Príručka k Portfolio Pro

Vitajte v príručke k Portfolio Pro. Tu sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o programe Portfolio Pro a jeho jedinečných nastaveniach a funkciách. Potom môžete použiť praktické tipy, aby ste čo najviac vyťažili z vašej investície.

Krok za krokom vám vysvetlíme, na čo môžete použiť, aké možnosti sú k dispozícii, ako ich používať, ako sa Portfolio Pro líši od ostatných investičných služieb a viac. Vyhraďte si potrebný čas, aby; ste; plne porozumeli jeho funkciám. Určite sa naučíte niečo nové!

Čo je Portfolio Pro?

tak ako Správca portfólia, Portfolio Pro je polo-automatizovaný investičný program platformy Bondora, ktorý vám umožňuje presne spravovať vašu investíciu do peer-to-peer úverov. Ponúka viac nastavení ako správca portfólia, pri ktorom vám stačí takmer len jednoduché kliknutie na tlačidlo Štart. Portfolio Pro používajú investori, ktorí majú jasnú predstavu o štruktúre svojho portfólia a chcú získať väčšiu kontrolu nad druhom P2P úverov, do ktorých investujú. Na začiatok budete musieť nastaviť svoje kritériá. Od toho momentu sa Portfolio Pro postará o vlastný proces investovania.

S programom Portfolio Pro môžete nastaviť viacero portfólií a pomenovať ich tak, ako chcete. Táto funkcia je užitočná, ak chcete využiť rôzne stratégie vo vašom celkovom portfóliu, ktoré sú obmedzené na určité sumy.

Napriek schopnosti súčasne pracovať s viacerými stratégiami v programe Portfolio Pro, odporúčame, aby ste súčasne nepoužívali program Správca portfólia, pretože sa tým zvyšuje riziko duplicity ponúk.

Nastavenia Portfolio Pro

portfolio pro choices

Na tomto mieste opíšeme rozličné pravidlá, ktoré môžete nastaviť v programe Portfolio Pro. Prvé tri možnosti; krajina, Rating Bondora a doba trvania úveru sú len malou časťou nastavení. Každý z týchto troch hlavných filtrov bude mať významný vplyv na profil rizika a výnosov vášho portfólia.

V časti Prehľad portfólia môžete vidieť náhľad budúcej distribúcie a štruktúry vášho portfólia. Pri zmene zvolených nastavení sa zmení aj náhľad. Vyskúšajte to! Vyberte niekoľko filtrov a zistite, ako sa zmení očakávaný rozsah návratnosti, zloženie rôznych úverov a expozícia v rôznych krajinách v súlade s vašimi pravidlami. Ak chcete vidieť viac ako prvé tri nastavenia, musíte kliknúť na položku „Pridať pravidlá“ a ďalšie kritériá nájdete v možnostiach.

Existuje teda veľa možností, z ktorých si môžete vybrať. Nezabúdajte, že čím viac pravidiel nastavíte, tým menší bude počet dostupných úverov. Vždy sledujte prehľad svojho portfólia, aby ste sa uistili, že môžete investovať dostatočne.

Štát

Zvoľte krajiny, ktoré chcete zahrnúť do svojho portfólia. Pripomíname, že krajiny, v ktorých vydávame úvery, sú Estónsko, Fínsko a Španielsko. Na našom blogu vás budeme informovať o štatistikách, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako sa jednotlivé krajiny líšia. Rozdiely v údajoch, vymáhateľnosti a úrokových sadzbách vám môžu poskytnúť predstavu o tom, do ktorých krajín chcete investovať.

Rating Bondora

Každej osobe, ktorej vydáme úver, Bondora priradí kreditné hodnotenie k úveru, ktoré naznačuje aká je pravdepodobnosť úpadku ich platieb. Inými slovami, Rating Bondora slúži na to, aby vám poskytol jednoduchú informáciu o miere pravdepodobnosti, že dlžník nebude splácať istinu a úroky načas. Rating má osem úrovní od „AA“, čo naznačuje nižšiu pravdepodobnosť úpadku platby, a preto sú úvery s najnižším rizikom. Na druhom konci stupnice je „HR“ – to sú úvery, pri ktorých očakávame, že budú mať najvyššie riziko úpadku. Rating Bondora sa vypočítava z nášho vlastného systému s použitím stoviek rôznych dátových bodov s tradičnými zdrojmi, ako sú úverové ratingové agentúry, registre obyvateľstva a záznamy o zamestnanosti.  Okrem toho používame netradičné údaje, ako sú sociálne médiá, údaje o národných identifikačných kartách, spôsob, akým dlžníci komunikujú s našimi webovými stránkami a viac ako 100 dátových bodov.

