Programul de Recomandări Bondora:
Termeni și Condiții

 1. Condiții generale

  1. Definiții

   1. Definițiile termenilor din acest Program de Recomandări sunt identice cu cele din Termenii generali de Utilizare ai Bondora, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în acești Termeni și Condiții, după cum urmează:
    1. Bondora înseamnă Bondora Capital OÜ;
    2. Program de Recomandări înseamnă acest Program de Recomandări al Bondora;
    3. Persoană care Recomandă înseamnă un Utilizator al Bondora care atrage o altă persoană ca Utilizator în cadrul Programului de Recomandări, prin trimiterea linkului de recomandare pus la dispoziția Persoanei care Recomandă;
    4. Persoană Recomandată înseamnă o persoană care se înregistrează ca Utilizator al Bondora cu ajutorul linkului unic trimis de Persoana care Recomandă în conformitate cu Programul de Recomandări;
    5. URL înseamnă un link unic generat pentru Persoana care Recomandă de către Bondora, în vederea participării la Programul de Recomandări;
    6. Recompensă pentru Recomandare înseamnă un bonus acordat sub forma unei plăți în bani sau un bonus acordat sub orice altă formă Persoanei care Recomandă sau Persoanei Recomandate, dacă toate condițiile aplicabile Persoanei care Recomandă sau Persoanei Recomandate sunt îndeplinite;
    7. Ofertă de Probă – înseamnă un bonus sub forma unei plăți în bani, acordat de Bondora Persoanei Recomandate, dacă toate condițiile aplicabile Persoanei Recomandate sunt îndeplinite;
    8. Asistență – înseamnă o adresă de e-mail de contact pentru investitorii Bondora [email protected];
    9. Data Înregistrării – înseamnă data la care Persoana Recomandată respectivă se înregistrează ca Utilizator în cadrul Portalului, folosind URL-ul unic primit de la Persoana care Recomandă, iar efectuarea înregistrării poate fi confirmată de Bondora;
    10. Data Calculării – înseamnă data în care se împlinesc 30 de zile calendaristice de la Data Înregistrării;
    11. Soldul Investiției – înseamnă calculul următor: Creanțele achiziționate la prețul de achiziție indiferent de produsele utilizate - Creanțele vândute la preț de vânzare - rambursări ale principalului aferent Creanțelor - suma primită cu titlu de Ofertă de Probă.
  2. Drepturi și Obligații Generale

