Hva er sekundærmarkedet?

Du kan også få andre hånds lån! Av flere årsaker bruker investorer Bondoras andre hånds marked til å handle lån seg imellom, lån de tidligere har kjøpt gjennom Portfolio Manager, Portfolio Pro, manuell investering eller API. Hvis du ønsker å selge lån fra porteføljen din eller kjøpe dem fra andre, er andre hånds markedet det du trenger.

Hvis du har planer om å investere manuelt via andre hånds markedet, i stedet for å benytte deg av våre andre alternativer, må du være oppmerksom på at dette er en strategi som innebærer stor risiko og som ofte kan resultere i lavere nettoavkastning (eller til og med tap). Nedenfor går vi gjennom valgmulighetene og funksjonene du har tilgjengelig og hva du bør være oppmerksom på.

Grunner til å bruke andre hånds markedet

Andre hånds markedet har et vell av interessante funksjoner for flere formål. Kanskje du vil selge forfalte lån fra porteføljen din, eller kanskje du følger en strategi som krever svært spesifikke filtre. For eksempel er det et lite antall investorer hos Bondora som har en strategi der de kjøper misligholdte lån til en svært lav pris. Planen er da å høste gevinst senere, når lånene genererer en kontantstrøm fra innkreving. Dette er en strategi som krever en god porsjon tålmodighet og solide nerver. Den passer altså ikke for alle. Dette er en strategi med ekstremt høy risiko, og vi anbefaler den ikke med mindre du er sikker på hva du gjør.

Aktivitetene i andre hånds markedet kan selvsagt være underholdende. Vi kan imidlertid ikke bekrefte at høyt engasjement og grundige undersøkelser vil resultere i høyere avkastning enn våre automatiserte tjenester. I gjennomsnitt er avkastningen for investorer som er svært aktive på andre hånds markedet ikke konkurransedyktige sammenlignet med avkastningen til passive investorer som har kjøpt lånene sine gjennom Portfolio Manager eller Portfolio Pro. For ikke å nevne de som velger å investere gjennom Go & Grow. I tillegg er det betydelig mer tidkrevende å investere manuelt, fordi det er sannsynlig at du vil bruke mye tid på å undersøke enkeltlån. Før du starter, bør du tenke på dette og vurdere om det er verd tiden din.

Du planlegger kanskje også å realisere Bondora-porteføljen din fullstendig, og derfor ønske å selge alle lånene dine. Det kan du gjøre gjennom andre hånds markedet. Hvis du har mange lån, kan det imidlertid ta lang tid. Den raskeste måten å gjøre det på, er å bruke en av våre andre tjenester som gjør jobben enklere for deg. Disse er bl.a. Portfolio Manager og Go & Grow. Portfolio Manager kan selge lånene dine på andre hånds markedet automatisk, slik at du slipper alt arbeidet. Les avsnittet «Selge lån» i veiledningen for Portfolio Manager for mer informasjon om dette. Med Go & Grow selger du ikke lånene dine til andre investorer, men til Bondora, og du kan ta ut beløpet umiddelbart så snart du har godtatt tilbudet vårt.

Merk at det å selge lån før de forfaller kan føre til at du taper renter eller kapital.

Andre hånds markedet

Forskjellen fra våre andre verktøy

Sekundærmarkedet er vesentlig forskjellig fra våre andre automatiserte og halvautomatiserte tjenester for kjøp av peer-to-peer-lån. Dette alternativet er det som krever desidert mest tid. Med unntak av et par forhåndsinnstillinger du kan velge når du selger investeringene, er det ingenting som skjer automatisk. Du må kjøpe hvert lån automatisk. Derfor krever investering i andre hånds markedet mye mer innsats fra din side. Sammen med API-brukere er det du som trenger mest kunnskap for å lykkes. Som nevne ovenfor betyr ikke en større tidsmessig investering nødvendigvis bedre avkastning.

Kjøp lån og porteføljer

På Bondoras andre hånds marked kan du kjøpe både enkeltlån og hele porteføljer. Hvis du vil kjøpe porteføljer, går du til «Vis porteføljer» øverst i høyre hjørne.

