Meghívott Személy számára, amennyiben a Meghívott Személyre vonatkozó összes feltétel teljesült;
    8. Ügyfélszolgálat - a Bondora befektetői ügyfélszolgálatának kapcsolattartási e-mail-címét jelenti [email protected];
    9. Regisztráció Dátuma – azt a napot jelenti, amelyen a Meghívott Személy regisztrálja magát Felhasználóként a Portálon azon egyedi URL használatával, amelyet a Meghívótól kapott, és a Bondora képes nyomon követni a regisztrációt;
    10. Kalkuláció Dátuma – a Regisztráció Dátumát követő 30. naptári nap;
    11. Befektetési Egyenleg – a következő számítást jelenti: megvásárolt Követelések vételáron függetlenül a használt termékektől - értékesített Követelések értékesítési áron - tőke-visszafizetések a követelésekből - Próba Ajánlatként kapott összeg.
  2. Általános Jogok és Kötelezettségek

   1. A Bondora alkalmanként jutalom elnyerésének lehetőségét kínálhatja fel azért, hogy más személyeknek is ajánlják, hogy azok legyenek a Bondora Felhasználói. A Bondora fenntartja a jogot az Ajánlási Program bármikor, bármilyen okból történő befejezésére vagy módosítására.
   2. A jelen általános szerződési feltételek az Ajánlási Programban résztvevő Felhasználókra vonatkoznak. Az Ajánlási Programban való részvételével a Felhasználó elfogadja, hogy az Ajánlási Programot a jelen általános szerződési feltételekben maghatározott módon használja.
   3. A Felhasználók akkor tekintendők az Ajánlási Program résztvevőinek, ha teljesítik a Meghívóra vagy a Meghívott Személyre vonatkozó követelményeket az alább leírtak szerint. Az Ajánlási Programban résztvevő Felhasználóknak bizonyító erővel kell igazolniuk, hogy eleget tesznek az összes szükséges követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy ha a Bondora a követelmények bármelyikének megszegését fedezi fel, akkor ez mindaddig megszegésnek tekintett, amíg az illető Felhasználó olyan bizonyítékot nem szolgáltat, amelyet a Bondora megfelelőnek talál.
   4. A Felhasználó nem tekintendő Meghívónak vagy a Meghívott Személynek, és nem kapja meg az Ajánlási Jutalmat és/vagy a Próba Ajánlatot a jelen feltételek mellett, ha:
    1. a Meghívó vagy a Meghívott Személy megszegte a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a Bondora vagy partnerek szolgáltatásainak bármilyen egyéb vonatkozó feltételeit;
    2. a Meghívott Személy nem az URL használatával regisztrálta magát Felhasználóként és/vagy a Bondora nem képes nyomon követni a regisztrációt (azaz a meghívói kód nincs jelen a sütiben);
    3. a Meghívott Személy már a Bondora Portáljának felhasználója és/vagy már részt vett az Ajánlási Programban;
    4. a Meghívó vagy a Meghívott Személy nem jogosult arra, hogy a Portál Felhasználójává váljon a Bondora vagy partnereinek bármilyen általános szerződési feltételeinek megfelelően;
    5. a Meghívó vagy a Meghívott Személy visszaélt a Bondora Ajánlási Programjának lehetőségével (például több vagy hamis fiókot hozott létre, illetve több vagy hamis e-mail-cím, illetve személyazonosság használatával vett részt az ajánlatban);
    6. a Meghívó vagy a Meghívott Személy tisztességtelen tevékenységet végez (a Bondora védjegy illegális használata, szellemi tulajdon illegális használata, vagy a Bondora bármely jogának megsértése, illetve olyan tevékenység, amely a jogszabályok szerint tisztességtelennek minősül).
   5. A Bondora védjegyek (például Bondora, Go&Grow stb.) illegális használatának tekintendő tevékenységek – a szellemi tulajdon illegális használata vagy a Bondora jogainak egyéb megsértései mellett – a következők (a példák listája nem teljes körű):
    1. a Bondora nevében történő közvetlen vagy közvetett eljárás (vagyis világos különbséget kell tenni a Bondoraként való eljárás és a harmadik személy részére történő eljárás között);
    2. olyan közösségi hálózati fiók, portál vagy weboldal létrehozása és üzemeltetése, amely a Bondora nevet, logót vagy védjegyet használja;
    3. a fizetett keresési hirdetések (például Google, Bing vagy hasonlók) használata a Bondora márkához kapcsolódó kulcsszavakkal, forgalom küldése saját domainre majd automatikus átirányítása a Bondora weboldalaira, vagy olyan weboldalakra, amelyek partnerlinkek révén közvetlenül kapcsolódnak a Bondorához;
    4. a Bondora népszerűsítése e-mailben/SMS-ben, ezekhez hasonló módon, vagy push értesítésekben anélkül, hogy a fogadó fél dönthetne ezek elutasításáról;
    5. a Bondora hivatkozásainak hozzáadása bármilyen felnőtteknek szóló, kaszinó, pénzvisszatérítő (cashback), kuponos weboldalakhoz, diszkriminatív, gyűlölködő vagy sértő, illetve erőszakra buzdító oldalakhoz vagy mások jogait figyelmen kívül hagyó (ide értve mások szellemi tulajdonjogainak megsértését is, például fájlmegosztó, torrent vagy kalóz oldalak, illetve a szellemi tulajdonnal más módon való kalózkodást), illetve másokat gyalázó vagy hasonló weboldalakhoz;