   1. Bondora poate oferi periodic ocazia de a câștiga recompense prin recomandarea altor persoane care doresc să devină Utilizatori Bondora. Bondora își rezervă dreptul de a încheia sau de a modifica Programul de Recomandări în orice moment și din orice motiv.
   2. Acești termeni și condiții se vor aplica Utilizatorilor care participă la Programul de Recomandări. Prin participarea la Programul de Recomandări, Utilizatorii sunt de acord să utilizeze Programul de Recomandări în maniera specificată în acești termeni și condiții.
   3. Se va considera că Utilizatorii participă la Programul de Recomandări dacă aceștia îndeplinesc cerințele aplicabile Persoanei care Recomandă sau Persoanei Recomandate, conform descrierii de mai jos. Utilizatorii care participă la Programul de Recomandări trebuie să prezinte dovezile necesare care indică faptul că aceștia îndeplinesc toate cerințele necesare. Aceasta înseamnă că, dacă Bondora află că una dintre cerințe este încălcată, aceasta va fi considerată o încălcare până când și numai dacă Utilizatorul respectiv va transmite dovezile pe care Bondora le va considera ca fiind suficiente.
   4. Nu se va considera că Utilizatorul are calitatea de Persoană care Recomandă sau Persoană Recomandată și acesta nu va primi Recompensa pentru Recomandare sau/și Oferta de Probă în conformitate cu aceste condiții, dacă:
    1. Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată a încălcat acești termeni și condiții sau orice alți termeni și condiții aplicabili pentru serviciile Bondora sau ale afiliaților;
    2. Persoana Recomandată nu s-a înregistrat ca Utilizator prin intermediul URL-ului și/sau Bondora nu poate confirma existența înregistrării (codul de recomandare nu apare în modulul cookie);
    3. Persoana Recomandată are deja calitatea de Utilizator al Portalului Bondora sau/și a participat deja la Programul de Recomandări;
    4. Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată nu are dreptul de a deveni Utilizator al Portalului în conformitate cu orice termeni sau condiții ai Bondora sau ai afiliaților acesteia;
    5. Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată a abuzat sau exploatat oferta Programul de Recomandări al Bondora (de exemplu a creat mai multe conturi, conturi false sau a participat la ofertă utilizând adrese de e-mail sau identități multiple sau false);
    6. Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată întreprinde orice activitate frauduloasă (utilizare ilegală a mărcii comerciale Bondora, utilizări ilegale ale proprietății intelectuale sau alte încălcări ale oricăror drepturi ale Bondora sau alte activități care contravin legilor și care sunt considerate ca fiind activități frauduloase).
   5. Pentru evitarea oricăror îndoieli, în continuare se indică activitățile care sunt considerate ca fiind utilizări ilegale ale mărcii comerciale Bondora (de exemplu Bondora, Go&Grow etc.), printre altele, utilizări ilegale ale proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor Bondora (listă neexhaustivă cu exemple):
    1. întreprinderea de acțiuni, direct sau indirect, în numele Bondora (adică trebuie să existe o distincție clară între acțiunile întreprinse în numele Bondora sau acțiunile întreprinse în nume propriu pentru terți);
    2. deschiderea sau operarea oricărui cont pe rețelele de socializare, portal sau site web care utilizează numele, sigla sau marca comercială Bondora;
    3. utilizarea anunțurilor cu plată per clic (de exemplu Google, Bing sau altele similare) cu cuvinte-cheie generice sau care au legătură cu marca Bondora, care trimit trafic către domeniul dumneavoastră și care îl redirecționează automat către site-urile Bondora sau care fac legătura direct cu site-urile Bondora cu un link afiliat;
    4. promovarea Bondora prin mesaje e-mail/SMS sau alte mijloace similare sau prin notificări „push” fără a acorda publicului vizat posibilitatea de a se dezabona de la acestea;
    5. adăugarea de linkuri Bondora pe orice site-uri web pentru adulți, site-uri ale cazinourilor, site-uri de cashback, cupoane, site-uri cu conținut discriminatoriu, site-uri care conțin conținut ostil sau jignitor sau incitări la violență sau site-uri web al căror conținut nu respectă drepturile legale ale altor persoane (inclusiv încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale altor persoane, cum ar fi site-uri de partajare de fișiere, de tip „torrent” sau site-uri care găzduiesc conținut piratat sau alte forme de piraterie care vizează proprietatea intelectuală) sau care sunt defăimătoare pentru alte persoane sau alte site-uri web similare;
    6. întreprinderea altor activități care încalcă direct sau indirect drepturile Bondora sau care afectează negativ reputația Bondora în orice fel.
