Statystyki ogólne

Średnia wartość kredytu

2 500 €

Średni okres trwania kredytu

50 miesiące

Średnie oprocentowanie

32,5%

Kredyty wydane

341,7 Mln EUR

Zwrot netto

10,2% 9,35% - 17,35%

Zannualizowany zysk netto z inwestycji w czasie

Spodziewana stopa zwrotu i współczynnik przetargowy

Porównanie zysków netto różnych inwestorów

Rentowność portfolio

Otrzymane odsetki netto

Skumulowane rezerwy gotówkowe ze zwrotu z inwestycji

Porównanie skumulowanego stanu środków pieniężnych ze zwrotem z inwestycji miesięcznie

Statystyki Rynku Wtórnego

Miesięczne portfolio pod względem planowanej vs. otrzymanej kwoty kapitałowej kredytu

Miesięczne portfolio pod względem dni zaległości

Miesięczne portfolio pod względem czasu od ostatniej płatności

Kraj

Planowana vs. otrzymana kwota kapitałowa kredytu

Dni zaległości

Dni od ostatniej płatności

Rating kredytowy

Cel uzyskania pożyczki

Rozmiar oferty

Postępowanie windykacyjne

Przepływy pieniężne z windykacji

Rzeczywiste przepływy pieniężne vs. planowana kwota kapitałowa kredytów uzyskana w procesie windykacji

Łączna stopa odzysku

Stopa odzysku

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.

Resetuj Hasło

Zarejestruj się

Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.

Zaloguj się

Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.