Deretter kan du se gjennom lånene og se om du finner noe som passer for deg. Senere i denne veiledningen kan du lese noen tips fra oss, hvis du fortsatt er usikker på hva du skal se etter når du velger. Helt til høyre på hver linje finner du et handlekurv-symbol. Når du klikker på det, betyr det ikke at du har kjøpt lånet eller porteføljen. Du må bekrefte kjøpet og de nye kontraktene for å fullføre kjøpet. Alle varene i handlekurven holdes av til deg, men du er ikke bundet til å kjøpe dem.

Selge lån

Vil du selge lånene dine, går du til investeringsfanen i hovedmenyen. På høyre side av hver linje finner du innstillingsalternativene for å selge lånene dine. Du trenger bare å angi en prosentandel i kolonnen «Overkurs/underkurs» for lånene du vil selge til overkurs eller underkurs. Angi en negativ numerisk verdi hvis du vil selge lånet billigere, til underkurs, eller en positiv numerisk verdi hvis du vil selge den til overkurs.

Den forventede inntekten beregnes automatisk. XIRR beregnes og vises senere, når budet ditt legges ut på andre hånds markedet. For å gjøre dette må du legge de valgte produktene dine i handlekurven og bekrefte salgene igjen, ved å klikke på «Selg alle» ovenfor.

I vinduet som vises ser du salgslisten din, som er en oppsummering av alle lånene du ønsker å selge. Deretter kan du spesifisere en Bondora-bruker du vil selge lånene direkte til. Du kan også spesifisere at du vil avbryte salget så snart en tilbakebetaling av det angitte lånet er mottatt, og også når betalingsplanen endres. I hovedsak gir dette deg en viss sikkerhet om at hvis låntakeren (hvis lån for øyeblikket er forfalt) begynner å betale inn igjen, vil du ikke gå glipp av disse betalingene fordi du selger investeringen i lånet.

I samme vindu kan du spesifisere at alle de valgte lånene skal kreves inn og selges som en portefølje. Bare merk av «Selg en portefølje», så kan du angi en porteføljepris, hvis du ønsker det. Kjøpere må da kjøpe alle lånene dine i én pakke til den angitte prisen.

Oversikt

Viktige kriterier som f.eks. Bondora-klassifikasjon, rente, lånets status og fremtidige planlagte betalinger og kostnader vises i oversikten. Dermed får du en rask og omtrentlig idé om lånene som tilbys.

Vil du ha en grundigere titt på enkeltlån, slik du får for dine egne investeringer, kan du enten klikke på lånet for å vise mer informasjon om låntakeren, dennes inntekt og utgifter, betalingsproblemer og tilbakebetalingsplan – eller du kan utvide oversikten slik at du ser flere funksjoner, gjennom innstillingshjulet øverst til høyre på siden.

Du får tilgang til ytterligere informasjon ved å holde pekeren over spesifikke kriterier.

Kostnad og fremtidige planlagte betalinger

Kostnaden er selgers foreslåtte tilbud til pris du må betale når du kjøper et lån. Den består av den utestående hovedstolen låntaker må betale tilbake, inkludert et eventuelt prispåslag eller -avslag. Prispåslag og prisavslag bestemmes utelukkende av selgeren. Prispåslag legges vanligvis til når lånet betales i tide, av en pålitelig låntaker, og det forventet å generere god avkastning fortsatt for eieren av investeringsandelen. Tilsvarende kan lån tilbys til underkurs hvis låntakeren ikke har foretatt regelmessige betalinger.

Ved å se på prosentandelen i parentesene bak kostnaden kan du se om lånet tilbys til overkurs eller prisavslag. Hvis tallet er positivt, selges produktet til overkurs. Er det negativt, selges produktet til underkurs. Hvis anslaget er 0 %, selges lånet til pari. For å kjøpe lånet må du da betale det nøyaktige hovedstolbeløpet som kjøperen må betale tilbake for lånet.

Før du kjøper et lån, bør du sjekke om de fremtidige innbetalingene er høyere enn prisforeslaget. Ellers må du betale mer enn du kan få tilbake (inkludert renter). Selv om det ikke gir mening for kjøperen, hender det at slike tilbud fremsettes. Derfor er forskjellen på kostnadene og de fremtidige innbetalingene en svært viktig indikator på hvorvidt tilbudet kan være gunstig for deg.