   6. Site-ul Bondora, materialele de marketing, marca comercială, marca, adresele URL și alte produse similare ale activităților Bondora și drepturile asociate acestora sunt protejate de legislația internațională cu privire la drepturile de autor și la proprietatea intelectuală sau de orice altă legislație aplicabilă. În cazul utilizării abuzive a termenilor și condițiilor Programului de Recomandări, Bondora poate face uz de toate căile de atac împotriva Utilizatorului (Utilizatorilor), inclusiv prin introducerea unei acțiuni in instanță.
   7. URL-ul Bondora și ale URL-uri ale Bondora sunt destinate exclusiv uzului personal, respectiv se interzice distribuirea URL-urilor indicate fără acordul prealabil exprimat în scris al Bondora pentru atingerea scopurilor economice ale Persoanei care Recomandă, ale Persoanei Recomandate sau ale terților și care nu sunt permise în mod clar în acești termeni și condiții și pentru activități cu caracter infracțional, calomnios sau ilegal. Activitățile care întrunesc criteriile din lista furnizată vor fi definite de Bondora, acest aspect fiind la discreția absolută a acesteia.
   8. Este strict interzisă modificarea sau schimbarea URL-ului inițial sau distribuirea adresei URL pe canalele publice ale Bondora. Nu este permisă utilizarea URL-ului în orice mod care contravine valorilor Bondora și/sau standardelor cu privire la bunele practici în afaceri.
   9. Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată nu poate utiliza conținuturi ilegale sau inacceptabile din orice alt punct de vedere în legătură cu orice comunicări legate de Programul de Recomandări și de orice recomandări efectuate în baza Programului de Recomandări.
   10. Persoana care Recomandă și Persoana Recomandată vor fi răspunzătoare pentru orice raportare fiscală și/sau obligații de plată aplicabile cu privire la recompensele/bonusurile primite în baza acestui Program de Recomandări.
   11. Se interzice exploatarea sau utilizarea abuzivă a oricăror erori ale software-ului Bondora (inclusiv ale aplicației). Utilizatorul care identifică orice eroare a software-ului susmenționat trebuie să informeze cu privire la eroare imediat după identificarea acesteia, contactând serviciul Asistență. Dacă Utilizatorul exploatează sau utilizează abuziv erorile software-ului Bondora în orice fel, Bondora va face uz de toate căile legale de atac împotriva Utilizatorului, inclusiv prin introducerea unei acțiuni in instanță împotriva Utilizatorului, dacă este necesar.
   12. Bondora își rezervă dreptul de a descalifica orice Utilizator (inclusiv prin blocarea contului din Portal) de la participarea la Programul de Recomandări dacă Utilizatorul respectiv nu respectă acești termeni și condiții sau orice alți termeni și condiții pentru alte servicii Bondora aplicabile Utilizatorului respectiv.
   13. Toate recompensele care intră sub incidența acestor termeni și condiții pot fi supuse verificării de către Bondora, la discreția absolută a acesteia. Bondora poate opri plata unei Recompense pentru Recomandare sau a unei Oferte de Probă dacă activitatea Persoanei care Recomandă sau a Persoanei Recomandate pare a fi frauduloasă, suspectă sau dacă aceasta constituie o încălcare a acestor termeni și condiții. Bondora are dreptul de a schimba sau de a modifica prin amendamente, în orice moment, metodele prin care se câștigă recompensele.
   14. Rețineți că, la discreția absolută a Bondora, dacă investițiile Persoanei Recomandate sunt retrase parțial sau integral din contul din Portal al Persoanei Recomandate respective în termen de 180 de zile calendaristice de la data plății Recompensei pentru Recomandare în contul Persoanei Recomandate, Bondora are dreptul deplin de a solicita, în orice moment, recuperarea Recompensei pentru Recomandare care a fost plătită.
   15. Bondora poate apela la terți (inclusiv la instanțele de judecată) pentru a recupera Recompensa pentru Recomandare de la Persoana Recomandată.
   16. Bondora își rezervă dreptul de a solicita recuperarea Recompensei pentru Recomandare sau a Ofertei de Probă după ce acest bonus a fost creditat în contul din Portal al Persoanei care Recomandă sau al Persoanei Recomandate și dacă Bondora consideră că Persoana care Recomandă sau Persoana Recomandată a utilizat abuziv sau a exploatat Programul de Recomandări. Bondora are dreptul de a compensa suma aferentă bonusului (bonusurilor) plătit(e) utilizând fondurile disponibile în contul Utilizatorului respectiv. În cazul în care suma datorată către Bondora este mai mare decât suma care poate fi compensată cu fondurile din contul din Portal al Utilizatorului respectiv, Bondora are dreptul de a formula o cerere suplimentară de rambursare a bonusului (bonusurilor) plătit(e), pe lângă sumele deja compensate.
   17. Raporturile juridice care rezultă în urma participării la acest Program de Recomandări intră sub incidența acestor termeni și condiții și a Termenilor de Utilizare generali publicați pe Portal.
   18. Contactați Bondora pentru orice problemă și/sau informații suplimentare în orice moment, trimițând un e-mail către serviciul Asistență.
 2. Condiții speciale

