Splošna izjava o tveganju družbe Bondora

Če niste prepričani o ravni tveganja, ki ste jo pripravljeni sprejeti, in kaj bo to pomenilo za donose, ki jih lahko pričakujete, se posvetujte s finančnim svetovalcem.

Družba Bondora ponuja Terjatve, ki so nezavarovana potrošniška posojila do posojilojemalcev. Vlaganje v nezavarovana potrošniška posojila v splošnem predstavlja visoko stopnjo tveganja. Ni zagotovila, da bodo vaše naložbe donosne.

Prosimo upoštevajte:

Pretekla uspešnost ni zagotovilo: čeprav naša statistična analiza kaže, da bi moral biti neto donos vaših naložb v povprečju okoli 10 %, analiza temelji na pretekli uspešnosti podobnih terjatev in zato ne zagotavlja, da se bo podobna uspešnost nadaljevala tudi v prihodnje.

Brez garancije: za Terjatve ne jamči noben državni sklad in tudi niso kako drugače zavarovane.

Dolgoročne naložbe: Terjatve, prodane na naši platformi, so dolgoročna naložba, kar pomeni naložbeno obdobje več kot 5 let. Če želite biti izplačani prej, lahko deloma ali v celoti izgubite svojo glavnico.

Obstaja možnost, da ne bo rasti premoženja in tveganje izgube: ker kupujete Terjatve do posojilojemalcev, bo morebitni dobiček na koncu odvisen od tega, kako ustrezno bodo posojilojemalci izpolnili svoje plačilne obveznosti. Zato je možno tudi, da boste tudi na izgubi, odvisno od vedenja posojilojemalcev.

Manj nadzora nad vašo naložbo: nudimo različna avtomatizirana sredstva za nakup Terjatev. Izbira avtomatiziranih sredstev za vlaganje lahko pomeni, da ne boste imeli popolnega nadzora nad svojimi naložbami. Kadarkoli se lahko odločite za spremembo svojega načina vlaganja.

Davki: sami ste odgovorni za pravilno prijavo in plačilo davkov. Obdavčitev bo odvisna od vaših posebnih okoliščin, kot je vaša država bivanja. Priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom.

Izrazi, ki so v tej izjavi o tveganju pisani z veliko začetnico, imajo enak pomen kot definicije, uporabljene v Pogojih uporabe družbe Bondora.

Izjava o tveganju za storitev Bondora Go & Grow

Če se odločite za račun Go & Grow in se strinjate s Pogoji uporabe Go & Grow ("GG-pogoji"), odobrite vrsto nakupov in prodaj pravic do terjatev med Bondora Capital OÜ ("mi") in vami. Med drugim:

  • Pravice do terjatev, ki ste jih pridobili na bondora.com, lahko dodelite svojemu računu Go & Grow, če so pravice do terjatev v skladu z GG-pogoji in sprejmete vrednost pravic do terjatev, kot jo mi določimo;
  • Vsa sredstva, dodeljena računu Go & Grow, bodo uporabljena za nakup pravic do terjatev v skladu z GG-pogoji. Ne boste mogli izbrati posebnih pravic do terjatev, ki jih pridobite;
  • Svoje pravice do terjatev boste prodali nam. Prodajna cena bo določena in omejena v skladu z GG-pogoji. Prodajna cena bo izplačana na vašo zahtevo pod pogojem, da je mogoče vaše pravice do terjatve prodati takoj. V primeru, da drugi uporabniki računov Go & Grow nimajo dovolj sredstev, se plačilo prodajne cene odloži in izvede v delih, če in ko postanejo potrebna sredstva na voljo.
  • Pristojbina v višini 1 EUR se plača vsakič, ko zahtevate plačilo prodajne cene (ali njenega dela).

Prosimo, upoštevajte:

Pretekla uspešnost ni zagotovilo: čeprav naša statistična analiza kaže, da bi z uporabo računa Go & Grow zaslužili letno stopnjo donosa 6,75 %, analiza temelji na pretekli uspešnosti podobnih portfeljev pravic do terjatev in zato ne zagotavlja, da se bo podobna uspešnost nadaljevala tudi v prihodnje.

Brez garancije: za nobena sredstva, dodeljena računu Go & Grow, ne jamči nobena državni sklad in tudi niso drugače zavarovana.

Možno zmanjšanje vrednosti: vrednost pravic do terjatev, prenesenih na vaš račun Go & Grow, ki jo določimo, je lahko manjša od zneska, ki ga prejmete ob nadaljnji prodaji pravice do terjatev drugim uporabnikom bondora.com ali zneska, ki ga lahko prejmete od posojilojemalca.

