Bondora Általános Kockázati Nyilatkozat

Ha bizonytalan az elfogadni kívánt kockázat tekintetében, és arra vonatkozóan, hogy a kockázati szint mit jelent a megtérülések szempontjából, kérjük, konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.

A Bondora olyan követeléseket kínál, amelyek kölcsönfelvevőkkel szemben fennálló fedezetlen fogyasztási hitelek. Nincs biztosíték arra, hogy a befektetései megtérülnek. Nincs biztosíték arra, hogy a befektetései megtérülnek.

Kérjük, vegye figyelembe:

A múltbeli teljesítmények nem mérvadók: Bár a statisztikai elemzésünk alapján a befektetése nettó megtérülésének átlagos mértéke körülbelül 10%, az elemzés hasonló követelések múltbeli teljesítményén alapszik, ezért nem garantálja a hasonló jövőbeni teljesítményt.

Nincs garancia: a követelésekre semmilyen állami alap garanciája nem érvényes, és azok más módon sem biztosítottak.

Hosszú távú befektetések: A Bondora platformján kínált követelések hosszú távú befektetések, amely azt jelenti, hogy a befektetési horizont meghaladja az 5 évet. Ha korábban szeretné befektetése kifizetését kérni, akkor részben vagy egészben elvesztheti a kezdőtőkéjét.

Az eszközök stagnálásának lehetősége és a veszteség kockázata: a hitelfelvevőkkel szemben fennálló követelések vásárlásából származó lehetséges nyereség végső soron attól függ, hogy a kölcsönfelvevők mennyire megfelelően teljesítik fizetési kötelezettségeiket. Ezért fennáll annak a lehetősége is, hogy a kölcsönfelvevő magatartása miatt Önnek vesztesége lesz.

Kevésbé kontrollált befektetések: A Bondora különböző automatizált eszközöket kínál a követelések megvásárlására. Ha a befektetéséhez automatizált eszközöket választ, az azt is jelentheti, hogy Ön nem rendelkezik teljeskörű ellenőrzéssel a befektetése fölött. Befektetési módszereit bármikor tetszés szerint megváltoztathatja.

Adók: az adók helyes bevallásáért és megfizetéséért kizárólag Ön felelős. Az adófizetés az Ön mindenkori körülményeitől függ, így például attól, hogy Ön adó szempontjából melyik ország állampolgára. Javasoljuk, hogy konzultáljon adószakértővel.

A kockázatelemzésben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése megegyezik a Bondora Általános Használati Feltételeiben használt definíciók jelentésével.

Bondora Go & Grow Kockázati Nyilatkozat

A Go & Grow-val összefüggő kockázatok

1)   A nettó megtérülés évi 6,75% vagy 4% alá csökkenhet.

A Go & Grow egyik legfontosabb előnye, hogy a havi Go & Grow befektetési limiten belüli befektetés akár 6,75%-ot is elérő, kimagasló hozamot biztosít. A Go & Grow havi befektetési limit a mindenkor hatályos Go & Grow Általános Szerződési Feltételekben kerül meghatározásra. A havi Go & Grow befektetési limitet meghaladóan befektetett összeg akár 4%-ot is elérő megtérülést biztosít. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetése eltérő szintű megtérülést hozhat.

A Bondora alapítása óta elért nettó megtérülési rátákhoz képest a 6,75%-os és 4%-os ráták jelentős puffert biztosítanak. Ma a Go & Grow portolió a Bondora által nyújtott hitelek általános összetételét tükrözi - más szóval, valamennyi kockázati besorolást és országot. Ezek a hitelek a hitelelemzésünk legújabb generációjával, egy több, mint egy évtizede fejlesztett saját modell használatával jöttek létre.

Ezért a Go & Grow portfólió tényleges Belső Megtérülési Rátája (IRR) az irányadó 6,75% és 4% megtérülési rátákat jelentősen meghaladja - az ezt az összeget meghaladóan keletkezett megtérülés tartalékként visszatartásra és a kockázat további csökkentése érdekében újra befektetésre kerül. A Bondora ezekre a tartalékokra nem tart igényt. Általánosságban ez statisztikai szempontból biztosítja számunkra, hogy a 6,75% és 4% megtérülési ráták a belátható jövőben elérhetőek.

Azonban a 6,75% és 4% megtérülési ráták elérésérét a befektetők által nyújtott letéti összeg befolyásolhatja. Például, ha a több pénz érkezik a Go & Grow számlákra a befektetőktől, mint amennyit hitelnyújtásra használhatunk - ennek eredményeként a portfólió egy része készpénzben marad (azaz nem termel hozamot). Ebben az esetben limitálhatjuk az új befektetők által elhelyezhető összeget. Extrém esetben dönthetünk úgy, hogy új befektetőket egyáltalán nem fogadunk és várólistát hozunk létre.

