Bondora Általános Kockázati Nyilatkozat

Ha bizonytalan az elfogadni kívánt kockázati tekintetében, és arra vonatkozóan, hogy a kockázati szint mit jelent a megtérülések szempontjából, konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.

Bondora olyan követeléseket kínál, amelyek kölcsönfelvevőkkel szemben fennálló fedezetlen fogyasztási hitelek. A fedezetlen fogyasztási hitelek jellemzően jelentős kockázattal járnak. Nincs biztosíték arra, hogy a befektetései megtérülnek.

Kérjük, vegye figyelembe:

A múltbeli teljesítmények nem mérvadók: Bár a statisztikai elemzésünk alapján a befektetése nettó megtérülésének átlagos mértéke körülbelül 10%, az elemzés hasonló követelések múltbeli teljesítményén alapszik, ezért nem garantálja a hasonló jövőbeni teljesítményt.

Nincs garancia: a követelésekre semmilyen állami alap garanciája nem érvényes, és más módon sem biztosítottak.

Hosszú távú befektetések: A Bondora platformján kínált követelések hosszú távú befektetések, amely azt jelenti, hogy a befektetési horizont meghaladja az 5 évet. Ha korábban szeretné befektetése kifizetését kérni, akkor részben vagy egészben elvesztheti a kezdőtőkéjét.

Az eszközök stagnálásának lehetősége és a veszteség kockázata: a hitelfelvevőkkel szemben fennálló követelések vásárlásából származó lehetséges nyereség végső soron attól függ, hogy a kölcsönfelvevők mennyire megfelelően teljesítik fizetési kötelezettségeiket. Ezért fennáll annak a lehetősége is, hogy a kölcsönfelvevő viselkedése miatt Önnek vesztesége lesz.

Kevésbé kontrollált befektetések: A Bondora különböző automatizált eszközöket kínál a követelések megvásárlására. Ha a befektetéséhez automatizált eszközöket választ, az azt is jelentheti, hogy Ön nem rendelkezik teljes ellenőrzéssel a befektetése fölött. Befektetési módszereit bármikor tetszés szerint megváltoztathatja.

Adók: az adók helyes bevallásáért és megfizetéséért kizárólag Ön felelős. Az adófizetés az Ön mindenkori körülményeitől, például attól függ, hogy Ön adó szempontjából melyik országban rezidens. Javasoljuk, hogy konzultáljon adószakértővel.

A kockázatelemzésben nagy betűvel írt kifejezések jelentése megegyezik a Bondora Általános Használati Feltételeiben használt definíciók jelentésével.

Bondora Go & Grow Kockázati Nyilatkozat

Go & Grow kockázatok

1)   A nettó hozam 6,75% alá esik

A Go & Grow legfontosabb ismertetőjegye a kimagasló 6,75%-os hozam. A Bondora indulása óta az elért tényleges nettó hozamok a 6,75%-os rátánál magasabbak, a fennmaradó részből jelentős biztonsági tartalékot képzünk. Jelenleg a Go & Grow portfólió a Bondora által kínált kölcsönök teljes összetételét tükrözi, minden országot és az összes kockázati besorolást tartalmazza. A kölcsönök a legújabb (több mint tíz éven át fejlesztett, majd szabadalmaztatott) hitel-portfólió analitikai modellek használatával kerülnek kihelyezésre.

Ezért a Go & Grow portfólió tényleges belső megtérülési rátája (IRR) lényegesen magasabb 6,75%-nál. Az ezen összeg felett képződő megtérülésekből a kockázatok további csökkentése érdekében tartalékot képzünk, majd újból befektetetjük. A Bondora erre az alapra nem tart fent jogot, de statisztikai számítások alapján ez biztosítja, hogy az elérhető 6,75%-os hozam a későbbiekben is teljesíthető legyen.

Ugyanakkor a befektetett betétek értéke egy olyan kockázati tényező, amely befolyásolhatja a 6,75%-os ráta fenntarthatóságát. Ha például a befektetők több pénzt helyeznek el a Go & Grow fiókjaikban, mint amennyit kölcsönként ki tudunk helyezni, az azt eredményezi, hogy a portfólió egy bizonyos százaléka készpénzben marad, így nem termel hozamot. Ebben az esetben a Bondora fenntartja a jogot, hogy korlátozza a befektethető összeget, továbbá egyes esetekben úgy is dönthet, hogy várakozási listát hoz létre, és ideiglenesen nem fogad új befektetőket, hasonlóan, ahogy a Zopa az Egyesült Királyságban.

