Bondorin program priporočil:
Določila in pogoji

 1. Splošni pogoji

  1. Opredelitve

   1. Opredelitve določil v tem programu napotitev so enake kot v splošnih pogojih uporabe podjetja Bondora, razen če je navedeno drugače, in sicer:
    1. Bondora pomeni Bondora Capital OÜ;
    2. Program napotitev pomeni ta Bondorin program napotitev;
    3. Napotitelj pomeni uporabnika Bondore, ki uvede drugo osebo, da postane uporabnik na podlagi programa napotitev tako, da pošlje zadevno napotitveno povezavo, ki mu je na voljo;
    4. Napotena oseba je oseba, ki se registrira kot Bondorin uporabnik z edinstveno povezavo, ki jo je poslal napotitelj na podlagi programa napotitev;
    5. URL pomeni edinstveno povezavo, ki jo Bondora generira za napotitelja za sodelovanje v programu napotitev;
    6. Nagrada za napotitev pomeni nagradni bonus v obliki denarnega izplačila ali drugačen bonus, izplačan napotitelju ali napoteni osebni, če so izpolnjeni vsi pogoji za napotitelja ali napoteno osebo;
    7. Poskusna ponudba pomeni bonus v obliki denarnega izplačila, ki ga Bondora izplača napoteni osebi, če so izpolnjeni vsi pogoji za napoteno osebo;
    8. Podpora – pomeni e-naslov za stik z Bondorino podporo za investitorje [email protected];
    9. Datum registracije – pomeni dan, ko se zadevna napotena oseba z edinstveno povezavo, ki jo je prejela od napotitelja, registrira kot uporabnik na portalu, registraciji pa lahko sledi Bondora;
    10. Datum izračuna – pomeni dan po 30 koledarskih dneh od dneva registracije;
    11. Stanje investicije – pomeni naslednji izračun: kupljeni zahtevki po nakupni ceni, ne glede na uporabljen produkt – prodani zahtevki po prodajni ceni – glavna poplačila iz zahtevkov – zneski, prejeti kot poskusna ponudba.
  2. Splošne pravice in dolžnosti