Deretter bør du se mer detaljert på lånet, for eksempel se nøyere på den forfalte hovedstolen og de påløpte rentene og forsinkelsesgebyrene.

XIRR

XIRR-beregningen er den utvidede interne avkastningen som viser hvor stor avkastning du kan få i løpet av lånets gjenværende løpetid. Hvis tallet er grønt og positivt, indikerer det en mulig fortjeneste på lengre sikt. Hvis det er negativt, indikerer det et mulig tap. Før du vurderer XIRR som eneste faktor i beslutningsprosessen bør du derfor se på låntakerens betalingsatferd. Kanskje ser du et nytt lån som (naturlig nok) har høy forventet avkastning, men som nylig er forfalt. I så fall er det opp til deg å evaluere hvor sannsynlig det er at lånet vil bli betalt tilbake.

XIRR tar hensyn til lånets utstedelsesdato og beløp, tilbakebetalingsdatoer og beløp og gjenstående hovedstol, i henhold til den opprinnelige tilbakebetalingsdatoen. I denne beregningen avskrives forfalte hovedstolbetalinger umiddelbart. For forfalte lån har du sjanse til å få enda høyere avkastning enn det som angis av dette beregnede tallet. Det tas ikke høyde for fremtidige tap – det er bare mottatte (ikke påløpte eller planlagte) rentebetalinger som tas i betraktning.

Kredittvurdering og status

Kredittvurderingen er en numerisk vurdering av kundens betalingsatferd. Den er klassifisert på en skala fra 500 til 1000 og gir en oversikt over betalingsatferden for de tre siste årene. Jo lenger det er siden betalingsproblemene, desto høyere er tallet. 1000 betyr at ingen betalingsproblemer har blitt rapportert hittil. Hold musepekeren over overskriften i kredittvurderingen for å se hva tallene betyr.

Statusen indikerer lånets nåværende betalingsstatus. Nåværende lån vises i grønt, forsinkede lån i oransje (1-74 dager) og misligholdte lån i rødt (75 dager eller mer).

Vise flere kriterier i oversikten

Hvis kriteriene du ser i oversikten ikke er tilstrekkelige, kan du utvide oversikten ved hjelp av innstillingshjulet øverst til venstre på siden.

Som standard ser du funksjoner som f.eks. Bondora-vurdering, status, forfalt hovedstol og kostnad. Innstillingshjulet lar deg legge til en rekke interessante funksjoner og kriterier, for eksempel tilbakebetalingsstadium, omplanleggingsdatoer, låntakerens alder og kjønn, gjeldsbetjeningskostnader og mye mer.

Søkefunksjon

Den kan se beskjeden ut ved første øyekast, men dette er et kraftig verktøy som kan hjelpe deg med å finne lånene du leter etter på en effektiv måte. Du kan filtrere alle lån som tilbys på andre hånds markedet i henhold til en rekke kriterier. Hvis du ikke finner filteret du er ute etter i oversikten, finner du flere nederst i venstre hjørnet. Om nødvendig kan du lagre filteret ditt, slik at du slipper å huske og angi alt på nytt neste gang du vil søke.

Søkefunksjonen er en annen meget praktisk funksjon som av og til blir oversett. Hvis du selger lånene dine på andre hånds markedet og vil at det bare er de som skal vises, velger du «Ja» for alternativet «Vis mine elementer». Hvis du er ute etter attraktive tilbud og vil unngå å vis lånene du har lagt ut for salg, velger du «Nei». Da vises bare tilbud fra andre investorer.

Har du flere spørsmål?

Vi håper denne veiledningen besvarte de fleste spørsmålene dine. Hvis du fortsatt er usikker, kan du kontakte oss gjennom brukerstøttesiden, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Investor Relations-teamet vårt gir deg førsteklasses brukerstøtte på engelsk, tysk og estisk.

Begynn din Bondora-reise i dag

Ved å klikke på 'Bli med nå', samtykker du til våre vilkår og betingelser

Ved å klikke på 'Bli med nå', samtykker du til våre vilkår og betingelser

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.