Veiledning til Portfolio Pro

Velkommen til veiledningen til Portfolio Pro. Her lærer du alt du trenger å vite om Portfolio Pro og tjenestens unike innstillinger og funksjoner. Etterpå kan du bruke de praktiske tipsene for å få mest mulig ut av investeringene dine.

Vi forklarer steg for steg hva du kan bruke den til, hvilke muligheter du har tilgjengelig, hvordan du bruker dem, hva som skiller Portfolio Pro fra våre andre investeringstjenester, m.m. Ta deg tid til å forstå tjenestens funksjoner fullt ut – du vil garantert lære noe nytt!

Hva er Portfolio Pro?

Akkurat som Portfolio Manager er Portfolio Pro en halvautomatisert investeringstjeneste fra Bondora. Tjenesten lar deg administrere investeringene dine i lån mellom brukere på en presis måte. Tjenesten tilbyr flere innstillinger enn Portfolio Manager, der du kan klare deg nesten bare ved å klikke på start-knappen. Portfolio Pro brukes av investorer som har klare tanker om sine porteføljers oppbygning og som vil ha mer kontroll over hvilken type P2P-lån de investerer i. Først må du angi kriteriene dine. Deretter tar Portfolio Pro seg av investeringsprosessen, helt av seg selv.

Du kan konfigurere flere porteføljer med Portfolio Pro, og du kan kalle dem hva du vil. Det kan være nyttig hvis du vil benytte deg av flere strategier i totalporteføljen din, begrenset til enkelte typer.

Selv om det er mulig å kjøre flere strategier i Portfolio Pro samtidig, anbefaler vi at du ikke bruker flere instanser av Portfolio Manager samtidig, da det øker faren for dupliserte kjøp.

Innstillinger i Portfolio Pro

valgmuligheter i portfolio pro

Her diskuterer vi de ulike reglene du kan konfigurere i Portfolio Pro. De første tre alternativene – land, Bondora-rangering og lånets varighet – utgjør bare en liten del av innstillingene. Hvert av disse tre hovedfiltrene har betydelig påvirkning på porteføljens risiko-avkastning-profil.

I avsnittet Porteføljeoppsummering finner du en forhåndsvisning av porteføljens fremtidige distribusjon og oppbygning. Når du endrer de valgte innstillingene, vil også forhåndsvisningen endres. Prøv det selv! Velg noen filtre og se hvordan spekteret for forventet avkastning og sammensetningen av ulike lån endres, og hvordan eksponering i ulike land endres når du endrer på reglene. Vil du ser mer enn de tre første innstillingene, må du klikke på «Legg til regler» for å vise flere alternativer som lar deg spesifisere kriterier.

Du har altså en rekke alternativer å velge mellom. Husk at jo flere regler du angir, desto færre lån vil være tilgjengelige. Du må alltid sørge for å holde et øye med porteføljesammendraget, for å sikre at du kan gjøre nok investeringer.

Land

Velg landene du vil ha med i porteføljen. Vi minner om at vi utsteder lån i Estland, Finland og Spania. Gjennom bloggen vår kan du holde deg oppdatert om statistikken vi innhenter og hvordan den er forskjellig fra land til land. Ulike data; gjenvinningsrater og rentenivåer kan gi deg et bilde på hvilke land du bør investere i.

Bondora-vurdering

For hver person vi gir lån, vil Bondora gi lånet en kredittvurdering. Denne er en indikasjon på hvor sannsynlig det er at låntakeren ikke betaler tilbake alle avdragene. Med andre ord vil Bondora-vurderingen gi deg en enkel indikasjon på hvor sannsynlig det er at en låntaker ikke vil betale tilbake det opprinnelige beløpet og rentene når de forfaller. Vurderingen har åtte nivåer, fra «AA», som betyr lavere sannsynlighet for unnlatelse av tilbakebetaling og som derfor er de minst risikable lånene. På den andre enden av skalaene finner du «HR». Dette er de lånene vi anser for å ha størst risiko for mislighold. Bondora-vurderingen beregnes ut fra vårt eget proprietære system, som bruker hundrevis av ulike datapunkter og tradisjonelle kilder som f.eks. kredittreferansebyråer, folkeregistre og sysselsettingsdata.  I tillegg bruker vi ikke-tradisjonelle data som f.eks. sosiale medier, data om nasjonale ID-kort, hvordan låntakere samhandler med nettstedet vårt og flere hundre andre datapunkter.

Siden en vurdering beregnes for hvert nye lån, inkludert for samme låntaker, kan den samme låntakeren har flere lån med ulike vurderinger og ulike rentesatser samtidig. Som følge av økt tillit til låntakerens vurdering kan dennes rentesats på senere lån fra Bondora bli lavere og gis en bedre vurdering dersom låntakeren har betalt avdragene til rett tid. Der er imidlertid ikke alltid tilfelle.