2)   Likviditás

A szupergyors likviditás Go & Grow befektetők számára történő előnyössé tételéről való döntés előtt részletesen elemeztük a Bondora befektetők tranzakcióinak egy évtizedes pénzforgalmi adatait a be- és kiáramlások, valamint annak meghatározása céljából, hogy a portfóliók pénzforgalma általánosságban hogyan mozgott. Ezáltal biztosított a befektetők számára, hogy Go & Grow számlájukról rövid időn belül pénzt tudnak felvenni.

Emellett számos bank és befektetési alap pénzforgalmi adatait elemeztük - különösen a visszaváltásokat és pénzkivonásokat a 2007-08 évekbeli globális pénzügyi válság során. Ezt a saját adatainkkal kombinálva arra a következtetésre jutottunk, hogy folyamatos készpénz puffereket kell alkalmazni a befektetők számára történő gyors likviditás biztosítása érdekében.

Amennyiben a Bondora nem képes az összes pénzfelvételt teljesíteni egy Go & Grow számláról, két forgatókönyv lehetséges (amely aszerint dől el, melyik következik be előbb). Ezeket leegyszerűsítettük az alábbi két rövid pontban, azonban a teljes leíráshoz kérjük, olvassa el a 7.6 szakaszt a Go & Grow Általános Szerződési Feltételeiben.

  1. A befektető akkor kapja meg a pénzfelvétel teljes összegét, ha a Go & Grow portfólióban a további megtérülések vagy letétek eredményeképpen elegendő mennyiségű pénz áll rendelkezésre

  2. A befektető a pénzfelvétel összegét részletekben kapja meg, amennyiben elegendő egyenleg áll rendelkezésre - minden egyes banki munkanapon történő kifizetéssel mindaddig, amíg el nem éri a pénzfelvétel teljes összegét.

 

A Go & Grow számla használatának választásával és a Go & Grow Általános Szerződési Feltételek (a „GG-Feltételek”) elfogadásával Ön felhatalmazást ad részünkre követelések vételére és eladására a Bondora Capital OÜ („mi”) és Ön között. Többek között:

  • A bondora.com weboldalon megvásárolt követeléseket Ön a Go & Grow számlájára helyezheti, feltéve, hogy a követelések megfelelnek a GG-feltételeknek és Ön elfogadja a követelések általunk meghatározott értékét;
  • A Go & Grow számlára elhelyezett valamennyi pénzeszköz követelések vásárlására kerül felhasználásra a GG-feltételeknek megfelelően. Nem lesz lehetősége kiválasztani az adott követelést, amelyet megszerez;
  • Ön a követelést részünkre fogja értékesíteni. Az eladási ár meghatározása és korlátozása a GG-feltételek szerint történik. Az eladási árat az Ön kérésére fizetjük ki, feltéve, hogy követelései azonnal továbbértékesíthetők. Abban az esetben, ha más Go & Grow számla-használók nem rendelkeznek elegendő forrással, az eladási ár kifizetése elhalasztásra kerül és részletekben valósul meg, ha és amikor a szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak.
  • Az eladási ár (vagy egy része) kifizetésekor minden alkalommal 1 euró összegű díjat számítunk fel.

Kérjük, vegye figyelembe:

A múltbeli teljesítmények nem mérvadók: Bár a statisztikai elemzésünk alapján a Go & Grow számla használatával bizonyos feltételek fennállása esetén 6,75% és 4% évesített hozamot érhet el, az elemzés hasonló követelésportfóliók múltbeli teljesítményén alapszik, ezért nem garantálja a hasonló jövőbeni teljesítményt.

Nincs garancia: A Go & Grow számlára utalt eszközökre semmilyen állami alap garanciája nem érvényes, és azok más módon sem biztosítottak.

Lehetséges értékcsökkenés: A Go & Grow számláján elhelyezett követelések általunk meghatározott értéke kisebb lehet annál az összegnél, amelyet a követelés a bondora.com más felhasználóinak történő továbbértékesítése után kaphat, vagy annál az összegnél, amelyet a kölcsönfelvevőtől kaphat.

Kisebb és korlátozott nyereség (ha van): A Go & Grow számla használatából származó nyereség kisebb lehet annál a nyereségnél, amely abból származhat, ha ugyanazokat a forrásokat követelések más módon való megszerzésére használják fel a bondora.com weboldalon. Továbbá a Go & Grow számla használatával elérhető maximális megtérülési ráta a havi Go & Grow befektetési limiten belüli befektetéseken évi 6,75%, illetve a havi Go & Grow befektetési limitet meghaladóan befektetett pénzeszközökön 4%.