   1. Bondora lahko občasno ponudi priložnost za pridobitev nagrad tako, da druge osebe napoti, da postanejo uporabniki Bondore. Bondora si pridržuje pravico do prekinitve ali spremembe programa napotitev kadarkoli in iz kateregakoli razloga.
   2. Ta določila in pogoji veljajo za vse uporabnike, ki sodelujejo v programu napotitev. S sodelovanjem v programu napotitev uporabniki soglašajo z uporabo programa napotitev na način, ki je določen v teh določilih in pogojih.
   3. Uporabniki lahko sodelujejo v programu napotitev, če izpolnjujejo zahteve za napotitelja ali napoteno osebo, kot je opisano spodaj. Uporabniki, ki sodelujejo v programu napotitev, nosijo dokazno breme glede predložitve potrebnih dokazil, s katerimi dokažejo, da izpolnjujejo potrebne zahteve. To pomeni, da v primeru, da Bondora izve, da je katera od zahtev kršena, to velja za kršitev dokler zadevni uporabnik ne posreduje dokazil, za katera Bondora meni, da so ustrezna.
   4. Uporabnik ne bo veljal za napotitelja ali napoteno osebo in ne bo prejel nagrade za napotitev ali/in poskusno ponudbo pod temi pogoji, če:
    1. napotitelj ali napotena oseba krši ta določila in pogoje ali druga veljavna določila in pogoje glede storitev Bondore ali njenih podružnic;
    2. se napotena oseba ni registrirala kot uporabnik prek spletne povezave in/ali Bondora ne more slediti registraciji (npr. če koda napotitve ni prisotna v piškotku);
    3. je napotena oseba že uporabnik Bondorinega portala ali/in je že sodelovala v programu napotitve;
    4. napotitelj ali napotena oseba nima pravice postati uporabnik portala v skladu z določili ali pogoji Bondore ali njenih podružnic;
    5. je napotitelj ali napotena oseba zlorabila ali izkoristila ponudbo programa napotitev Bondore (na primer ustvarila več ali lažne račune ali sodelovala v ponudbi z več ali lažnimi e-naslovi ali identitetami);
    6. napotitelj ali napotena oseba izvaja goljufive dejavnosti (nezakonita uporaba blagovne znamke Bondora, nezakonita uporaba intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic Bondore ali druge dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonom in veljajo za goljufive).
   5. Gre za dejavnosti, ki veljajo za nezakonite: uporabo blagovne znamke Bondora (denimo Bondora, Go&Grow itd.), nezakonito uporabo intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic Bondore (nepopoln seznam primerov):
    1. neposredno ali posredno ravnanje v imenu Bondore (npr. obstajati mora jasna ločnica med delovanjem kot Bondora in delovanjem vas kot tretje osebe);
    2. odpiranje ali upravljanje računov na družbenih medijih, portalih ali spletnih mestih, ki uporabljajo ime, logotip ali blagovno znamko Bondore;
    3. uporaba plačljivih iskalnih oglasov (recimo Google, Bing ali drugih podobnih) s ključnimi besedami, povezanimi z blagovno znamko Bondora ali generičnimi ključnimi besedami, ki pošiljajo promet na vašo domeno in ga samodejno preusmerjajo na Bondorina mesta ali ki neposredno povezujejo z Bondorinimi mesti s partnerskimi povezavami;
    4. promocija Bondore v e-pošti/SMS ali drugih podobnih orodjih ali potisnih sporočilih brez možnosti odjave za občinstvo;
    5. dodajanje povezav Bondore na spletna mesta za odrasle, igralnice, vračilo denarja, kupone, diskriminatorna spletna mesta, spletna mesta s sovražno ali žaljivo vsebino ali s spodbujanjem k nasilju ali spletna mesta z vsebinami, ki ne spoštuje z zakonom zagotovljenih pravic drugih (vključno s kršenjem pravic intelektualne lastnine drugih, kot je deljenje datotek, torrenti ali piratska mesta ali druge oblike piratstva intelektualne lastnine) ali je žaljiva do uporabnikov ali podobnih spletnih mest;
    6. izvajanje drugih dejavnosti, ki neposredno ali posredno kršijo pravico Bondore ali na kakršnikoli način škodujejo ugledu Bondore.
   6. Spletno mesto Bondore, tržna gradiva, blagovna znamka, povezave in drugi podobni produkti poslovne dejavnosti podjetja Bondora ter pravice, povezane z njimi, sodijo strogo pod zaščito mednarodnih avtorskih pravic, zakonov o intelektualni lastnini ali drugih zadevnih zakonov. V primeru kršitve določil in pogojev programa napotitev lahko Bondora proti uporabniku uporabi vsa pravna sredstva, vključno s sodnim pregonom.
   7. Zadevna povezava in druge Bondorine povezave so samo za osebno uporabo; tj. distribucija poimenovanih povezav brez pisnega dovoljenja Bondore za ekonomske namene napotitelja, napotene osebe ali tretje strani, ki ni jasno dovoljena v skladu z zadevnimi določili in pogoji, ter dejavnosti s kriminalno, klevetniško ali sicer nezakonito naravo so prepovedane. Za dejavnosti s predloženega seznama velja opredelitev, do katere ima izrecno pravico Bondora.
   8. Strogo prepovedano je spreminjati izvirno povezavo ali deliti povezavo na Bondorinih javnih kanalih. Povezave ni dovoljeno uporabljati na način, ki je v nasprotju z vrednotami Bondore in/ali v nasprotju z dobrimi poslovnimi standardi.
   9. Napotitelj ali napotena oseba ne sme uporabljati nezakonite ali sicer sporne vsebine v povezavi z nobeno komunikacijo, ki se nanaša na program napotitve in napotitve v okviru programa napotitev.
   10. Napotitelj in napotena oseba bo odgovorna za vse davčne napovedi in/ali plačilo obveznosti v povezavi s prejetimi nagradami/bonusi v okviru tega programa napotitev.
   11. Izkoriščanje ali zloraba napak programske opreme spletnega mesta Bondora (vključno z aplikacijo) je strogo prepovedana. Uporabnik, ki prepozna napake programske opreme, mora o tem takoj obvestili podporo. Če uporabnik izkoristi ali zlorabi napake programske opreme Bondora na kakršenkoli način, bo podjetje Bondora proti uporabniku uporabilo vsa pravna sredstva, vključno s sodnimi postopki proti uporabniku, če bo potrebno.
   12. Podjetje Bondora si pridržuje pravico do diskvalifikacije uporabnika (vključno. z blokiranjem računa na portalu) iz programa napotitev, če tak uporabnik ne spoštuje njegovih določil in pogojev ali drugih določil in pogojev za storitve podjetja Bondora, ki veljajo za zadevnega uporabnika.
   13. Za vse nagrade v skladu s temi določili in pogoji je potrebna potrditev podjetja Bondora, ki je odvisna od njene presoje. Podjetje Bondora lahko zadrži nagrado za napotitev ali poskusno ponudbo, da jo pregleda, če se zdi dejavnost napotitelja ali napotene osebe goljufiva, sumljiva ali se zdi, da krši ta določila in pogoje. Podjetje Bondora ima pravico kadarkoli spremeniti način, kako se prisluži nagrada.
   14. Upoštevajte, da ima podjetje Bondora izrecno pravico, da kadarkoli zahteva vračilo celotnega izplačila nagrade za napotitev, če je del ali celotna investicija napotene osebe umaknjena z zadevnega računa napotene osebe na portalu v 180 koledarskih dneh od datuma izplačila nagrade za napotitev na račun na portalu napotene osebe.
   15. Bondora lahko uporabi tretje strani (vključno s sodiščem), da prevzame nagrado za napotitev od napotene osebe.
   16. Bondora si pridržuje pravico do vračila nagrade za napotitev ali poskusne ponudbe po podelitvi tega bonusa napotitelju ali napoteni osebi, če podjetje Bondora meni, da je napotitelj ali napotena oseba zlorabila ali izkoristila program za napotitev. Bondora ima pravico do kompenzacije zneska izplačanih bonusov z denarjem, ki je na voljo na računu zadevnega uporabnika. Če je zahtevek podjetja Bondora višji od zneska, ki ga je mogoče kompenzirati na zadevnem računu uporabnika na portalu, ima podjetje Bondora pravico do dodatnega poplačila zahtevanih plačanih bonusov poleg že kompenziranega denarja.
   17. Pravni odnos, ki izhaja iz sodelovanja v tem programu napotitev, urejajo ta določila in pogoji ter splošna določila in pogoji uporabe, objavljeni na portalu.
   18. V primeru težav in/ali dodatnih informacije se lahko kadarkoli obrnete na podjetje Bondora in pošljete e-pošto na podporo.
 2. Posebni pogoji