  1. Calificarea ca Persoană care Recomandă

   1. Dacă un Utilizator dorește să participe la Programul de Recomandări ca Persoană care Recomandă, URL-ul va fi pus la dispoziție în contul din Portal al Utilizatorului. Persoana care Recomandă poate distribui, trimite sau pune la dispoziția terților URL-ul respectiv.
   2. În cazul în care un Utilizator are statutul de Persoană care Recomandă și condițiile din acești termeni nu sunt încălcate, Utilizatorul va primi Recompensa pentru Recomandare conform descrierii de mai jos.
   3. Persoana care Recomandă va primi o Recompensă pentru Recomandare, plătibilă o singură dată, reprezentând 5 euro, care va fi calculată după cum urmează:
    1. calcularea Recompensei pentru Recomandare va fi efectuată la Data Calculării;
    2. Recompensa pentru Recomandare va fi calculată plecând de la suma aferentă Soldului Investițiilor, numai dacă investițiile efectuate de Persoana Recomandată sunt de cel puțin 50 euro. Depozitele realizate de terți nu sunt incluse în Soldul Investițiilor;
    3. Recompensa pentru Recomandare va fi creditată în contul din Portal al Persoanei care Recomandă în decurs de 90 de zile calendaristice de la Data Calculării dacă toate condițiile cu privire la Recompensa pentru Recomandare sunt îndeplinite.
  2. Calificarea ca Persoană Recomandată

   1. Dacă un Utilizator dorește să participe la Programul de Recomandări ca Persoană Recomandată, înregistrarea în Portalul Bondora trebuie să fie efectuată folosind URL-ul furnizat de către Persoana care Recomandă (adică Bondora trebuie să poată confirma utilizarea codului de recomandare în timpul înregistrării).
   2. În cazul în care un Utilizator are statutul de Persoană Recomandată și condițiile din acești termeni nu sunt încălcate, Utilizatorul va primi Oferta de Probă și Recompensa pentru Recomandare conform descrierii de mai jos.
   3. Utilizatorul poate participa la Programul de Recomandări o singură dată, adică Recompensa pentru Recomandare și Oferta de Probă vor fi creditate o singură dată.
   4. Persoana Recomandată va primi în contul din Portal al Persoanei Recomandate, la Data Înregistrării, suma de 5 euro reprezentând Oferta de Probă pentru efectuarea de investiții prin intermediul Portalului. Bondora își rezervă dreptul de a solicita recuperarea integrală a Ofertei de Probă dacă Utilizatorul respectiv a beneficiat de Oferta de Probă și nu a investit o sumă de cel puțin 50 euro în decurs de 30 de zile calendaristice de la primirea Ofertei de Probă.
   5. În cazul în care Oferta de Probă a fost utilizată pentru achiziționarea Creanței de către Utilizatorul respectiv, Bondora are dreptul de a vinde Creanța și de a transfera fondurile primite în urma acestei vânzări în contul Bondora sau de a transfera dreptul de proprietate al Utilizatorului respectiv asupra Creanței respective către Bondora. Bondora nu are obligația de a notifica Utilizatorul respectiv cu privire la recuperarea Ofertei de Probă sau a vânzării Creanței.
   6. Dacă un Utilizator are statutul de Persoană Recomandată, Utilizatorul va primi o Recompensă pentru Recomandare în cuantum de 5 euro, plătibilă o singură dată, care va fi plătită după cum urmează:
    1. Recompensa pentru Recomandare va fi plătită Persoanei Recomandate numai dacă investiția realizată de Persoana Recomandată este de cel puțin 50 euro;
    2. Recompensa pentru Recomandare va fi creditată în contul Persoanei Recomandate din Portal în decurs de 90 de zile calendaristice de la Data Calculării, dacă toate condițiile cu privire la Recompensa pentru Recomandare sunt îndeplinite.

Făcând clic pe "Înregistrați-vă", sunteți de acord cu Termenii de utilizare.
Făcând clic pe "Conectați-vă", sunteți de acord cu Termenii de utilizare.