Declarația generală de risc Bondora

Dacă nu sunteți sigur(ă) de nivelul riscului pe care sunteți dispus(ă) să îl acceptați și de ceea ce va însemna acesta pentru randamentele preconizate, vă rugăm să contactați un consultant financiar.

Bondora oferă Creanţe care sunt împrumuturi de consum nesecurizate împotriva debitorilor. În general, investiția în împrumuturi de consum nesecurizate implică un grad înalt de risc. Nu poate exista nicio asigurare că veți înregistra randament la investițiile dvs.

Rețineți:

Performanțele anterioare nu constituie o asigurare: deși analiza noastră statistică indică faptul că randamentul din investițiile dvs. ar trebui să fie în jur de 10% în medie, analiza este bazată pe performanța anterioară a creanţelor similare și, prin urmare, nu garantează faptul că o performanță asemănătoare va continua în viitor.

Nicio garanție: nicio Creanţă nu este garantată de niciun fond de stat și nici securizată în alt fel.

Investiții pe termen lung: Creanţele vândute pe platforma noastră sunt investiții pe termen lung, ceea ce înseamnă un orizont investițional de peste 5 ani. Dacă doriți să retrageți banii mai devreme, puteți pierde o parte din sau tot capitalul original.

Posibilitatea ca activele să nu crească și riscul de pierdere: pe măsură ce cumpărați Creanţe împotriva debitorilor, profitul posibil va depinde în final de cât de corespunzător își îndeplinesc debitorii obligațiile de plată. Prin urmare, este de asemenea posibil să înregistrați o pierdere, în funcție de comportamentul debitorilor.

Mai puțin control asupra investiției dvs.: oferim diferite mijloace automate pentru achiziționarea Creanţelor. Alegerea mijloacelor automate de investiție poate însemna că nu aveți control total asupra investițiilor dvs. Puteți alege să modificați metodele de investiție în orice moment.

Impozite: dvs. sunteți singurul responsabil pentru declararea și plătirea corectă a impozitelor. Regimul fiscal va depinde de circumstanțele dvs. specifice, precum țara dvs. de domiciliu. Vă recomandăm să consultați un expert.

Termenii specificați cu majuscule în cadrul acestei declarații de risc au același înțeles ca și în cadrul definițiilor folosite în Termenii de utilizare Bondora.

Declarația de risc Bondora Go & Grow

Riscurile asociate cu Go & Grow

1)   Scăderea randamentului net sub 6,75%

Unul dintre principalele beneficii ale Go & Grow este randamentul ridicat, de 6,75%. Comparativ cu ratele nete de randament realizate încă de la lansarea companiei Bondora, rata de 6,75% oferă o rezervă substanțială. Astăzi, portofoliul Go & Grow reflectă componența generală a tuturor împrumuturilor create la Bondora – cu alte cuvinte, pe toate categoriile de risc și din toate țările. Aceste împrumuturi au fost create utilizând analiza noastră de credit de ultimă generație, un model propriu, care a fost dezvoltat pe parcursul a mai mult de un deceniu.

Prin urmare, rata de randament internă (Internal Rate of Return, IRR) efectivă a portofoliului Go & Grow depășește semnificativ rata nominală de 6,75% - randamentele generate peste această valoare sunt reținute ca rezerve și reinvestite pentru reducerea suplimentară a riscului. Bondora nu își revendică niciun drept asupra acestor rezerve. Per global, aceasta ne conferă încrederea statistică a faptului că rata de 6,75% poate fi furnizată în viitorul previzibil.

Totuși, un risc care ne poate afecta capacitatea de a furniza rata de 6,75% este suma depunerilor primite de la investitori. De exemplu, dacă investitorii adaugă la conturile Go & Grow fonduri mai mari decât putem noi genera în împrumuturi, acest fapt are ca rezultat rămânerea în numerar a unui procent din portofoliu (adică, această parte nu generează câștiguri). În acest scenariu, putem decide să adăugăm o limită la suma care poate fi depusă de noii investitori. Într-un caz extrem, putem decide să nu mai acceptăm deloc investitori noi și să creăm o listă de așteptare – la fel ca Zopa în Regatul Unit al Marii Britanii.