Vzhľadom na to, že hodnotenie sa prepočítava pre každý nový úver, a to aj pre toho istého dlžníka, je možné, že ten istý dlžník má viacero úverov s rôznymi ratingmi a úrokovými sadzbami naraz. Vzhľadom na rastúcu dôveru v hodnotenie dlžníka môže byť jeho úroková sadzba pri nasledujúcich úveroch na Bondora nižšia a z dôvodu lepšieho ratingu, a ak svoje záväzky včas splnil. Nie je to však vždy tak.

Náš blog je vynikajúcim zdrojom informácií a analytiky, ktorý každý mesiac ponúka všetky zaujímavé štatistiky. Môžete to použiť na získanie predstavy o tom, ktoré ratingy sú najvhodnejšie pre vašu stratégiu.

portfolio pro settings

Trvanie úveru

Trvanie úveru je rozhodujúcim faktorom pre mnohých investorov a ich stratégiu. Bondora zvyčajne ponúka dobu trvania od 3 do 60 mesiacov, aj keď väčšina úverov, ktoré vydáme, má dobu trvania najmenej 36 mesiacov. To je tiež dôsledkom filozofie našej spoločnosti – nie sme poskytovateľ krátkodobých úverov. Veríme, že dlžník, ktorý je ochotný splácať úver na dlhšie obdobie s oveľa lepšími úrokovými sadzbami, je oveľa viac finančne zodpovedný, než ten, ktorý je napríklad ochotný čerpať úver na nasledujúcich 30 dní za neuveriteľne vysoký úrok.

Pre investorov existuje niekoľko dôvodov, prečo preferujú krátkodobé alebo dlhodobé úvery. Krátkodobé úvery znamenajú, že vaše peniaze budú k dispozícii skôr a potom môžu byť použité na iné veci. To však tiež znamená, že peniaze sa častejšie reinvestujú, čo môže viesť k čakacím dobám a peniazom, ktoré na vás nepracujú. Krátkodobé úvery majú vo všeobecnosti vyššie riziko úpadku z dôvodov uvedených vyššie. Naopak dlhodobé úvery znamenajú, že vy ako investor máte lepšiu spoľahlivosť a pravidelnosť svojho príjmu, ale nevýhodou je, že váš kapitál zostane nelikvidný na dlhšiu dobu.

Majte na pamäti, že konečná splatnosť úveru sa môže líšiť od pôvodnej splatnosti úveru, pretože úvery môžu byť reštrukturalizované alebo splatené skôr. Odporúčame, aby ste pri používaní služby Portfolio Pro považovali platformu Bondora za dlhodobú investíciu. Takto môžete využiť aditívny účinok a urobiť skutočné kroky smerom k vybudovaniu svojho bohatstva.

Maximálna investícia na dlžníka

Toto nastavenie určuje maximálnu sumu, ktorú chcete investovať na individuálneho dlžníka, pretože dlžník môže na platforme Bondora požiadať o viac ako jeden úver. Nemali by ste si to pliesť s možnosťou nastavenia maximálnej veľkosti ponuky (budeme hovoriť o tom, čo to je neskôr).

Ak nastavíte hodnotu „Maximálna investícia na dlžníka“ vyššiu ako je „Veľkosť ponuky“, Portfolio Pro môže ponúknuť ten istý úver viackrát. Vaša investícia do jedného úveru je potom rozdelená na niekoľko častí. Inými slovami, aukcie dostanú od vás viac ako jednu ponuku. Tento prístup môže byť určite užitočný. Napríklad je možné predať jednotlivé časti na sekundárnom trhu neskôr, namiesto predaja celého úveru. Na druhej strane by ste mohli tvrdiť, že vám to dáva celkovo menej diverzifikácie.

Úrok

Pretože možno nebudete chcieť požičať svoje peniaze pod určitú percentuálnu sadzbu, toto pravidlo vám umožňuje určiť rozsah úrokovej sadzby pre úvery, do ktorých chcete investovať. Toto nastavenie nie je povinné.