    6. bármilyen egyéb tevékenységek végzése, amely közvetve vagy közvetlenül sérti a Bondora jogait, illetve bármilyen módon árt a Bondora hírnevének.
   6. A Bondora weboldalát, marketinganyagait, védjegyét, márkanevét URL-jeit és a Bondora üzleti tevékenységéből származó hasonló termékeket és az ezekhez kapcsolódó jogokat nemzetközi szerzői jog, szellemi tulajdonjog és más vonatkozó jogok védik. Az Ajánlási Program általános szerződési feltételeinek megsértésekor a Bondora minden jogorvoslati lehetőséggel élhet a Felhasználóval szemben, beleértve a bírósági eljárás kezdeményezését is.
   7. Az URL és a Bondora bármilyen más URL-je kizárólag személyes felhasználásra való, azaz a nevezett URL-eket a Bondora előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos terjeszteni a Meghívó, a Meghívott Személy vagy harmadik fél olyan gazdasági szándékai céljából, amely nem egyértelműen megengedett a jelen vonatkozó általános szerződési feltételek keretében, valamint bűnözői, tisztességtelen vagy más módon illegális természetű tevékenységekhez. Az adott listán szereplő tevékenységeket kizárólagosan a Bondora határozza meg saját belátása szerint.
   8. Az eredeti URL-t szigorúan tilos megváltoztatni, módosítani, vagy megosztani a Bondora nyilvános csatornáin. Az URL-t tilos a Bondora értékeivel és/vagy a tisztességes üzleti szokásokkal nem összeegyeztethető módon használni.
   9. A Meghívó, illetve a Meghívott Személy illegális vagy más módon kifogásolható tartalmat nem használhat az Ajánlási Programban, illetve az ahhoz kötődő kommunikációban.
   10. A jelen Ajánlási Program keretében elnyert jutalmakkal/bónuszokkal kapcsolatos adóbevallásért és/vagy vonatkozó fizetési kötelezettségekért a Meghívó, illetve a Meghívott Személy felelős.
   11. A Bondora weboldalának (beleértve az alkalmazást is) szoftveres hibáival való visszaélés szigorúan tilos. Annak a Felhasználónak, aki bármilyen szoftverhibát azonosított, azonnal értesítenie kell az ügyfélszolgálatot az észlelt szoftverhibáról. Ha a Felhasználó bármilyen módon visszaél a Bondora szoftverének hibáival, akkor a Bondora minden jogorvoslati lehetőséggel élni fog a Felhasználóval szemben, szükség esetén akár bírósági eljárást is indít a Felhasználó ellen.
   12. A Bondora fenntartja a jogot a Felhasználó kizárására (beleértve a Portálszámla blokkolását is) az Ajánlási Programban való részvételből, ha a Felhasználó nem teljesíti az általános szerződési feltételeket, illetve a Bondora más szolgáltatásainak a Felhasználót érintő egyéb általános szerződési feltételeit.
   13. A Bondora a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá eső minden jutalmat ellenőriz a saját megítélése szerint. A Bondora visszatarthatja az Ajánlási Jutalmat vagy a Próba Ajánlatot kivizsgálásra, ha a Meghívó vagy a Meghívott Személy tevékenységét tisztességtelennek, gyanúsnak, illetve a jelen általános szerződési feltételeket sértőnek ítéli. A Bondorának jogában áll bármikor módosítani vagy megváltoztatni a jutalmak elnyerésének módját.
   14. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bondora saját megítélése szerint, ha a Meghívott Személy befektetéseit részben vagy egészben lehívják az illető Meghívott Személy portálszámlájáról 180 naptári napon belül attól a naptól számítva, hogy az Ajánlási Jutalmat kifizették a Meghívott Személy Portálszámlájára, a Bondorának jogában áll bármikor visszakövetelni a kifizetett teljes Ajánlási Jutalmat.
   15. A Bondora harmadik feleket (a bíróságot is beleértve) is igénybe vehet ahhoz, hogy visszakövetelje az Ajánlás Jutalmat a Meghívott Személytől.
   16. A Bondora fenntartja a jogot az Ajánlási Jutalom, illetve a Próba Ajánlat visszakövetelésére azután, hogy a bónuszt jóváírták a Meghívó vagy a Meghívott személy Portálszámláján, ha a Bondora úgy véli, hogy a Meghívó vagy a Meghívott Személy visszaélt az Ajánlási Programmal. A Bondorának jogában áll a kifizetett bónusz(ok) összegét ellentételezni az illető Felhasználó számláján rendelkezésre álló pénzzel. Ha a Bondora követelése magasabb, mint az illető Felhasználó Portálszámláján beszámítható összeg, akkor a Bondorának joga áll a kifizetett bónusz(ok) további visszafizetését igényelni a már ellentételezett összegen túl is.
   17. Az Ajánlási Programban való részvételből eredő jogi viszonyokra a jelen általános szerződési feltételek és a Portálon közzétett általános Használati Feltételek vonatkoznak.
   18. Bármilyen üggyel kapcsolatban és/vagy ha bármikor további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bondorával egy az Ügyfélszolgálat e-mail címén.
 2. Különleges feltételek