Bloggen vår er en utmerket kilde til informasjon og analyse, med dypdykk i all den interessante statistikken hver måned. Du kan bruke dette til å få en idé om hvilke vurderinger som passer best til nettopp din strategi.

innstillinger i portfolio pro

Lånets varighet

Lånets varighet er en avgjørende faktor for mange investorer og strategiene deres. Bondora tilbyr generelt lån med varighet mellom 3 og 60 måneder, selv om de fleste lånene vil utsteder har en varighet på minst 36 måneder. Det skyldes selskapets filosofi – vi er ikke en leverandør av kortsiktige lån. Vi mener at en låntaker som er villig til å binde seg til et lån for en lengre tidsperiode, med langt bedre rente, er mer økonomisk ansvarlig enn en som f.eks. er villig til å ta opp et lån over de neste 30 dagene mot en utrolig høy rente.

For investorer kan det være mange grunner til å foretrekke et kortsiktig eller langsiktig lån. Kortsiktige lån betyr at pengene dine blir tilgjengelige raskere og dermed kan brukes til andre ting. Det kan imidlertid også betyr at pengene reinvesteres oftere, noe som kan bety ventetider og at pengene ikke jobber for deg. Generelt innebærer kortsiktige lån høyere risiko for mislighold, av de årsakene vi nevnte ovenfor. Tilsvarende betyr langsiktige lån at du som investor bedre kan beregne og får en mer regelmessig inntekt, mens ulempen er at pengene dine forblir illikvide over lengre tid.

Du bør også merke deg at lånets endelige løpetid kan være forskjellig fra den opprinnelige, fordi lån i blant kan forlenges eller tilbakebetales tidlig. Vi oppfordrer deg til å tenke på Bondora som en langsiktig investering når du bruker Portfolio Pro. På den måten kan du også dra nytte av rentes rente og ta store skritt mot å bygge virkelig rikdom.

Maksimal investering per låntaker

Denne innstillingen bestemmer maksimalbeløpet du vil investere som individuell låntaker, siden du kan søke om mer enn ett lån med Bondora. Det må ikke forveksles med muligheten for å angi en maksimal kjøpspris (mer om dette senere).

Hvis du angir «Maks. investering per låntaker» som høyere enn «kjøpsprisen», kan Portfolio Pro by flere ganger på det samme lånet. Investeringen din i ett lån deles da inn i flere deler. Med andre ord kan auksjoner motta mer enn ett tilbud fra deg. Det er klart at en slik tilnærming kan være nyttig. Du kan for eksempel selge enkeltdeler på sekundærmarkedet senere, heller enn som et helt lån. På den andre siden kan det hevdes at du på den måten får mindre risikospredning totalt.

Rente

Siden du kanskje ikke vil låne ut pengene dine under en bestemt prosentsats, lar denne regelen deg spesifisere et rentenivå for lånene du vil investere i. Det er ikke obligatorisk å velge et slikt nivå.

Du bør likevel sørge for å holde et øye med delen Porteføljeoppsummering på høyre side av siden hvis du velger en slik regel, fordi antall tilgjengelige lån per måned kan synke kraftig. Jo høyere rente, desto færre lån vil være tilgjengelige, og desto færre investeringer vil bli gjort over tid.

Porteføljegrense

Porteføljegrensen er maksimalbeløpet som investeres i porteføljen din. Dette beløpet gjelder ikke for hele Bondora-kontoen, men for denne bestemte Portfolio Pro-strategien du oppretter og navngir. Portfolio Pro-oversikten lar deg spore hvor mye penger porteføljen din allerede har investert. Det er nettopp dette beløpet du kan begrense med denne innstillingen.

Det kan være lurt å angi en slik regel hvis du vil investere pengene dine i Bondora med en rekke ulike strategier og begrense disse strategiene til et bestemt beløp. Du kan se på dette som en form for risikostyring i porteføljen din.

Kjøpsstørrelse

Kjøpsstørrelsen lar deg angi maksimalstørrelsen for en posisjon i porteføljen. Den minste kjøpsstørrelsen du kan angi i Portfolio Pro er 1 euro. Mindre beløp investeres ikke. Hvis du angir en høyere kjøpspris (for eksempel 10 euro), vil det ofte skje at Portfolio Pro gir et lavere bud enn det (f.eks. 1 euro) når det er høy etterspørsel etter lånet. Det skjer når flere investorer byr på det samme lånet enn en høyere fordeling per investor kan gi.

Siden vi vil at du skal utvikle porteføljen i samsvar med din valgte risiko-avkastningsstrategi og ikke konkurrere mot andre investorer på grunn av begrenset tilgang til spesifikke lån, vil bud fra 1 euro og opp i slike tilfeller implementeres automatisk av Portfolio Pro. Du trenger ikke å foreta deg noe mer.

Reservesaldo

Beløpet du har angitt som reservepenger vil ikke investeres. Disse pengene forblir alltid på Bondora-kontoen din og står til din disposisjon. Du kan bruke denne reserven som sikkerhet som du kan ta ut på bankkontoen din når som helst, eller du kan bruke den til å selv kjøpe lån på sekundærmarkedet. Hvis Bondora-kontoen din inneholder mindre penger enn den valgte reservesaldoen, vil Portfolio Pro ikke investere i flere lån før den ønskede reserven er oppnådd. Dermed vil eventuelle beløp som overstiger den fastsatte reserven reinvesteres fra Bondora-kontoen.

