Všeobecná štatistika

Priemerná výška pôžičky

2 600 €

Priemerná dĺžka trvania pôžičky

53 mesiace

Priemerná úroková sadzba

24,1%

Poskytnuté úvery

966,8 milión EUR

Čistý výnos

6,4% 6,86% - 14,86%

Ročná čistá návratnosť investícií v čase

Očakávaný pomer výnosov a ponúk

Porovnanie čistých výnosov rôznych investorov

Ziskovosť portfólia

Prijatý čistý úrok

Kumulatívna hotovosť v hotovostných výnosoch

Kumulatívna hotovosť v hotovostných výnosoch mesačné porovnanie

Štatistika sekundárneho trhu

Mesačné portfólia podľa porovnania plánovanej istiny a prijatej istiny

Mesačné portfólia podľa počtu dní po splatnosti

Mesačné portfólia podľa dní od poslednej platby

Štát

Plánovaná istina verzus prijatá istina

Počet dní po splatnosti

Počet dní od poslednej platby

Hodnotenie pôžičky

Účel pôžičky

Veľkosť ponuky

Proces vymáhania

Finančný tok z vymožených prostriedkov

Skutočný peňažný tok vs. plánovaná istina z vymožených prostriedkov

Kumulatívna miera vymáhania

Miera vymáhania

Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.
Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.