Ak nastavíte toto pravidlo, nezabudnite sledovať prehľad portfólia na pravej strane vašej stránky, pretože počet dostupných úverov za mesiac môže prudko klesnúť. Čím vyššia je úroková sadzba, tým menej úverov bude k dispozícii a menej investícií sa uskutoční v danom čase.

Limit portfólia

Limit portfólia je maximálna suma investovaná do vášho portfólia. Táto suma sa nevzťahuje na celý váš účet Bondora, ale na túto konkrétnu stratégiu Portfolio Pro, ktorú vytvárate a ktorú pomenujete. Prehľad programu Portfolio Pro vám umožňuje sledovať, koľko peňazí vaše portfólio už investovalo. Práve túto sumu môžete obmedziť týmto nastavením.

Nastavenie tohto pravidla má zmysel, ak chcete investovať svoj kapitál na Bondora pomocou rôznych stratégií a obmedziť tieto stratégie na určitú sumu. Mali by ste to vnímať ako formu riadenia rizika vo vašom portfóliu.

Veľkosť ponuky

Veľkosť cenovej ponuky vám umožňuje nastaviť maximálnu veľkosť pozície vo vašom portfóliu. Najmenšia suma cenovej ponuky, ktorú môžete nastaviť v programe Portfolio Pro, je 1 euro. Menšie sumy nie sú investované. Ak zadáte vyššiu veľkosť cenovej ponuky (napríklad 10 EUR), často sa stáva, že ponuka služby Portfolio Pro bude nižšia ako táto suma (napr. 1 euro), keď je dopyt po úveroch vysoký. To sa stane, keď viac investorov dá svoje ponuky na ten istý úver, než ako je možné dosiahnuť vyššiu distribúciu na jedného investora.

Keďže chceme, aby ste si vytvorili portfólio podľa zvolenej stratégie rizík a návratnosti a aby ste nekonkurovali s inými investormi prostredníctvom obmedzeného prístupu k špecifickým úverom, v týchto prípadoch sú ponuky od 1 euro službou Portfolio Pro implementované automaticky. Žiadny ďalší zásah od vás nie je potrebný.

Voľný zostatok v hotovosti

Suma, ktorú ste nastavili ako voľnú hotovosť, nebude investovaná. Vždy ostane na vašom účte Bondora a bude vám k dispozícii. Túto rezervu môžete použiť ako zábezpeku pre výber na bankový účet kedykoľvek, alebo ju môžete sami použiť na nákup úverov na sekundárnom trhu. Ak váš účet Bondora obsahuje menej peňazí ako váš zostatok voľnej hotovosti, Portfolio Pro nebude ďalej investovať do ďalších úverov, kým nebude prekročená požadovaná rezerva. V dôsledku toho bude každá suma vo vašom účte Bondora, ktorá prekročí nastavenú rezervu, reinvestovaná.

Dôvody pre používanie Portfolio Pro

Aby ste sa rozhodli, či chcete použiť Portfolio Pro pre svoje investície, je užitočné pozrieť sa na naše ďalšie služby; konkrétne Go & Grow, Správca portfólia a API.

Portfolio Pro

S Portfolio Pro už máte oveľa väčšiu kontrolu nad typmi úverov, ktoré budú súčasťou vášho portfólia. Môžete ho použiť na určenie množstva kritérií, čo znamená, že už potrebujete vedieť, aké filtre chcete nastaviť. Vyberte napríklad krajinu, v ktorej by ste chceli nakupovať peer-to-peer úvery, ktoré ratingy Bondora by ste chceli zahrnúť a ktoré dĺžky úverov preferujete.

Podobne ako v prípade správcu portfólia môžete nastaviť maximálnu investíciu na dlžníka, maximálnu veľkosť ponuky a zostatok voľnej hotovosti. Okrem toho môžete určiť úrokovú sadzbu, ktorú chcete dosiahnuť z úveru a limit portfólia, po ktorý by malo portfólio Pro fungovať.

Tiež s touto službou získate okamžitý prehľad očakávaného výnosu vždy, keď upravíte svoje kritériá. Vyskúšajte to – vyberte a zrušte výber rôznych polí, aby ste videli, ako sa mení očakávaná návratnosť, a vyberte nastavenie, s ktorými ste spokojný/(-á). Pre ďalšie informácie si prečítajte príručku Portfolio Pro.