2)   Likviditás

Mielőtt eldöntöttük, hogy szupergyors likviditást biztosítunk a Go & Grow befektetői számára, a Bondora befektetői tranzakcióinak közel egy évtizedes befizetési és a kivéti adatainak elemzésével meghatároztuk a portfólió cash flow-jának átfogó mozgását. Ennek köszönhető most, hogy befektetőink rövid határidővel vehetnek ki pénzt Go & Grow fiókjukból.

Emellett számos más bank és befektetési alap cash flow-adatait is elemeztük, különös tekintettel a 2007-2008-as globális pénzügyi válság időszakára. Mindezek a saját adatainkkal kombinálva megmutatták, hogy mekkora állandó készpénztartalék szükséges ahhoz, hogy gyors likviditást tudjunk biztosítani.

Arra az esetre, ha a Bondora nem tud minden kifizetést teljesíteni a Go & Grow-ból, a befektetők az alábbi két opció közül választhatnak. A teljeskörű ismertető a Go & Grow Használati Feltételeinek 7.6. szakaszában érhetők el.

  1. A kivét teljes összegét egy összegben kapja meg a befektető, amint a hozamokból vagy betétekből származó pénzösszeg rendelkezésre áll a Go & Grow portfólióban.

  2. A teljes összeg kifizetése részösszegekben történik, annak megfelelően, ahogy a szükséges pénzösszeg rendelkezésre áll. A részösszegek munkanapokon naponta kerülnek kifizetésre, amíg a teljes összeg kifizetése meg nem történik.

 

Ha a Go&Grow számla használata és a Go&Grow használati feltételeinek (a „GG-feltételek“) elfogadása mellett dönt, hozzájárul a követelésportfólióknak a Bondora Capital OÜ („mi“) és Ön között zajló folyamatos vételéhez és eladásához. Többek között:

  • A bondora.com-on megszerzett követeléseit a Go&Grow számlájára utalhatja, feltéve, hogy a követelések megfelelnek a GG-feltételeknek, és elfogadja a követelések általunk meghatározott értékét;
  • A Go&Grow számlára utalt összes alapot követelések vásárlására használjuk fel a GG-feltételeknek megfelelően. Nem lesz lehetősége kiválasztani az adott követelést, amelyet megszerez;
  • A követeléseit nekünk fogja értékesíteni. Az eladási ár meghatározása és korlátozása a GG-feltételek szerint történik. Az eladási árat az Ön kérésére fizetjük ki, feltéve, hogy követelései azonnal továbbértékesíthetők. Abban az esetben, ha a Go&Grow számlák más felhasználói nem rendelkeznek elegendő forrással, az eladási ár kifizetése elhalasztódik és részletekben valósul meg, ha és amikor rendelkezésre állnak a szükséges alapok.
  • 1 euró összegű díjat számítunk fel minden alkalommal, amikor az eladási ár (vagy egy részének) kifizetését kéri.

Kérjük, vegye figyelembe:

A múltbeli teljesítmények nem mérvadók: Bár a statisztikai elemzésünk alapján a Go&Grow számla használatával 6,75%-os évesített hozamot érhet el, az elemzés hasonló követelésportfóliók múltbeli teljesítményén alapszik, ezért nem garantálja a hasonló teljesítményt.

Nincs garancia: A Go&Grow számlára utalt eszközökre semmilyen állami alap garanciája nem érvényes, és más módon sem biztosítottak.

Lehetséges értékcsökkenés: A Go&Grow számláján elhelyezett követelések általunk meghatározott értéke kisebb lehet annál az összegnél, amelyet a követelés a bondora.com más felhasználóinak való továbbértékesítése után kaphat, vagy annál az összegnél, amelyet a kölcsönfelvevőtől kaphat.

Kisebb és korlátozott nyereség (ha van): A Go&Grow számla használatából származó nyereség kisebb lehet annál a nyereségnél, amely abból származhat, ha ugyanazokat a forrásokat követelések más módon való megszerzésére használják fel a bondora.com weboldalon. Továbbá a Go&Grow számla használatából származó hozam maximális mértéke 6,75%.