Manjši in omejen dobiček, če obstaja: možni dobički pri računu Go & Grow so lahko manjši od dobička, če ista sredstva uporabite za pridobitev pravic do terjatev preko drugih storitev na bondora.com. Poleg tega je najvišja stopnja donosa pri uporabi računa Go & Grow 6,75 % na leto.

Verjetnost, da ni rasti premoženja in tveganje izgube: medtem ko so možni dobički iz uporabe računa Go & Grow omejeni, dobiček ni zagotovljen. Nadalje, ker kupujete in prodajate pravice do terjatev do posojilojemalcev, bo morebitni dobiček na koncu odvisen od tega, kako ustrezno bodo posojilojemalci izpolnili svoje plačilne obveznosti. Zato je možno tudi, da boste na izgubi: znesek denarja, ki ga boste prejeli od uporabe svojega računa Go & Grow je lahko manjši od zneska denarja in pravic do terjatev, ki ste jih dodelili računu Go & Grow.

Omejen prenos sredstev: ne morete prodati, prenesti, obremeniti ali kako drugače razpolagati s pravicami do terjatev ali sredstvi na vašem računu Go & Grow. Edina možnost je, da sredstva prodate nam pod pogoji, določenimi v GG-pogojih.

Manj nadzora: ne morete prodati nobene posamezne pravice do terjatev, ki je registrirana na vašem računu Go & Grow – prodate lahko samo določen odstotek po svoji izbiri ali vse svoje pravice do terjatev na računu Go & Grow, in sicer izključno nam. Ne morete določiti cene, po kateri kupujete ali prodajate pravice do terjatev – obe ceni sta določeni v skladu z GG-pogoji in te cene odobrite sprejetjem GG-pogojev.

Možne zamude pri plačilih: v primeru, da drugi uporabniki računov Go & Grow nimajo takoj dovolj sredstev za nakup vaših pravic do terjatev od nas, se bo izplačilo prodajne cene zakasnilo za neznano obdobje, dokler ne bo na voljo dovolj sredstev. Iz tega razloga uporaba računa Go & Grow ni primerljiva z depozitnim ali naložbenim računom, saj morda ne bo mogoče nemudoma unovčiti ali dvigniti sredstev, prav tako ni zagotovljena ohranitev vrednosti, dodeljene računu Go & Grow.

Možna zloraba s strani navedenih uporabnikov računa Go & Grow: v primeru, da kateri koli osebi date pooblastilo za dostop do vašega računa, se bodo njihova dejanja smatrala kot vaša. Če takšno osebo pooblasite, da lahko dviguje sredstva z vašega računa, lahko ta sredstva prenese na svoj račun in dolžni boste plačati davek na dobiček (če ta obstaja).

Davki: analizirali smo morebitne davčne posledice uporabe računa Go & Grow po estonski zakonodaji, toda za pravilno prijavo in plačilo davkov ste sami odgovorni. Obdavčitev bo odvisna od vaših posebnih okoliščin. Iz tega razloga vam priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom.

Zgoraj napisano ne vključuje vseh obveznosti, omejitev in tveganj na računu Go & Grow. Skrbno preberite GG-pogoje in se posvetujete s strokovnjakom.

Pogoji storitev Upravitelj portfelja in Portfolio Pro

Z uporabo storitev Upravitelj portfelja ali Portfolio Pro odobrite vrsto nakupov Terjatev v vašem imenu v skladu z ustrezno stopnjo tveganja in/ali pravili, ki jih izberete.

Razumete, da so nakupi, ki so opravljeni v vašem imenu, opravljeni pod drugačnimi pogoji (na primer znesek, trajanje, stopnja tveganja Posojila se lahko razlikujejo).

Zavedate se, da bo Upravitelj portfelja oddajal ponudbe v skupnem znesku prostih denarnih sredstev na vašem računu Bondora, razen če ste nastavili drugače.

Pričakovane vrednosti, ki so prikazane na spletni strani Bondore, za Bondoro niso zavezujoče, pretekle vrednosti pa ne zagotavljajo enakih prihodnjih vrednosti za posameznega Upravitelja portfelja.

Uporabljajo se vse izjave, izražene v Splošni izjavi o tveganju družbe Bondora. Prosimo, preglejte in prepričajte se, da razumete Splošno izjavo o tveganju družbe Bondora, preden se odločite nadaljevati.

** Slovenski prevod te spletne strani je namenjen zgolj lažji orientaciji po strani. V primeru pravnih vprašanj, sprememb ali dvoumij velja originalna, angleška različica tega dokumenta.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

S klikom na »Registracija« se strinjate z našimi pogoji uporabe.
S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.

Ponastavi geslo

Registracija

S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.

Prijava

S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.