2)   Lichiditate

Înainte de a decide să oferim investitorilor Go & Grow beneficiul lichidității super-rapide, am analizat date privind fluxul de numerar pe o perioadă de aproape un deceniu, aferente tranzacțiilor investitorilor Bondora, pentru a determina intrările, ieșirile și variația fluxurilor de numerar ale portofoliului în general. Am făcut acest lucru pentru ca investitorii să poată avea încredere în capacitatea lor de a retrage bani „din scurt” din contul Go & Grow.

În plus față de aceasta, am analizat datele privind fluxul de numerar de la mai multe bănci și fonduri de investiții – în mod specific, fluxurile de numerar ale acestora în legătură cu răscumpărările și retragerile din timpul crizei financiare globale din 2007-08. Acestea, în combinație cu propriile noastre date, ne-au dus la o concluzie privind suma provizioanelor permanente de numerar care trebuie instituite pentru a furniza lichidități rapide investitorilor.

În cazul în care Bondora nu poate onora toate retragerile din Go & Grow, există două scenarii care vor urma (și va fi decis în funcție de care este realizabil mai întâi). Le-am simplificat în două puncte scurte mai jos, dar pentru descrierea completă, vă rugăm să citiți secțiunea 7.6. din Termenii de Utilizare Go & Grow.

  1. Investitorul va primi suma completă a retragerii odată ce există fonduri suficiente în portofoliul Go & Grow, generate prin câştiguri sau depuneri ulterioare

  2. Investitorul va primi sume parțiale aferente retragerii odată ce există un sold disponibil suficient – achitate în fiecare zi lucrătoare bancară până la onorarea retragerii complete.

 

Prin alegerea de a utiliza contul Go & Grow și prin acceptarea Termenilor de utilizare ai Go & Grow („Termenii-GG”), autorizați o serie de achiziții și vânzări de drepturi asupra creanţelor între Bondora Capital OÜ („noi”) și dvs. Printre altele:

  • Puteți aloca drepturile pe care le-ați dobândit asupra creanţelor pe bondora.com către contul dvs. Go & Grow, cu condiția ca drepturile asupra creanţelor să fie în conformitate cu Termenii-GG și ca dvs. să acceptați valoarea drepturilor asupra creanţelor așa cum este determinată de noi;
  • Toate fondurile alocate contului Go & Grow vor fi utilizate pentru a cumpăra drepturi asupra creanţelor în conformitate cu Termenii-GG. Nu veți putea selecta drepturile asupra creanţelor pe care le achiziționați;
  • Veți vinde drepturile asupra creanţelor către noi. Prețul de vânzare va fi determinat și supus unui plafon conform Termenilor-GG. Prețul de vânzare va fi plătit la cererea dvs., cu condiția ca drepturile asupra creanţelor dvs. să poată fi vândute imediat. În cazul în care alți utilizatori ai conturilor Go & Grow nu au fonduri suficiente, plata prețului de vânzare va fi amânată și efectuată eșalonat, dacă și când fondurile necesare devin disponibile.
  • Un comision de 1 euro se aplică de fiecare dată când solicitați plata prețului de vânzare (sau a unei părți a acestuia).

Rețineți:

Performanțele anterioare nu constituie o asigurare: deși analiza noastră statistică indică faptul că utilizarea contului Go & Grow ar trebui să vă producă o rată de rentabilitate anualizată de 6,75%, analiza este bazată pe performanța anterioară a portofoliilor de drepturi asupra unor creanţe similare și, prin urmare, nu se garantează faptul că o performanță asemănătoare va continua în viitor.

Nicio garanție: orice active alocate contului Go & Grow nu sunt garantate de niciun fond de stat și nici securizate în alt fel.

Reducerea posibilă a valorii: valoarea drepturilor asupra creanţelor transferate în contul dvs. Go & Grow așa cum este determinată de noi, poate fi mai mică decât suma pe care o puteți primi la revânzarea dreptului asupra creanţei către alți utilizatori ai bondora.com sau decât suma pe care o puteți primi de la debitor.

Profituri mai mici și plafonate, dacă există: posibilele profituri din urma utilizării contului Go & Grow pot fi mai mici decât profiturile provenite din urma utilizării acelorași fonduri pentru a achiziționa în alt mod drepturi asupra creanţelor prin intermediul bondora.com. Mai mult, rata maximă a rentabilității provenită din urma utilizării contului Go & Grow este de 6,75%.