Grunner til å bruke Portfolio Pro

For å bestemme om du vil bruke Portfolio Pro til investeringene dine er det verd å se på våre andre tjenester, nemlig Go & Grow, Portfolio Manager og API.

Portfolio Pro

Med Portfolio Pro har du allerede mye bedre kontroll over hvilke lån som skal inngå i porteføljen din. Du kan bruke programmet til å spesifisere en rekke kriterier, slik at du på forhånd må vite hvilke filtre du vil konfigurere. Du kan for eksempel velge hvilket land du vil kjøpe P2P-lån i, hvilke Bondora-vurderinger du vil inkludere og hvilke låneperioder du foretrekker.

I likhet med Portfolio Manager kan du angi maksimal investering per låntaker, maksimal kjøpsstørrelse og størrelsen på reservesaldoen. I tillegg kan du bestemme hvilken rente du ønsker fra et lån og hvilken porteføljegrense du vil at Portfolio Pro skal bruke.

Med denne tjenesten får du også en umiddelbar forhåndsvisning av forventet avkastning hver gang du justerer kriteriene dine. Prøv det - velg og fjern ulike felt for å se hvordan forventet avkastning endrer seg, og velg en innstilling du føler deg komfortabel med. Du finner mer informasjon i Portfolio Pro-veiledningen.

Bruk Portfolio Pro hvis du har en tydelig idé om hvilke lån du vil ha i porteføljen, basert på statistikk du har studert.

Go & Grow

Go & Grow er like enkelt som (eller enklere enn) tradisjonelle investeringsmåter, samtidig som du får en avkastning på imponerende 6,75 %* p.a. Du trenger bare å sette inn penger på kontoen, så kan du se og følge avkastningen dag for dag. I tillegg er det ingen grenser for hvor kort du kan holde investeringen – du kan altså enkelt avvikle kontoen. Høres det ut som noe for deg? Det blir enda bedre.

I flere år har det vært stor investoretterspørsel etter et produkt som er enkelt, med en pålitelig nettoavkastning og levert av en plattform kundene kan stole på. Go & Grow gir verden mulighet til å investere i P2P-lån. Systemet gir viktige fordeler som ikke tilbys av våre eksisterende produkter (Portfolio Manager og Portfolio Pro). Mer spesifikt appellerer det til de som ønsker stressfri investering med lav risiko, raskere likviditet og automatiserte funksjoner.

Go and Grow er for drømmerne der ute. Når du oppretter en ny Go & Grow-konto, må du angi et mål og velge et formål. Formålet med investeringen din kan være et stort kjøp, for eksempel et bryllup eller en ny bil (heldiggris!), en jordomseiling, førtidspensjonering eller noe helt unikt. Med målsetningsfunksjonen vår kan du velge hvor mye du vil spare opp og innen hvilken dato du vil oppnå det. Go & Grow holder deg oppdatert om hvorvidt du ligger an til å oppnå målet og sier fra hvis du ligger bak.

Bruk Go & Grow hvis du aldri har prøvd P2P tidligere, vil ha rask likviditet og ønsker en pålitelig nettoavkastning.  

Portfolio Manager

Portfolio Manager er en halvautomatisert tjeneste som Bondora tilbyr for kjøp av investeringer i personlige lån. Du kan bruke den helt uten forkunnskaper, fordi du kan stille inn alt med bare noen klikk og komme i gang umiddelbart, uten bekymringer.

Du kan egendefinere risikonivået i porteføljen din ved å justere glidebryteren. Det er enkelt! Hvis du allerede har satt inn penger på Bondora-kontoen din, vil Portfolio Manager begynne å investere umiddelbart.

Bruk Portfolio Manager hvis du har et langsiktig perspektiv på investeringene dine (f.eks. fem år), hvis du vil starte raskt og enkelt og hvis du vil slippe å bekymre deg for de små detaljene.

API

API-et gir deg tilgang til ulike datapunkter om låntakere, enda mer detaljert enn med Portfolio Pro, slik at du kan gjøre investeringsbeslutninger basert på dem. Du kan ta med felt som f.eks. inntekt og forpliktelser, stilling, alder, utdanning m.m. når du skal velge lån. På den måten kan du implementere din egen investeringsstrategi.

For å kunne bruke API'et trenger du avanserte programmeringsferdigheter og en detaljert plan for hvilke av de mange datapunktene som vil være relevante for nettopp din unike strategi. API'et brukes av omtrent 1 % av den totale investorbasen.

Har du flere spørsmål?

Vi håper denne veiledningen besvarte de fleste spørsmålene dine. Hvis du fortsatt er usikker, kan du kontakte oss gjennom brukerstøttesiden, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Investor Relations-teamet vårt gir deg førsteklasses brukerstøtte på engelsk, tysk og estisk.

Begynn din Bondora-reise i dag

Ved å klikke på 'Bli med nå', samtykker du til våre vilkår og betingelser

Ved å klikke på 'Bli med nå', samtykker du til våre vilkår og betingelser

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.