Portfolio Manager Guide

Välkommen till Portfolio Manager-guiden. Här får du lära dig allt du behöver veta om Portfolio Manager och få all nödvändig information. Efteråt kan du få ut så mycket som möjligt av funktionerna till hjälp för dina investeringar.

Vi kommer att förklara steg för steg vad du kan använda den till, vilka alternativ som är tillgängliga, hur du använder dem, hur Portfolio Manager skiljer sig från våra övriga investeringstjänster och ge dig många praktiska tips. Ta dig tid att förstå dess funktioner till fullo, det är det värt!

Vad är Portfolio Manager?

Portfolio Manager är en halvautomatisk tjänst som du kan använda för att investera i peer-to-peer-lån hos Bondora. Du behöver inga ekonomiska kunskaper eller annan tidigare erfarenhet eftersom den gör allt för din räkning. Det är en tjänst som tar hand om allt som har att göra med dina investeringar vilket gör att den är perfekt för de som är nya inom P2P-investeringar, de som är osäkra på hur man kommer igång, som vill spendera så lite tid som möjligt för att hantera investeringarna och som vill ha allt inställt snabbt.

För att komma igång ska du välja en av de riskstrategier som sträcker sig från ”Ultrakonservativ” till ”Opportunistisk”, sätta in pengar och sen är det bara till att börja. Från det ögonblick då du trycker på ”Start” köper Portfolio Manager P2P-lån med olika kreditvärderingar och till olika belopp till din portfölj i enlighet med din valda risk-/avkastningsstrategi.

Hur snabbt dina insatta pengar investeras beror i hög utsträckning på den aktuella tillgången på marknaden. Det är endast när låntagare ansöker om lån, och vi godkänner dem, som Portfolio Manager kan göra investeringar för din räkning eftersom du finansierar en del av de här lånen (du blir banken!). Men eftersom vi har ett stort antal investerare och låntagare på vår plattform så finns det oftast ständiga möjligheter. Men det kan trots det ta ett par dagar om du vill investera stora belopp på en gång.

I nästa avsnitt kommer vi att förklara själva hjärtat i Portfolio Manager, den glidande risk-/avkastningsinställningen som du ska justera utifrån dina behov före du klickar på ”Start”.

Glidande risk-/avkastningsinställning: Välj en riskstrategi

Den glidande risk-/avkastningsinställningen utgör hjärtat i Portfolio Manager. Först måste du välja vilken risk-/avkastningsplan som bäst passar dina mål. Flytta och släpp ner inställningen vid ett av alternativen som sträcker sig från ”Ultrakonservativ” till ”Opportunistisk”. Om du är osäker kan du välja ”Balanserad” portfölj först, det är den populäraste inställningen bland våra investerare. Eftersom Portfolio Manager erbjuder förhållandevis få alternativa inställningar så är ditt beslut här ytterst viktigt.

portfolio manager slider

Positionen på inställningen avgör vilka lånevärderingar som kommer att finnas i din portfölj, till vilka belopp och hur ofta. Överväg därför ditt beslut noggrant. Om du är riskavert och är nöjd med en lägre avkastning kan du justera den glidande risk-/avkastningsinställningen längre till vänster i riktning mot de konservativa alternativen. Om du inte är rädd för mer volatilitet och vill ta chansen att få högre avkastning så kommer du sannolikt att placera den glidande inställningen mot höger (den opportunistiska sidan).

När du justerar den glidande inställningen och ändrar ditt startkapital, dina månatliga betalningar eller investeringsperioden kommer även de värden som ger dig en förhandsvisning av den förväntade lånedistributionen att ändras. Förhandsvisningen kan visas per värdering eller per land. Prova de olika inställningarna tills du hittar din ideala risk-/avkastningsstrategi.

I nästa avsnitt kommer vi att berätta mer om vad Portfolio Manager har att erbjuda.

Inställningar för Portfolio Manager

portfolio manager

För att ha fullt utbyte av Portfolio Manager bör du också känna till de andra inställningarna.

Automatisk beräkning

Förutom riskstrategi kan du också bestämma maximal anbudsstorlek och maximal investering per lån. För enkelhetens skull kan dessa beräknas automatiskt genom att klicka på ”Beräkna automatiskt”. En ”Föreslagen investeringsstorlek” rekommenderas av Portfolio Manager för varje investering, beroende på tillgängligt kapital. Du kan enkelt ändra till ett högre eller längre belopp. Om du väljer ett högre belopp bör du tänka på att din portfölj kan bli mindre diversifierad och risken kan öka beroende på en lägre spridning av ditt kapital.

