En generell risikoerklæring fra Bondora

Hvis du er usikker på hvor mye risiko du er rede til å akseptere og hva det kan bety for din forventede avkastning, anbefaler vi at du kontakter en finansrådgiver.

Bondora tilbyr krav på låntakeres usikrede forbrukslån. Investeringer i usikrede forbrukslån innebærer generelt sett en høy grad av risiko. Det er ingen garanti for at du vil få en fortjeneste på investeringene dine.

Vennligst merk:

Tidligere resultater er ingen garanti: Selv om våre statistiske analyser indikerer at fortjenesten din gjennomsnittlig vil ligge på omkring 10 % av investeringen din, er analysen basert på tidligere resultater på lignende krav og kan dermed ikke garantere lignende resultater i fremtiden.

Ingen garanti: Ingen krav garanteres av noen statsfond eller sikres på noen måte.

Langsiktige investeringer: Kravene vi selger på plattformen vår er for langsiktige investeringer; det vil si med en investeringsutsikt på minst 5 år. Hvis du vil realisere fortjenesten tidligere, kan du gå glipp av ditt opprinnelige mål.

Mulighet for vekst og risiko for tap: Så snart du kjøper lånekrav, avhenger din potensielle profitt av låntakernes nedbetaling av lånet. Derfor er det også mulighet for tap, avhengig av låntakernes handlinger.

Automatisert investering: Vi tilbyr ulike automatiserte metoder for kjøp av krav. Når du velger en automatisert investeringsmetode, kan det innebære mindre kontroll over investeringene dine. Du kan endre din investeringsmetode når du vil.

Skatt: Du har selv ansvar for å betale skatt av fortjenestene dine. Skattebetingelser avhenger av spesifikke forhold som f.eks. hvilket land du bor i. Vi anbefaler at du henvender deg til en spesialist.

Begrepene som brukes i denne risikoerklæringen defineres på samme måte som i Bondoras retningslinjer for bruk.

Bondora Go & Grow risikoerklæring

Risikoene forbundet med Go & Grow

1)   Nettoavkastningen faller under 6,75 %

En av de største fordelene med Go & Grow er den solide avkastningen på 6,75 %. Sammenlignet med nettoavkastningene som har blitt realisert siden Bondora startet opp gir satsen på 6,75 % en betydelig buffer. I dag gjenspeiler Go & Grow-porteføljen den totale sammensetningen av lån med utstpring i Bondora – med andre ord på tvers av alle risikoklasser og land. Disse lånene ble opprettet med vår nyeste generasjon av kredittanalyser, en patentbeskyttet modell som vi har utviklet over et tiår.

Derfor gjør den faktiske internrenten på Go & Grow portfolio det bedre enn hovedkursen på 6,75 % - avkastningen som genereres over dette beløpet holdes tilbake som reserve og gjeninvesteres for å begrense risikoen ytterligere. Bondora gjør ingen krav på disse reservene. Samlet gir det oss en statistisk konfidens for at kursen på 6,75 % kan leveres i overskuelig fremtid.

Likevel er en risiko som kan påvirke vår evne til å levere på kursen 6,75 % mengden innskudd fra investorer. For eksempel, hvis flere penger legges til Go & Grow-kontiene fra investorer enn vi kan åpne i lån – dette fører til at en prosentandel av porteføljen forblir i kontanter (dvs. ikke tjener avkastning). I et slikt scenario kan vi velge å settee n grense for hvor store beløp nye investorer kan investere. I et ekstremt tilfelle kunne vi valgt å avvise nye investorer totalt og lage en venteliste – tilsvarende Zopa i Storbritannia.

2)   Liquidity

Før vi bestemte oss for å gjøre superrask likviditet tile n av fordelene for Go & Grow-investorer, analyserte vi et tiårs kontantstrømdata på Bondora-investorenes transaksjoner, for å fastslå midler inn og ut og hvordan porteføljens kontantstrøm flyttet seg totalt sett. Det er for at investorer skal kunne ta ut penger fra Go & Grow-kontoen sin på kort varsel.

tillegg til dette analyserte vi kontantstrømdata fra et antall banker og investeringsfonn – spesifikt deres kontantstrømmer fra innløsning og uttak, under den globale finanskrisen i 2007-08. Dette, kombinert med våre egne data, fikk oss til å konkludere med hvor store kontinuerlige kontantbuffere som må være på plass for å sikre investorene rask likviditet.

Hvis Bondora ikke kan innvilge alle uttak fra Go & Grow, vil to scenarioer følge (og avgjøres av hvilket som inntreffer først). Vi har forenklet dem I to korte punkter nedenfor, men du finner også en utførlig beskrivelse I avsnitt 7.6. av Go & Grows brukervilkår.

  1. Investoren vil motta hele uttaksbeløpet så snart det er nok penger tilgjengelig i Go & Grow-porteføljen, generert via ytterligere avkastninger eller innskudd

  2. Investoren mottar deler av uttaket så snart saldoen er tilstrekkelig – utbetalt hver bankdag til hele uttaket er utbetalt.

 

Når du velger å bruke Go & Grow-kontoen og godtar brukervilkårene for Go & Grow («GG-vilkårene»), autoriserer du en serie kjøp og salg av krav (fra lån utstedt av Bondora AS), mellom Bondora Capital OÜ («oss») og deg. Blant annet:

  • du kan tilordne kravene du har oppsamlet på bondora.com til Go & Grow-kontoen, forutsatt at kravene samsvarer med GG-vilkårene og du godtar verdien av kravene som fastsatt av oss;
  • alle beløp tilordnet Go & Grow-kontoen vil bli brukt til å kjøpe krav i samsvar med GG-vilkårene. Du vil ikke kunne velge hvilke spesifikke krav du anskaffer;
  • du vil selge kravene dine til oss. Salgsprisen vil bestemmes og begrenses iht. GG-vilkårene. Salgsprisen blir betalt på din forespørsel, forutsatt at kravene dine kan selges umiddelbart. Dersom andre brukere av Go & Grow-konti ikke har tilstrekkelige midler, vil betaling av salgsprisen utsettes og betales delvis hvis og når de nødvendige midlene blir tilgjengelig.
  • Det kreves et gebyr på 1 euro hver gang du ber om betaling av salgsprisen (eller en del av den).

MERK

Tidligere resultater er ingen indikasjon : Selv om vår statistiske analyse indikerer at bruk av Go & Grow-kontoen bør gi deg en årlig avkastning på 6,75 %, er analysen basert på tidigere resultater og vil derfor ikke kunne garantere at tilsvarende resultater vil forekomme i fremtiden.

Ingen garanti : midler som tilordnes Go& Grow-kontoen er ikke garantert av noen statlige fond eller sikret på andre måter.

Mulig verdireduksjon: Verdien av kravene som overføres til Go & Grow-kontoen din, som fastsatt av oss, kan være mindre enn beløpet du kan motta når du videreselger kravet til andre brukere av bondora.com eller beløpet du mottar fra låneren.

Mindre og begrenset profitt, om noen: Mulig profitt fra bruk av Go & Grow-kontoen kan være mindre enn profitten fra bruk av de samme midlene til å, på andre måter, anskaffe krav gjennom bondora.com. Videre er maksimal avkastning fra bruk av Go & Grow-kontoen 6,75 %.

Mulighet for nullvekst i aktiva og risiko for tap : Selv om mulig profit fra bruk av Go & Grow-kontoen er begrenset, er gevinst ikke garantert. Videre, siden du kjøper og selger krav mot lånere, vil den mulige profitten til syvende og sist avhenge av i hvilken grad lånerne overholder sine betalingsforpliktelser. Det er derfor også mulig at du kan tape penger: Pengebeløpet du vil motta fra bruk av Go & Grow-kontoen kan være mindre enn beløpet og kravene du har tilordnet Go & Grow-kontoen.

Begrenset overføring av aktiva : Du kan ikke selge, overføre, behefte eller på andre måter disponere kravene eller midlene på Go & Grow-kontoen, annet enn å selge aktivaene til oss under de vilkår som er fremsatt i GG-vilkårene.

Mindre kontroll: Du kan ikke selge enkeltkrav som er registrert på Go & Grow-kontoen – du kan bare selge en bestemt prosentdel av valget ditt eller alle dine krav på Go & Grow-kontoen, og utelukkende til oss. Du kan ikke bestemme hvilken pris du skal kjøpe eller selge kravene til – begge prisene er fastsatt i henhold til GG-vilkårene, og ved å godta GG-vilkårene, godtar du disse prisene.

Mulige betalingsforsinkelser: Hvis andre brukere av Go & Grow-konti ikke umiddelbart har tilstrekkelige midler til å kjøpe kravene dine fra oss, vil betaling av salgsprisen til deg forsinkes i en ukjent tidsperiode til tilstrekkelige midler blir tilgjengelig. Derfor kan bruken av Go & Grow-kontoen ikke sammenlignes med en innskudds- eller investeringskonto, siden det kanskje ikke er mulig å frigjøre aktiva eller ta ut penger umiddelbart. Opprettholdelse av verdiene tilordnet Go & Grow-kontoen er heller ikke garantert.

Mulig misbruk av tilordnede brukere av Go & Grow-kontoen: Hvis du autoriserer en person til å få adgang til kontoen din, vil deres handlinger anses som utført av deg. Hvis du gir en slik person rett til å ta ut penger fra kontoen din, kan de overføre disse midline til sin egen konto, mens du må betale skatt på avkastningen (hvis aktuelt).

Skatt: Vi har analysert den mulige skatteeffekten av bruk av Go & Grow-kontoen under estisk lov, men du er selv ene og alene ansvarlig for å erklære og betale all skatt. Skatt avhenger av dine spesifikke omstendigheter. Vi anbefaler derfor at du forhører deg med en ekspert.

Det ovenstående inkluderer ikke alle forpliktelser, begrensninger og risikoer for Go & Grow-kontoen. Les GG-vilkårene nøye og forhør deg med en ekspert.

Vilkår for Portfolio Manager og Portfolio Pro

Med en Portfolio Manager eller Portfolio Pro kan du autorisere en rekke kjøp av krav i samsvar med ditt foretrukne risikonivå og/eller dine egne regler.

Du forstår at alle kjøpene dine vil være individuelle med hensyn til beløp, varighet og risikograd.

Du vet at Portfolio Manager gjør bud ut ifra den totale disponible saldoen på Bondora-kontoen din, med mindre annet er avtalt.

Forventede verdier som vises på Bondoras nettsted er ikke bindende for Bondora, og tidligere resultater er ingen garanti for Portfolio Managerens fremtidige resultater.

Alle uttalelser i Bondoras generelle risikoerklæring gjelder. Sørg for at du gjennomgår og gjør deg forstått med Bondora generelle risikoerklæring før du fortsetter.

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.