Použite portfólio Pro, ak máte jasnú predstavu o tom, ktoré úvery chcete mať vo svojom portfóliu na základe štatistických údajov, ktoré ste študovali.

Go & Grow

Go & Grow funguje rovnako jednoducho ako tradičné investičné metódy (ak nie jednoduchšie), pričom vám prináša pozoruhodný výnos vo výške 6,75%* ročne. Stačí jednoducho vložiť peniaze na účet, potom si môžete denne zobraziť a sledovať váš výnos. Navyše neexistuje minimálna lehota na držanie vašej investície, čo znamená, že svoj účet môžete jednoducho zlikvidovať. Je to niečo pre vás? Je tu viac.

Už roky existuje obrovský dopyt investorov po produkte, ktorý je jednoduchý, má spoľahlivý čistý výnos a ponúka ho dôveryhodná platforma. Go & Grow otvára svetu peer-to-peer investície (P2P). Ponúka hlavné výhody, ktoré naše existujúce produkty (Správca portfólia a Portfolio Pro) neponúkajú. Konkrétnejšie, apeluje na tých, ktorí chcú „bez námahy“ investovať s nízkym rizikom, rýchlejšou likviditou a automatizovanými funkciami.

Go and Grow je pre tých, ktorí snívajú. Keď si založíte nový účet Go & Grow, musíte si nastaviť cieľ a účel. Účelom vašej investície môže byť veľký nákup, ako je svadba alebo nové auto (vy šťastlivec!), cestovanie po svete, predčasný odchod do dôchodku alebo niečo úplne jedinečné. Naša funkcia nastavenia cieľov vám pomôže pri rozhodovaní o tom, koľko peňazí chcete nasporiť a dokedy. Go & Grow vás bude informovať, či ste na ceste k dosiahnutiu vášho cieľa alebo či zaostávate.

Použite funkciu Go & Grow, ak ste novým používateľom P2P, ak chcete rýchlu likviditu a spoľahlivú čistú návratnosť.  

Správca portfólia

Správca portfólia je poloautomatická služba, ktorú ponúka spoločnosť Bondora na nákup investícií do osobných úverov. Nepotrebujete žiadne predchádzajúce vedomosti, aby ste ju mohli používať, pretože môžete nastaviť všetko pomocou niekoľkých kliknutí a začať hneď bez akýchkoľvek starostí.

Úroveň rizika môžete upraviť vo svojom portfóliu úpravou posuvného ukazovateľa rizík. Je to jednoduché! Ak ste už vložili peniaze na váš účet Bondora, správca portfólia začne okamžite investovať.

Ak chcete investovať s dlhodobým výhľadom (napr. päť rokov), ak chcete začať ľahko a rýchlo a nechcete sa starať o podrobnejšie detaily, použite službu Správca portfólia.

API

Rozhranie API vám umožňuje prístup k rôznym dátovým bodom dlžníkov, ešte podrobnejšie ako Portfolio Pro, a robiť investičné rozhodnutia na základe nich. Do svojho procesu výberu úverov môžete zahrnúť také oblasti, ako sú príjmy a povinnosti, zamestnanosť, vek, vzdelanie a ďalšie. Týmto spôsobom môžete realizovať svoju vlastnú individuálnu investičnú stratégiu.

Ak chcete použiť rozhranie API, budete potrebovať pokročilé programovacie schopnosti a podrobný plán o tom, ktoré z mnohých dátových bodov by mali byť relevantné pre vašu jedinečnú stratégiu. API používa približne 1% našej celkovej základne investorov.

Máte ešte ďalšie otázky?

Dúfame, že tento sprievodca odpovedal na väčšinu vašich otázok. Ak si stále nie ste istí, kontaktujte nás prostredníctvom našej stránky podpory , a my sa vám ozveme čo najskôr. Tím pre vzťahy s investormi vám rád poskytne prvotriednu podporu v angličtine, nemčine a estónčine.

Začnite svoj príbeh s Bondorou dnes

Kliknutím na „Registrovať sa teraz“ súhlasíte s našimi Zmluvnými podmienkami

Kliknutím na „Registrovať sa teraz“ súhlasíte s našimi Zmluvnými podmienkami

Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.
Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.