Vad är andrahandsmarknaden?

Du kan investera i andrahandslån också! Investerare använder Bondoras sekundärmarknad, även kallad andrahandsmarknad, av flera olika anledningar. Investerare kan flytta lån som tidigare har förvärvats via Portfolio Manager, Portfolio Pro, manuell investering eller via API mellan sig på andrahandsmarknaden. Om du vill sälja lån från din egen portfölj eller köpa lån från andra så ska du använda dig av andrahandsmarknaden.

Om du funderar på att investera manuellt i sekundärmarknaden istället för att använda vår andra alternativ så bör du vara medveten om att detta är ett högriskalternativ som ofta leder till lägre nettoavkastning (till och med förlust). Nedan kommer vi att beskriva de alternativ och funktioner som är tillgängliga för dig och vad du bör tänka på.

Anledningar till att använda andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknaden har en mängd egenskaper som är intressanta av flera anledningar. Du kanske vill sälja försenade lån som du har i din portfölj eller följa en strategi som kräver mycket specifika filter. För att ge ett exempel så finns det en liten grupp av Bondoras investerare vars strategi är att köpa lån med betalningsförsummelse till ett mycket lågt pris med målsättningen att tjäna pengar vid ett senare tillfälle då lånen genererar kassaflöden i samband med återbetalning. Den här strategin kräver mycket tålamod och starka nerver och passar inte för alla. Det är en strategi med mycket hög risk - vi rekommenderar den inte om du inte är mycket väl insatt.

Aktiviteterna på andrahandsmarknaden kan naturligtvis också vara spännande. Men vi kan inte garantera att ett stort åtagande och djup analys kommer att resultera i högra avkastning än våra automatiska tjänster. Avkastningen hos investerare som är mycket aktiva på andrahandsmarknaden är i genomsnitt lägre än hos de passiva investerare som har köpt sina lån via Portfolio Manager eller Portfolio Pro. För att inte tala om de som investerar via Go & Grow. Det är dessutom mycket tidskrävande att investera manuellt eftersom du sannolikt kommer att granska många enskilda lån. Tänk på detta före du börjar och överväg om det är värt den tid det tar.

Det kan också hända att du vill likvidera hela din Bondora-portfölj och därför vill sälja alla dina lån. Du kan använda andrahandsmarknaden för att göra detta. Men om du har många lån så kan det ta lång tid. Det snabbaste sättet är att använda en av våra andra tjänster som gör jobbet enklare. Detta gäller Portfolio Manager och Go & Grow. Portfolio Manager kan sälja dina lån automatiskt på andrahandsmarknaden utan att du behöver göra allt arbete själv. Läs avsnittet ”Sälja lån” i guiden för Portfolio Manager för mer information om detta. När det gäller Go & Grow så säljer du inte dina lån till andra investerare utan till Bondora och du kan ut det aktuella beloppet omedelbart när du har accepterat vårt anbud.

Notera att när man säljer lån före förfallodatum leder det ofta till en förlust av ränta eller kapital.

Andrahandsmarknaden

Skillnaden gentemot våra andra verktyg

Andrahandsmarknaden skiljer sig markant från våra andra automatiska eller halvautomatiska tjänster för att köpa peer-to-peer-lån. Den är absolut den mest tidskrävande av våra tjänster. Förutom ett fåtal inställningar som du kan använda när du säljer investeringar så sker inget automatiskt. Du måste köpa varje lån manuellt. Därför kräver det mycket större insats av dig att engagera dig i andrahandsmarknaden. Tillsammans med de som använder API-tjänsten så är det också den tjänst som kräver mest kunskap för att du ska lyckas. Som nämnts ovan så leder mer tid inte heller automatiskt till en högre avkastning.

Köpa lån och portföljer

På Bondoras andrahandsmarknad kan du köpa både enskilda lån och hela portföljer. Om du vill köpa portföljer så klicka på ”Visa portföljer” i det övre högra hörnet.