  1. Kvalifikacija za napotitelja

   1. Če želi uporabnik sodelovati v programu napotitev kot napotitelj, bo povezava na voljo na računu uporabnika na portalu. Napotitelj lahko deli, pošlje ali da povezavo na razpolago tretjim osebam.
   2. Če uporabnik dobi status napotitelja in ne krši nobenih pogojev, ki jih določajo določila, bo dobil nagrado za napotitev, kot je opisano spodaj.
   3. Napotitelj bo dobil enkratno nagrado za napotitev v višini 5 evrov, in bo izračunana na naslednji način:
    1. izračun nagrade za napotitev bo opravljen na datum izračuna;
    2. nagrada za napotitev bo izračunana iz zneska stanja investicije samo, če znaša investicija napotene osebe vsaj 50 evrov. Pologi tretjih strani so izključeni iz stanja investicij;
    3. nagrada za napotitev bo pripisana na račun napotitelja na portalu v 90 koledarskih dneh po datumu izračuna, če so bili izpolnjeni vsi pogoji za nagrado za napotitev.
  2. Kvalificiranje za napoteno osebo

   1. Če želi uporabnik sodelovati v programu napotitev kot napotena oseba, mora biti registracija na portalu Bondora opravljena s povezavo napotitelja (npr. Bondora lahko med registracijo sledi napotitveni kodi).
   2. Če uporabnik dobi status napotene osebe in ne krši nobenih pogojev, ki jih določajo določila, bo dobil poskusno ponudbo in nagrado za napotitev, kot je opisano spodaj.
   3. Uporabnik lahko sodeluje v programu napotitev samo enkrat, tj. nagrada za napotitev in poskusna ponudba bosta pripisani samo enkrat.
   4. Napotena oseba bo na datum registracije na zadevni račun napotene osebe na portalu prejela 5 evrov poskusne ponudbe za investiranje prek portala. Podjetje Bondora si pridržuje pravico do vračila poskusne ponudbe v celoti, če je zadevni uporabnik takšno poskusno ponudbo prejel, pa ni investiral vsaj 50 evrov v 30 koledarskih dneh od prejema te poskusne ponudbe.
   5. V primeru, da je bila poskusna ponudba uporabljena za nakup zahtevka zadevnega uporabnika, ima podjetje Bondora pravico do prodaje zahtevka in prenosa sredstev, ki jih je dobila od takšne prodaje, na račun podjetja Bondora ali prenos lastništva zadevnega zahtevka na podjetja Bondora v imenu zadevnega uporabnika. Podjetje Bondora o takšnem vračilo poskusne ponudbe ali prodaji zahtevka ni dolžno obvestiti zadevnega uporabnika.
   6. Če uporabnik dobi status napotene osebe, bo uporabnik prejel enkratno nagrado za napotitev v višini 5 evrov, ki bo izplačana na naslednji način:
    1. nagrada za napotitev bo izplačana napoteni osebi samo, če znaša investicija napotene osebe vsaj 50 evrov;
    2. nagrada za napotitev bo pripisana na račun napotene osebe na portalu v 90 koledarskih dneh po datumu izračuna, če so bili izpolnjeni vsi pogoji za nagrado za napotitev.

S klikom na »Registracija« se strinjate z našimi pogoji uporabe.
S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.