Köpa lån på andrahandsmarknaden

Under inställningar kan du välja om Portfolio Manager ska köpa lån från andra investerare på andrahandsmarknaden utöver de som är nyemitterade. Om du väljer att aktivera den här inställningen kommer endast lån utan anmärkning vid tidpunkten för transaktionen att köpas (lån som är försenade eller obetalda kommer med andra ord inte att köpas). Portfolio Manager köper aldrig lån till premium utan endast till nominellt värde (parikurs) eller lägre.

Anbudsstorlek

Anbudsstorleken gör det möjligt för dig att ange den maximala storleken på en investeringsposition i din portfölj. Det lägsta anbudsbeloppet som du kan ställa in i Portfolio Manager är 5 Eur. Men det är ofta så att Portfolio Managers anbud är lägre än det (t.ex. 1 Eur) när efterfrågan på ett lån är stor. Detta sker när flera investerare bjuder på samma lån och en distribution på 5 Eur per investerare inte kan uppnås.

Eftersom vi vill att du ska kunna skapa en portfölj enligt din valda risk-/avkastningsstrategi och inte konkurrera med andra investerare via begränsad tillgång till specifika lån så genomförs anbud från 1 Eur automatiskt av Portfolio Manager. Du behöver inte göra något ytterligare.

Maximal investering per lån

Om du ställer in ”Max investering per lån” högre än ”Anbudsstorlek” så kan det hända att Portfolio Manager lägger bud på samma lån flera gånger. Din investering i ett lån delas i sådant fall upp i flera delar. Auktioner får med andra ord mer än ett erbjudande från dig. Det här tillvägagångssättet kan definitivt vara fördelaktigt. Det är till exempel möjligt att sälja enskilda delar på andrahandsmarknaden senare, snarare än att sälja hela lånet. Men å andra sidan kan man argumentera för att detta ger dig mindre diversifiering totalt.

Vad är reserverade likvida medel?

Det belopp som du anger som reserverade likvida medel investeras inte. Det finns alltid kvar på ditt Bondora-konto till ditt förfogande. Du kan använda den här reserven som säkerhet för uttag på ditt bankkonto när som helst eller du kan använda det för att köpa lån på andrahandsmarknaden. Om ditt Bondora-konto har mindre likvida medel än din valda reserverade nivå kommer Portfolio Manager inte att återinvestera i ytterligare lån tills den angivna reserverade nivån har uppnåtts. Som ett resultat av detta kommer alla medel som överstiger den angivna reserven på ditt Bondora-konto att återinvesteras.

Sälja lån

Portfolio Manager köper inte bara nya lån till dig men den kan också sälja dem igen automatiskt när du behöver likvida medel eller om du vill stoppa dina investeringar hos Bondora. Skrolla längst ner på Portfolio Manager-sidan och expandera avsnittet ”Sälja lån”. Här anger du det belopp som du vill likvidera i din portfölj.

Hur lång tid säljprocessen tar beror på marknadsefterfrågan och status på dina lån. Det är viktigt att komma ihåg att du förlorar vinster genom att sälja lån eftersom du med det här angreppssättet bara får lånets aktuella kapitalbelopp och inte någon framtida ränta. Du bör dessutom vara medveten om att lån utan anmärkning säljs mycket fortare än de med betalningsförsummelse (beroende på efterfrågan från investerare).

Det är sannolikt att ett större antal försenade lån finns kvar i din portfölj då de inte kan säljas så fort. De kan potentiellt leda till förluster tills de har återvunnits och kan generera kassaflöden tillbaka till din portfölj.

Om du bestämmer dig för att likvidera dina investeringar hos Bondora så är det mest fördelaktiga sättet att göra det (förutom att vänta tills lånen förfaller) att stoppa alla återinvesteringar och ta bort ränta och återbetalningar av kapitalbelopp som sker regelbundet från ditt bankkonto.

Anledningar till att använda Portfolio Manager

För att avgöra om du vill använda Portfolio Manager för dina investeringar är det värt att titta på våra andra tjänster, nämligen Go & Grow, Portfolio Pro and the API.

