Generell statistikk

Gjennomsnittlig lånebeløp

€ 2 600

Gjennomsnittlig lånevarighet

53 måneder

Gjennomsnittlig rente

24,3%

Utstedte lån

941,4 M EUR

Nettoavanse

6,4% 6,83% - 14,83%

Årlig nettoavkastning på investering over tid

Forventet avkastnings- og budforhold

Sammenligning av nettoavkastning av ulike investorer

Porteføljens lønnsomhet

Nettorente mottatt

Kumulative kontanter på kontantavkastning

Kumulativ kontant på kontantretur, månedlig sammenligning

Annenhåndsmarkeds-statistikk

Månedlige porteføljer av planlagte vs mottatte hovedstoler

Månedlige porteføljer etter antall forfalte dager

Månedlige porteføljer etter dager siden siste betaling

Land

Planlagt vs mottatt hovedstol

Forfalt dager

Dager siden siste betaling

Lånevurdering

Låneformål

Budstørrelse

Gjenopprettingsprosess

Kontantstrøm fra gjenoppretting

Faktisk kontantstrøm vs. planlagt hovedstol fra gjenoppretting

Kumulativ gjenopprettingsgrad

Gjenoppretningsratio

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.