Az eszközök stagnálásának lehetősége és a veszteség kockázata: A Go & Grow számla használatából származó lehetséges nyereség korlátozott, ugyanakkor nem garantált. Továbbá, mivel a követelések vétele és eladása kölcsönfelvevőkkel szemben történik, a lehetséges nyereség végső soron azon múlik, hogy mennyire pontosan teljesítik a kölcsönfelvevők a fizetési kötelezettségeiket. Ezért az is lehetséges, hogy veszteséget szenved el: előfordulhat, hogy az a pénzösszeg, amelyet a Go & Grow számlájának használata után kap, kisebb, mint az a pénz- és követelésösszeg, amelyet a Go & Grow számláján elhelyezett.

Eszközök korlátozott átruházhatósága: A Go & Grow számláján rendelkezésre álló követeléseket vagy pénzeszközöket nem értékesítheti, nem ruházhatja át, nem terhelheti meg, illetve nem idegenítheti el más módon, csakis az eszközök részünkre történő eladásával a GG-feltételekben meghatározott feltételekkel.

Kisebb kontroll: A Go & Grow számláján nyilvántartott egyes követeléseket nem értékesítheti – a Go & Grow számláján rendelkezésre álló követeléseknek csakis egy tetszőleges százalékát, illetve egészét adhatja el, és kizárólag nekünk. Ön nem határozhatja meg a követelések vételi vagy eladási árát – mindkét ár meghatározása a GG-feltételek szerint történik, melyeket Ön a GG-feltételek elfogadásával jóváhagy.

A kifizetések lehetséges késedelme: Abban az esetben, ha a Go & Grow számlák más felhasználóinak nem áll rendelkezésére azonnal elegendő pénzeszköz ahhoz, hogy az Ön követeléseit megvásárolják tőlünk, az eladási ár Ön felé történő kifizetése meghatározatlan ideig, azaz elegendő pénzeszköz rendelkezésre állásáig elhalasztásra kerül. Ezért a Go & Grow számla használata nem hasonlítható egy betéti vagy befektetési számlához, mivel előfordulhat, hogy az eszközök azonnali likviditása, illetve a pénzeszközök azonnali kifizetése nem lehetséges, továbbá a Go & Grow számla értékének megőrzése sem garantált.

Visszaélés lehetősége a Go & Grow számlához hozzárendelt felhasználók által: Ha valakinek hozzáférést enged a számlájához, akkor az ő tevékenysége az Ön tevékenységének minősül. Ha ezt a személyt felhatalmazza arra, hogy pénzt vegyen fel az Ön számlájáról, akkor lehetséges, hogy a pénzeszközöket a saját számlájára helyezi át, és a nyereség után (ha van) Önnek kell az adót megfizetnie.

Adók: A Go & Grow számla használatának esetleges adózási vonatkozásait elemeztük ugyan az észtországi törvények szerint, azonban az adók helyes bevallásáért és megfizetéséért kizárólag Ön felelős. Az adófizetés az Ön mindenkori körülményeitől függ. Ezért azt javasoljuk, hogy konzultáljon adószakértővel.

A fentiek nem tartalmazzák a Go & Grow számlával kapcsolatos valamennyi kötelezettséget, korlátozást és kockázatot. Kérjük, figyelmesen olvassa végig a GG-feltételeket, és konzultáljon szakértővel.

API, Portfóliókezelő és Portfólió Pro felhasználói feltételek

Az API használatával Ön engedélyezi az Ön nevére szóló valamennyi Követelés megvásárlását az Ön által választott kockázati szintnek és/vagy szabályoknak megfelelően. Ezek a feltételek visszamenőlegesen alkalmazandók a Portfóliókezelő és a Portfólió Pro alatt végrehajtott valamennyi műveletre, melyekhez a hozzáférés 2023. február 27. napján megszűnt.

Tudomásul veszi, hogy az Ön nevében végrehajtott vásárlások eltérő feltételekkel jönnek létre (például eltérhet a kölcsön összege, időtartama, kockázati fokozata).

Ön tisztában van azzal, hogy a Portfoliókezelő az Ön Bondora számláján rendelkezésre álló, szabadon felhasználható teljes összegre tesz ajánlatot, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.

A Bondora weboldalán megjelenő elvárt értékek nem jelentenek kötelezettségvállalást a Bondora részéről, valamint a múltbeli értékek nem garantálják az adott befektetési termékre vonatkozó pontosan megegyező jövőbeli értékeket.

A Bondora Általános Kockázati Nyilatkozatában szereplő valamennyi nyilatkozat alkalmazandó. Folytatás előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a Bondora Általános Kockázati Nyilatkozatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal magyar nyelvű fordítása csak tájékoztató jellegű. Jogi természetű, vagy módosításokból származó viták esetén a dokumentum eredeti angol nyelvű változata tekintendő referenciának.

A "Regisztráció" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .
A "Belépés" gombra kattintva elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket .