Bondoras generelle risikoerklæring

Hvis du er usikker på i hvilken grad av risiko du er forberedt på å akseptere og hvilken avkastning du kan forvente, ta kontakt med en finansrådgiver.

Bondora tilbyr krav som er usikrede forbrukslån mot låntakerne. Generelt sett innebærer investering i usikre forbrukslån en høy grad av risiko. Det er ingen garanti for at du vil få avkastning på investeringene dine.

Vennligst merk:

Ingen tiltro til tidligere resultater: Selv om vår statistiske analyse indikerer at nettoavkastningen i gjennomsnitt burde være rundt 10% fra investeringene dine, er analysen basert på tidligere resultater av lignende krav, og garanterer derfor ikke at lignende resultater vil fortsette i fremtiden.

Ingen garanti: Ingen krav er garantert av noen statlige fond eller på annen måte sikret.

Langsiktige investeringer: Krav som er solgt på vår plattform er en langsiktig investering, med en investeringshorisont på over 5 år. Hvis du ønsker å ta ut penger tidligere kan du miste deler eller hele det opprinnelige hovedbeløpet.

Mulighet for ingen vekst i eiendeler og en risiko for tap: Når du kjøper krav mot låntakere, vil den potensielle fortjenesten til syvende og sist avhenge av hvor godt låntakerne oppfyller sine betalingsforpliktelser. Derfor er det også mulig at du kan gå med tap, avhengig av adferden til låntakerne.

Mindre kontroll over investeringen din: Vi tilbyr ulike automatiserte midler for kjøp av krav. Ved å velge automatiserte midler for investering kan det bety at du ikke har full kontroll over investeringene dine. Du kan velge å endre investeringsmetode når du selv ønsker.

Skatt: Du er fullt ut ansvarlig for å føre og betale skatt korrekt. Skatteplikten vil avhenge av dine spesifikke omstendigheter, som for eksempel landet du er bosatt i. Vi anbefaler at du kontakter en ekspert.

Vilkår som er uthevet i denne risikoerklæringen har samme betydning som definisjonene som brukes i bruskvilkårene for Bondora.

Bondora Go & Grow risikoerklæring

Risikoene knyttet til Go & Grow

1)   Nettoavkastningen kan falle under 6,75 % eller 4 % per år.

En av hovedfordelene til Go & Grow er den høye avkastningen på opptil 6,75 % av investeringen, som faller innenfor den månedlige investeringsgrensen for Go & Grow. Den månedlige Go & Grow-investeringsgrensen er fastsatt av de gjeldende generelle betingelsene for Go & Grow-vilkårene for øyeblikket. Ethvert investert beløp over den månedlige investeringsgrensen for Go & Grow genererer en avkastning på opptil 4 %. Vær derfor oppmerksom på at investeringen din kan generere ulike nivåer av avkastning.

Sammenlignet med nettoavkastningsrentene oppnådd siden Bondoras ble etablert, gir rentesatsene på 6,75 % og 4 % en betydelig buffer. I dag gjenspeiler Go & Grow-porteføljen sammensetningen av lånene som er opprettet hos Bondora – med andre ord på tvers av alle risikoklassifiseringer og land. Disse lånene har blitt opprettet ved hjelp av vår nyeste generasjon kredittanalyse, en eierbeskyttet modell som har blitt utviklet i over et tiår.

Derfor overgår den faktiske internrenta (IRR) til Go & Grow-porteføljen betydelig de oppgitte rentesatsene på 6,75 % og 4 %. Avkastningen som genereres over denne grensen, holdes tilbake som reserver, og reinvesteres for å redusere risikoen ytterligere. Bondora har ingen krav på disse reservene. Samlet sett gir dette oss statistisk trygghet på at rentesatsene på 6,75 % og 4 % kan opprettholdes i den nærmeste fremtid.

Men, en risikio som kan påvirke vår evne til å levere på rentesatsene på 6,75 % og 4 % er antall innskudd vi mottar fra investorer. For eksempel, hvis det blir tilført mer penger til Go & Grow-kontoer av investorer enn det vi kan opprette i lån, fører dette til at en prosentandel av porteføljen forblir i kontanter (dvs. ikke genererer avkastning). I dette tilfellet kan vi bestemme å legge til en begrensning på beløpet nye investorer kan sette inn. I ekstreme tilfeller kan vi også bestemme og slutte å ta i mot nye investorer og opprette en venteliste.

2)   Likviditet

Før vi bestemte oss for å gjøre super-rask likviditet til en fordel for Go & Grow-investorer, analyserte vi nesten et tiår med kontantstrømdata om Bondora-investortransaksjoner for å fastslå innstrømninger, utstrømninger og hvordan porteføljens kontantstrømmer beveget seg totalt sett. Dette for at investorer kan stole på å kunne ta ut penger fra Go & Grow-kontoen sin på kort varsel.

I tillegg til dette analyserte vi kontantstrømdata fra et antall banker og investeringsfond, spesifikt deres innløsning- og uttaksstrømmer, under den globale finanskrisen i 2007-2008. Dette, kombinert med vår egen data, ga oss konklusjonen om hvor store kontantbuffere som må være på plass for å tilby rask likviditet til investorene.

I tilfelle Bondora ikke kan oppfylle alle uttak fra Go & Grow, vil det følge to scenarier (og beslutningen tas av det som skjer først). Vi har forenklet dem i to korte punkter nedenfor. For en full beskrivelse, les seksjon 7.6. av de generelle betingelsene av Go & Grow-vilkår.

  1. Investoren vil motta sitt fullstendige uttak så snart det er tilstrekkelig med penger tilgjengelig i Go & Grow-porteføljen, generert gjennom ytterligere avkastning eller innskudd.

  2. Investoren vil motta delvis uttak så snart det er tilstrekkelig saldo tilgjengelig – utbetalt hver bankdag til det totale beløpet er oppfylt.

 

Ved å velge å bruke Go & Grow-kontoen og akseptere bruksvilkårene av Go & Grow («GG-vilkårene»), gir du tillatelse til en rekke kjøp og salg av kravrettigheter mellom Bondora Capital OÜ («oss») og deg. Blant annet:

  • Du kan tildele kravrettighetene du har ervervet på bondora.com til Go & Grow-kontoen din, forutsatt at kravrettighetene overholder GG-vilkårene, og du aksepterer verdien av kravrettighetene slik de er fastsatt av oss;
  • Alle midler som er tildelt Go & Grow-kontoen vil bli brukt til å kjøpe kravrettigheter i samsvar med GG-vilkårene. Du vil ikke kunne velge de spesifikke kravrettighetene du erverver;
  • Du selger kravrettighetene dine til oss. Salgsprisen blir fastsatt og begrenset i henhold til GG-vilkårene. Salgsprisen blir utbetalt ved forespørsel, forutsatt at kravrettighetene dine kan selges umiddelbart. I tilfelle andre brukere av Go & Grow-kontoer ikke har tilstrekkelige midler, vil betalingen av salgsprisen bli utsatt og gjort i deler hvis, og når nødvendige midler blir tilgjengelige.
  • Et gebyr på 1 euro gjelder hver gang du ber om betaling av salgsprisen (eller en del av den).

Vennligst merk:

Ingen tiltro til tidligere resultater: Selv om vår statistiske analyse indikerer at bruk av Go & Grow-kontoen bør gi deg en årlig avkastning på 6,75 % og 4 % under respektive forhold, er analysen basert på tidligere resultater fra lignende porteføljer av kravrettigheter, og garanterer derfor ikke at lignende resultater vil fortsette i fremtiden.

Ingen garanti: Midler tildelt Go & Grow-kontoen er ikke garantert av noen statlige fond eller på annen måte sikret.

Mulig verdireduksjon: Verdien av kravrettighetene overført til Go & Grow-kontoen din, som fastsatt av oss, kan være mindre enn beløpet du kan motta ved videre salg av kravrettighetene til andre brukere av bondora.com, eller beløpet du kan motta fra låntakeren.

Mindre og begrenset fortjeneste, om i det hele tatt: Fortjenesten som er mulig ved bruk av Go & Grow-kontoen kan være lavere enn den du ville oppnådd ved å bruke de samme midlene til å skaffe kravrettigheter på andre måter gjennom bondora.com Videre er den maksimale avkastningen ved bruk av Go & Grow-kontoen 6,75 % per år på investeringer innenfor den månedlige investeringsgrensen for Go & Grow, og 4 % på investeringer for beløp som overstiger den månedlige investeringsgrensen for Go & Grow.

Mulighet for ingen vekst i eiendeler og en risiko for tap: Selv om den mulige fortjenesten ved bruk av Go & Grow-kontoen er begrenset, er ingen fortjeneste garantert. Videre, siden du kjøper og selger kravrettigheter mot låntakere, vil den mulige fortjenesten til syvende og sist avhenge av hvor godt låntakerne oppfyller sine betalingsforpliktelser. Derfor er det også mulig at du kan gå med tap: Beløpet du mottar ved bruk av Go & Grow-kontoen din kan være mindre enn beløpet av penger og kravrettigheter du har tildelt Go & Grow-kontoen.

Begrenset overføring av eiendeler: Du kan ikke selge, overføre, hefte eller på annen måte kvitte deg med kravrettighetene eller midlene på Go & Grow-kontoen din, med mindre du selger eiendelene til oss under betingelsene som er angitt i GG-vilkårene.

Mindre kontroll: Du kan ikke selge enkeltstående kravrettigheter registrert på Go & Grow-kontoen din – du kan kun selge en bestemt prosentandel etter eget valg, eller alle kravrettighetene på Go & Grow-kontoen utelukkende til oss. Du kan ikke bestemme prisen ved kjøp eller salg av kravrettigheter etter eget skjønn – begge prisene fastsettes i samsvar med GG-vilkårene, og ved å akseptere GG-vilkårene godtar du slike priser.

Mulige forsinkelser i betalinger: I tilfelle andre brukere av Go & Grow-kontoer ikke har tilstrekkelige midler til å kjøpe kravrettighetene dine fra oss, vil betalingen av salgsprisen bli forsinket for en ukjent periode til tilstrekkelige midler blir tilgjengelige. Derfor er bruken av Go & Grow-kontoen ikke sammenlignbar mot en innskudds- eller investeringskonto, da det kanskje ikke er mulig å likvidere eiendeler eller ta ut midler umiddelbart, og bevaringen av verdien tildelt Go & Grow-kontoen er heller ikke garantert.

Mulig misbruk av tildelte brukere av Go & Grow-kontoen: Hvis du gir fullmakt til en person for å få adgang til kontoen din, vil deres handlinger bli ansett som dine. Hvis du gir en slik person rett til å ta ut midler fra kontoen din, kan de overføre disse midlene til sin egen konto, og du vil være ansvarlig for å betale skatt av fortjenesten (om noen).

Skatt: Vi har analysert de mulige skattekonsekvensene ved bruk av Go & Grow-kontoen i henhold til loven i Estland. Imidlertig er du fullt ut ansvarlig for å føre og betale skatt korrekt. Skatteplikten vil avhenge av dine spesifikke omstendigheter. Vi anbefaler at du kontakter en ekspert.

Det ovennevnte inkluderer ikke alle forpliktelser, begrensninger og risikoer knyttet til Go & Grow-kontoen. Vennligst les GG-vilkårene nøye og kontakt en ekspert.

API, Portfolio Manager og Portfolio Pro-vilkår

Ved å bruke API godkjenner du alle kjøp av krav i ditt navn i samsvar med det respektive risikonivået og/eller reglene du selv har valgt. I ettertid gjelder disse vilkårene også for handlinger utført under Portfolio Manager eller Portfolio Pro, produkter som det ikke lenger er tilgang til siden 27. februar 2023.

Du forstår at kjøp som gjøres i ditt navn blir gjort under ulike vilkår (for eksempel kan beløpet, varigheten og risikograden til lånet variere).

Du er klar over at Portfolio Manager vil legge inn bud for det totale beløpet av ledig kontantsaldo på Bondora-kontoen din, med mindre du har gitt andre instruksjoner.

De forventede verdiene som vises på nettsiden til Bondora er ikke bindende for Bondora, og tidligere verdier garanterer ikke nøyaktig de samme fremtidige verdiene for de relevante investeringsproduktene.

Alle uttalelser som gjenspeiles i Bondoras generelle risikoerklæring gjelder. Forsikre deg om at du gjennomgår og forstår Bondoras generelle risikoerklæring før du bestemmer deg for å fortsette.

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.