Portfolio Manager

Portfolio Manager är en halvautomatisk tjänst som Bondora erbjuder för att investera i personliga lån. Du behöver inga förkunskaper för att använda den eftersom du kan ställa in allt med några få klick och börja direkt utan problem.

Du kan anpassa risknivån i din portfölj genom att justera den glidande risk-/avkastningsinställningen. Det är enkelt! Om du redan har satt in pengar på ditt Bondora-konto så börjar Portfolio Manager investera omedelbart.

Använd Portfolio Manager om du investerar på lång sikt (t.ex. fem år), om du vill börja lätt och snabbt och inte bekymra dig om detaljer.

Go & Grow

Go & Grow fungerar lika enkelt (om inte enklare) som traditionella investeringsmetoder och ger dig en imponerande avkastning på 6,75 %* per år. Du sätter helt enkelt in pengar på kontot och kan därefter se och följa din avkastning på daglig basis. Det finns dessutom ingen nedre tidsgräns för hur länge du behåller dina investeringar, vilket innebär att du enkelt kan likvidera ditt konto. Låter det enkelt och smidigt? Det kommer mer.

Det har under flera år funnits en stor efterfrågan från investerare på en produkt som är enkel, har en pålitlig nettoavkastning och som erbjuds via en tillförlitlig plattform. Go & Grow gör peer-to-peer-investeringar (P2P) möjliga för alla. Den erbjuder fördelar som våra befintliga produkter (Portfolio Manager och Portfolio Pro) inte har. Den passar för de som vill ha ”problemfria” investeringar med låg risk, snabbare likviditet och automatiska funktioner.

Go and Grow passar för de som har drömmar. När du skapar ett nytt Go & Grow-konto måste du ställa in ditt mål och ett syfte. Syftet med din investering kan vara en stor utgift, som till exempel ett bröllop eller en ny bil (din lyckans ost!), en resa jorden runt, tidig pension eller något helt annat. Funktionen för att ställa in ditt mål finns där för att hjälpa dig avgöra hur mycket pengar du vill spara ihop och till vilket datum. Go & Grow håller dig uppdaterad om du ligger i fas för att nå ditt mål eller om du ligger efter.

Använd Go & Grow om P2P är nytt för dig, om du vill ha tillgång till snabb likviditet och en pålitlig nettoavkastning.  

Portfolio Pro

Med Portfolio Pro har du redan mycket större kontroll över vilka typer av lån som finns i din portfölj. Du kan använda den för att ange ett intervall för särskilda kriterier, vilket betyder att du måste känna till vilka filter som du vill ställa in. Välj till exempel det land där du vill köpa peer-to-peer-lån, vilka Bondora värderingar du vill inkludera och vilken löptid du föredrar.

På liknande sätt om Portfolio Manager kan du ställa in maximal investering per låntagare, maximal anbudsstorlek och reserverade likvida medel. Du kan dessutom bestämma vilken ränta du vill ha på ett lån och upp till vilken gräns i din portfölj som Portfolio Pro ska agera.

Med den här tjänsten får du också en omedelbar förhandsvisning av förväntad avkastning varje gång du justerar dina kriterier. Prova på - ställ in och ta bort olika fält för att se hur den förväntade avkastningen förändras och välj en inställning som du tycker känns bra. För mer information, läs Portfolio Pro-guiden.

Använd Portfolio Pro om du har en klar bild av vilka lån du vill ha i din portfölj baserat på de statistiska uppgifter som du har studerat.

API

Med API får du tillgång till ännu mer detaljerade datauppgifter om låntagare än med Portfolio Pro och du kan fatta dina investeringsbeslut baserat på dem. Du kan inkludera fält så som inkomst och åtaganden, anställning, ålder, utbildning och mer i din lånevalsprocess. Du kan på det här sättet verkställa din egen individuella investeringsstrategi.

För att använda API behöver du avancerade programmeringskunskaper och en detaljerad plan för vilka av alla datauppgifter som är relevanta för din enskilda strategi. API används av omkring 1 % av alla våra investerare.

Några frågor?

Vi hoppas att den här guiden besvarar de flesta av dina frågor. Kontakta oss gärna via vår supportsida om du har några funderingar, så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Vårt Investor Relations-team ger dig gärna förstklassig support på engelska, tyska och estniska.

Börja din resa med Bondora idag

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.