Generell statistikk

Gjennomsnittlig lånebeløp

€ 2 500

Gjennomsnittlig lånevarighet

50 måneder

Gjennomsnittlig rente

32,0%

Utstedte lån

366,8 M EUR

Nettoavanse

10,5% 9,33% - 17,33%

Årlig nettoavkastning på investering over tid

Forventet avkastnings- og budforhold

Sammenligning av nettoavkastning av ulike investorer

Porteføljens lønnsomhet

Nettorente mottatt

Kumulative kontanter på kontantavkastning

Kumulativ kontant på kontantretur, månedlig sammenligning

Annenhåndsmarkeds-statistikk

Månedlige porteføljer av planlagte vs mottatte hovedstoler

Månedlige porteføljer etter antall forfalte dager

Månedlige porteføljer etter dager siden siste betaling

Land

Planlagt vs mottatt hovedstol

Forfalt dager

Dager siden siste betaling

Lånevurdering

Låneformål

Budstørrelse

Gjenopprettingsprosess

Kontantstrøm fra gjenoppretting

Faktisk kontantstrøm vs. planlagt hovedstol fra gjenoppretting

Kumulativ gjenopprettingsgrad

Gjenoppretningsratio

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.

Tlbakestill passord

Registrer

Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.

Logg inn

Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.