Splošne statistike

Povprečni znesek posojila

2.500 €

Povprečno trajanje posojila

53 mesecev

Povprečna obrestna mera

24,0%

Izdana posojila

988,4 M EUR

Neto donos

6,4% 6,88% - 14,88%

Analizirani letni neto donos naložbe čez čas

Razmerje med pričakovanim donosom in ponudbo

Primerjava neto donosov različnih vlagateljev

Donosnost portfelja

Prejet neto prihodek

Kumulativna gotovinska donosnost

Mesečna primerjava kumulativne gotovinske donosnosti

Statistike sekundarnega trga

Mesečni portfelj po načrtovanih proti prejetih glavnicah

Mesečni portfelji z zapadlimi dnevi

Mesečni portfelji po dnevih od zadnjega plačila

Država

Primerjava načrtovane in prejete glavnice

Zapadli dnevi

Število dni od zadnjega plačila

Bonitetna ocena posojila

Namen posojila

Višina ponudbe

Proces izterjave

Denarni tok od izterjav

Primerjava dejanskega denarnega toka in načrtovane glavnice od izterjav

Kumulativna stopnja izterjave

Stopnja izterjave

S klikom na »Registracija« se strinjate z našimi pogoji uporabe.
S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.