Az eszközök stagnálásának lehetősége és a veszteség kockázata: A Go & Grow számla használatából származó lehetséges nyereség korlátozott, ugyanakkor nem garantált. Továbbá, mivel a követelések vétele és eladása kölcsönfelvevőkkel szemben történik, a lehetséges nyereség végső soron azon múlik, hogy mennyire pontosan teljesítik a kölcsönfelvevők a fizetési kötelezettségeiket. Ezért az is lehetséges, hogy veszteséget szenved el: előfordulhat, hogy az a pénzösszeg, amelyet a Go & Grow számlájának használata után kap kisebb, mint az a pénz- és követelésösszeg, amelyet a Go & Grow számlájára utalt.

Eszközök korlátozott átruházhatósága: A Go&Grow számláján rendelkezésre álló követeléseket vagy alapokat nem értékesítheti, ruházhatja át, terhelheti meg, illetve idegenítheti el más módon, csakis az eszközök számunkra történő eladásával a GG-feltételekben meghatározott körülmények között.

Kisebb kontroll: Nem adhat el a Go&Grow számláján regisztrált egyes követeléseket – a Go&Grow számláján rendelkezésre álló követeléseknek csakis egy tetszőleges százalékát, illetve egészét adhatja el, és kizárólag nekünk. Nem határozhatja meg a követelések vételi vagy eladási árát – mindkét ár meghatározása a GG-feltételek szerint történik, és a GG-feltételek elfogadásával Ön jóváhagyja ezeket az árakat.

A kifizetések lehetséges késedelme: Abban az esetben, ha a Go&Grow számlák többi felhasználójának nem áll rendelkezésére azonnal elegendő alap ahhoz, hogy megvásárolják az Ön követeléseit tőlünk, az eladási ár Ön felé történő kifizetése meghatározatlan ideig elhalasztódik, amíg nem áll rendelkezésre elegendő alap. Ezért a Go&Grow számla használata nem hasonlítható egy betéti vagy befektetési számlához, mivel előfordulhat, hogy nem lehetséges eszközök azonnali kiegyenlítése, illetve az alapok azonnali kifizetése, továbbá a Go&Grow számla értékének megőrzése sem garantált.

Visszaélés lehetősége a Go&Grow számlához hozzárendelt felhasználók által: Ha valakinek hozzáférést enged a számlájához, akkor az ő tevékenységei az Ön tevékenységeinek minősülnek. Ha egy személyt feljogosít arra, hogy összegeket vegyen fel az Ön számlájáról, akkor lehetséges, hogy az alapot a saját számlájára helyezi át, így Önnek kell adót fizetni a nyereség után (ha van).

Adók: A Go&Grow számla használatának esetleges adózási vonatkozásait elemeztük ugyan az észtországi törvények szerint, azonban az adók helyes bevallásáért és megfizetéséért kizárólag Ön felelős. Az adófizetés az Ön mindenkori körülményeitől függ. Ezért azt javasoljuk, hogy konzultáljon adószakértővel.

A fentiek nem tartalmazzák a Go&Grow számlával kapcsolatos összes kötelezettséget, korlátozást és kockázatot. Kérjük, figyelmesen olvassa végig a GG-feltételeket, és kérjen tanácsot szakértőtől.

Portfóliókezelő és Portfólió Pro felhasználói feltételek

A Portfóliókezelő, vagy a Portfólió Pro használatával Ön engedélyezi követelések vásárlását az Ön nevében, az Ön által választott kockázati szintnek és/vagy szabályoknak megfelelően.

Ön megérti, hogy az Ön nevében eszközölt vásárlások eltérő feltételekkel jönnek létre (például eltérhet a kölcsön összege, időtartama, kockázati fokozata).

Ön tisztában van azzal, hogy a Portfóliókezelő az Ön Bondora számláján rendelkezésre álló szabadon felhasználható összeg teljes mértékében tesz ajánlatot, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.

A Bondora weboldalán megjelenő elvárt értékek nem jelentenek kötelezettségvállalást a Bondora részéről, valamint a múltbeli értékek nem garantálják az adott Portfoliókezelőre vonatkozó pontosan megegyező jövőbeli értékeket.

A Bondora Általános Kockázati Nyilatkozatában szereplő összes nyilatkozat érvényes. Folytatás előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Bondora Kockázati Nyilatkozatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal magyar nyelvű fordítása csak tájékoztató jellegű. Jogi természetű, vagy módosításokból származó viták esetén a dokumentum eredeti angol nyelvű változata tekintendő referenciának.

A "Regisztráció" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .
A "Belépés" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .