Bondora vispārējs riska paziņojums

Ja neesat drošs/-a, kādu riska līmeni esat gatavs/-a pieņemt un ko tas nozīmēs attiecībā uz gaidāmo peļņu, lūdzu, konsultējieties ar finanšu konsultantu.

Bondora piedāvā prasījuma tiesības pret aizņēmējiem uz nenodrošinātiem klientu aizdevumiem. Kopumā ieguldīšanai nenodrošinātos klientu aizdevumos piemīt augsts riska līmenis. Nav nekādas garantijas, ka jūsu ieguldījums nesīs peļņu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Nekādas paļaušanās uz iepriekšējo sniegumu: lai gan mūsu statistikas analīze rāda, ka jūsu neto peļņai no ieguldījumiem vajadzētu būt vidēji 10%, analīze ir balstīta uz līdzīgu prasījuma tiesību iepriekšējo sniegumu un tāpēc negarantē, ka nākotnes sniegums būs līdzīgs.

Nekādas garantijas: prasījuma tiesības negarantē ne valsts fondi, ne jebkāds cits nodrošinājums.

Ilgtermiņa ieguldījumi: Jūsu platformā pārdotās prasījuma tiesības ir ilgtermiņa ieguldījums, kas paredz ieguldīšanu vismaz 5 gadu garumā. Ja vēlaties naudu izņemt ātrāk, jūs varat daļēji vai pilnībā zaudēt sākotnējo pamatsummu.

Peļņas negūšanas iespējamība un zaudējumu risks: pērkot prasījuma tiesības attiecībā uz aizņēmējiem, iespējamā peļņa galu galā būs atkarīga no tā, cik pienācīgi aizņēmēji pildīs savas maksājumu saistības. Tāpēc atkarībā no aizņēmēju uzvedības ir iespējams arī tas, ka jūs cietīsiet zaudējumus.

Mazāka kontrole pār savu ieguldījumu: mēs piedāvājam dažādus automātiskus prasību celšanas tiesību iegādes līdzekļus. Ja jūs izvēlaties automātiskus ieguldīšanas līdzekļus, jums var nebūt pilna kontrole pār saviem ieguldījumiem. Jūs varat jebkurā laikā mainīt ieguldīšanas metodes.

Nodokļi: jūs pats/-i esat atbildīgs/-a par pareizu nodokļu deklarēšanu un samaksu. Nodokļu uzlikšana būs atkarīga no jūsu konkrētajiem apstākļiem, piemēram, jūsu dzīvesvietas valsts. Mēs iesakām konsultēties ar speciālistu.

Terminiem, kas šajā riska paziņojumā norādīti ar lielajiem burtiem, ir tāda pati nozīme, kā Bondora lietošanas noteikumos izmantotajās definīcijās.

Bondora Go & Grow riska paziņojums

Ar Go & Grow saistītie riski

1)   Neto peļņa ir zem 6.75%

Galvenais Go & Grow ieguvums ir augstais ienesīgums – 6,75%.Salīdzinot ar tīrajām peļņas likmēm, kas sasniegtas kopš Bondora pirmsākumiem, 6,75% likme nodrošina būtisku rezervi. Šodien Go & Grow portfelis atspoguļo Bondora izsniegto aizdevumu kopējo struktūru visos riska reitingos un valstīs. Šie aizdevumi tika izsniegti, izmantojot mūsu jaunākās paaudzes kredītanalītiku – patentētu modeli, ko pilnveido vairāk nekā desmit gadus.

Tāpēc fakstiskā iekšējā ienesīguma likme (IRR) Go & Grow portfolio ievērojami pārspēj kopējo līmeni 6,75% – no šīs summas gūtie ienākumi tiek aizturēti kā rezerves un atkārtoti ieguldīti, lai turpinātu mazināt risku. Bondora uz šīm rezervēm nepretendē. Kopumā tas dod mums statistisko pārliecību, ka 6,75% likme ir nodrošināma pārskatāmā nākotnē

Tomēr risks, kas var ietekmēt mūsu spējas nodrošināt likmi 6,75%, ir noguldījumu summa, ko mēs saņemam no investoriem. Piemēram, ja investori Go & Grow kontiem pievieno vairāk naudas nekā mēs varam iegūt aizdevumos – tas noved pie tā, ka daļa portfeļa paliek skaidrā naudā (t.i., nenes peļņu). Šajā gadījumā mēs varam izlemt noteikt maksimālo summu, ko jaunie investori var noguldīt. Ārkārtējā gadījumā mēs varētu izlemt pārtraukt jaunu investoru pieņemšanu un izveidot gaidīšanas sarakstu – līdzīgi kā Zopa Apvienotajā Karalistē.

2)   Likviditāte

Pirms nolemt piedāvāt īpaši ātru likviditāti Go & Grow investoriem, mēs gandrīz desmit gadus analizējām Bondora ieguldītāju darījumus, ienākošās un izejošās naudas plūsmas, kā arī portfeļu sniegumus kopumā. Tas viss tādēļ, lai investori varētu paļauties uz iespēju īsā laikā izņemt naudu no sava Go & Grow konta.

Papildus tam mēs analizējām vairāku banku un ieguldījumu fondu naudas plūsmas datus – konkrēti, to izpirkšanas un izņemšanas naudas plūsmas pasaules finanšu krīzes laikā 2007.–2008. gadā. Kopā ar mūsu pašu datiem, šī analīze ļāva mums aprēķināt nepieciešamo naudas rezervju daudzumu, kas būtu nepieciešami, lai nodrošinātu investoriem ātru likviditāti.

Gadījumā, ja Bondora nevarēs izpildīt visus naudas izņemšanas pieprasījumus Go & Grow, sekos divi scenāriji (mēs lemsim par to, kurš iestāsies pirmais). Mēs sniedzam īsu apkopojumu divos punktos zemāk, bet detalizētu aprakstu varat izlasīt Go & Grow Lietošanas noteikumu 7.6. sadaļā.

  1. Ieguldītājs saņems pilnu pieprasīto summu tiklīdz Go & Grow portfelī būs pieejams pietiekami daudz līdzekļu no turpmākas peļņas vai noguldījumiem

  2. Ieguldītājs saņems daļu no pieprasītās summas, tiklīdz būs pieejams pietiekams atlikuma kontā – maksājumi tiks veikti katru bankas dienu, līdz pieprasītā summa būs izmaksāta pilnībā.

 

Izvēloties izmantot Go&Grow kontu un piekrītot Go&Grow lietošanas noteikumiem (“GG noteikumi”), jūs piekrītat prasību celšanas tiesību pirkšanai un pārdošanai Bondora Capital OÜ (“mūsu”) un jūsu starpā. Turklāt:

  • Jūs varat bondora.com iegūtās prasījuma tiesības piešķirt savam Go&Grow kontam ar nosacījumu, ka prasījuma tiesības atbilst GG noteikumiem un jūs piekrītat mūsu noteiktajai prasījuma tiesību vērtībai;
  • Visi Go&Grow kontam piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti prasījuma tiesību iegādei atbilstoši GG noteikumiem. Jūs nevarēsiet izvēlēties, kuras konkrētās prasījuma tiesības iegādāties;
  • Jūs pārdosiet savas prasījuma tiesības mums. Pārdošanas cena tiks noteikta un ierobežota atbilstoši GG noteikumiem. Pārdošanas cena tiks samaksāta pēc jūsu pieprasījuma ar nosacījumu, ka jūsu prasījuma tiesības var tikt pārdotas nekavējoties. Gadījumā, ja pārējiem Go&Grow kontu lietotājiem nav pietiekamu līdzekļu, pārdošanas cenas samaksa tiks atlikta un veikta daļās, ja un kad nepieciešamie līdzekļi kļūs pieejami.
  • Maksa 1 eiro vērtībā ir piemērojama katru reizi, kad jūs pieprasāt pārdošanas cenas (vai tās daļas) samaksu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Nekādas paļaušanās uz iepriekšējo sniegumu: lai gan mūsu statistikas analīze rāda, ka, izmantojot Go&Grow kontu, jūsu gada peļņai vajadzētu būt 6,75%, analīze ir balstīta uz līdzīgu prasījuma tiesību portfeļu iepriekšējo sniegumu un tāpēc negarantē, ka nākotnes sniegums būs līdzīgs.

Nekādas garantijas: jebkādus Go&Grow kontam piešķirtos aktīvus nagarantē ne valsts fondi, ne jebkāds cits nodrošinājums.

Iespējama vērtības samazināšanās: mūsu noteiktā jūsu Go&Grow kontam nodoto prasījuma tiesību vērtība var būt mazāka par summu, ko jūs varētu saņemt, tālākpārdodot prasījuma tiesības citiem bondora.com lietotājiem, vai summu, ko jūs varētu saņemt no aizdevēja.

Mazāka un ierobežota peļņa vai pat nekādas peļņas: iespējamā peļņa no Go&Grow konta izmantošanas var būt mazāka par peļņu no to pašu līdzekļu izmantošanas, lai kā citādi iegūtu prasījuma tiesības, izmantojot bondora.com. Turklāt maksimālā likme gada peļņai, izmantojot Go&Grow kontu, ir 6,75%.

Peļņas negūšanas iespējamība un zaudējumu risks: lai gan iespējamā peļņa no Go&Grow konta izmantošanas ir ierobežota, peļņa nav garantēta. Turklāt, pērkot un pārdodot prasījuma tiesības aizņēmējiem, iespējamā peļņa galu galā būs atkarīga no tā, cik pienācīgi aizņēmēji pildīs savas maksājumu saistības. Tāpēc ir iespējams arī tas, ka jūs cietīsiet zaudējumus: naudas summa, ko jūs saņemsiet no Go&Grow konta izmantošanas, var būt mazāka par naudas summu un prasījuma tiesībām, ko esat piešķīruši Go&Grow kontam.

Ierobežota aktīvu nodošana: jūs nevarat pārdot, nodot, apgrūtināt vai kā citādi atbrīvoties no jūsu Go&Grow kontā esošajām prasījuma tiesībām vai līdzekļiem, izņemot aktīvu pārdošu mums saskaņā ar GG noteikumos minētajiem nosacījumiem.

Mazāka kontrole: jūs nevarat pārdot kādas atsevišķas jūsu Go&Grow kontā reģistrētās prasījuma tiesības – jūs varat pēc izvēles pārdot tikai kādu konkrētu procentuālo daļu no visām jūsu Go&Grow kontā reģistrētajām prasījuma tiesībām tikai mums. Jūs nevarat noteikt cenu, par kādu jūs pērkat vai pārdodat prasījuma tiesības – abas cenas tiek noteiktas saskaņā ar GG noteikumiem, un, piekrītot GG noteikumiem, jūs apstiprināt šādas cenas.

Iespējama maksājuma kavēšanās: gadījumā, ja citiem Go&Grow kontu lietotājiem uzreiz nav pietiekamu līdzekļu, lai no jums iegādātos jūsu prasījuma tiesības, pārdošanas cenas samaksa jums tiks atlikta uz nenoteiktu laiku, līdz būs pieejami pietiekami līdzekļi. Tāpēc Go&Grow konta izmantošana nav salīdzināma ar noguldījumu vai ieguldījumu kontu, jo var nebūt iespējams nekavējoties likvidēt aktīvus vai izņemt līdzekļus, tāpat netiek garantēta Go&Grow kontam piešķirtās vērtības saglabāšana.

Iespējama to personu ļaunprātīga rīcība, kurām ir atļauta piekļuve Go&Grow kontam: gadījumā, ja jūs pilnvarojat kādu personu piekļūt jūsu kontam, šīs personas rīcība tiks uzskatīta par jūsējo. Ja jūs šādai personai dodat tiesības izņemt līdzekļus no jūsu konta, šī persona var pārskaitīt līdzekļus uz savu kontu, bet jums būs pienākums samaksāt nodokļus par gūto peļņu (ja tādā ir).

Nodokļi: mēs esam veikuši iespējamo nodokļu seku analīzi, izmantojot Go&Grow kontu saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem, tomēr jūs pats/-i esat atbildīgs/-a par pareizu nodokļu deklarēšanu un samaksu. Nodokļu režīms būs atkarīgs no jūsu konkrētajiem apstākļiem. Tāpēc mēs iesakām konsultēties ar speciālistu.

Iepriekš minētais neietver visus ar Go&Grow kontu saistītos pienākumus, ierobežojumus un riskus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet GG noteikumus un konsultējieties ar ekspertu.

Portfolio Manager un Portfolio Pro noteikumi

Izmantojot Portfolio Manager vai Portfolio Pro, jūs piekrītat prasību celšanas tiesību pirkšanai savā vārdā atbilstoši attiecīgajam riska līmenim un/vai jūsu izvēlētajiem noteikumiem.

Jūs saprotat, ka jūsu vārdā veiktie pirkumi tiek veikti saskaņā ar dažādiem noteikumiem (piemēram, var atšķirties aizdevuma summa, termiņš un riska pakāpe).

Jūs apzināties, ka Portfolio Manager veiks piedāvājumus kopējā jūsu Bondora kontā pieejamā skaidrās naudas atlikuma apmērā, ja vien nenoteiksiet citādi.

Gaidāmās vērtības, kas norādītas Bondora tīmekļa vietnē, nav saistošas Bondora, un iepriekšējās vērtības attiecīgajam Portfolio Manager negarantē tādas pašas vērtības nākotnē.

Tiek piemēroti visi Bondora vispārējā riska paziņojumā iekļautie paziņojumi. Lūdzu, pārliecinieties, ka, pirms izlemjat turpināt, jūs esat izskatījis (-jusi) un sapratis (-usi) Bondora vispārējo riska paziņojumu.

**Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs vietnes latviešu versijai ir informatīvs raksturs. Juridisku jautājumu, izmaiņu vai šaubu gadījumā priekšroka tiek dota šī dokumenta oriģinālajai angļu versijai.

Noklikšķinot "Reģistrēties", jūs piekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem.
Noklikšķinot "Pieteikties", jūs piekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem.