Guide till Portfolio Pro

Välkommen till Portfolio Pro-guiden. Här får du lära dig allt du behöver veta om Portfolio Pro och dess unika inställningar och egenskaper. Efteråt kan du använda de praktiska tipsen för att få ut så mycket som möjligt av dina investeringar.

Vi kommer att förklara steg för steg vad du kan använda den till, vilka alternativ som är tillgängliga, hur du använder dem, hur Portfolio Pro skiljer sig från våra övriga investeringstjänster och mer. Ta dig tid att förstå dess funktioner till fullo, du kommer helt klart att lära dig något nytt!

Vad är Portfolio Pro?

Precis som Portfolio Manager så är Portfolio Pro en halvautomatisk investeringstjänst från Bondora som gör det möjligt för dig att i detalj hantera dina investeringar i peer-to-peer-lån. Den har fler inställningar än Portfolio Manager där du nästan klarar dig genom att bara klicka på startknappen. Portfolio Pro används av investerare som har en tydlig bild av sin portfölj och som vill ha större kontroll över vilken typ av P2P-lån som de investerar i. Först måste du ställa in dina kriterier. Därefter tar Portfolio Pro hand om investeringsprocessen på egen hand.

Du kan sätta upp flera portföljer med Portfolio Pro och namnge dem som du vill. Detta är användbart om du vill dra nytta av olika strategier inom din övergripande portfölj och begränsa dem till särskilda belopp.

Trots möjligheten att använda flera strategier inom Portfolio Pro samtidigt rekommenderar vi att du inte använder Portfolio Manager i samverkan med Portfolio Pro, eftersom det kan öka risken för dubbla anbud.

Inställningar för Portfolio Pro

portfolio pro val

Här berättar vi om de olika regler som du kan ställa in i Portfolio Pro. De första tre alternativen - land, Bondora Rating och lånets löptid är bara en liten del av alla inställningar. Vart och ett av dessa tre huvudfilter har stor påverkan på din portföljs risk-/avkastningsprofil.

I avsnittet Portföljsammanställning kan du se en förhandsvisning av den framtida distributionen och strukturen på din portfölj. När du ändrar dina valda inställningar så ändras även förhandsvisningen. Prova! Välj ett par filter och se hur det förväntade avkastningsintervallet, lånesammansättningen och exponeringen till olika länder förändras i enlighet med dina regler. För att se fler än de tre första inställningarna måste du klicka på ”Lägg till regler” så hittar du fler alternativ för att specificera dina kriterier.

Så det finns många alternativ för dig att välja bland. Kom ihåg att ju fler regler du ställer in ju mindre blir antalet tillgängliga lån. Håll alltid ett öga på din Portföljsammanställning för att säkerställa att du kan göra tillräckligt många investeringar.

Land

Välj de länder som du vill inkludera i din portfölj. Kom ihåg att de länder där vi emitterar lån är Estland, Finland och Spanien. Genom vår blogg håller vi dig uppdaterad om de statistiska uppgifter vi samlar in och hur de skiljer sig mellan länder. Skillnader i data, återvinningsgrader och räntenivåer kan ge dig en uppfattning om vilka länder du vill investera i.

Bondora Rating

Alla som vi ställer ut ett lån till får också sitt lån kreditvärderat av Bondora. Detta ger en indikation på hur sannolikt det är att de kommer att försumma sina betalningar. Avsikten med Bondora Rating är med andra ord att ge dig en snabb indikation på hur troligt det är att en låntagare inte kommer att betala tillbaka kapitalbeloppet och räntan när de ska. Kreditvärderingen har åtta nivåer från ”AA” som indikerar en lägre sannolikhet att inte betala tillbaka. Dessa lån har därför lägst risk. I andra ändan av skalan finns ”HR”. Dessa lån är de som vi bedömer ha högst risk för betalningsförsummelse. Bondoras värdering beräknas utifrån vårt eget system som använder hundratals olika datauppgifter, med traditionella källor såsom kreditinstitut, befolkningsregister och anställningsinformation.  Vi använder dessutom icke-traditionella data som sociala medier, uppgifter om nationella identitetskort, hur låntagare använder vår webbplats och ytterligare hundratals observationer.

Eftersom en värdering görs för varje nytt lån, även för samma låntagare, så är det möjligt en låntagare har flera lån med olika värderingar och räntesatser. Ökat förtroende i samband med värderingen av en låntagare kan medföra att räntesatsen på nya lån från Bondora bli lägre och med en bättre värdering om låntagaren har fullgjort sina skyldigheter i tid. Men så är inte alltid fallet.

Vår blogg är en utmärkt källa till information och analysmaterial som djupdyker i all intressant statistik varje månad. Du kan använda den för att få en uppfattning om vilka värderingar som passar din strategi bäst.

inställningar för portfolio pro

Löptid för lån

Löptid för lån är en avgörande faktor för många investerare och deras strategi. Bondora erbjuder vanligtvis löptider mellan 3 och 60 månader men som du kommer att märka har de flesta lån som vi emitterar en löptid på minst 36 månader. Detta har sin grund i vår företagsfilosofi - vi erbjuder inte kortfristiga lån. Vi anser att en låntagare som är villig att binda sig till ett lån för en längre period, till mycket bättre ränta, är mycket mer ekonomiskt ansvarig än en som till exempel är beredd att ta ett lån över de kommande 30 dagarna till en extremt hög ränta.

För investerare finns det flera argument som talar för antingen kort- eller långfristiga lån. Kortfristiga lån innebär att dina pengar blir tillgängliga igen tidigare och då kan användas till annat. Men det betyder också att pengarna återinvesteras oftare, vilket kan resultera i väntetider och att pengarna inte jobbar för dig under den tiden. Kortfristiga lån har i allmänhet högre risk för betalningsförsummelse, av de anledningar som vi har nämnt ovan. Långfristiga lån däremot innebär att du, som investerare, får en mer regelbunden inkomst som lättare kan beräknas men en nackdel är att ditt kapital är låst under en längre tid.

Notera också att den slutliga förfallodagen för ett lån kan skilja sig från det som angavs initialt eftersom lån ibland omstruktureras eller betalas tillbaka i förtid. Vi uppmanar dig att se Bondora som en långsiktig investering när du använder Portfolio Pro. På det sättet kan du också dra fördel av den sammansatta ränteeffekten och ta stora steg mot att bygga upp din förmögenhet.

Maximal investering per låntagare

Den här inställningen avgör det maximala belopp som du vill investera i en individuell låntagare eftersom de kan ansöka om mer än ett lån hos Bondora. Den ska inte förväxlas med möjligheten att ställa in maximal anbudsstorlek (vi kommer att förklara det är senare).

Om du ställer in ”Max investering per låntagare” högre än ”Anbudsstorlek” så kan det hända att Portfolio Pro lägger bud på samma lån flera gånger. Din investering i ett lån delas i sådant fall upp i flera delar. Auktioner får med andra ord mer än ett erbjudande från dig. Det här tillvägagångssättet kan definitivt vara fördelaktigt. Det är till exempel möjligt att sälja enskilda delar på andrahandsmarknaden senare, snarare än att sälja hela lånet. Men å andra sidan kan man argumentera för att detta ger dig mindre diversifiering totalt.

Ränta

Eftersom du kanske inte vill låna ut dina pengar under en viss procentsats gör den här inställningen det möjligt för dig att specificera ett ränteintervall för de lån som du vill investera i. Det är inte nödvändigt att ställa in detta.

Håll ett öga på Portföljsammanställningen till höger på din sida om du ställer in den här regeln, eftersom antalet tillgängliga lån per månad kan minska drastiskt. Ju högre räntan är ju färre lån blir tillgängliga och färre investeringar kommer att göras över tid.

Portföljbegränsning

Portföljbegränsningen är det maximala belopp som investeras i din portfölj. Det här beloppet gäller endast för den här specifika Portfolio Pro-strategin som du skapar och namnger, och inte för hela ditt Bondora-konto. Portfolio Pro översikt gör det möjligt för dig att följa hur mycket pengar din portfölj har investerat hittills. Det är just det här beloppet som du kan begränsa med den här inställningen.

Det är en god idé att ställa in den här regeln om du vill investera ditt kapital i Bondora och använda olika strategier som begränsas till ett visst belopp. Du ska se det som en slags riskkontroll för din portfölj.

Anbudsstorlek

Anbudsstorleken gör det möjligt för dig att ange den maximala storleken på en investeringsposition i din portfölj. Det lägsta anbudsbeloppet som du kan ställa in i Portfolio Pro är 1 Eur. Mindre belopp investeras inte. Om du anger ett högre belopp i ditt anbud (till exempel 10 Eur) blir ofta Portfolio Pros anbud lägre (t.ex. 1 Eur) när efterfrågan på ett lån är hög. Detta sker när flera investerare bjuder på samma lån och en större distribution per investerare inte kan uppnås.

Eftersom vi vill att du ska kunna skapa en portfölj enligt din valda risk-/avkastningsstrategi och inte konkurrera med andra investerare via begränsad tillgång till specifika lån så genomförs anbud från 1 Eur automatiskt av Portfolio Pro i de här fallen. Du behöver inte göra något ytterligare.

Reserverade likvida medel

Det belopp som du anger som reserverade likvida medel investeras inte. Det finns alltid kvar på ditt Bondora-konto till ditt förfogande. Du kan använda den här reserven som säkerhet för uttag på ditt bankkonto när som helst eller du kan använda det för att köpa lån på andrahandsmarknaden. Om ditt Bondora-konto har mindre likvida medel än din valda reserverade nivå kommer Portfolio Pro inte att återinvestera i ytterligare lån tills den angivna reserverade nivån har uppnåtts. Som ett resultat av detta kommer alla medel som överstiger den angivna reserven på ditt Bondora-konto att återinvesteras.

Anledningar till att använda Portfolio Pro

För att avgöra om du vill använda Portfolio Pro för dina investeringar är det värt att titta på våra andra tjänster, nämligen Go & Grow, Portfolio Manager och API.

Portfolio Pro

Med Portfolio Pro har du redan mycket större kontroll över vilka typer av lån som finns i din portfölj. Du kan använda den för att ange ett intervall för särskilda kriterier, vilket betyder att du måste känna till vilka filter som du vill ställa in. Välj till exempel det land där du vill köpa peer-to-peer-lån, vilka Bondora värderingar du vill inkludera och vilken löptid du föredrar.

På liknande sätt om Portfolio Manager kan du ställa in maximal investering per låntagare, maximal anbudsstorlek och reserverade likvida medel. Du kan dessutom bestämma vilken ränta du vill ha på ett lån och upp till vilken gräns i din portfölj som Portfolio Pro ska agera.

Med den här tjänsten får du också en omedelbar förhandsvisning av förväntad avkastning varje gång du justerar dina kriterier. Prova på - ställ in och ta bort olika fält för att se hur den förväntade avkastningen förändras och välj en inställning som du tycker känns bra. För mer information, läs Portfolio Pro-guiden.

Använd Portfolio Pro om du har en klar bild av vilka lån d vill ha i din portfölj baserat på de statistiska uppgifter som du har studerat.

Go & Grow

Go & Grow fungerar lika enkelt (om inte enklare) som traditionella investeringsmetoder och ger dig en imponerande avkastning på 6,75 %* per år. Du sätter helt enkelt in pengar på kontot och kan därefter se och följa din avkastning på daglig basis. Det finns dessutom ingen nedre tidsgräns för hur länge du behåller dina investeringar, vilket innebär att du enkelt kan likvidera ditt konto. Låter det enkelt och smidigt? Det kommer mer.

Det har under flera år funnits en stor efterfrågan från investerare på en produkt som är enkel, har en pålitlig nettoavkastning och som erbjuds via en tillförlitlig plattform. Go & Grow gör peer-to-peer-investeringar (P2P) möjliga för alla. Den erbjuder fördelar som våra befintliga produkter (Portfolio Manager och Portfolio Pro) inte har. Den passar för de som vill ha ”problemfria” investeringar med låg risk, snabbare likviditet och automatiska funktioner.

Go and Grow passar för de som har drömmar. När du skapar ett nytt Go & Grow-konto måste du ställa in ditt mål och ett syfte. Syftet med din investering kan vara en stor utgift, som till exempel ett bröllop eller en ny bil (din lyckans ost!), en resa jorden runt, tidig pension eller något helt annat. Funktionen för att ställa in ditt mål finns där för att hjälpa dig avgöra hur mycket pengar du vill spara ihop och till vilket datum. Go & Grow håller dig uppdaterad om du ligger i fas för att nå ditt mål eller om du ligger efter.

Använd Go & Grow om P2P är nytt för dig, om du vill ha tillgång till snabb likviditet och en pålitlig nettoavkastning.  

Portfolio Manager

Portfolio Manager är en halvautomatisk tjänst som Bondora erbjuder för att investera i personliga lån. Du behöver inga förkunskaper för att använda den eftersom du kan ställa in allt med några få klick och börja direkt utan problem.

Du kan anpassa risknivån i din portfölj genom att justera den glidande risk-/avkastningsinställningen. Det är enkelt! Om du redan har satt in pengar på ditt Bondora-konto så börjar Portfolio Manager investera omedelbart.

Använd Portfolio Manager om du investerar på lång sikt (t.ex. fem år), om du vill börja lätt och snabbt och inte bekymra dig om detaljer.

API

Med API får du tillgång till ännu mer detaljerade datauppgifter om låntagare än med Portfolio Pro och du kan fatta dina investeringsbeslut baserat på dem. Du kan inkludera fält så som inkomst och åtaganden, anställning, ålder, utbildning och mer i din lånevalsprocess. Du kan på det här sättet verkställa din egen individuella investeringsstrategi.

För att använda API behöver du avancerade programmeringskunskaper och en detaljerad plan för vilka av alla datauppgifter som är relevanta för din enskilda strategi. API används av omkring 1 % av alla våra investerare.

Fortfarande frågor?

Vi hoppas att den här guiden besvarar de flesta av dina frågor. Kontakta oss gärna via vår supportsida om du har några funderingar, så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Vårt Investor Relations-team ger dig gärna förstklassig support på engelska, tyska och estniska.

Börja din resa med Bondora idag

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.