Generell statistikk

Gjennomsnittlig lånebeløp

2 200€

Gjennomsnittlig lånevarighet

46 måneder

Gjennomsnittlig rente

32,4%

Utstedte lån

131,5 M EUR

Nettoavanse

11,6% 8,83% - 16,83%

Årlig nettoavkastning på investering over tid

Forventet avkastnings- og budforhold

Sammenligning av nettoavkastning av ulike investorer

Porteføljens lønnsomhet

Nettorente mottatt

Kumulative kontanter på kontantavkastning

Kumulativ kontant på kontantretur, månedlig sammenligning

Annenhåndsmarkeds-statistikk

Månedlige porteføljer av planlagte vs mottatte hovedstoler

Månedlige porteføljer etter antall forfalte dager

Månedlige porteføljer etter dager siden siste betaling

Land

Planlagt vs mottatt hovedstol

Forfalt dager

Dager siden siste betaling

Lånevurdering

Låneformål

Budstørrelse

Gjenopprettingsprosess

Kontantstrøm fra gjenoppretting

Faktisk kontantstrøm vs. planlagt hovedstol fra gjenoppretting

Kumulativ gjenopprettingsgrad

Gjenoppretningsratio

meld deg på med

Ved å klikke "Registrer", samtykker du til våre regler og vilkår.

eller logg inn med

Ved å klikke "Logg inn", samtykker du til våre regler og vilkår.

Tlbakestill passord