En generell risikoerklæring fra Bondora

Hvis du er usikker på hvor mye risiko du er rede til å akseptere og hva det kan bety for din forventede avkastning, anbefaler vi at du kontakter en finansrådgiver.

Bondora tilbyr krav på låntakeres usikrede forbrukslån. Investeringer i usikrede forbrukslån innebærer generelt sett en høy grad av risiko. Det er ingen garanti for at du vil få en fortjeneste på investeringene dine.

Vennligst merk:

Tidligere resultater er ingen garanti: Selv om våre statistiske analyser indikerer at fortjenesten din gjennomsnittlig vil ligge på omkring 10 % av investeringen din, er analysen basert på tidligere resultater på lignende krav og kan dermed ikke garantere lignende resultater i fremtiden.

Ingen garanti: Ingen krav garanteres av noen statsfond eller sikres på noen måte.

Langsiktige investeringer: Kravene vi selger på plattformen vår er for langsiktige investeringer; det vil si med en investeringsutsikt på minst 5 år. Hvis du vil realisere fortjenesten tidligere, kan du gå glipp av ditt opprinnelige mål.

Mulighet for vekst og risiko for tap: Så snart du kjøper lånekrav, avhenger din potensielle profitt av låntakernes nedbetaling av lånet. Derfor er det også mulighet for tap, avhengig av låntakernes handlinger.

Automatisert investering: Vi tilbyr ulike automatiserte metoder for kjøp av krav. Når du velger en automatisert investeringsmetode, kan det innebære mindre kontroll over investeringene dine. Du kan endre din investeringsmetode når du vil.

Skatt: Du har selv ansvar for å betale skatt av fortjenestene dine. Skattebetingelser avhenger av spesifikke forhold som f.eks. hvilket land du bor i. Vi anbefaler at du henvender deg til en spesialist.

Begrepene som brukes i denne risikoerklæringen defineres på samme måte som i Bondoras retningslinjer for bruk.

Bondora Go & Grow risikoerklæring

Når du velger å bruke Go & Grow-kontoen og godtar brukervilkårene for Go & Grow («GG-vilkårene»), autoriserer du en serie kjøp og salg av krav (fra lån utstedt av Bondora AS), mellom Bondora Capital OÜ («oss») og deg. Blant annet:

  • du kan tilordne kravene du har oppsamlet på bondora.com til Go & Grow-kontoen, forutsatt at kravene samsvarer med GG-vilkårene og du godtar verdien av kravene som fastsatt av oss;
  • alle beløp tilordnet Go & Grow-kontoen vil bli brukt til å kjøpe krav i samsvar med GG-vilkårene. Du vil ikke kunne velge hvilke spesifikke krav du anskaffer;
  • du vil selge kravene dine til oss. Salgsprisen vil bestemmes og begrenses iht. GG-vilkårene. Salgsprisen blir betalt på din forespørsel, forutsatt at kravene dine kan selges umiddelbart. Dersom andre brukere av Go & Grow-konti ikke har tilstrekkelige midler, vil betaling av salgsprisen utsettes og betales delvis hvis og når de nødvendige midlene blir tilgjengelig.
  • Det kreves et gebyr på 1 euro hver gang du ber om betaling av salgsprisen (eller en del av den).

MERK

Tidligere resultater er ingen indikasjon : Selv om vår statistiske analyse indikerer at bruk av Go & Grow-kontoen bør gi deg en årlig avkastning på 6,75 %, er analysen basert på tidigere resultater og vil derfor ikke kunne garantere at tilsvarende resultater vil forekomme i fremtiden.

Ingen garanti : midler som tilordnes Go& Grow-kontoen er ikke garantert av noen statlige fond eller sikret på andre måter.

Mulig verdireduksjon: Verdien av kravene som overføres til Go & Grow-kontoen din, som fastsatt av oss, kan være mindre enn beløpet du kan motta når du videreselger kravet til andre brukere av bondora.com eller beløpet du mottar fra låneren.

Mindre og begrenset profitt, om noen: Mulig profitt fra bruk av Go & Grow-kontoen kan være mindre enn profitten fra bruk av de samme midlene til å, på andre måter, anskaffe krav gjennom bondora.com. Videre er maksimal avkastning fra bruk av Go & Grow-kontoen 6,75 %.

Mulighet for nullvekst i aktiva og risiko for tap : Selv om mulig profit fra bruk av Go & Grow-kontoen er begrenset, er gevinst ikke garantert. Videre, siden du kjøper og selger krav mot lånere, vil den mulige profitten til syvende og sist avhenge av i hvilken grad lånerne overholder sine betalingsforpliktelser. Det er derfor også mulig at du kan tape penger: Pengebeløpet du vil motta fra bruk av Go & Grow-kontoen kan være mindre enn beløpet og kravene du har tilordnet Go & Grow-kontoen.

Begrenset overføring av aktiva : Du kan ikke selge, overføre, behefte eller på andre måter disponere kravene eller midlene på Go & Grow-kontoen, annet enn å selge aktivaene til oss under de vilkår som er fremsatt i GG-vilkårene.

Mindre kontroll: Du kan ikke selge enkeltkrav som er registrert på Go & Grow-kontoen – du kan bare selge en bestemt prosentdel av valget ditt eller alle dine krav på Go & Grow-kontoen, og utelukkende til oss. Du kan ikke bestemme hvilken pris du skal kjøpe eller selge kravene til – begge prisene er fastsatt i henhold til GG-vilkårene, og ved å godta GG-vilkårene, godtar du disse prisene.

Mulige betalingsforsinkelser: Hvis andre brukere av Go & Grow-konti ikke umiddelbart har tilstrekkelige midler til å kjøpe kravene dine fra oss, vil betaling av salgsprisen til deg forsinkes i en ukjent tidsperiode til tilstrekkelige midler blir tilgjengelig. Derfor kan bruken av Go & Grow-kontoen ikke sammenlignes med en innskudds- eller investeringskonto, siden det kanskje ikke er mulig å frigjøre aktiva eller ta ut penger umiddelbart. Opprettholdelse av verdiene tilordnet Go & Grow-kontoen er heller ikke garantert.

Mulig misbruk av tilordnede brukere av Go & Grow-kontoen: Hvis du autoriserer en person til å få adgang til kontoen din, vil deres handlinger anses som utført av deg. Hvis du gir en slik person rett til å ta ut penger fra kontoen din, kan de overføre disse midline til sin egen konto, mens du må betale skatt på avkastningen (hvis aktuelt).

Skatt: Vi har analysert den mulige skatteeffekten av bruk av Go & Grow-kontoen under estisk lov, men du er selv ene og alene ansvarlig for å erklære og betale all skatt. Skatt avhenger av dine spesifikke omstendigheter. Vi anbefaler derfor at du forhører deg med en ekspert.

Det ovenstående inkluderer ikke alle forpliktelser, begrensninger og risikoer for Go & Grow-kontoen. Les GG-vilkårene nøye og forhør deg med en ekspert.

Vilkår for Portfolio Manager og Portfolio Pro

Med en Portfolio Manager eller Portfolio Pro kan du autorisere en rekke kjøp av krav i samsvar med ditt foretrukne risikonivå og/eller dine egne regler.

Du forstår at alle kjøpene dine vil være individuelle med hensyn til beløp, varighet og risikograd.

Du vet at Portfolio Manager gjør bud ut ifra den totale disponible saldoen på Bondora-kontoen din, med mindre annet er avtalt.

Forventede verdier som vises på Bondoras nettsted er ikke bindende for Bondora, og tidligere resultater er ingen garanti for Portfolio Managerens fremtidige resultater.

Alle uttalelser i Bondoras generelle risikoerklæring gjelder. Sørg for at du gjennomgår og gjør deg forstått med Bondora generelle risikoerklæring før du fortsetter.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.

Tlbakestill passord

Registrer

Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.

Logg inn

Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.