Därefter kan du titta bland lånen för att hitta erbjudanden som passar dig. Längre fram i den här guiden kommer vi att ge dig några tips om du fortfarande känner dig osäker på vad du ska titta efter när du väljer lån. Längst till höger på varje rad hittar du symbolen för en varukorg. Även om du klickar på den så har du ännu inge köpt lånet eller portföljen. Du måste bekräfta ditt köp och de nya kontrakten för att slutföra köpet. Alla objekt i varukorgen är reserverade för dig men inte bindande.

Sälja lån

Om du vill sälja dina lån ska du öppna investeringsfliken i huvudmenyn. Till höger på varje rad hittar du de alternativa inställningarna för att sälja dina lån. Registrera en procentsats i kolumnen för ”Rabatt/Pålägg” på de lån som du vill sälja till med ett pålägg till ett högre pris eller till ett lägre pris med en rabatt. Registrera ett negativt numeriskt värde om du vill sälja lånet billigare med rabatt och registrera ett positivt numeriskt värde om du vill sälja det med ett pålägg.

Den förväntade inkomsten beräknas automatiskt. Värdet för internräntan, beräknat enligt XIRR, visas senare när ditt erbjudande släpps på andrahandsmarknaden. För att göra detta så ska du först placera dina val i varukorgen och bekräfta dina försäljningar ytterligare en gång genom att klicka på ”Sälj alla” ovan.

I följande fönster ser du säljlistan som är en sammanfattning av alla lån som du vill sälja. Därefter kan du ange en Bondora-användare som du vill sälja dina lån direkt till. Du kan också ange att du vill ställa in försäljningen så snart en återbetalning har gjorts på det aktuella lånet och även om betalningsplanen läggs om. Detta ger dig i själva verket en viss säkerhet att om en låntagare (som för närvarande är försenad med sina lånebetalningar) återupptar sina betalningar så kommer du inte att bli utan på grund av att du redan har sålt dina investeringar i det lånet.

I samma fönster kan du ange att alla utvalda lån ska samlas ihop och säljas tillsammans som en portfölj. Markera ”Sälj som portfölj” så kan du ange ett pris för portföljen om du skulle vilja. Köpare måste då köpa alla dina lån i ett paket till det angivna priset.

Översikt

Viktiga kriterier så som Bondora Rating, räntesats, lånestatus, framtida planerade betalningar samt kostnad visas i översikten. På det sättet kan du få en snabb översikt över de lån som erbjuds till försäljning.

För en mer detaljerad bild av enskilda lån, precis som för dina egna investeringar, kan du antingen klicka på lånet för att hitta mer information om låntagarna - inkomst och utgifter, betalningsincidenter och lånets plan - eller så kan du utöka din översikt med fler funktioner via inställningarna i det övre högra hörnet på sidan.

Du kan få tillgång till mer information genom att peka med din mus på särskilda kriterier.

Kostnad & framtida planerade betalningar

Kostnaden motsvarar det pris som säljaren kräver att du betalar när du bestämmer dig för att köpa ett lån. Det består av det utestående kapitalbeloppet som låntagaren ska betala, inklusive gällande pålägg eller rabatt. Pålägg och rabatter bestäms endast av säljaren. Pålägg läggs i allmänhet till när ett lån betalas tillbaka i tid av en pålitlig låntagare och det förväntas att generera en fortsatt god avkastning till den som äger en del av investeringen. Men lån kan också säljas med rabatt om låntagarens betalningar har varit oregelbundna.

Genom att kontrollera procentsatsen inom parentes efter kostnaden kan du se om ett lån säljs med pålägg eller med rabatt. Om siffran är positiv så har ett pålägg gjorts och om du ser ett negativt nummer så säljs lånet med rabatt. Om det uppskattade värdet är 0 % så betyder det att lånet säljs till nominellt värde (parikurs). För att köpa ett sådant lån betalar du exakt samma belopp som det kapitalbelopp som låntagaren av det enskilda lånet ska betala tillbaka.

Före du köper ett lån bör du kontrollera om de framtida betalningarna är högre än det begärda priset. I annat fall betalar du mer än du kan få tillbaka (inklusive ränta). Även om det inte är rimligt för köparen så lämnas ibland sådana anbud. Därför är skillnaden mellan kostnad och framtida betalningar en mycket viktig indikation om huruvida ett erbjudande är en gynnsam investering för dig.

Efteråt ska du ha fått en mer detaljerad bild av lånet genom att till exempel se närmare på den försenade betalningen av kapitalbeloppet, den upplupna räntan och förseningsavgifterna.

XIRR

Beräkningen av XIRR är en beräkning av internräntan som visar hur mycket avkastning du kan få under lånets återstående löptid. Om siffran är grön och positiv så indikerar detta en möjlig vinst på lång sikt men om den är negativ indikerar det en möjlig förlust. Men du bör inte se XIRR som den enda faktorn vid ditt beslut utan studera även låntagarens betalningsbeteende. Du kanske hittar ett nytt lån som (av naturliga skäl) har en hög förväntad avkastning men där betalningarna på sista tiden har varit försenade. I ett sådant fall är det upp till dig att utvärdera hur sannolikt det är att en återbetalning kommer att ske.

XIRR tar hänsyn till lånets emissionsdatum och belopp, återbetalningsdatum och belopp samt kapitalbeloppet enligt ursprungligt återbetalningsdatum. Enligt den här beräkningen så avskrivs försenade betalningar av kapitalbeloppet omedelbart. För försenade lån finns en möjlighet att få högre avkastning än vad som uppskattas enligt den här siffran. Ingen hänsyn tas till framtida förluster och endast erhållna (inte upplupna eller planerade) räntebetalningar tas med i beräkningen.

Kreditbetyg och status

Kreditbetyget är ett numeriskt värde som visar låntagarens betalningsbeteende. Det klassificeras på en skala från 500 till 1 000 och ger en översikt över betalningsbeteendet under de senaste tre åren. Ju längre tid som har gått sedan en betalningsincident, ju högre är siffran. 1 000 betyder att inga betalningsincidenter har rapporterats hittills. Peka med musen över rubriken för kreditbetyg för att se vad varje siffra betyder.

Här visas lånets aktuella betalningsstatus. Lån utan anmärkning är gröna, försenade lån är orange (1-74 dagar) och lån med betalningsförsummelse är röda (+75 dagar).

Visa fler kriterier i översikten

Om kriterierna i översikten inte är tillräckliga kan du expandera den genom att välja inställningar i det övre högra hörnet på sidan.

Standardinställningen visar funktioner så som Bondora Rating, status, försenad betalning av kapitalbelopp och kostnad. I inställningarna kan du lägga till många intressanta funktioner och kriterier, så som lånets återhämtningsstatus, omläggning av betalningsplanens datum, låntagarens ålder och kön, lånets kostnader och mycket mer.

Sökfunktion

Den kanske ser oansenlig ut vid en första anblick men den är ett effektivt verktyg som kan hjälpa dig att hitta de lån som du letar efter. Du kan filtrera hela utbudet av lån på andrahandsmarknaden med hjälp av flera kriterier. Om du inte kan hitta det filter du söker i översikten så kan du välja fler i det nedre vänstra hörnet. Och du kan dessutom spara dina filter så att du inte behöver komma ihåg och ange allt igen vid nästa sökning.

Sökfunktionen har ytterligare en mycket användbar funktion som ibland kan missas. Om du säljer dina lån på andrahandsmarknaden och endast vill se dessa så kan du välja ”Ja” under alternativet ”Visa mina objekt”. Om du letar efter intressanta erbjudanden och vill undvika att se de lån som du själv har till försäljning, så kan du välja ”Nej” för att endast få se erbjudanden från andra investerare.

Fortfarande frågor?

Vi hoppas att den här guiden har varit till nytta för dig och besvarat de flesta av dina frågor om andrahandsmarknaden. Om du fortfarande är osäker så kan vårt team för Investor Relations ge dig förstklassig hjälp på engelska, tyska, estländska och ryska. Skriv ett e-postmeddelande till [email protected] eller ring +44 1568 63 0006.

Som vid alla investeringar så är ditt kapital exponerat för risk och det finns ingen garanti för dina investeringars utveckling. Innan du bestämmer dig för att investera bör du granska våra användarvillkor eller, vid behov, rådgöra med en finansrådgivare.

Börja din resa med Bondora idag

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Genom att klicka på 'Gå med nu', godkänner du våra användarvillkor

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.

Återställa Lösenord

Registrera

Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.

Logga in

Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.