Posibilitatea ca activele să nu crească și riscul de pierdere: în timp ce posibilele profituri din urma utilizării contului Go & Grow sunt limitate, niciun profit nu este garantat. Mai mult, pe măsură ce cumpărați și vindeți drepturi asupra cererilor împotriva debitorilor, profitul posibil va depinde în final de cât de corespunzător își îndeplinesc debitorii obligațiile de plată. Prin urmare, este de asemenea posibil să înregistrați o pierdere: suma de bani pe care o veți primi ca urmare a utilizării contului dvs. Go & Grow poate fi mai mică decât suma de bani și drepturile asupra creanţelor pe care le-ați alocat contului Go & Grow.

Transferul restricționat al activelor: nu puteți vinde, transfera, greva sau dispune în orice alt fel de drepturile asupra creanţelor sau fondurile din contul dvs. Go & Grow, decât vânzându-le către noi, conform condițiilor stabilite în Termenii-GG.

Mai puțin control: nu puteți vinde niciun drept asupra unei creanţe singulare înregistrat pe contul dvs. Go & Grow – puteți vinde doar un anumit procent la alegerea dvs. sau toate drepturile dvs. din contul dvs. Go & Grow, exclusiv către noi. Nu puteți determina prețul cu care cumpărați sau vindeți drepturile asupra creanţelor – ambele prețuri sunt determinate în conformitate cu Termenii-GG și prin acceptarea Termenilor-GG sunteți de acord cu aceste prețuri.

Posibilele întârzieri de plată: în cazul în care alți utilizatori ai conturilor Go & Grow nu au imediat suficiente fonduri pentru a achiziționa drepturile asupra creanţelor dvs. de la noi, plata prețului de vânzare către dvs. va fi amânată pe perioadă necunoscută, până când devin disponibile suficiente fonduri. Prin urmare, utilizarea contului Go & Grow nu este comparabilă cu un cont de depozit sau de investiții, întrucât poate să nu existe posibilitatea să lichidați activele sau să retrageți fondurile imediat și nici nu este garantată conservarea valorii alocate contului Go & Grow.

Posibilul abuz din partea utilizatorilor desemnați ai contului Go & Grow:: în cazul în care autorizați orice persoană să aibă acces la contul dvs., acțiunile acestora vor fi considerate ca fiind ale dvs. Dacă oferiți unei astfel de persoane dreptul de a retrage fonduri din contul dvs., aceasta poate transfera acele fonduri în propriile conturi și dvs. veți avea responsabilitatea de a plăti impozit pe profit (dacă există).

Impozite: am analizat posibilele implicații fiscale ale utilizării contului Go & Grow în temeiul legislației estoniene, însă dvs. sunteți singurul responsabil pentru declararea și plătirea corectă a impozitelor. Regimul fiscal va depinde de circumstanțele dvs. specifice. Prin urmare, vă recomandăm să consultați un expert.

Cele de mai sus nu includ toate obligațiile, restricțiile și riscurile asociate contului Go & Grow. Vă rugăm să citiți Termenii-GG cu atenție și să consultați un expert.

Termenii Managerului de Portofoliu și Portfolio Pro

Prin utilizarea Managerului de Portofoliu sau Portfolio Pro, autorizați o serie de achiziții și vânzări de Creanţe în numele dvs., în conformitate cu nivelul respectiv de risc și/sau regulile alese de dvs.

Dvs. înțelegeți faptul că achizițiile efectuate în numele dvs. sunt efectuate în condiții diferite (de exemplu suma, durata, gradul de risc pentru Împrumut pot să difere).

Luați la cunoștință faptul că Managerul de Portofoliu va înainta oferte în suma totală a soldului de numerar disponibil în contul dvs. Bondora, cu excepția cazului în care ați stabilit alte instrucțiuni.

Valorile preconizate afișate pe site-ul web Bondora nu sunt obligatorii pentru Bondora și valorile anterioare nu garantează exact aceleași valori viitoare pentru respectivul Manager de Portofoliu.

Toate declarațiile regăsite în Declarația generală de risc Bondora se aplică. Asigurați-vă că revizuiți și înțelegeți Declarația generală de risc Bondora înainte de a decide să continuați.

** Vă rugăm să rețineți că traducerea în limba română a acestui site web este numai în scop orientativ. În caz de solicitări de informații de natură juridică, modificări sau orice dubii, se aplică versiunea originală în limba engleză a acestui document.

Făcând clic pe "Înregistrați-vă", sunteți de acord cu Termenii de utilizare.
Făcând clic pe "Conectați-vă", sunteți de acord cu Termenii de utilizare.