  1. Követelmények a Meghívóval szemben

   1. Ha egy Felhasználó részt kíván venni az Ajánlási Programban mint Meghívó, akkor az URL a Felhasználó Portálszámláján válik elérhetővé. A Meghívó az URL-t megoszthatja, elküldheti, illetve hozzáférhetővé teheti harmadik felek számára.
   2. Ha a Felhasználó Meghívó státuszban van és a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mindegyike teljesül, akkor a Felhasználó Ajánlási Jutalomban részesül az alábbiak szerint.
   3. A Meghívó egyszeri Ajánlási Jutalomként megkapja az illető 5 eurós, akiszámítása a következőképpen történik:
    1. az Ajánlási Jutalom kiszámítása a Kalkuláció Dátuma napon történik;
    2. az Ajánlási Jutalom kiszámítására a Befektetési Egyenleg összegéből csak akkor kerül sor, ha a Meghívott Személy általi befektetés legalább 50 euró. Harmadik felek betétei ki vannak zárva a Befektetési Egyenlegből;
    3. az Ajánlási Jutalom a Kalkuláció Dátumától számított 90 napon belül kerül jóváírásra a Meghívó Portálszámláján, ha az Ajánlási Jutalomhoz szükséges összes feltétel teljesült.
  2. Követelmények a Meghívott Személlyel szemben

   1. Ha egy Felhasználó Meghívott személyként kíván részt venni az Ajánlási Programban, akkor a Bondora Portálon való regisztrációt a Meghívó által rendelkezésre bocsátott URL-en keresztül kell elvégezni (a Bondora számára nyomonkövethető kell, hogy legyen az ajánlási kódot a regisztráció során).
   2. Ha a Felhasználó Meghívott Személy státuszban van és a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mindegyike teljesül, akkor a Felhasználó Próba Ajánlatban és Ajánlási Jutalomban részesül az alábbiak szerint.
   3. A Felhasználó csak egyszer vehet részt az Ajánlási Programban, vagyis az Ajánlási Jutalom és a Próba Ajánlat csak egyszer kerül jóváírásra.
   4. A Meghívott Személy a Portálszámlájára 5 euró értékű Próba Ajánlatot kap a Portálon keresztül a Regisztráció Dátumának napján. A Bondora fenntartja a jogot, hogy teljes egészében visszakövetelje a Próba Ajánlatot, ha az illető Felhasználó ugyan megkapta a Próba Ajánlatot, de nem fektetett be legalább 50 eurót 30 naptári napon belül a Próba Ajánlat átvételét követően.
   5. Abban az esetben, ha a Próba Ajánlatot a Követelés megvásárlására használta az illető Felhasználó, a Bondorának jogában áll értékesíteni a Követelést, és az értékesítésből származó összeget a Bondora számlájára utalni, illetve az adott Követelés tulajdonjogát átruházni a Bondorára az illető Felhasználó nevében. A Bondora nem köteles értesíteni az illető Felhasználót a Próba Ajánlat visszaigényléséről, illetve a Követelés értékesítéséről.
   6. Amennyiben egy Felhasználó Meghívott Személy státuszú, akkor a Felhasználó kap egy egyszeri, 5 euró összegű Ajánlási Jutalmat, amelynek a kifizetése az alábbiak szerint történik:
    1. az Ajánlási Jutalom csak akkor kerül kifizetésre a Meghívott Személy részére, ha a Meghívott Személy általi befektetés legalább 50 euró;
    2. az Ajánlási Jutalom a Kalkuláció Dátumától számított 90 napon belül kerül jóváírásra a Meghívott Személy Portálszámláján, ha az Ajánlási Jutalomhoz szükséges összes feltétel teljesült.

A "Regisztráció" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .
A "Belépés" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .